Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τι είναι το σύστημα δύο σωλήνων?

Η θέρμανση δύο σωλήνων περιλαμβάνει τη διάταξη δύο παράλληλων κλειστών κυκλωμάτων σωλήνων, καθένα από τα οποία εκτελεί τη δική του λειτουργία.

 • ένα κύκλωμα παρέχει ζεστό νερό στα θερμαντικά σώματα απευθείας από το λέβητα.
 • το δεύτερο εκτρέπει το ψυγμένο νερό από τις μπαταρίες πίσω στο λέβητα.

Τι είναι το σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων

Στην καθημερινή ζωή, μπορείτε να βρείτε διάφορα συστήματα θέρμανσης για ένα ιδιωτικό σπίτι, ωστόσο, εναπόκειται στους κατοίκους ενός κτιρίου κατοικιών να επιλέξουν ποια επιλογή για την παροχή θερμότητας είναι καλύτερη. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή της δομής του συστήματος θέρμανσης. Προτιμάται ένα συγκεκριμένο σχέδιο με βάση τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, το αναμενόμενο αποτέλεσμα και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του κτιρίου κατοικιών. Στην πράξη, το σύστημα δύο σωλήνων χρησιμοποιείται συχνότερα λόγω της υψηλής απόδοσης, της αξιοπιστίας και της ευκολίας προσαρμογής..

Τα αυτόνομα συστήματα θέρμανσης δύο σωλήνων ονομάζονται επίσης διπλού κυκλώματος. Με άλλα λόγια, η κυκλοφορία του ψυκτικού από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα πραγματοποιείται κατά μήκος δύο κυκλωμάτων. Ο πρώτος σωλήνας παρέχει απευθείας θερμότητα από το λέβητα στα θερμαντικά σώματα, ενώ ο δεύτερος σωλήνας έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει το ψυχρό ψυκτικό υγρό πίσω. Παρά τις ορισμένες τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση του αγωγού, το διάγραμμα καλωδίωσης αυτού του τύπου κυκλώματος θέρμανσης είναι απλό και απλό. Για σύγκριση, μπορείτε να δείτε το διάγραμμα μιας δομής θέρμανσης ενός σωλήνα και δύο σωλήνων, προκειμένου να κατανοήσετε τις θεμελιώδεις διαφορές και την αρχή της λειτουργίας..

Το σύστημα ενός σωλήνα είναι ένα κύκλωμα με ψυκτικό υγρό. Η δομή θέρμανσης δύο σωλήνων ενός μονοώροφου σπιτιού, σε αντίθεση με ένα μονής, όπου ένας σωλήνας με ψυκτικό υγρό είναι ένα μόνο κύκλωμα, είναι πιο ευέλικτος και τεχνολογικά βολικός. Σε αυτή την περίπτωση, οι μπαταρίες συνδέονται παράλληλα, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία. Ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού, κάθε ψυγείο μπορεί να αφαιρεθεί από ένα σύστημα ανά πάσα στιγμή κλείνοντας την αντίστοιχη βαλβίδα.

Διαβάστε επίσης για το σύστημα θέρμανσης ενός ορόφου με αναγκαστική κυκλοφορία!

Πώς λειτουργεί η θέρμανση σύμφωνα με ένα σχήμα δύο κυκλωμάτων

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος θέρμανσης νερού δύο σωλήνων προϋποθέτει την τροφοδοσία και την αφαίρεση του ψυκτικού από κάθε ψυγείο μέσω δύο ξεχωριστών γραμμών. Απλοποιημένη: η είσοδος της μπαταρίας είναι συνδεδεμένη στη γραμμή τροφοδοσίας, η έξοδος στην επιστροφή. Μέσω του πρώτου αγωγού, το θερμαινόμενο νερό από το λέβητα διανέμεται σε όλες τις συσκευές θέρμανσης, ο δεύτερος σωλήνας συλλέγει το ψυχρό ψυκτικό υγρό και το στέλνει πίσω στη γεννήτρια θερμότητας.

Διάταξη δικτύου θέρμανσης δύο σωλήνων στο σχέδιο

Ένα παράδειγμα διανομής και επιστροφής ψυκτικού υγρού από μπαταρίες σε δύο γραμμές

Χαρακτηριστικά της διανομής νερού διπλού κυκλώματος:

 • εάν όλα τα στοιχεία του συστήματος υπολογίζονται σωστά, τότε κάθε καλοριφέρ λαμβάνει ψυκτικό υγρό της ίδιας θερμοκρασίας.
 • μια αλλαγή στη ροή του νερού μέσω μιας μπαταρίας λόγω ρύθμισης έχει μικρή επίδραση στη λειτουργία των γειτονικών συσκευών θέρμανσης.
 • ο αριθμός των θερμαντικών σωμάτων σε έναν κλάδο μπορεί να φτάσει τα 40 τεμ. με την προϋπόθεση ότι η χωρητικότητα της αντλίας και η διάμετρος των σωλήνων παροχής παρέχουν τη σχεδιασμένη ροή νερού.

Σημείωση. Το σχήμα 40 λαμβάνεται με βάση την πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση θέρμανσης σε εργαστήριο παραγωγής. Σε εξοχικές κατοικίες, τόσες πολλές συσκευές δεν συνδέονται σε ένα υποκατάστημα, το πολύ – 10 τεμ. Εάν πρέπει να κάνετε καλωδίωση για ένα πολυώροφο κτίριο, το δίκτυο θέρμανσης χωρίζεται σε πολλά κυκλώματα δύο σωλήνων..

Η κίνηση του νερού μέσω σωλήνων και μπαταριών παρέχεται με δύο τρόπους – φυσικό (μεταφορά) και εξαναγκασμένο. Υπάρχουν επίσης αρκετές επιλογές για την παροχή ψυκτικού, οπότε προτείνουμε να εξετάσουμε κάθε σύστημα ξεχωριστά.

Αδιέξοδη σύνδεση συσκευών θέρμανσης

Κλασική καλωδίωση δύο σωλήνων κλειστού τύπου-σύνδεση με έναν λέβητα δαπέδου

Πώς φαίνεται το βέλτιστο σύστημα θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν όλες οι τεχνικές αποχρώσεις και οι τεχνολογικές παράμετροι της αυτόνομης θέρμανσης στο στάδιο του έργου. Προτιμώντας το ένα ή το άλλο σχήμα, είναι σημαντικό η μελλοντική θέρμανση να καλύπτει τις σχετικές παραμέτρους και τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Δεν υπάρχει καλή ή κακή διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα της θέρμανσης εξαρτάται από τη σωστή σύνδεση και ένα καλά σχεδιασμένο έργο. Στην πράξη, συχνά οι ιδιοκτήτες κτιρίων κατοικιών αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όταν, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του έργου και της επακόλουθης εγκατάστασης του αγωγού, προκύπτει ένα αδιέξοδο σύστημα θέρμανσης. Σε αυτά, το ψυκτικό που εισέρχεται στο ψυγείο αναγκάζεται να συγκρουστεί με την ψυχρή, αντίθετη ροή του αναλωμένου ψυκτικού. Αυτός ο τύπος σύνδεσης χρησιμοποιείται για συστήματα δύο σωλήνων με οριζόντια σωλήνωση. Είναι αδύνατο να πούμε ότι μια τέτοια θέρμανση δεν είναι κερδοφόρα και αναποτελεσματική. Το πιο δημοφιλές είναι ένα οριζόντιο σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση με μια διαπεραστική κίνηση του ψυκτικού.

Υπάρχουν δύο τύποι μοτίβων κίνησης ψυκτικού: διερχόμενοι και αδιέξοδες. Στον προτεινόμενο πίνακα, μπορείτε να δείτε τις συγκριτικές παραμέτρους και των δύο επιλογών για την κίνηση του ψυκτικού

Κριτήρια αξιολόγησης Διάγραμμα ροής ψυκτικού υγρού
Πέρασμα Αδιέξοδο
Υδραυλικά και εξισορρόπηση:

η παραγωγή θερμότητας / τα τυπικά μεγέθη των θερμαντήρων είναι τα ίδια

1. Υδραυλικός υπολογισμός πτώσης πίεσης σε οποιοδήποτε κύκλωμα

2. Το σύστημα είναι υδραυλικά ισορροπημένο χωρίς τη χρήση πρόσθετων βαλβίδων διακοπής

1. Υδραυλικός υπολογισμός της πτώσης πίεσης σε κάθε κύκλωμα

2. Η ανάγκη σύνδεσης του κυκλώματος μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις διαμορφωμένες θερμοστατικές βαλβίδες στις συσκευές θέρμανσης

η θερμική ισχύς του συστήματος / τα τυπικά μεγέθη των εξαρτημάτων και των συσκευών θέρμανσης είναι διαφορετικά 1. Υδραυλικός υπολογισμός της πτώσης πίεσης σε κάθε κύκλωμα

2. Η ανάγκη σύνδεσης του κυκλώματος μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τις διαμορφωμένες θερμοστατικές βαλβίδες στις συσκευές θέρμανσης

II Μήκος αγωγών Μεγάλο Ελάχιστο
III. Βάση Πιο δυνατα

Τα τυπικά μεγέθη εξαρτημάτων είναι διαφορετικά, οι διάμετροι των ίδιων τμημάτων είναι διαφορετικές

Ευκολότερη

Όλες οι διάμετροι, τα τυπικά μεγέθη των εξαρτημάτων είναι οι ίδιες

IV. Σημεία “ίσης πίεσης” είναι παρώντες απών

*

Φροντίστε να διαβάσετε: ποιο είναι πιο αποτελεσματικό, σύστημα θέρμανσης ενός σωλήνα ή δύο σωλήνων?

Σπουδαίος! Το σχήμα οριζόντιας θέρμανσης δύο σωλήνων είναι βολικό και πρακτικό στη χρήση. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, μια πραγματική ευκαιρία φαίνεται να χωρίζει το κύκλωμα θέρμανσης σε δύο πτέρυγες, παρέχοντας θερμότητα σε ολόκληρο σχεδόν το σαλόνι του σπιτιού.

Η εγκατάσταση ενός οριζόντιου συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση μονοώροφων κτιρίων κατοικιών, όταν το έργο είναι η σύνδεση μεγάλου αριθμού καλοριφέρ. Η σύνδεση μπαταριών προσφέρει δύο επιλογές:

 • ακτίνα;
 • σταθερός.

Η επιλογή με ακτινική σύνδεση συσκευών θέρμανσης ονομάζεται επίσης ακτινική. Για την αλυσίδα μαργαρίτας, χρησιμοποιείται ένα συνηθισμένο ζεύγος αγωγών. Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος τύπος σύνδεσης έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα. Σε ακτινική σύνδεση, δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης γκαζιών που ελέγχουν τη λειτουργία των καλοριφέρ κοντά στον λέβητα. Η θερμοκρασία σε όλα τα θερμαντικά σώματα είναι η ίδια. Αυτός ο τύπος είναι πολύ βολικός για ιδιωτικές μονοκατοικίες..

Ένα καλό σύστημα θέρμανσης με σειριακή σύνδεση. Τα αναλώσιμα εξοικονομούνται σημαντικά.

Η καλή λειτουργία της θέρμανσης σε μια ιδιωτική κατοικία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, από την κατάλληλη επιλογή του τύπου και του τύπου θέρμανσης, τελειώνοντας με ένα σωστά σχεδιασμένο έργο. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, είναι έργο εξειδικευμένου ειδικού. Η ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, όταν υπάρχει χρόνος για την εξάλειψη τεχνικών προβλημάτων και ασυνέπειων.

Συσκευή και κύρια στοιχεία

συσκευή συστήματος δύο κυκλωμάτων

Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από:

 • λέβητα θέρμανσης, ο οποίος είναι στοιχείο θέρμανσης και μπορεί να είναι αέριο ή ηλεκτρικό.
 • μια δεξαμενή διαστολής, η οποία χρησιμεύει για την αντιστάθμιση του όγκου του ψυκτικού όταν θερμαίνεται.
 • αντλία κυκλοφορίας – εξασφαλίζει την κίνηση του νερού κατά μήκος των περιγραμμάτων.
 • τους πραγματικούς σωλήνες μέσω των οποίων κινείται το ψυκτικό υγρό ·
 • καλοριφέρ, δηλαδή μεταλλικές συσκευές που έχουν μεγάλη περιοχή επαφής με τον περιβάλλοντα αέρα, λόγω των οποίων συμβαίνει μεταφορά θερμότητας.

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος δύο σωλήνων

Η αρχή λειτουργίας ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού φαίνεται σαφώς στο διάγραμμα.

Κύρια βήματα:

 1. Ο φορέας θερμότητας (πιο συχνά είναι νερό) θερμαίνεται στο λέβητα και ρέει ταυτόχρονα σε όλα τα θερμαντικά σώματα. Για αυτό, ο σωλήνας τροφοδοσίας εξυπηρετεί, οι πλοίαρχοι το αποκαλούν “τροφοδοσία”, στο σχήμα υποδεικνύεται με κόκκινο χρώμα.
 2. Περνώντας μέσα από τις μπαταρίες, το νερό τους δίνει μέρος της θερμότητάς του και επιστρέφει στο λέβητα μέσω του σωλήνα εξόδου, ή στην καθομιλουμένη έκδοση της “επιστροφής”, στο διάγραμμα είναι μπλε. Σε αυτή την περίπτωση, μέρος του νερού, έχοντας αυξηθεί σε όγκο όταν θερμαίνεται, εισέρχεται στη δεξαμενή διαστολής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ψυκτικό εισέρχεται στην είσοδο κάθε θερμαντικού στοιχείου στην ίδια θερμοκρασία ή σχεδόν την ίδια, αν λάβουμε υπόψη τις ελάχιστες απώλειες στον ίδιο τον σωλήνα τροφοδοσίας. Έτσι, ανεξάρτητα από το μήκος της καλωδίωσης, κάθε μπαταρία θα “τροφοδοτείται” απευθείας από τον ίδιο τον λέβητα και όχι από το προηγούμενο καλοριφέρ. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων έναντι ενός συστήματος θέρμανσης ενός σωλήνα, αλλά όχι το μόνο..

Κάντο μόνος σου

Χαρακτηριστικά της θέρμανσης δύο σωλήνων

Κάθε σύστημα θέρμανσης με υγρό φορέα θερμότητας περιλαμβάνει κλειστά κυκλώματα που συνδέουν θερμαντικά σώματα που θερμαίνουν το δωμάτιο και λέβητα που θερμαίνει τον φορέα θερμότητας.

Όλα συμβαίνουν ως εξής: το υγρό, που κινείται κατά μήκος του εναλλάκτη θερμότητας του θερμαντήρα, θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία, μετά την οποία εισέρχεται στα θερμαντικά σώματα, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τις ανάγκες του κτιρίου.

Εδώ το υγρό εκπέμπει θερμότητα στον αέρα και σταδιακά ψύχεται. Στη συνέχεια επιστρέφει στον εναλλάκτη θερμότητας του θερμαντήρα και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Όσο πιο απλό γίνεται, η κυκλοφορία πραγματοποιείται σε ένα σύστημα με ένα σωλήνα, όπου μόνο ένας σωλήνας είναι κατάλληλος για κάθε μπαταρία. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, κάθε επόμενη μπαταρία θα λαμβάνει το ψυκτικό υγρό που βγήκε από την προηγούμενη και, επομένως, ένα πιο κρύο..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ιδιωτικής κατοικίας

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του συστήματος δύο σωλήνων είναι η παρουσία ενός σωλήνα παροχής και επιστροφής κατάλληλου για κάθε καλοριφέρ

Για να εξαλειφθεί αυτό το σημαντικό μειονέκτημα, αναπτύχθηκε ένα πιο περίπλοκο σύστημα δύο σωλήνων..

Σε αυτήν την έκδοση, δύο σωλήνες συνδέονται σε κάθε καλοριφέρ:

 • Το πρώτο είναι η τροφοδοσία, μέσω της οποίας το ψυκτικό εισέρχεται στην μπαταρία.
 • Το δεύτερο είναι μια εκτροπή ή, όπως λένε οι πλοίαρχοι, “επιστροφή”, μέσω του οποίου το ψυγμένο υγρό φεύγει από τη συσκευή.

Έτσι, κάθε ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ατομική ρυθμιζόμενη παροχή ψυκτικού, γεγονός που καθιστά δυνατή την οργάνωση της θέρμανσης όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά..

Το σχέδιο θέρμανσης δύο σωλήνων στη διάταξη ενός ιδιωτικού σπιτιού

Δεδομένου ότι η παροχή του θερμαινόμενου ψυκτικού υγρού στις συσκευές πραγματοποιείται σχεδόν ταυτόχρονα από τον έναν σωλήνα και η συλλογή ψυχρού νερού από τον άλλο, τα συστήματα δύο σωλήνων διακρίνονται από μια βέλτιστη ισορροπία μηχανικής θερμότητας – όλες οι μπαταρίες του συστήματος και των κυκλωμάτων συνδεδεμένο με αυτό λειτουργεί με σχεδόν ίση μεταφορά θερμότητας

Γιατί να επιλέξετε ένα τέτοιο σύστημα?

Η θέρμανση νερού με δύο σωλήνες αντικαθιστά σταδιακά τα παραδοσιακά σχέδια ενός σωλήνα, καθώς τα πλεονεκτήματά της είναι προφανή και πολύ βαριά:

 • Κάθε ένα από τα θερμαντικά σώματα που περιλαμβάνονται στο σύστημα λαμβάνει ψυκτικό με μια ορισμένη θερμοκρασία και για όλα είναι το ίδιο.
 • Δυνατότητα ρύθμισης για κάθε μπαταρία. Εάν είναι επιθυμητό, ​​ο ιδιοκτήτης μπορεί να βάλει έναν θερμοστάτη σε κάθε μία από τις συσκευές θέρμανσης, ο οποίος θα του επιτρέψει να πάρει την επιθυμητή θερμοκρασία στο δωμάτιο. Ταυτόχρονα, η μεταφορά θερμότητας των υπόλοιπων θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο θα παραμείνει η ίδια..
 • Σχετικά μικρές απώλειες πίεσης στο σύστημα. Αυτό καθιστά δυνατή τη χρήση μιας οικονομικής αντλίας κυκλοφορίας σχετικά χαμηλής ισχύος για εργασία στο σύστημα..
 • Σε περίπτωση βλάβης ενός ή ακόμη και περισσότερων καλοριφέρ, το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Η παρουσία βαλβίδων διακοπής στους σωλήνες τροφοδοσίας επιτρέπει εργασίες επισκευής και εγκατάστασης χωρίς διακοπή.
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε κτίριο οποιουδήποτε αριθμού ορόφων και χώρων. Χρειάζεται μόνο να επιλέξετε τον βέλτιστο τύπο συστήματος δύο σωλήνων.

Τα μειονεκτήματα τέτοιων συστημάτων είναι συνήθως η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και το υψηλό κόστος, σε σύγκριση με τις κατασκευές ενός σωλήνα. Αυτό οφείλεται στον διπλό αριθμό σωλήνων που πρέπει να εγκατασταθούν..

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα μικρής διαμέτρου χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό ενός συστήματος δύο σωλήνων, το οποίο προσφέρει μια ορισμένη εξοικονόμηση κόστους. Ως αποτέλεσμα, το κόστος του συστήματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι πολύ υψηλότερο από αυτό ενός αναλόγου ενός σωλήνα και ταυτόχρονα δίνει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων σε ιδιωτική κατοικία

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων είναι η δυνατότητα αποτελεσματικής ρύθμισης της θερμοκρασίας του δωματίου

Λόγοι για την επιλογή αυτού του συστήματος

Τώρα, ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων για μια ιδιωτική κατοικία κερδίζει μεγαλύτερη δημοτικότητα από ένα μονόσωρο. Χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα αλλαγής του βαθμού θέρμανσης κάθε μπαταρίας ξεχωριστά. Τα υπόλοιπα θερμαντικά σώματα έχουν την ίδια διάχυση θερμότητας. Δεδομένου ότι η απώλεια πίεσης είναι ασήμαντη, δεν απαιτείται αντλία κυκλοφορίας υψηλής ισχύος για την αποτελεσματική της λειτουργία..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ακόμα κι αν ένα ή περισσότερα θερμαντικά σώματα δεν λειτουργούν, το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Δεδομένου ότι οι βαλβίδες διακοπής είναι εγκατεστημένες στους σωλήνες τροφοδοσίας, η επισκευή σπασμένων τμημάτων του συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να το σταματήσετε. Είναι δυνατή η τοποθέτηση μιας τέτοιας δομής σε μονοόροφα και πολυώροφα κτίρια..

Η ρύθμιση της δομής είναι τεχνολογικά πολύπλοκη και απαιτεί σημαντική επένδυση. Ωστόσο, με την επιφύλαξη των αποχρώσεων εγκατάστασης, θα διαρκέσει για πολλά χρόνια..

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων θέρμανσης δύο σωλήνων

Η θέρμανση δύο σωλήνων διακρίνεται από την ευελιξία της. Λειτουργεί εξίσου καλά σε μικρά κτίρια και σε πολυώροφα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων κτιρίων κατοικιών. Ας ρίξουμε μια ματιά στα κύρια πλεονεκτήματα των συστημάτων δύο σωλήνων:

Μπαταρία θέρμανσης

Όταν χρησιμοποιείτε θέρμανση δύο σωλήνων, ακόμη και οι πιο μακρινές μπαταρίες στο σπίτι θα είναι σε θέση να παρέχουν θερμότητα σε αποδεκτό επίπεδο.

 • Το αυξημένο μήκος μιας γραμμής (περίγραμμα) – αυτό είναι σημαντικό όταν θερμαίνετε επιμήκη κτίρια, για παράδειγμα, κτίρια νοσοκομείων ή ξενοδοχείων.
 • Ομοιόμορφη παροχή θερμότητας στους χώρους – σε αντίθεση με τα συστήματα ενός σωλήνα, η θερμότητα θα είναι διαθέσιμη ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες εγκαταστάσεις από το λέβητα.
 • Η θέρμανση με δύο σωλήνες σάς επιτρέπει να οργανώνετε εύκολα ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας σε ξεχωριστά δωμάτια και χώρους – για αυτό, εγκαθίστανται κεφαλές ελέγχου θερμοκρασίας σε κάθε μπαταρία.
 • Η ικανότητα αποσυναρμολόγησης μπαταριών και θερμαντικών σωμάτων χωρίς διακοπή ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που εκδηλώνεται σε μεγάλα κτίρια.
 • Η θέρμανση με δύο σωλήνες είναι η καταλληλότερη για τη θέρμανση μεγάλων κτιρίων – για πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, χρησιμοποιούνται ορισμένα σχήματα δρομολόγησης και σύνδεσης σωλήνων για συσκευές θέρμανσης.

Δυστυχώς, υπήρχαν κάποια μειονεκτήματα:

 • Μεγάλο κόστος για την αγορά εξοπλισμού-σε σύγκριση με τα συστήματα θέρμανσης ενός σωλήνα, τα συστήματα δύο σωλήνων απαιτούν αυξημένο αριθμό σωλήνων.
 • Δυσκολία εγκατάστασης – η αύξηση του αριθμού των κόμβων και η ανάγκη για βέλτιστη κατανομή του ψυκτικού υγρού στα θερμαινόμενα δωμάτια επηρεάζουν.

Παρ ‘όλα αυτά, τα πλεονεκτήματα επικαλύπτουν πλήρως τα παραπάνω μειονεκτήματα..

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Θέρμανση δύο σωλήνων Θέρμανση με ένα σωλήνα
Πολυπλοκότητα σχεδιασμού και εγκατάστασης Σύνθετο σχέδιο σχεδιασμού και σύνδεσης. Ελαφρύτερο και ευκολότερο. Λιγότερος χρόνος για εργασία.
Εξαλείψτε εύκολα τα ελαττώματα που έγιναν στο στάδιο του σχεδιασμού. Η δυσκολία είναι ο υπολογισμός των θερμικών και υδραυλικών παραμέτρων του δικτύου, καθώς και η εξάλειψη των σφαλμάτων που έγιναν κατά την ανάπτυξη του έργου.
Περιορισμοί στον αριθμό των ορόφων κτιρίων Οχι. Οχι.
Περιορισμοί στο μήκος του περιγράμματος Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μήκος του μήκους περιγράμματος. Δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον μπαταριών στην ήδη συναρμολογημένη γραμμή. Ο αριθμός των θερμαντικών σωμάτων σε έναν ανυψωτήρα είναι περιορισμένος.
Υλική κατανάλωση Διπλή ροή σωλήνων. Η εγκατάσταση μόνο μιας γραμμής εξοικονομεί ποσότητα υλικού σωλήνων.
Παρά την αυξημένη κατανάλωση υλικού σωλήνων, γενικά, το κόστος δεν είναι πολύ υψηλότερο από το εναλλακτικό συγκρότημα ενός σωλήνα. Σε σύστημα 2 σωλήνων, χρησιμοποιούνται σωλήνες μικρότερης διαμέτρου, οι οποίοι είναι πολύ φθηνότεροι..
Αυτόματο σύστημα εξισορρόπησης Η δυνατότητα εγκατάστασης θερμοστατικής κεφαλής σε κάθε καλοριφέρ, η οποία διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του ψυκτικού. Εγκατάσταση σε κάθε μπαταρία ειδικής παράκαμψης με βελόνα ή βαλβίδα τριών κατευθύνσεων.
Σε σύγκριση με τη θερμοστατική κεφαλή, το κόστος της παράκαμψης είναι 5 φορές υψηλότερο από το ελάχιστο. Αυτό αναιρεί όλες τις οικονομίες του προϋπολογισμού για την εγκατάσταση θέρμανσης με ένα σωλήνα..
Η δυνατότητα επισκευής του καλοριφέρ χωρίς διακοπή ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης Όλα τα στοιχεία δικτύου λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η εγκατάσταση σφαιρικών βαλβίδων σε κάθε συσκευή θέρμανσης στην είσοδο και την έξοδο των σφαιρικών βαλβίδων επιτρέπει εργασίες επισκευής όταν λειτουργεί η θέρμανση. Δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία του συστήματος είναι διασυνδεδεμένα, μια δυσλειτουργία ενός από τα τμήματα του οδηγεί σε αποκλεισμό ολόκληρου του κυκλώματος..
Ομοιόμορφη θέρμανση συσκευών θέρμανσης Η ροή του νερού στα θερμαντικά σώματα απευθείας από τον λέβητα εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλο το κύκλωμα. Η διαδοχική διέλευση του νερού από όλες τις μπαταρίες οδηγεί στο γεγονός ότι η μέγιστη θερμοκρασία συγκεντρώνεται στο πρώτο θερμαντικό σώμα στο δίκτυο, κάθε επόμενο θερμαίνεται όλο και λιγότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον υψηλό συντελεστή απώλειας θερμότητας..

Συνοψίζω:

 • Πρώτον, ένα σύστημα 2 σωλήνων δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ ακριβότερο από ένα μονό κύκλωμα.
 • Δεύτερον, ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας κατά τη λειτουργία.
 • τρίτον, η έννοια των δύο σωλήνων επιτρέπει στο μέλλον να εξοικονομήσει σημαντικά νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Κοινά μειονεκτήματα ενός συστήματος δύο σωλήνων

 • Μεγάλη κατασκευή λόγω της γραμμής 2 σωλήνων.
 • Πιο σύνθετη εγκατάσταση
 • Το κόστος είναι ελαφρώς υψηλότερο από το σύστημα ενός σωλήνα.
 • Αισθητικά λιγότερο ελκυστικό από ένα σύστημα ενός σωλήνα, εάν δεν κρύψετε τον αγωγό σε μια επίστρωση ή διακόσμηση.

Τεχνολογία συναρμολόγησης θέρμανσης δύο σωλήνων

Πέρασαν οι εποχές που, για να «συγκολληθεί» η θέρμανση, απαιτούνταν ογκώδης εξοπλισμός και το σημαντικότερο – μεγάλη εμπειρία στη χρήση του. Σήμερα, ο καθένας μπορεί σχετικά φθηνά να αγοράσει το απαραίτητο σύνολο εργαλείων και να συναρμολογήσει το σύστημα με τα χέρια του. Φυσικά, απαιτούνται κάποιες δεξιότητες, αλλά το κυριότερο είναι η επιθυμία.

Κατά την εκτέλεση εργασιών, η ακολουθία ενεργειών πρέπει να έχει ως εξής:

 1. Εγκαθιστώντας τον λέβητα, από αυτό πρέπει να ξεκινήσουν όλοι οι επόμενοι χειρισμοί. Είναι καλύτερα να επιλέξετε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τον τόπο εγκατάστασης, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση εξοπλισμού αερίου. Εάν η θέρμανση περιλαμβάνει φυσική κυκλοφορία, τότε ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν χαμηλότερα..
 2. Τοποθετείται δεξαμενή διαστολής. Σε αντίθεση με τον λέβητα, το υψηλότερο σημείο επιλέγεται για αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να το εγκαταστήσετε σε θερμαινόμενο δωμάτιο. Όταν τοποθετείτε σε σοφίτες και κρύες σοφίτες, πρέπει να φροντίσετε τη μόνωση. Συνιστάται να σκεφτείτε, τουλάχιστον έναν πρωτόγονο, συναγερμό στάθμης νερού.
 3. Μια αντλία είναι τοποθετημένη δίπλα στο λέβητα, σε έναν σωλήνα αποστράγγισης. Είναι σημαντικό να παρατηρήσετε την κατεύθυνση του βέλους. Θα πρέπει να κοιτάζει τη θερμάστρα.
 4. Τα ψυγεία είναι εγκατεστημένα με εγκατεστημένες βαλβίδες εκτόνωσης αέρα.
 5. Ο αγωγός εγκαθίσταται σύμφωνα με ένα προσχεδιασμένο σχέδιο. Με φυσική κυκλοφορία, δεν πρέπει να ξεχνάμε την υποχρεωτική κλίση..
 6. Τα θερμαντικά σώματα συνδέονται με τον αγωγό.
 7. Σύνδεση με ύδρευση και αποχέτευση. Αυτό είναι απαραίτητο για την πλήρωση του συστήματος και την έκτακτη εκκένωση νερού από αυτό..
 8. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε το σύστημα για διαρροές..

Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλες οι εργασίες για τη σύνδεση και την αρχική θέση σε λειτουργία του λέβητα πρέπει να εκτελούνται από ειδικούς της υπηρεσίας αερίου. soove ru παραγγελία μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.

Λειτουργική αρχή

Η δρομολόγηση δύο σωλήνων των αγωγών, σε αντίθεση με έναν σωλήνα, περιλαμβάνει την εγκατάσταση 2 αυτοκινητοδρόμων: τροφοδοσία και εκφόρτιση ψυκτικού. Αυτή η εποικοδομητική λύση οδηγεί σε διπλή αύξηση του μήκους των αγωγών, αλλά τα προκύπτοντα πλεονεκτήματα αντισταθμίζουν αυτό το μειονέκτημα..

Κατεύθυνση ροής

Στην κατεύθυνση της κίνησης του ψυκτικού, το κύκλωμα μπορεί να είναι:

 • άμεση ροή – οι άμεσες και οι αντίστροφες ροές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
 • αδιέξοδο – ροές παροχής και επιστροφής πολλαπλών κατευθύνσεων.

Τύποι συστήματος δύο σωλήνων

Ανάλογα με τον τύπο του κυκλώματος, την κατεύθυνση της ροής του νερού και τις μεθόδους κίνησης του, τον τύπο της καλωδίωσης και το σχέδιο εγκατάστασης, τα συστήματα δύο κυκλωμάτων μπορεί να είναι ποικίλα. Ας το καταλάβουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοιχτή και κλειστή καλωδίωση θέρμανσης

Η κλειστή καλωδίωση προϋποθέτει την παρουσία δεξαμενής διαστολής τύπου μεμβράνης, αυτό επιτρέπει:

 • λειτουργήστε το σύστημα σε αυξημένη πίεση.
 • χρησιμοποιήστε όχι μόνο νερό ως φορέα θερμότητας, αλλά και ειδικό αντιψυκτικό, που χαρακτηρίζεται από χαμηλό σημείο πήξης (συνήθως έως -40⁰C), καθώς και εξειδικευμένα πρόσθετα και πρόσθετα.

Επιπλέον, η δεξαμενή μεμβράνης μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του αγωγού. Συνήθως είναι τοποθετημένο στη γραμμή επιστροφής, εάν υπάρχει αντλία – αμέσως μετά από αυτήν.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σε ανοιχτές καλωδιώσεις, χρησιμοποιείται δεξαμενή διαστολής ανοιχτού τύπου, η οποία είναι εγκατεστημένη στην κορυφή του συστήματος. Αυτή η έννοια συνεπάγεται τη διευθέτηση πρόσθετων συγκροτημάτων αέρα και αποστράγγισης. Το άνοιγμα του κυκλώματος προκαλεί:

 • διαβρωτικές διαδικασίες λόγω της υψηλής παρουσίας οξυγόνου.
 • σταδιακή εξάτμιση του υγρού, η οποία αυξάνει την κατανάλωσή του.
 • το τελευταίο περιορίζει τις δυνατότητες χρήσης αντιψυκτικού, οι ατμοί του οποίου δεν είναι ασφαλείς.

Κίνηση ψυκτικού: αδιέξοδο και συναφή

Τα συγκροτήματα δύο σωλήνων χρησιμοποιούν ένα από τα δύο σχήματα για την κίνηση του ψυκτικού:

 • αδιέξοδο (επερχόμενο)?
 • περνώντας, που ονομάζεται “βρόχος του Tichelman”.

Σε ένα αδιέξοδο σύστημα, η παροχή ψυκτικού και επιστροφής ρέει σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Για να διευκολυνθεί η εξισορρόπηση, απαιτείται βαλβίδα βελόνας ή θερμοστατική βαλβίδα σε κάθε μπαταρία..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το σχήμα της κίνησης διέλευσης του ψυκτικού συστήνεται για ιδιαίτερα εκτεταμένα συστήματα θέρμανσης. Είναι ευκολότερο να ισορροπήσετε και να ρυθμίσετε και η εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων με τον ίδιο αριθμό τμημάτων εξισορροπεί αυτόματα το κύκλωμα θέρμανσης.

Αναγκαστική και φυσική κυκλοφορία

Για φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού, ο αγωγός τοποθετείται με κλίση και εγκαθίσταται δεξαμενή διαστολής στο επάνω σημείο. Αυτή η ιδέα χρησιμοποιείται συχνότερα για μονοκατοικίες. Επιπλέον, η αυτονομία του συστήματος από την ηλεκτρική ενέργεια σας επιτρέπει να μην ανησυχείτε για την απενεργοποίησή του..

Για την οργάνωση ενός συστήματος θέρμανσης με αναγκαστική κυκλοφορία, μια αντλία εγκαθίσταται επιπλέον στη γραμμή επιστροφής, η οποία παρέχει πιο ενεργή κίνηση υγρού.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε βαλβίδες εξαερισμού ή βρύσες Mayevsky στα θερμαντικά σώματα.

 • Επιτρέπει τη χρήση σωλήνων με μικρότερη διατομή. Υπό τη δράση της πίεσης που δημιουργείται από την αντλία, το ψυκτικό “πιέζεται” χωρίς δυσκολία.
 • Παρέχει ακριβέστερη συντήρηση των καθορισμένων θερμοκρασιών.
 • Παράλληλα, μπορείτε να εξοπλίσετε ένα νερό “ζεστό δάπεδο”.
 • Το δοχείο διαστολής μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε.

Ωστόσο, η έννοια της αναγκαστικής κυκλοφορίας εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια. Για να ελαχιστοποιήσετε αυτήν την εξάρτηση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια πρόσθετη αδιάλειπτη παροχή ρεύματος..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα διώροφα κτίρια με θέρμανση δύο σωλήνων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντλία..

Επιλογή αντλίας κυκλοφορίας

Οι κύριες παράμετροι για την επιλογή εξοπλισμού άντλησης: ισχύς και κεφαλή συσκευής. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζονται με βάση την περιοχή του θερμαινόμενου δωματίου..

Ενδεικτικοί δείκτες:

 • για σπίτια 250 τετραγωνικών μέτρων, είναι κατάλληλη μια αντλία χωρητικότητας 3,5 κυβικών μέτρων / ώρα και κεφαλή 0,4 atm.
 • σε δωμάτια μεγέθους 250-350 τετραγωνικών μέτρων, εγκαθίσταται μια συσκευή για 4,5 κυβικά μέτρα / ώρα με πίεση 0,6 atm.
 • εάν η περιοχή του σπιτιού είναι 350-800 τετραγωνικά μέτρα, τότε είναι σκόπιμο να αγοράσετε μια αντλία χωρητικότητας 11 κυβικών μέτρων / ώρα, η κεφαλή της οποίας δεν είναι μικρότερη από 0,8 atm.

Με μια πιο σχολαστική επιλογή, οι ειδικοί λαμβάνουν υπόψη το μήκος του συστήματος θέρμανσης, τον τύπο και τον αριθμό των θερμαντικών σωμάτων, το υλικό κατασκευής και τη διάμετρο των σωλήνων, καθώς και τον τύπο του λέβητα.

Εγκατάσταση της αντλίας στη γραμμή

Η αντλία τοποθετείται στη γραμμή επιστροφής έτσι ώστε να μην περνάει πολύ ζεστό ψυκτικό μέσο από τη συσκευή. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σύγχρονων μοντέλων από υλικά ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες στη γραμμή τροφοδοσίας.

  Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων: πώς να αντικαταστήσετε τις παλιές μπαταρίες σε ένα διαμέρισμα με νέες

Όταν τοποθετηθεί η αντλία, δεν πρέπει να διαταραχθεί η κυκλοφορία του νερού.

Είναι σημαντικό ότι σε οποιοδήποτε σημείο του αγωγού κατά τη λειτουργία της μονάδας άντλησης, η υδροστατική πίεση παραμένει υπερβολική

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Τέσσερα επιτρεπτά σχήματα συστημάτων θέρμανσης με κυκλοφορία αντλίας και ανοιχτή δεξαμενή διαστολής. Η υδροστατική πίεση διατηρείται στο σωστό επίπεδο

Επιλογή 1. Σηκώστε τη δεξαμενή διαστολής. Ένας απλός τρόπος μετατροπής του φυσικού συστήματος κυκλοφορίας σε αναγκαστική κυκλοφορία. Για να υλοποιήσετε το έργο, θα χρειαστείτε έναν υψηλό χώρο σοφίτας.

Επιλογή 2. Μετακίνηση της δεξαμενής στον απομακρυσμένο ανυψωτή. Η επίπονη διαδικασία ανασυγκρότησης του παλαιού συστήματος, αλλά για την κατασκευή ενός νέου, δεν δικαιολογείται. Είναι πιο απλοί και πιο επιτυχημένοι τρόποι..

Επιλογή 3. Ο σωλήνας του δοχείου διαστολής κοντά στο ακροφύσιο της αντλίας. Για να αλλάξετε τον τύπο κυκλοφορίας, είναι απαραίτητο να κόψετε τη δεξαμενή από τη γραμμή τροφοδοσίας και στη συνέχεια να τη συνδέσετε στην επιστροφή – πίσω από την αντλία κυκλοφορίας.

Επιλογή 4. Η αντλία περιλαμβάνεται στη γραμμή τροφοδοσίας. Ο ευκολότερος τρόπος ανακατασκευής του συστήματος. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας της αντλίας. Όχι κάθε συσκευή μπορεί να αντέξει υψηλές θερμοκρασίες.

Με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας

 • Συστήματα φυσικής κυκλοφορίας. Εδώ, εξασφαλίζεται η κίνηση του ψυκτικού κατά μήκος των περιγραμμάτων λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας στα κυκλώματα και της κλίσης των σωλήνων. Τέτοια συστήματα χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρυθμό θέρμανσης, αλλά δεν απαιτούν τη σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού..

Επί του παρόντος, αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται περισσότερο σε εποχιακά σπίτια..

φυσική κυκλοφορία

 • Συστήματα αναγκαστικής κυκλοφορίας. Μια αντλία κυκλοφορίας είναι ενσωματωμένη σε ένα από τα κυκλώματα (συχνότερα στο αντίστροφο), το οποίο εξασφαλίζει την κίνηση του νερού. Αυτή η προσέγγιση παρέχει ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη θέρμανση του δωματίου..

Βαρυτική και αναγκαστική κυκλοφορία

Τα συστήματα βαρύτητας (με φυσική κυκλοφορία) παρέχουν την κίνηση του ψυκτικού μέσω των σωλήνων λόγω της αλλαγής στην πυκνότητα του υγρού με την αύξηση της θερμοκρασίας και λόγω της δράσης της βαρύτητας. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική κυκλοφορία, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί σωστά η διάμετρος των σωλήνων σε όλα τα τμήματα του κυκλώματος και να τοποθετηθούν σε μια ορισμένη κλίση. Ένα τέτοιο σύστημα συνήθως περιλαμβάνει μια ανοικτή δεξαμενή διαστολής..

Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία υγρού στο κύκλωμα παρέχεται από ειδική αντλία. Το πτητικό σύστημα λειτουργεί υπό αυξημένη πίεση και απαιτεί την εγκατάσταση δεξαμενής μεμβράνης και αεραγωγών. Η δημοτικότητα αυτής της επιλογής βασίζεται στην υψηλή απόδοση και την ευκολία χρήσης του συστήματος..

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Θέρμανση με βαρύτητα

Η αρχή λειτουργίας ενός συστήματος με φυσική κίνηση του ψυκτικού βασίζεται στο φαινόμενο της μεταφοράς – ένα ζεστό και λιγότερο πυκνό υγρό τείνει να ανεβαίνει στον σωλήνα, μετατοπισμένο από βαρύτερα κρύα στρώματα. Ο λέβητας θερμαίνει το νερό, γίνεται ελαφρύτερος και κινείται μέσω του κατακόρυφου ανυψωτή με ταχύτητα 0,1-0,3 m / s, στη συνέχεια αποκλίνει κατά μήκος των γραμμών και των μπαταριών.

Διευκρίνιση. Είναι κατανοητό ότι το θερμαινόμενο και ψυγμένο υγρό βρίσκεται εντός του ίδιου κλειστού κυκλώματος, στην περίπτωση αυτή το δίκτυο θέρμανσης μιας ιδιωτικής κατοικίας λειτουργεί ως τέτοιο.

Πώς να φτιάξετε ένα σύστημα κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού βαρύτητας

Παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά του βαρυτικού συστήματος δύο σωλήνων ενός διώροφου κτιρίου, όπως φαίνεται στο σχέδιο:

 1. Ο τρόπος τοποθέτησης του δικτύου είναι μια οριζόντια επάνω καλωδίωση, που προέρχεται από ένα κοινό ανυψωτικό. Το τελευταίο ανεβαίνει από το λέβητα, στο υψηλότερο σημείο υπάρχει δεξαμενή διαστολής σε επικοινωνία με την ατμόσφαιρα.
 2. Οριζόντια τμήματα τοποθετούνται με ελάχιστη κλίση 3 mm ανά γραμμικό μέτρο. Η ροή είναι κεκλιμένη προς τα θερμαντικά σώματα, η επιστροφή προς την πηγή θερμότητας.
 3. Οι διάμετροι των σωλήνων είναι αυξημένες σε σύγκριση με τα συστήματα πίεσης, καθώς έχουν σχεδιαστεί για χαμηλούς ρυθμούς ροής νερού.

Μια σημαντική απόχρωση. Για να πραγματοποιήσετε σταθερή βαρύτητα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε σωλήνες Ø40-50 mm (εσωτερικοί). Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος των κλάδων διανομής και συλλογής είναι DN25, τοποθετημένη κοντά στις τελευταίες μπαταρίες.

Σε ένα διώροφο σπίτι, χρησιμοποιείται ένα παρόμοιο σχέδιο, αλλά με μία μόνο σύνδεση καλοριφέρ. Η πολλαπλή τροφοδοσίας της επάνω καλωδίωσης τοποθετείται στη σοφίτα ή κάτω από την οροφή, η πολλαπλή επιστροφής είναι πάνω από το πάτωμα. Είναι αδύνατο να γίνει η χαμηλότερη καλωδίωση – το ψυκτικό, σύμφωνα με τον νόμο των δοχείων επικοινωνίας, θα ρέει στις μπαταρίες, αλλά η ταχύτητα κίνησης και η απόδοση θέρμανσης θα μειωθούν στο ελάχιστο.

Ομάδα άντλησης παράκαμψης

Τα τρέχοντα συστήματα βαρύτητας συνδυάστηκαν χάρη στην εγκατάσταση αντλιών κυκλοφορίας. Η μονάδα είναι τοποθετημένη σε παράκαμψη έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στη ροή του νερού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Δαχτυλίδι του Τίχελμαν

Η γενική αρχή λειτουργίας αυτού του κυκλώματος είναι πανομοιότυπη με την αδιέξοδη καλωδίωση, αλλά η μέθοδος διανομής και επιστροφής του ψυκτικού διαφέρει με 3 τρόπους:

 1. Κάθε κύκλωμα θέρμανσης είναι κλειστό σε έναν δακτύλιο.
 2. Η μέθοδος σύνδεσης της μπαταρίας έχει ως εξής: το πρώτο ψυγείο στην παροχή είναι το τελευταίο για τη γραμμή επιστροφής. Αντίστροφα, η τελική μπαταρία της γραμμής διανομής γίνεται η πρώτη για την επιστροφή..
 3. Το νερό και στους δύο αγωγούς κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, εξ ου και η τεχνική ονομασία του συστήματος που σχετίζεται.

Βρόχος Tichelman σε διώροφο κτίριο γραφείων

Η καλωδίωση δύο σωλήνων με δακτύλιο είναι κατάλληλη για μεγάλο αριθμό συσκευών θέρμανσης

Η συσκευή του μεντεσέ Tichelman υποθέτει μια οριζόντια χαμηλότερη καλωδίωση – κρυμμένη κάτω από το πάτωμα, λιγότερο συχνά – ανοιχτά κατά μήκος των τοίχων. Μια άλλη επιλογή: ο δακτύλιος μπορεί να γίνει κάτω από την οροφή, να τον κρύψει πίσω από τεντωμένες οροφές ή στο υπόγειο και να φέρει τις συνδέσεις σωλήνων στους θερμαντήρες.

Η ιδιαιτερότητα της κυκλικής «βόλτας» είναι μια σχεδόν τέλεια υδραυλική ισορροπία. Σημείωση: στο δρόμο προς όλες τις μπαταρίες και πίσω, το ψυκτικό διανύει την ίδια απόσταση. Το κύκλωμα είναι ικανό να παρέχει την απαιτούμενη ροή νερού για 10 ή περισσότερα θερμαντικά σώματα με ελάχιστη εξισορρόπηση.

Μέθοδος σύνδεσης δέσμης

Αυτός ο πιο προηγμένος τύπος συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού δύο σωλήνων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • θερμαντήρες – συμβατικές μπαταρίες, θερμοσίφωνες δαπέδου ή ξεχωριστά περιγράμματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
 • 2 συλλέκτες – τροφοδοσία και επιστροφή, εξοπλισμένοι με μετρητές ροής και θερμοστατικές βαλβίδες.
 • μεμονωμένες συνδέσεις δύο σωλήνων, τοποθετημένες από τον συλλέκτη στις συσκευές θέρμανσης κατά μήκος της συντομότερης διαδρομής (κάτω από το δάπεδο ή την οροφή, στην οροφή).

Έργο κυκλώματος συλλέκτη

Με μεγάλο μήκος συνδέσεων καλοριφέρ, είναι προτιμότερο να αυξήσετε τη διάμετρό τους στα 20 mm (εσωτερικό DN15)

Ο συλλέκτης, εγκατεστημένος σε βολικό μέρος, λαμβάνει και επιστρέφει νερό στον λέβητα μέσω δύο κύριων γραμμών. Οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του ρυθμού ροής του ψυκτικού υγρού για κάθε μπαταρία. Εάν εγκαθίστανται θερμικές κεφαλές RTL ή σερβοκινητήρες στις βαλβίδες πολλαπλής, θα είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση του κλίματος σε οποιοδήποτε δωμάτιο και στο κτίριο στο σύνολό του..

Φυσική ή αναγκαστική κυκλοφορία νερού: το οποίο είναι καλύτερο για πολυώροφα κτίρια

Τα συστήματα στα οποία το ψυκτικό κυκλοφορεί σύμφωνα με τους νόμους της βαρύτητας περιορίζονται ως επί το πλείστον σε ιδιωτικές κατοικίες (το σχέδιο θέρμανσης ενός ιδιωτικού σπιτιού με φυσική κυκλοφορία περιγράφεται στο άρθρο), μεμονωμένα χαμηλά κτίρια που βρίσκονται εκτός πόλης – ή σχεδιάζονται εκεί όπου δεν υπάρχει συνεχής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Σε τέτοια κτίρια, παρέχονται συχνότερα συστήματα με φυσική κυκλοφορία.

Το κύριο πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι, υπό την προϋπόθεση μιας κεντρικής παροχής νερού, δεν εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια (διαβάστε σχετικά με την τροφοδοσία των πολυκατοικιών στο άρθρο).

Υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα:

Αξιοπρέπεια μειονεκτήματα
 1. Ακομπλεξάριστη συσκευή και μέγιστη ευκολία χρήσης.
 2. Έλλειψη κραδασμών και άλλου θορύβου, αφού το ψυκτικό υγρό κινείται με χαμηλή ταχύτητα.
 3. Μακροχρόνια (έως 40 χρόνια) υπηρεσία χωρίς επισκευή.
 1. Η χαμηλή πίεση στο δίκτυο περιορίζει την ακτίνα κυκλοφορίας.
 2. Η ανάγκη αύξησης της διαμέτρου των σωλήνων έως και 7% αυξάνει το κόστος του συστήματος.
 3. Λόγω της μεγάλης θερμικής ικανότητας του νερού που κυκλοφορεί με χαμηλή πίεση, το σύστημα τίθεται αργά σε λειτουργία..
 4. Για τον ίδιο λόγο, το νερό μπορεί να παγώσει σε σωλήνες που περνούν μέσα από ένα μη θερμαινόμενο δωμάτιο..

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα σύστημα ενός σωλήνα υπάρχει μια εντατική εξασθένηση της πίεσης και η κίνηση του ψυκτικού υγρού επιβραδύνεται, χωρίς να ζεσταθεί το δωμάτιο ενός χαμηλού κτιρίου στην επιθυμητή θερμοκρασία, παρέχοντας φυσική κυκλοφορία, είναι καλύτερο να σχεδιαστεί σύστημα δύο σωλήνων.

Παρακαλώ σημειώστε: για πολυώροφα κτίρια με βαρυτική κυκλοφορία θερμότητας, το σύστημα ενός σωλήνα είναι πιο κατάλληλο.

Η επιλογή παροχής και επιστροφής (δύο σωλήνων) χρησιμοποιείται μόνο όταν παρέχεται η αναγκαστική κίνηση του ψυκτικού που παρέχεται από την αντλία.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Ατομική μονάδα διανομής θερμότητας σε πολυώροφο κτίριο με αναγκαστική κυκλοφορία

Σημείωση: για να δημιουργηθεί κανονική πίεση σε σύστημα δύο σωλήνων με βαρυτική κίνηση του ψυκτικού, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η απόσταση από τον εναλλάκτη θερμότητας στις χαμηλότερες συσκευές θέρμανσης. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.

Χαρακτηριστικά της θέρμανσης πολυώροφων κτιρίων

Κτίρια με περισσότερους από 25 ορόφους ονομάζονται πολυώροφα κτίρια. Αυτός ο αριθμός ορόφων προκαλεί ορισμένες δυσκολίες τόσο στην παροχή νερού στον επάνω όροφο όσο και στη διάταξη του συστήματος θέρμανσης..

Για να γίνει ακόμη πιο εφικτό, τέτοια κτίρια χωρίζονται σε τμήματα ορισμένου ύψους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τεχνικά δάπεδα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Τα βέλη δείχνουν τις θέσεις των τεχνικών ορόφων.

Ένας τέτοιος αριθμός τεχνικών ορόφων απαιτείται για τον εντοπισμό εξοπλισμού που εξασφαλίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών κοινής ωφελείας – συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης.

Σε πολυώροφα κτίρια, η περιοχή εξυπηρέτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ύψος.

Οι παράμετροι των τεχνικών δαπέδων καθορίζονται με βάση την τιμή της υδροστατικής πίεσης του ψυκτικού στις συσκευές θέρμανσης χαμηλότερου επιπέδου. Το ύψος τους πρέπει να αντιστοιχεί στις διαστάσεις του εξοπλισμού που τοποθετείται σε αυτά: αεραγωγοί, λέβητες, αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας.

Εάν η υδροστατική πίεση στις συσκευές θέρμανσης κυμαίνεται εντός 0,6-1,0 MPa, το ύψος των χώρων εξυπηρέτησης συνήθως δεν υπερβαίνει τα 55 μέτρα (17-18 ορόφους).

Καθένα από αυτά έχει το δικό του σύστημα θέρμανσης, συνδεδεμένο με εξωτερικό σωλήνα θερμότητας, αλλά απομονωμένο από άλλα συστήματα, έχει τον δικό του εναλλάκτη θερμότητας, δοχείο διαστολής, αντλία μακιγιάζ και κυκλοφορίας.

Σε πολυώροφα κτίρια, συνήθως είναι εξοπλισμένα μεμονωμένα σημεία θέρμανσης (IHP), τα οποία βρίσκονται στους ορόφους του υπογείου, όπου βρίσκεται ο κύριος εξοπλισμός άντλησης και οι εναλλάκτες θερμότητας. Σχεδόν πάντα έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη πίεση 1,6 MPa, στην οποία ένα υδραυλικά απομονωμένο σύστημα έχει όριο 160 μέτρα..

Τεχνικός εξοπλισμός δαπέδου

Σε ένα κτίριο με τέτοιο ύψος, είτε δύο ζώνες 80 m η κάθε μία, είτε τρεις ζώνες 55-50 m – η κάθε μία με το δικό της περίγραμμα. Επιπλέον, η θέρμανση νερού-νερού μπορεί να είναι μόνο στις δύο πρώτες ζώνες-στην τρίτη και υψηλότερη (αν υπάρχουν περισσότεροι όροφοι), ατμό-νερό ή συνδυασμένη.

Σημείωση: ο ατμός χρησιμοποιείται αντί για νερό επειδή δεν παράγει υψηλή υδροστατική πίεση..

Σερβίρεται στο τεχνικό πάτωμα, πριν από την άνω ζώνη, στην οποία το δικό του IHP είναι εξοπλισμένο με ένα πλήρες σύνολο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού εξοπλισμού. Σε κτίρια, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 250 m, μπορούν να καταφύγουν σε ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού..

Τα συστήματα θέρμανσης για πολυώροφα κτίρια συχνά χωρίζονται κατά μήκος των προσόψεων (πλευρές του ορίζοντα) και κάθε τμήμα έχει το δικό του αυτοματοποιημένο σύστημα που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Φυσική κυκλοφορία

Τα συστήματα με φυσική κυκλοφορία (βαρύτητα) χρησιμοποιούνται όλο και λιγότερο. Το πλεονέκτημά τους είναι η μη μεταβλητότητα, η απουσία κλειδαριών αέρα και η ανθεκτικότητα – δεν υπάρχουν στοιχεία και μηχανισμοί επιρρεπείς σε γρήγορη φθορά. Ταυτόχρονα, υπάρχουν δυσκολίες με το σχεδιασμό, την επιλογή της γωνίας κλίσης των σωλήνων και το τμήμα τους. Για να εξασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού, η διατομή του αγωγού αλλάζει με την απόσταση από τον λέβητα..

Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία είναι μια σύγχρονη επιλογή, η αντλία κυκλοφορίας σάς επιτρέπει να θερμαίνετε αποτελεσματικά και ομοιόμορφα όλα τα θερμαντικά σώματα λόγω της υψηλής ταχύτητας κίνησης του ψυκτικού. Για τον ίδιο λόγο, καταναλώνεται ελάχιστη ενέργεια για τη θέρμανση του ψυγμένου υγρού – η διαφορά θερμοκρασίας στα κυκλώματα τροφοδοσίας και επιστροφής είναι μικρή.

Αναγκαστική κυκλοφορία

Επιπλέον, είναι ευκολότερο να σχεδιάσετε και να τοποθετήσετε έναν αγωγό – δεν χρειάζεται να υπολογίσετε και να τηρήσετε αυστηρά τη γωνία κλίσης των σωλήνων κατά την εγκατάσταση. Οι μικρότεροι σωλήνες χρησιμοποιούνται σε σύγκριση με τα συστήματα βαρύτητας και αυτό μειώνει το κόστος.

Τα μειονεκτήματα ενός συστήματος θέρμανσης με αναγκαστική κυκλοφορία περιλαμβάνουν την εξάρτηση από την παροχή ρεύματος, το κόστος αγοράς μιας αντλίας και εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της..

Τι σημαίνει κλειστό σύστημα σε χαμηλές πολυκατοικίες

Το κύριο σημάδι της ταξινόμησης του συστήματος θέρμανσης ιδιωτικών κατοικιών ως κλειστών / ανοιχτών τύπων είναι ο σχεδιασμός της δεξαμενής διαστολής. Μια ανοιχτή δεξαμενή που συνδέεται απευθείας με την ατμόσφαιρα είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Ερμητικά σφραγισμένη δεξαμενή διαφράγματος – κλειστό σύστημα. Αυτή η ταξινόμηση έχει αναπτυχθεί στο ρωσικό τμήμα του Διαδικτύου στην πραγματικότητα.

Ο σκοπός της δεξαμενής διαστολής είναι διαισθητικά σαφής – να αντισταθμίσει τις αλλαγές στον όγκο του υγρού φορέα θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης με διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του. Η θέρμανση του ψυκτικού (νερό, αντιψυκτικό) προκαλεί αύξηση του όγκου του (το νερό που θερμαίνεται από 0 ° C στους 100 ° C αυξάνει τον όγκο κατά 4,33%), η πίεση στους σωλήνες αυξάνεται (κατά μέσο όρο κατά 1,2 – 2,2 bar / ° С ) και καλοριφέρ, αυξάνοντας την πιθανότητα έκτακτης ανάγκης. Μια δεξαμενή διαστολής που είναι εγκατεστημένη στο σύστημα είναι σε θέση να προσλαμβάνει προσωρινά περίσσεια θερμαινόμενου ψυκτικού υγρού. Το ψυγμένο υγρό συμπιέζεται και αφήνει τον εσωτερικό όγκο της δεξαμενής.

Ένα ανοικτό δοχείο διαστολής είναι ένα δοχείο που διαρρέει με αφαιρούμενο (ανυψωτικό) κάλυμμα και σωλήνα αποστράγγισης, εγκατεστημένο στο επάνω σημείο του συστήματος, όπου, υπό τη δράση της Αρχιμήδειας δύναμης, φυσαλίδες αέρα διαλυμένες στο νερό κινούνται μέσω των ανυψωτών, αφήνοντας στην ατμόσφαιρα. Πραγματοποιείται επίσης η αντίστροφη κίνηση – ο ατμοσφαιρικός αέρας κορεσμού του όγκου του θερμαινόμενου υγρού στη δεξαμενή, μπαίνει μέσα στο σύστημα όταν το ψυκτικό υγρό συμπιέζεται μετά την ψύξη.

Οι σύγχρονες δεξαμενές διαστολής μεμβράνης αποκλείουν την είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα στα συστήματα θέρμανσης, ο σχεδιασμός των οποίων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Συσκευή δεξαμενής διαστολής διαφράγματος.

Στο εσωτερικό του υπάρχει μια ελαστική μεμβράνη (διάφραγμα) που χωρίζει την εσωτερική σφραγισμένη κοιλότητα της δεξαμενής σε θάλαμο αέρα και νερού. Τα προηγμένα μοντέλα περιέχουν άζωτο αντί αέρα. Το αέριο αντλείται στη δεξαμενή υπό υπερβολική πίεση, η οποία κάμπτει τη μεμβράνη προς την είσοδο του νερού. Η αυξανόμενη πίεση του θερμαινόμενου ψυκτικού μέσου αναγκάζει τη μεμβράνη να συμπιέσει το αέριο. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και οι δύο πιέσεις (υγρό και αέριο) να είναι ίσες.

Η δεξαμενή διαφράγματος μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε στο σύστημα. Το καλύτερο μέρος θεωρείται ένα σημείο στον σωλήνα επιστροφής μπροστά από την αντλία κυκλοφορίας. Το αποθεματικό υγρού στο εσωτερικό της δεξαμενής αποτρέπει τη σπηλαίωση στην είσοδο της αντλίας.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ο “αερισμός” του θαλάμου νερού της δεξαμενής διαστολής με αέρα διαλυμένο στο ψυκτικό υγρό, ο σωλήνας εισόδου στρέφεται προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

Μέθοδοι εγκατάστασης δεξαμενής μεμβράνης διαστολής.

Επιπλέον, αυτή η μέθοδος εγκατάστασης μειώνει τη θερμοκρασία του ψυκτικού στη δεξαμενή, προστατεύοντας τη μεμβράνη από θερμικά φορτία. Οι μεμβράνες υψηλής ποιότητας είναι ικανές να αντέξουν οποιαδήποτε θερμοκρασία του ψυκτικού για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που μας επιτρέπει να προτείνουμε και τις δύο μεθόδους εγκατάστασης δεξαμενών διαστολής.

Τύπος καλωδίωσης: πάνω και κάτω

Με τη μέθοδο παροχής νερού, διακρίνεται η μέθοδος άνω και κάτω καλωδίωσης.

Με την κορυφή τροφοδοσίας, ο κύριος σωλήνας τοποθετείται κάτω από την οροφή, από όπου οι σωλήνες τροφοδοσίας κατεβαίνουν στα καλοριφέρ. Η γραμμή επιστροφής κατεβαίνει στο πάτωμα. Λόγω της διαφοράς ύψους, δημιουργείται η πίεση της βέλτιστης δύναμης ώστε να μην καταφεύγει σε πρόσθετη εγκατάσταση της αντλίας.

Μειονεκτήματα της κορυφαίας δρομολόγησης:

 • Αυτό το σχήμα εγκατάστασης δεν συνιστάται για μικρά δωμάτια..
 • Χαμηλή αισθητική.
 • Απαιτεί περισσότερους σωλήνες.

Με τη χαμηλότερη παροχή, και οι δύο γραμμές βρίσκονται στο κάτω μέρος (στο πάτωμα, στο υποπεδίο, στο ημιυπόγειο ή στο υπόγειο), ενώ ο σωλήνας τροφοδοσίας βρίσκεται ψηλότερα από την επιστροφή.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Αυτή η ιδέα απαιτεί μια υπεύθυνη προσέγγιση στη θέση του λέβητα και του δοχείου διαστολής:

 • η φυσική κυκλοφορία υποχρεώνει να τοποθετηθεί ο λέβητας κάτω από το επίπεδο των θερμαντικών σωμάτων.
 • με αναγκαστική κυκλοφορία, η θέση του λέβητα δεν έχει σημασία.
 • η δεξαμενή διαστολής είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο σημείο του συστήματος.

Επιπλέον, το διάγραμμα εγκατάστασης με χαμηλότερη καλωδίωση:

 • ελαχιστοποιεί την κατανάλωση σωλήνων.
 • απαιτεί τη σύνδεση μιας πρόσθετης γραμμής αέρα, η οποία θα επιτρέψει την απομάκρυνση του αέρα από το κύκλωμα.
 • διαθέσιμο για εφαρμογή μόνος σου χωρίς τη συμμετοχή επαγγελματιών.
 • φαίνεται πιο αισθητικά ευχάριστο.

Σύστημα θέρμανσης με δύο σωλήνες με σωλήνες

Το κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδιασμού είναι η τοποθέτηση του αγωγού τροφοδοσίας κατά μήκος του άνω τμήματος του δωματίου, η ροή επιστροφής εκτρέπεται κατά μήκος του κάτω μέρους του.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος: υψηλή πίεση στη γραμμή, η οποία οφείλεται στη σημαντική διαφορά στα επίπεδα των σωλήνων επιστροφής και τροφοδοσίας. Λόγω αυτής της περίστασης, η διάμετρος τους μπορεί να είναι η ίδια ακόμη και όταν ρυθμίζετε ένα κύκλωμα με φυσική κυκλοφορία..

Αλλά ταυτόχρονα, η δεξαμενή διαστολής, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του κυκλώματος, καταλήγει τις περισσότερες φορές σε μια μη θερμαινόμενη σοφίτα, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Προαιρετικά, μπορείτε να εξετάσετε τη διάταξη της δεξαμενής στο εσωτερικό της οροφής, όταν το κάτω μισό της παραμένει στο θερμαινόμενο δωμάτιο και το πάνω μέρος βγαίνει στη σοφίτα και μονώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την παρουσία σωλήνων κάτω από την οροφή του δωματίου, συνιστάται να τοποθετήσετε τη γραμμή τροφοδοσίας πάνω από το επίπεδο των παραθύρων..

Σε αυτή την περίπτωση, η δεξαμενή διαστολής μπορεί να βρίσκεται κάτω από την οροφή, υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ανυψωτή είναι επαρκές για να εξασφαλίσει την κανονική ταχύτητα του ψυκτικού. Η γραμμή επιστροφής θα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο του δαπέδου ή ακόμη και να χαμηλώσει κάτω από αυτήν. Είναι αλήθεια ότι στην τελευταία περίπτωση, κατά τη ρύθμιση του αυτοκινητόδρομου, δεν θα είναι δυνατή η χρήση συνδετικών στοιχείων για να αποκλειστεί η εμφάνιση διαρροής.

Το σχήμα δείχνει τα διαγράμματα της ανώτερης κατανομής με τη συνοδευτική και αντίθετη φυσική κίνηση του ψυκτικού. Παρουσιάζονται επιλογές για καλωδίωση διπλού κυκλώματος και μονού κυκλώματος

Η εμφάνιση ενός δωματίου με σωλήνες τοποθετημένες κάτω από την οροφή δεν είναι αρκετά αισθητικά ευχάριστη. Επιπλέον, μέρος της θερμότητας ανεβαίνει, γεγονός που καθιστά το σύστημα θέρμανσης με καλωδίωση στην κορυφή όχι αρκετά αποδοτικό..

Επομένως, μπορείτε να προσπαθήσετε να συναρμολογήσετε ένα κύκλωμα με μια γραμμή τροφοδοσίας που περνά κάτω από τα θερμαντικά σώματα, αλλά αυτό θα βελτιώσει μόνο την εμφάνιση του συστήματος, δεν θα επηρεάσει τις ελλείψεις του σε καμία περίπτωση..

Η σύνδεση της αντλίας διευκολύνει την επίτευξη της βέλτιστης πίεσης στο σύστημα, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε σωλήνες της μικρότερης διαμέτρου. Το μέγιστο αποτέλεσμα από ένα σύστημα θέρμανσης με μια επάνω καλωδίωση μπορεί να επιτευχθεί σε μια διώροφη ιδιωτική κατοικία, καθώς η φυσική κυκλοφορία διεγείρεται από μια μεγάλη διαφορά στο ύψος εγκατάστασης του λέβητα που βρίσκεται στο υπόγειο και τις μπαταρίες του δεύτερου ορόφου.

Για άλλη μια φορά, το θερμαινόμενο ψυκτικό υγρό θα κατευθυνθεί στη δεξαμενή διαστολής, η οποία τοποθετείται στη σοφίτα ή στον δεύτερο όροφο. Από όπου, κατά μήκος του κεκλιμένου αυτοκινητόδρομου, το υγρό θα αρχίσει να ρέει στα θερμαντικά σώματα.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι ακόμη δυνατό να συνδυαστεί μια δεξαμενή διανομής και μια δεξαμενή διαστολής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα ζεστού νερού. Εάν ένας μη πτητικός λέβητας είναι εγκατεστημένος στο σπίτι, θα αποκτηθεί ένα εντελώς αυτόνομο σύστημα θέρμανσης..

Μια άλλη πολύ καλή επιλογή για ένα διώροφο σπίτι είναι ένα συνδυασμένο σύστημα που συνδυάζει δύο και ένα σωλήνα τμήματα. Για παράδειγμα, μια δομή ενός σωλήνα είναι τοποθετημένη στον δεύτερο όροφο με τη μορφή δαπέδου που θερμαίνεται με νερό και μια δομή δύο σωλήνων είναι εγκατεστημένη στον πρώτο. Η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας σε όλα τα δωμάτια διατηρείται πλήρως.

Θέρμανση δύο σωλήνων σε ιδιωτική κατοικία

Ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων με κορυφαία καλωδίωση δεν διακοσμεί το δωμάτιο. Ο σωλήνας τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το παράθυρο εάν το κτίριο δεν είναι εξοπλισμένο με μονωμένη σοφίτα

Το κύριο πλεονέκτημα ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων με κορυφαία καλωδίωση θεωρείται η υψηλή ταχύτητα του φορέα θερμότητας και η απουσία αερισμού της γραμμής..

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται αρκετά συχνά, χωρίς να δίνεται προσοχή σε σημαντικά μειονεκτήματα:

 • μη αισθητική εμφάνιση των δωματίων.
 • υψηλή κατανάλωση σωλήνων και εξαρτημάτων.
 • η έλλειψη δυνατότητας θέρμανσης μεγάλων δωματίων.
 • προβλήματα με την τοποθέτηση της δεξαμενής διαστολής, η οποία δεν μπορεί πάντα να συνδυαστεί με τη δεξαμενή διανομής.
 • επιπλέον κόστος για διακόσμηση, έτσι ώστε οι σωλήνες να μπορούν να καλυφθούν.

Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα με επάνω καλωδίωση είναι αρκετά βιώσιμο και με κατάλληλους υπολογισμούς, είναι επίσης πολύ αποτελεσματικό..

Σχέδιο δύο σωλήνων από κάτω σωλήνες

Το σχήμα προϋποθέτει την εγκατάσταση της παροχής και την επιστροφή από κάτω από τις μπαταρίες. Σε αντίθεση με ένα σύστημα με κατανομή κορυφαίου τύπου, η κατεύθυνση κίνησης του ψυκτικού αλλάζει εδώ. Αρχίζει να κινείται από κάτω προς τα πάνω, περνά μέσα από τις μπαταρίες και πηγαίνει κατά μήκος της επιστροφής στον λέβητα θέρμανσης.

Τα κατώτερα συστήματα δρομολόγησης μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους βρόχους. Επιπλέον, είναι δυνατόν να οργανωθεί μια αδιέξοδη καλωδίωση και ένα σχέδιο με μια διαπεραστική κίνηση ενός υγρού ψυκτικού υγρού..

Θέρμανση δύο σωλήνων σε ιδιωτική κατοικία

Το σχήμα δείχνει σύστημα θέρμανσης τύπου δύο σωλήνων με καλωδίωση στο κάτω μέρος. Το χαμηλότερο σχήμα για την τοποθέτηση της γραμμής τροφοδοσίας είναι πλεονεκτικό στο ότι δεν απαιτεί την ίδια ισχυρή μόνωση του αγωγού όπως όταν τοποθετείται σε μη θερμαινόμενη σοφίτα. Οι απώλειες θερμότητας είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερες

Το κύριο σχεδιαστικό ελάττωμα είναι ο αερισμός. Για να το ξεφορτωθείτε, χρησιμοποιούνται οι βρύσες του Μαγιέφσκι. Επιπλέον, εάν το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε διώροφο ή περισσότερο κτίριο, θεωρείται ότι ένας τέτοιος γερανός θα πρέπει να στέκεται σε κάθε μπαταρία. Αυτό, φυσικά, δεν είναι πολύ βολικό, επομένως συνιστάται η τοποθέτηση ειδικών εναέριων γραμμών που περιλαμβάνονται στο σύστημα..

Τέτοιοι αεραγωγοί συλλέγουν αέρα από το δίκτυο θέρμανσης και τον κατευθύνουν στον κεντρικό ανυψωτή. Στη συνέχεια, ο αέρας εισέρχεται στη δεξαμενή διαστολής, από όπου αφαιρείται. Τα κυκλώματα θέρμανσης με καλωδίωση στο κάτω μέρος και φυσική κυκλοφορία χρησιμοποιούνται σπάνια, καθώς έχουν πολλούς περιορισμούς. Πρώτα απ ‘όλα, είναι ότι οι περισσότερες από τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα είναι τελικές.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αποχετεύσεις. Εάν υπάρχει μια δεξαμενή διαστολής ανοιχτού τύπου στο σύστημα, τότε θα πρέπει να αιμορραγείτε τον αέρα σχεδόν καθημερινά. Η εγκατάσταση γραμμών αέρα που περιστρέφονται γύρω από τους σωλήνες τροφοδοσίας καθιστά δυνατή την ισοπέδωση αυτού του μειονεκτήματος. Ωστόσο, περιπλέκουν σημαντικά το κύκλωμα και το κάνουν πιο δυσκίνητο. Επιπλέον, ο “αέρας” τοποθετείται στην κορυφή του δωματίου..

Το σημαντικό πλεονέκτημα της χαμηλότερης καλωδίωσης, το οποίο συνίσταται στην απουσία αυτοκινητόδρομου που είναι ορατό, χάνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο αριθμός των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά συγκρίσιμος με τον αριθμό των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την επάνω καλωδίωση. Επομένως, για τη διευθέτηση ενός συστήματος δύο σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση, χρησιμοποιείται συχνότερα η επιλογή με εξαναγκασμένη κυκλοφορία..

Θέρμανση δύο σωλήνων σε ιδιωτική κατοικία

Εξωτερικά, τα συστήματα με χαμηλότερη καλωδίωση φαίνονται πολύ πιο ελκυστικά. Οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες μικρής διαμέτρου, περνούν κάτω από το ψυγείο και είναι σχεδόν αόρατοι

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Συμπαγής τοποθέτηση της περιοχής ελέγχου για ολόκληρο το σύστημα. Τις περισσότερες φορές εγκαθίσταται στο υπόγειο..
 • Μείωση της απώλειας θερμότητας, η οποία δίνει την τοποθέτηση σωλήνων στο κάτω μέρος του δωματίου.
 • Η δυνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ή επισκευής. Για παράδειγμα, ο πρώτος όροφος μπορεί να θερμανθεί και οι απαραίτητες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον δεύτερο..
 • Σημαντική εξοικονόμηση θερμότητας λόγω της δυνατότητας διανομής της σε θερμαινόμενα δωμάτια.
  Χοντρό φίλτρο νερού - τύποι, επιλογή και εγκατάσταση

Τα μειονεκτήματα της κάτω καλωδίωσης περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό σωλήνων και εξαρτημάτων που απαιτούνται για εγκατάσταση και χαμηλή πίεση ρευστού στη γραμμή τροφοδοσίας. Επιπλέον, η ανάγκη εγκατάστασης βρύσεων Mayevsky σε θερμαντικά σώματα, καθώς και η συνεχής αφαίρεση των κλειδαριών αέρα από το σύστημα, μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό σημείο..

Διαρροή και αδιέξοδο

Σε ένα σύστημα ροής, η κατεύθυνση της ροής νερού στους σωλήνες τροφοδοσίας και εκκένωσης δεν αλλάζει. Με αδιέξοδο, το ψυκτικό υγρό στους σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, εγκαθίστανται παράκαμψη και τα θερμαντικά σώματα βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, γεγονός που καθιστά δυνατή την απενεργοποίηση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της θέρμανσης.

Τύποι συστημάτων θέρμανσης: αδιέξοδο και ροή

Σχέδιο για ιδιωτική κατοικία και εξαρτήματα

Η ρύθμιση της θέρμανσης διπλού κυκλώματος προϋποθέτει την παρουσία ορισμένων υποχρεωτικών στοιχείων:

 • λέβητα θέρμανσης (δεν υπάρχουν περιορισμοί στον τύπο καυσίμου).
 • δεξαμενή διαστολής?
 • φίλτρο;
 • καλοριφέρ;
 • σωλήνες και προσαρμογείς σύνδεσης για διακλάδωση (εξαρτήματα).
 • θερμοστατικές βαλβίδες για καλοριφέρ.
 • βαλβίδες ασφαλείας?
 • μετρητής θερμοκρασίας?
 • αυτόματες βαλβίδες εξαερισμού?
 • βρύσες και βαλβίδες ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να αποσυνδέουν τα θερμαντικά σώματα από το δίκτυο θέρμανσης και να αποστραγγίζουν το νερό από αυτά.
 • συσκευή εξισορρόπησης θέρμανσης.

Εάν είναι απαραίτητο να κανονίσετε αναγκαστική κυκλοφορία, θα χρειαστείτε επίσης αντλία κυκλοφορίας..

Ποιο σχέδιο είναι καλύτερο να επιλέξετε

Η επιλογή της καλωδίωσης πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες – την περιοχή και τον αριθμό των ορόφων μιας ιδιωτικής κατοικίας, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, την παρουσία πρόσθετων συστημάτων, την αξιοπιστία της τροφοδοσίας κ.ο.κ. Θα δώσουμε μια σειρά γενικών συστάσεων για την επιλογή:

 1. Εάν σκοπεύετε να συναρμολογήσετε τη θέρμανση μόνοι σας, είναι καλύτερο να σταματήσετε σε ένα σύστημα ώμων δύο σωλήνων. Συγχωρεί τους αρχάριους πολλά λάθη και θα λειτουργήσει παρά τα λάθη που έγιναν.
 2. Με υψηλές απαιτήσεις για το εσωτερικό των δωματίων, πάρτε τον τύπο της καλωδίωσης συλλέκτη ως βάση. Κρύψτε τη χτένα στο ντουλάπι, χωρίστε τους αυτοκινητόδρομους κάτω από τη στρώση. Σε ένα διώροφο ή τριώροφο αρχοντικό, είναι σκόπιμο να εγκαταστήσετε πολλές χτένες- μία ανά όροφο.

  Τοποθέτηση σωλήνων σε μπαταρίες κάτω από τα δάπεδα

  Με ακτινική καλωδίωση, είναι σκόπιμο να τοποθετήσετε τον συλλέκτη στο κέντρο του σπιτιού

 3. Οι συχνές διακοπές ρεύματος δεν αφήνουν επιλογή – πρέπει να συναρμολογήσετε ένα κύκλωμα με φυσική κυκλοφορία (βαρύτητα).
 4. Το σύστημα Tichelman είναι κατάλληλο για κτίρια με μεγάλη επιφάνεια και τον αριθμό των πάνελ θέρμανσης. Η εγκατάσταση ενός μεντεσέ σε μικρά κτίρια είναι οικονομικά ανέφικτη..
 5. Για ένα μικρό εξοχικό σπίτι ή λουτρό, μια αδιέξοδη επιλογή καλωδίωσης με ανοιχτή τοποθέτηση αγωγών είναι τέλεια.

Συμβουλή. Η θέρμανση ενός εξοχικού σπιτιού για 2-4 μικρά δωμάτια μπορεί να οργανωθεί χρησιμοποιώντας ένα οριζόντιο σύστημα μονής σωλήνας από την κάτω καλωδίωση-“Λένινγκραντ”.

Εάν το εξοχικό σπίτι έχει προγραμματιστεί να θερμανθεί με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμοσίφωνες, αξίζει να υιοθετήσετε μια αδιέξοδο ή καλωδίωση συλλέκτη. Αυτά τα δύο σχήματα μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με άλλο εξοπλισμό θέρμανσης..

Σχέδιο τοποθέτησης: οριζόντιος και κάθετος τύπος διάταξης

Σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης, τα συστήματα δύο σωλήνων χωρίζονται σε κάθετα και οριζόντια.

Η κάθετη διάταξη εστιάζεται στην εργασία σε πολυώροφα κτίρια (δύο ή περισσότερα).

 • Για τη σύνδεση θερμαντικών σωμάτων σε κάθε όροφο, απαιτούνται περισσότεροι σωλήνες.
 • Ο αέρας που βγαίνει προς τα πάνω φεύγει αυτόματα από το κύκλωμα μέσω ενός δοχείου διαστολής ή μιας βαλβίδας αποστράγγισης.

Το οριζόντιο διάγραμμα καλωδίωσης προορίζεται για λειτουργία σε μονοόροφα, το πολύ διώροφα κτίρια. Ο αέρας απελευθερώνεται από το κύκλωμα μέσω της βαλβίδας “Mayevsky”.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ένα οριζόντιο σύστημα θέρμανσης με κάτω καλωδίωση είναι η πιο δημοφιλής λύση μεταξύ των ιδιοκτητών μικρών ιδιωτικών κατοικιών.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθετου συστήματος

Με σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση, οι κύριοι αγωγοί τροφοδοσίας και επιστροφής περνούν στο πάτωμα του κάτω ορόφου του κτιρίου ή στο υπόγειο και το ψυκτικό υγρό ρέει ανεξάρτητα σε κάθε καλοριφέρ.

Πλεονεκτήματα: καλή ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης, δυνατότητα ξεχωριστού τερματισμού λειτουργίας κάθε θερμαντήρα, χωρίς υπερβολική κατανάλωση θερμαντήρων.

Μειονεκτήματα: το μήκος των αγωγών αυξάνεται σε σύγκριση με το σχέδιο ενός σωλήνα, η πρακτική αδυναμία εγκατάστασης μετρητών θερμότητας διαμερισμάτων.

Λόγοι για την αδυναμία εγκατάστασης μετρητών θερμότητας διαμερισμάτων σε σπίτια με κατακόρυφη κατανομή θέρμανσης

 • Μετρολογικό πρόβλημα. Ο μετρητής θερμότητας θεωρείται ότι λειτουργεί σωστά όταν η διαφορά θερμοκρασίας του φορέα θερμότητας μεταξύ της εισόδου και της εξόδου (παροχή και επιστροφή) είναι μεγαλύτερη από 3oC. Η κατανάλωση θερμότητας 1 καλοριφέρ, ανάλογα με το τυπικό μέγεθος, την αναλογία πτερυγίων και την περιοχή θέρμανσης, κυμαίνεται από 0,5 ° C έως 2 ° C.
 • Η ανάγκη εγκατάστασης μετρητών θερμότητας σε κάθε ανυψωτικό, η οποία είναι δαπανηρή και πολύ ενοχλητική. Στο μέλλον, ο χρήστης θα πρέπει να κάνει χειροκίνητα μετρήσεις από κάθε μετρητή, να τους προσθέσει και να τους υποβάλει στον οργανισμό παροχής θερμότητας. Κίνδυνος μαθηματικού λάθους και ανθρώπινου λάθους. Υψηλό κόστος επαλήθευσης, το οποίο αντισταθμίζει εν μέρει την εξοικονόμηση εγκατάστασης και αυξάνει την απόδοση της επένδυσης.
 • Το πεδίο εφαρμογής της συσκευής αναγράφεται στο διαβατήριο του μετρητή θερμότητας. Για παράδειγμα, για το Ultraheat T -230 – «Ο μετρητής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες, πολυκατοικίες και μικρές επιχειρήσεις … η θερμοκρασία μετριέται στους αγωγούς τροφοδοσίας και επιστροφής …. και τα λοιπά.”. Πουθενά δεν υπάρχει λέξη για την μπαταρία, αλλά δεν υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας και επιστροφής της μπαταρίας.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι είναι επιχειρήματα για τους οργανισμούς παροχής θερμότητας να μην λαμβάνουν υπόψη τους λογιστικούς μετρητές θερμότητας που έχουν εγκατασταθεί σε σπίτια με κάθετη καλωδίωση του συστήματος θέρμανσης.

Ο μόνος τρόπος για να οργανώσετε τη μέτρηση θερμότητας σε κάθετη διάταξη θέρμανσης είναι με τους διανομείς θερμότητας..

Κάθετη καλωδίωση δύο σωλήνων σε μονοκατοικία

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι η δυνατότητα εγκατάστασης σωλήνων ίδιας διαμέτρου και υψηλής πίεσης λόγω της διαφοράς στα επίπεδα τροφοδοσίας και απόδοσης. Η κύρια περίσταση που μπορεί να μην σας ταιριάζει είναι η ανάγκη εγκατάστασης δεξαμενής διαστολής σε μη θερμαινόμενη σοφίτα. Αλλά αυτό το μειονέκτημα μπορεί να εξαλειφθεί μετακινώντας τη δεξαμενή στις θερμαινόμενες περιοχές..

Εκείνοι που επιλέγουν την εναέρια γενική δρομολόγηση πιθανότατα δεν νοιάζονται για τη θέση των σωλήνων κάτω από την οροφή. Σε αυτή την περίπτωση, ο σωλήνας τροφοδοσίας μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τα παράθυρα και η δεξαμενή κάτω από την οροφή. Αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ρυθμός κυκλοφορίας μπορεί να μειωθεί λόγω μείωσης του μήκους του ανυψωτήρα. Με αυτό το σχήμα, οι σωλήνες θα βρίσκονται πάνω από τα παράθυρα σε όλα τα δωμάτια χωρίς εξαίρεση..

Εάν η απόσταση από το επάνω μέρος του παραθύρου έως την οροφή είναι πολύ μικρή, τότε μπορεί να γίνει μια διακοπή στην οροφή δίπλα στον ανυψωτή, έτσι ώστε η δεξαμενή να παραμένει στο θερμαινόμενο δωμάτιο. Μόνο το πάνω μέρος θα πρέπει να είναι μονωμένο. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανυψωτής θα είναι μακρύτερος. Αλλά θα είναι αδύνατο να ληφθεί βιομηχανικό νερό, καθώς η δεξαμενή διαστολής δεν μπορεί να συνδυαστεί και να αναλωθεί.

Η γραμμή επιστροφής, όταν χρησιμοποιείτε δύο αγωγούς, είναι τοποθετημένη στο πάτωμα ή κάτω από το δάπεδο. Ωστόσο, για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία σύνδεσης. Αυξάνουν την πιθανότητα διαρροής..

Οι σωλήνες πάνω από τα παράθυρα ή κάτω από την οροφή χαλούν την εμφάνιση των χώρων. Επιπλέον, μέρος της θερμότητας χάνεται μέσω της οροφής. Επομένως, υπάρχει ένα σχέδιο με σωλήνα παροχής κάτω από τα θερμαντικά σώματα. Αλλά αυτό δεν εξαλείφει τα κύρια μειονεκτήματα της κορυφαίας διάταξης..

Όταν το ψυκτικό εισέρχεται από πάνω, πρακτικά δεν υπάρχουν κλειδαριές αέρα, καθώς η πίεση στον ανυψωτή είναι αρκετά υψηλή. Εάν συμπεριλάβετε μια αντλία στο σύστημα, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωλήνες με την ελάχιστη διάμετρο..

Κάθετη καλωδίωση δύο σωλήνων σε διώροφο σπίτι

Εάν υπάρχουν δύο όροφοι στο σπίτι, αυτό το σχήμα είναι πιο αποτελεσματικό – η κυκλοφορία ενισχύεται λόγω της μεγάλης διαφοράς στο ύψος των θερμαντικών σωμάτων του δεύτερου ορόφου και του λέβητα που βρίσκεται στο υπόγειο. Το ζεστό νερό από το λέβητα εισέρχεται στη δεξαμενή διανομής στη σοφίτα ή στον δεύτερο όροφο και στη συνέχεια περνάει από τον κεκλιμένο αγωγό στις συσκευές θέρμανσης. Σε αυτήν την έκδοση, η δεξαμενή διαστολής μπορεί να συνδυαστεί με μια δεξαμενή διανομής σχεδιασμένη για παροχή ζεστού νερού. Με λέβητα ξύλου, το σπίτι είναι εντελώς ανεξάρτητο από διακοπές ρεύματος.

Ακόμη πιο επιτυχημένο σε ένα διώροφο σπίτι μπορεί να είναι ένα συνδυασμένο σύστημα-ένας συνδυασμός ενός σχεδίου ενός σωλήνα και δύο σωλήνων. Ταυτόχρονα, παραμένει δυνατή η ρύθμιση του καθεστώτος θερμοκρασίας σε όλα τα δωμάτια..

Μια άλλη επιλογή είναι να τοποθετήσετε σωλήνες στον δεύτερο όροφο με τη μορφή θερμού δαπέδου. Αυτό το τμήμα μπορεί να εγκατασταθεί ως ξεχωριστό σύστημα ενός σωλήνα. Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας κατευθύνεται από το λέβητα στον δεύτερο όροφο, δεν υπάρχει ανάγκη κλίσης του αγωγού..

Τα μειονεκτήματα της επάνω καλωδίωσης περιλαμβάνουν:

 • υψηλή κατανάλωση σωλήνων.
 • προβλήματα με την τοποθέτηση της δεξαμενής διαστολής.
 • μη αισθητική εμφάνιση των χώρων.
 • πρόσθετο κόστος για διακοσμητική επένδυση (για απόκρυψη των σωλήνων).
 • τα δωμάτια στον δεύτερο όροφο ζεσταίνονται καλύτερα.
 • δεν είναι πάντα δυνατό να συνδυαστεί η δεξαμενή διαστολής με τη δεξαμενή διανομής.
 • δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε δωμάτια με μεγάλη επιφάνεια.

Αλλά η κορυφαία δρομολόγηση χρησιμοποιείται συχνά λόγω του κύριου πλεονεκτήματος – της υψηλής ταχύτητας κυκλοφορίας του νερού και της απουσίας κλειδαριών αέρα.

Καλωδίωση συστήματος θέρμανσης σε πολυώροφο κτίριο

Σύστημα θέρμανσης πολυώροφου κτιρίου

Σε πολυώροφα κτίρια, συχνότερα εγκαθίστανται συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης – καλωδίωση για δάπεδα με δύο σωλήνες, για διαμερίσματα με έναν. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν και άλλες επιλογές..

Το χειρότερο από όλα, εάν χρησιμοποιείται καλωδίωση με ένα σωλήνα σε πολυκατοικία. Το κύριο μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι η μεγάλη απώλεια θερμότητας κατά τη μεταφορά του ψυκτικού. Το ζεστό νερό ρέει από κάτω, διανέμεται σε όλα τα διαμερίσματα και επιστρέφει στον ίδιο αγωγό. Συνήθως αποδεικνύεται ότι τα θερμαντικά σώματα στους επάνω ορόφους είναι σχεδόν κρύα. Είναι ακόμη χειρότερο εάν το σύστημα απλοποιηθεί κατά την εγκατάσταση – τα θερμαντικά σώματα είναι ενσωματωμένα στον αγωγό, δηλαδή είναι στοιχεία του αγωγού. Οι κάτοικοι των πρώτων ορόφων κερδίζουν. Το ψυκτικό υγρό εισέρχεται στους τελευταίους ορόφους ακόμα πιο κρύο από ό, τι με ένα απλοποιημένο σύστημα.

Δεν αξίζει καθόλου να μιλάμε για ρύθμιση της θερμοκρασίας των θερμαντικών σωμάτων. Εάν αλλάξετε τις παραμέτρους ροής σε έναν θερμαντήρα, θα αλλάξουν αμέσως σε ολόκληρο το σύστημα. Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, για να αλλάξετε ένα ψυγείο, πρέπει να απενεργοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα και να αποστραγγίσετε το νερό από αυτό. Για να αποφευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικοί άλτες..

Είναι δυνατή η ελαφριά βελτίωση της απόδοσης θέρμανσης με έναν σωλήνα εάν εγκαταστήσετε καλοριφέρ διαφορετικών μεγεθών – τα πρώτα είναι μικρά, τα τελευταία είναι τα μεγαλύτερα. Αυτό μπορεί να κάνει τη θέρμανση πιο ομοιόμορφη. Εάν ο προγραμματιστής εξοικονομήσει υλικά, μετά την εγκατάσταση, προκύπτουν προβλήματα με τη διανομή θερμικής ενέργειας και οι ενοικιαστές παραμένουν δυσαρεστημένοι.

Το σύστημα δύο σωλήνων είναι πιο βολικό, καθώς σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο ίδιο επίπεδο σε όλες τις συσκευές θέρμανσης. Το νερό που έχει κρυώσει στα θερμαντικά σώματα επιστρέφεται μέσω άλλου αγωγού. Επιπλέον, οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία κάθε συσκευής θέρμανσης και να εγκαθιστούν βρύσες με θερμοστάτες. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να συμπεριλάβετε θερμαντικά σώματα με κάτω και πλευρικές συνδέσεις στο σύστημα.

Θετικές και αρνητικές πλευρές ενός κυκλώματος με κάτω καλωδίωση

Τα συστήματα θέρμανσης με τροφοδοσία μέσου θέρμανσης μέσω δύο σωλήνων με σύνδεση πυθμένα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη σύνδεση άνω σωλήνα:

 1. Ελαχιστοποίηση της απώλειας θερμότητας – οι σωλήνες βρίσκονται στο κάτω μέρος, γεγονός που τους προστατεύει από την επαφή με σοφίτα ή οροφές, οι οποίες μπορεί να είναι κρύες το χειμώνα.
 2. Η θέρμανση με δύο σωλήνες μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να περιμένετε το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών, εάν το σπίτι είναι ακόμα υπό κατασκευή.
 3. Εάν μια εξοχική κατοικία έχει πολλούς ορόφους, τότε, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση σε οποιοδήποτε όροφο, χωρίς να αγγίξετε τους υπόλοιπους, για παράδειγμα, για επισκευή χώρων ή απουσία κατοίκων στο πάτωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 4. Η συμπαγής κατανομή πυθμένα μέσω δύο σωλήνων είναι εύκολη στη λειτουργία, καθώς όλα τα στοιχεία ελέγχου και διαχείρισης βρίσκονται σε ένα μέρος – στο υπόγειο ή σε ξεχωριστό λεβητοστάσιο.
 5. Οποιοδήποτε σύστημα δύο σωλήνων με χαμηλότερη καλωδίωση έχει τη δυνατότητα να κατανέμει ομοιόμορφα και ομοιόμορφα τη θερμότητα σε όλα τα θερμαινόμενα δωμάτια, πράγμα που θα εξοικονομήσει ενέργεια.

Μειονεκτήματα ενός συστήματος δύο σωλήνων από πολυπροπυλένιο.

 1. Θα πρέπει να αγοράσετε λίγο περισσότερα υλικά από ό, τι κατά την εγκατάσταση ενός κυκλώματος ενός σωλήνα.
 2. Η χαμηλή πίεση στους σωλήνες παροχής ψυκτικού κατά την εφαρμογή ενός σχήματος με φυσική κυκλοφορία αναγκάζει την αυστηρότερη τήρηση των κλίσεων και των στροφών.
 3. Η ανάγκη εισαγωγής βαλβίδων Mayevsky σε κάθε μπαταρία θέρμανσης ή καλοριφέρ, καθώς και συνεχής παρακολούθηση του αέρα στο σύστημα με την ανάγκη αποστράγγισής του.
 4. Εάν, αντί για τους γερανούς ή τις αυτόματες βαλβίδες του Mayevsky, εκτρέφεται μια γραμμή αέρα, τότε όλα τα πλεονεκτήματα έναντι της καλωδίωσης ενός σωλήνα εξαφανίζονται.

Προγραμματισμός και υπολογισμός

Όταν επιλέγετε τον πιο βέλτιστο τύπο συστήματος θέρμανσης για μια ιδιωτική κατοικία, καλοκαιρινή κατοικία, είναι επιτακτικό να λάβετε υπόψη την περιοχή του σπιτιού. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ένα σχήμα ενός σωλήνα με φυσική κυκλοφορία εμφανίζεται άριστα μόνο σε σπίτια με έκταση που δεν υπερβαίνει τα 100 m2. Και σε ένα σπίτι με σημαντικά μεγαλύτερο τετράγωνο, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει λόγω μιας αρκετά μεγάλης αδράνειας.

Από αυτό προκύπτει ότι ο πρωταρχικός υπολογισμός της πίεσης στο σύστημα θέρμανσης και ο σχεδιασμός του συστήματος θέρμανσης απαιτούνται για να βρεθεί και να σχεδιαστεί ένα σύστημα, η χρήση του οποίου στο σπίτι θα είναι πιο ορθολογική. Στο στάδιο της προκαταρκτικής κατάρτισης ενός σχεδίου, πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες της αρχιτεκτονικής του κτιρίου. Για παράδειγμα, εάν το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο και, κατά συνέπεια, η περιοχή των δωματίων που θα θερμανθούν είναι επίσης μεγάλη, το πιο λογικό θα ήταν να εισαχθεί ένα σύστημα θέρμανσης με μια αντλία που θα κυκλοφορεί τον φορέα θερμότητας.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Δηλαδή, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αυτού του τύπου εξοπλισμού, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο κύκλωμα επιστροφής, μέσω του οποίου το ήδη ψυχθέν ψυκτικό υγρό επιστρέφει στο λέβητα για δευτερεύουσα θέρμανση..

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί η αντλία κυκλοφορίας:

 • μακρά περίοδος υπηρεσίας ·
 • ασήμαντο επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ·
 • υψηλή ισχύς?
 • σταθερότητα;
 • ευκολία στη χρήση;
 • έλλειψη μηχανικών κραδασμών και αθόρυβη λειτουργία κατά τη λειτουργία.

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Όταν σχεδιάζετε ένα σύστημα θέρμανσης, είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε για πολυώροφο κτίριο, η πιο δύσκολη και κρίσιμη φάση είναι ο υδραυλικός υπολογισμός, στον οποίο είναι απαραίτητο να καθοριστεί η αντίσταση του συστήματος θέρμανσης.

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με ένα σχέδιο θέρμανσης που δημιουργήθηκε προηγουμένως, στο οποίο επισημαίνονται όλα τα εξαρτήματα του συστήματος. Ο υδραυλικός υπολογισμός ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αξονομετρικές προεξοχές και τύπους. Ο πιο φορτωμένος δακτύλιος σωλήνων, χωρισμένος σε τμήματα, λαμβάνεται ως αντικείμενο σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, καθορίζεται μια αποδεκτή επιφάνεια διατομής του αγωγού, η απαιτούμενη επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων και η υδραυλική αντίσταση στο κύκλωμα θέρμανσης..

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Οι υπολογισμοί των υδραυλικών χαρακτηριστικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με διάφορες μεθόδους..

  Η πιο κοινή:

  1. υπολογισμοί με τη μέθοδο συγκεκριμένων γραμμικών απωλειών πίεσης, που προβλέπουν ισοδύναμες μεταβολές στη θερμοκρασία του ψυκτικού σε όλα τα εξαρτήματα της καλωδίωσης ·
  2. υπολογισμοί για τις παραμέτρους των δεικτών αντίστασης και αγωγιμότητας, παρέχοντας μεταβλητές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

  Το αποτέλεσμα της πρώτης μεθόδου είναι μια σαφής φυσική εικόνα με συγκεκριμένη κατανομή όλων των παρατηρούμενων αντιστάσεων στο κύκλωμα θέρμανσης. Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού καθιστά δυνατή τη λήψη σαφών πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση νερού, σχετικά με τις τιμές της θερμοκρασίας σε κάθε στοιχείο του συστήματος θέρμανσης..

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Πώς να κάνετε έναν υπολογισμό

  Χωρίς προκαταρκτικό υπολογισμό της ισχύος του μελλοντικού συστήματος θέρμανσης, είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί άνετη θερμότητα στο σπίτι. Ο θερμικός υπολογισμός βοηθά στην επιλογή:

  • λέβητας θέρμανσης βέλτιστης ισχύος.
  • καλοριφέρ με τον απαιτούμενο αριθμό τμημάτων.
  • σωλήνες, βαλβίδες κλπ..

  Για τον θερμικό υπολογισμό, χρειάζεστε τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου και κάθε δωμάτιο ξεχωριστά, το ύψος των οροφών.
  • Ο σκοπός κάθε δωματίου (υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, βοηθητικό δωμάτιο κ.λπ.).
  • Η παρουσία κτιρίων δίπλα στο κτίριο.
  • Το υλικό από το οποίο ανεγέρθηκε το κτίριο (τοίχοι και οροφή, δάπεδο και οροφές, οροφή).
  • Χρησιμοποιημένος τύπος μόνωσης.
  • Αριθμός, τύπος και διαστάσεις παραθύρων και εξωτερικών θυρών.
  • Η διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και το “ανεμολόγιο” της περιοχής, ελάχιστες μέσες θερμοκρασίες αυτής της περιόδου.
  • Η επιθυμητή θερμοκρασία στο σπίτι.
  • Σημεία σύνδεσης σε επικοινωνίες (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση).

  Διάχυση ισχύος και θερμότητας

  Ο υπολογισμός της απαιτούμενης εξόδου θερμότητας θα σας επιτρέψει να επιλέξετε το ακριβές μοντέλο του λέβητα θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων.

  Μέθοδος 1. Υπολογισμός ισχύος θέρμανσης ανά περιοχή:

  Q = S × A × k, όπου:

  • Q – Θερμική απόδοση (watt).
  • S – Εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου (m2).
  • Α – Ο αριθμός των watt από τη συνολική ισχύ του συστήματος θέρμανσης ανά 1 m² (συνήθως 100 – 150 watt).
  • k – Συντελεστής ισχύος σε περίπτωση ισχυρού παγετού (1,2 ή 1,25).

  Σημαντικό: Μερικές φορές είναι ανέφικτο να υπολογιστεί η χωρητικότητα ενός δωματίου σε ένα μόνο πεδίο. Είναι καλύτερα να χωρίσετε την περιοχή σε κατοικημένη και τεχνική. Για το πρώτο, χρησιμοποιείται ο δείκτης A = 100 ή 150 watt, για το δεύτερο A = 50 ή 75 watt.

  Αυτή η μέθοδος είναι απλή, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε τους υψομετρικούς δείκτες των χώρων, ούτε τα χαρακτηριστικά των υλικών από τα οποία είναι χτισμένο το σπίτι κ.λπ..

  Μέθοδος 2. Υπολογισμός της ισχύος θέρμανσης από τον όγκο του δωματίου και τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

  Q = (S × B × C × X) + (E × 200 + F × 100), όπου:

  • Q – Θερμική απόδοση (watt).
  • S – Εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου (m2).
  • Β – heightψος τοίχου (m).
  • Γ – Συντελεστής διόρθωσης για απώλεια θερμότητας (για ανεξάρτητα κτίρια, για παράδειγμα, είναι ίσος με 60).
  • Χ – Περιφερειακός συντελεστής.
  • Ε – Αριθμός θυρών.
  • F – Αριθμός παραθύρων.
  Χειμερινός τύπος Περιοχή Περιφερειακός συντελεστής
  Ζεστός χειμώνας Νότια, ακτή της Μαύρης Θάλασσας 0,7 – 0,9
  Ήπιος χειμώνας Μέση ζώνη της Ρωσίας, Βορειοδυτικά 1,2
  Σκληρός χειμώνας Σιβηρία 1.5
  Εξαιρετικά κρύος χειμώνας Chukotka, Yakutia, Far North 2

  Υδραυλικός υπολογισμός

  Η πίεση ψυκτικού που δημιουργείται στο σύστημα δεν είναι σταθερή. Επηρεάζεται συνεχώς από τη δύναμη τριβής που δημιουργείται στον αγωγό, τη διόρθωση των δεικτών θερμοκρασίας κ.λπ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία στο κύκλωμα θέρμανσης.

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τον υδραυλικό υπολογισμό, ο οποίος εξασφαλίζει την παροχή ψυκτικού σε κάθε ψυγείο στην ποσότητα που απαιτείται για τη διατήρηση των καθορισμένων παραμέτρων. Κατά τον υπολογισμό καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • διάμετρος και απόδοση των σωλήνων.
  • πιθανά σημεία απώλειας πίεσης ·
  • βέλτιστη ποσότητα ψυκτικού.
  • υδραυλικές συνθήκες εξισορρόπησης.

  Υπολογίζουμε τον όγκο του ψυκτικού σύμφωνα με την ισχύ του λέβητα:

  V = 13,5 × Q, όπου:

  • V – Ο όγκος της μάζας νερού της κεντρικής θέρμανσης.
  • 13.5 – Βλ. θερμαντικό μέσο όγκου ανά μονάδα ισχύος λέβητα.
  • Q – Ισχύς λέβητα (kW).

  Ο υπολογισμός του όγκου του ψυκτικού μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την πραγματική χωρητικότητα του κυκλώματος, όταν συνοψίζονται όλοι οι όγκοι των συστατικών στοιχείων του κυκλώματος (σωλήνες, καλοριφέρ κ.λπ.).

  Υπολογισμός της ταχύτητας κίνησης του ψυκτικού:

  V = (Q × L × 0,86): (K-Ko), όπου:

  • V – Ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού (m / s).
  • Q – Ισχύς λέβητα (watt).
  • L – απόδοση λέβητα.
  • K – Θερμοκρασία του παράγοντα θέρμανσης στην έξοδο του λέβητα.
  • Ko – Θερμοκρασία επιστροφής ροής.

  Η βέλτιστη ταχύτητα κίνησης του ρευστού θεωρείται ότι κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 m / s. Η απόκλιση από το καθιερωμένο πρότυπο απειλεί είτε με τον αερισμό του κυκλώματος είτε από περιττό θόρυβο.

  Πώς να υπολογίσετε τη διάμετρο του σωλήνα

  Όταν οργανώνετε αδιέξοδα και καλωδίωση συλλεκτών σε εξοχική κατοικία με έκταση έως 200 m², μπορείτε να κάνετε χωρίς σχολαστικούς υπολογισμούς. Πάρτε τη διατομή των αυτοκινητοδρόμων και των συνδέσεων σύμφωνα με τις συστάσεις:

  • για την παροχή ψυκτικού σε θερμαντικά σώματα σε κτίριο 100 τετραγωνικών μέτρων ή λιγότερο, αρκεί ένας αγωγός DN15 (εξωτερικό μέγεθος 20 mm).
  • οι συνδέσεις με τις μπαταρίες γίνονται με διατομή DN10 (εξωτερική διάμετρος 15-16 mm).
  • σε μια διώροφη κατοικία 200 τετραγώνων, ο ανυψωτής διανομής είναι κατασκευασμένος με διάμετρο Du20-25.
  • εάν ο αριθμός των θερμαντικών σωμάτων στο πάτωμα υπερβαίνει τα 5 τεμάχια, χωρίστε το σύστημα σε πολλούς κλάδους που εκτείνονται από τον ανυψωτήρα διαμέτρου 32 mm.

  Συμβουλή. Πάνω, στα παραδείγματα διαγραμμάτων, οι διάμετροι του δικτύου και των συνδέσεων σημειώνονται με μεγάλη ακρίβεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες κατά την ανάπτυξη ενός έργου θέρμανσης σπιτιού..

  Το σύστημα βαρύτητας και δακτυλίου έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους μηχανικούς υπολογισμούς. Εάν θέλετε να καθορίσετε μόνοι σας τη διατομή των σωλήνων, πρώτα απ ‘όλα, υπολογίστε το φορτίο θέρμανσης κάθε δωματίου, λαμβάνοντας υπόψη τον εξαερισμό, στη συνέχεια μάθετε την απαιτούμενη παροχή του ψυκτικού χρησιμοποιώντας τον τύπο:

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  • G είναι ο ρυθμός ροής μάζας θερμαινόμενου νερού στο τμήμα του σωλήνα που τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα ενός συγκεκριμένου δωματίου (ή ομάδας δωματίων), kg / h.
  • Q είναι η ποσότητα θερμότητας που απαιτείται για τη θέρμανση αυτού του δωματίου, W?
  • Δt είναι η υπολογισμένη διαφορά θερμοκρασίας στην παροχή και επιστροφή, λάβετε 20 ° С.

  Παράδειγμα. Για να ζεσταθεί ο δεύτερος όροφος σε θερμοκρασία +21 ° C, απαιτούνται 6000 W θερμικής ενέργειας. Ο ανεμιστήρας θέρμανσης που διέρχεται από την οροφή πρέπει να φέρει 0,86 x 6000/20 = 258 kg / h ζεστού νερού από το λεβητοστάσιο.

  Γνωρίζοντας την ωριαία κατανάλωση ψυκτικού, είναι εύκολο να υπολογιστεί η διατομή του αγωγού τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον τύπο:

  Πώς να υπολογίσετε τις διαμέτρους των σωλήνων θέρμανσης

  • S είναι η περιοχή του απαιτούμενου τμήματος του σωλήνα, m².
  • V – κατανάλωση ζεστού νερού κατ ‘όγκο, m³ / h.
  • rate – ρυθμός ροής ψυκτικού, m / s.

  Αναφορά. Η ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού σε συστήματα πίεσης με αντλία κυκλοφορίας λαμβάνεται από το εύρος 0,3 … 0,7 m / s. Με τη βαρύτητα, η ροή είναι πιο αργή – 0,1 … 0,3 m / s.

  Συνέχεια του παραδείγματος. Ο υπολογισμένος ρυθμός ροής 258 kg / h παρέχεται από την αντλία, παίρνουμε την ταχύτητα νερού 0,4 m / s. Η επιφάνεια διατομής της γραμμής τροφοδοσίας είναι 0,258 / (3600 x 0,4) = 0,00018 m². Επανυπολογίζουμε τη διατομή σε διάμετρο χρησιμοποιώντας τον τύπο για την περιοχή ενός κύκλου, παίρνουμε 0,02 m – σωλήνα DN20 (εξωτερικό – Ø25 mm).

  Σημειώστε ότι παραμελήσαμε τη διαφορά στην πυκνότητα του νερού σε διαφορετικές θερμοκρασίες και αντικαταστήσαμε τον ρυθμό ροής μάζας στον τύπο. Το σφάλμα είναι μικρό, με έναν υπολογισμό χειροτεχνίας είναι αποδεκτός.

  Διάμετρος σωλήνα

  Ο προσδιορισμός της διατομής του σωλήνα βασίζεται στα αποτελέσματα των θερμικών και υδραυλικών υπολογισμών.

  D = √354 × (0,86 × Q) 🙁 K-Ko): V, όπου:

  • D – Τομή του σωλήνα (cm).
  • Q – Ισχύς λέβητα (watt).
  • K – Θερμοκρασία του παράγοντα θέρμανσης στην έξοδο του λέβητα.
  • Ko – Θερμοκρασία επιστροφής ροής.
  • V – Ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού (m / s).

  Ο υπολογισμός είναι αρκετά περίπλοκος, επομένως είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε έτοιμους πίνακες ή ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διατίθενται ευρέως στο Διαδίκτυο..

  Ως αποτέλεσμα όλων των υπολογισμών, καταρτίζεται ένα σχέδιο για ατομική θέρμανση ενός ιδιωτικού σπιτιού (διαμερίσματος) με τον προσδιορισμό των διαγραμμάτων και των δεδομένων κάθε στοιχείου του συστήματος.

  Σημαντικές αποχρώσεις του σχεδιασμού ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων για το σπίτι σας

  Δοκιμή πίεσης συστήματος

  Είναι αδύνατο να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης χωρίς να εκτελέσετε δοκιμή πίεσης – μια υδραυλική ή πνευματική δοκιμή για τη δύναμη των αγωγών και τις συνδέσεις τους με τον εξοπλισμό.

    Καμινάδα για τζάκι: διαγράμματα συσκευών, τύποι, μεγέθη, το οποίο είναι καλύτερο, εγκαταστήστε και εγκαταστήστε σωλήνες μόνοι σας

  Εκτός από τις δοκιμές που πραγματοποιούνται πριν από τη λειτουργία του κτιρίου, πραγματοποιείται δοκιμή πίεσης:

  1. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου θέρμανσης. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν αποδυναμωμένες ή συμπιεσμένες περιοχές, να ωθηθούν οι σωλήνες για να απαλλαγούμε από τη λάσπη που μειώνει τη διαπερατότητα.
  2. Μετά από επισκευές, κατά τις οποίες άλλαξαν τα τμήματα του αγωγού, τα εξαρτήματα, τα παρεμβύσματα.
  3. Η δοκιμή πίεσης μετά την εγκατάσταση πραγματοποιείται δύο φορές: πρώτα, ανιχνεύεται η παρουσία διαρροών συνδέσεων και τη δεύτερη φορά – για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα λειτουργεί..

  Αυτή η συντήρηση βοηθά στη διατήρηση του κυκλώματος σε κατάσταση λειτουργίας ανά πάσα στιγμή, γεγονός που εξασφαλίζει τη θέρμανση του κτιρίου το χειμώνα..

  Ακολουθία

  Οι ενέργειες για τον έλεγχο των αγωγών θέρμανσης πραγματοποιούνται μόνο εκτός της περιόδου θέρμανσης, όταν το ψυκτικό υγρό αφαιρεθεί εντελώς από το σύστημα. Δεδομένου ότι εμπλέκονται αυξημένα φορτία κατά τη δοκιμή πίεσης, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η πίεση στα όργανα.

  Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση των κυκλωμάτων θέρμανσης..

  Λαμβάνονται υπόψη:

  • υλικό σωλήνα και πάχος τοιχώματος.
  • χαρακτηριστικά ενίσχυσης ·
  • τον αριθμό των ορόφων που εξυπηρετούνται από το σύστημα ·
  • επιλογή δρομολόγησης του αγωγού τροφοδοσίας.

  Η διαδικασία αποτελείται από διάφορα στάδια:

  1. Προετοιμασίες.
  2. Επιρροές στο κύκλωμα με νερό ή πεπιεσμένο αέρα σε πίεση μισού RD (πίεση λειτουργίας).
  3. Εισαγωγή δεδομένων στο μητρώο και σύνταξη πράξης.
  4. Ξεκίνημα ξεπλύματος.

  Εάν εντοπιστούν προβλήματα, εκτελούνται εργασίες επισκευής, μετά τις οποίες το κύκλωμα πρέπει να δοκιμαστεί ξανά..

  Μετά το τέλος της δοκιμής, η πίεση δεν μειώνεται για άλλα 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων καθίσταται σαφές εάν υπάρχουν διαρροές.

  Δοκιμή πίεσης συστήματος θέρμανσης

  Εάν θέλετε το σύστημα θέρμανσης να λειτουργεί ομαλά και χωρίς προβλήματα με αυτό, πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο. Αλλά όπως αποδεικνύεται, αυτό δεν είναι αρκετό. Ο εξοπλισμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

  Και για αυτό, δεν γίνεται τίποτα περισσότερο από δοκιμές πίεσης – υδραυλικές δοκιμές, δοκιμές πίεσης του συστήματος θέρμανσης του OKPD – οι απαραίτητες δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν όχι μόνο κατά την εγκατάσταση του συστήματος, αλλά και κατά την αντικατάσταση ή την επισκευή ενός θερμαντήρα και προετοιμασία για την επόμενη περίοδο θέρμανσης.

  Μια τέτοια δοκιμή στεγανότητας θα αποκαλύψει όλες τις παραβιάσεις και η ανάγκη για τέτοια εργασία είναι προφανής. Η σύσφιξη απαιτούσε περισσότερο χρόνο και προσπάθεια, τώρα είναι πολύ πιο εύκολη. Οι εργασίες εκτελούνται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού.

  Στη συνέχεια, αρχίζουμε να πτύσσουμε. Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων. Πραγματοποιούμε προληπτική συντήρηση του συστήματος και την προετοιμασία του. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί πίεση στο εσωτερικό του συστήματος, είναι απαραίτητο για την εργασία. Το τελευταίο βήμα είναι να ξεπλύνετε ολόκληρο το σύστημα θέρμανσης.

  Εάν το σύστημα έχει περάσει όλες τις δοκιμές, τότε είναι έτοιμο για χρήση..

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

  Χαρακτηριστικά σχεδίου

  Αυτό το CO είναι ένας κλειστός βρόχος που αποτελείται από δύο κλάδους κατά μήκος των οποίων κινείται το ψυκτικό υγρό. Θερμαίνεται σε λέβητα. Επιπλέον, μέσω του κλάδου τροφοδοσίας (τροφοδοσία) του αγωγού, το θερμαινόμενο νερό (άλμη, αντιψυκτικό) εισέρχεται στις συσκευές θέρμανσης (μπαταρίες, καταχωρητές), λόγω των οποίων ο αέρας στα θερμαινόμενα δωμάτια θερμαίνεται. Το κρύο νερό απορρίπτεται από όλα τα θερμαντικά σώματα στη γραμμή επιστροφής (γραμμή επιστροφής), η οποία συνδέεται με την είσοδο της μονάδας λέβητα. Οι κύριες διαφορές φαίνονται στα διαγράμματα.

  Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι με θέρμανση δύο σωλήνων, η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη.

  Το κύριο μειονέκτημα (το οποίο εκφράζεται πάντα από τους υποστηρικτές της θέρμανσης με ένα σωλήνα) είναι ο υψηλότερος ρυθμός ροής του αγωγού, πράγμα που σημαίνει το υψηλότερο εκτιμώμενο κόστος ολόκληρου του CO

  Ειδικό σχόλιο: Το κόστος ενός συστήματος θέρμανσης με ένα σωλήνα δεν είναι τόσο χαμηλό. Λόγω της σειριακής σύνδεσης, καθώς περνά μέσα από κάθε επόμενο ψυγείο, το ψυκτικό υγρό ψύχεται όλο και περισσότερο. Για να αποκτήσετε επαρκή ποσότητα θερμότητας στα τελικά θερμαντικά σώματα, είναι απαραίτητο να αυξήσετε την περιοχή μεταφοράς θερμότητας αυξάνοντας τον αριθμό των τμημάτων της μπαταρίας. Αυτό είναι που αυξάνει το κόστος του CO ενός σωλήνα.

  Υλικά κατασκευής

  Η εγκατάσταση θέρμανσης 2 σωλήνων περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Ο χάλυβας, τα κράματα χαλκού και το πολυπροπυλένιο μπορούν να επιλεγούν ως υλικό για τους αγωγούς..

  Μέταλλο

  Σε μεταλλικούς σωλήνες, η σύνδεση με εξαρτήματα (σφαιρικές βαλβίδες, βαλβίδες εξισορρόπησης) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας φλάντζες, στις οποίες κόβεται το νήμα σωλήνα και η σύνδεση γίνεται απευθείας με συγκόλληση.

  Πολυπροπυλένιο

  Οι αγωγοί πολυπροπυλενίου τοποθετούνται χρησιμοποιώντας ειδική συσκευή συγκόλλησης. Εάν σκοπεύετε να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας, μπορείτε να νοικιάσετε τέτοιο εξοπλισμό..

  DIY εγκατάσταση

  Η συμμόρφωση με απλούς κανόνες θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε μια θέρμανση 2 σωλήνων με τα χέρια σας:

  • Το κύκλωμα τοποθετείται στην κορυφή που τροφοδοτεί το θερμαινόμενο ψυκτικό από το λέβητα στο ψυγείο. Κάτω – για να επιστρέψετε το απόβλητο υγρό πίσω στο λέβητα.
  • Οι γραμμές τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους.
  • Το κύκλωμα θέρμανσης πρέπει να έχει κλίση από το θερμαντικό στοιχείο προς την εξωτερική μπαταρία.
  • Για να μειωθεί η απώλεια θερμότητας, ο κεντρικός ανυψωτής πρέπει να είναι μονωμένος.
  • Για τη δυνατότητα επισκευής μεμονωμένων τμημάτων του δικτύου θέρμανσης, εγκαθίστανται βαλβίδες φραγής.
  • Συνιστάται να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των γωνιών που μειώνουν την ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού.
  • Είναι απαραίτητο να επιλέξετε με ακρίβεια τα στοιχεία περιγράμματος για τη διατομή των σωλήνων που χρησιμοποιούνται.
  • Κάθε 1 – 1,2 m ο αγωγός πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα συνδετήρων (ειδικά όταν χρησιμοποιείτε μεταλλικούς σωλήνες).

   Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

   Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη σειρά:

  1. Ένας κεντρικός ανυψωτής συνδέεται με τον εγκατεστημένο λέβητα θέρμανσης.
  2. Ο κεντρικός ανυψωτής συνδέεται με τη δεξαμενή διαστολής.
  3. Από τη δεξαμενή υπάρχει διακλάδωση του αγωγού με σταδιακή εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης.
  4. Η εγκατάσταση μιας παράλληλης γραμμής επιστροφής υγρών αποβλήτων ξεκινά από το κάτω μέρος του λέβητα..
  5. Μια αντλία είναι εγκατεστημένη στην είσοδο ή την έξοδο του λέβητα (λιγότερο συχνά) (εάν είναι απαραίτητο).

  Στάδια

  Εν ολίγοις, η εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα σημεία:

  • ο σωλήνας τροφοδοσίας ανασηκώνεται από το λέβητα και συνδέεται με τη δεξαμενή διαστολής.
  • ένας σωλήνας της άνω γραμμής αφαιρείται από τη δεξαμενή, ο οποίος πηγαίνει σε όλα τα θερμαντικά σώματα.
  • εγκαθίσταται μια παράκαμψη (εάν παρέχεται) και μια αντλία.
  • μια γραμμή επιστροφής σχεδιάζεται παράλληλα με τη γραμμή τροφοδοσίας, συνδέεται επίσης με καλοριφέρ και κόβεται στον λέβητα.

  Λέβητας

  Για ένα σύστημα δύο σωλήνων, ο λέβητας εγκαθίσταται πρώτα, για τον οποίο δημιουργείται ένα μίνι λεβητοστάσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα υπόγειο (ιδανικά ένα ξεχωριστό δωμάτιο). Η κύρια απαίτηση είναι ο καλός αερισμός. Ο λέβητας πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση και να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους τοίχους.

  Το πάτωμα και οι τοίχοι γύρω του είναι επενδεδυμένοι με πυρίμαχο υλικό και η καμινάδα οδηγείται στο δρόμο. Εάν είναι απαραίτητο, εγκαταστήστε μια αντλία για κυκλοφορία, μια πολλαπλή για διανομή, έλεγχο, όργανα μέτρησης κοντά στο λέβητα.

  Αλγόριθμος εγκατάστασης

  Η εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης δύο σωλήνων, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του, απαιτεί τη χρήση των ακόλουθων εργαλείων, εξαρτημάτων, υλικών και εξοπλισμού:

  • ταινία μέτρησης, μολύβι / μαρκαδόρος, επίπεδο κτιρίου, πετονιά.
  • ηλεκτρικό τρυπάνι;
  • κατσαβίδι;
  • εργαλείο εγκατάστασης αγωγών (ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο σωλήνων).
  • ρυθμιζόμενα και γαλλικά κλειδιά.
  • σωλήνες (κατά επιλογή: μέταλλο-πλαστικό, χάλυβας, χαλκός, πολυπροπυλένιο).
  • συσκευές θέρμανσης?
  • αεραγωγοί (εγχειρίδιο για κάθε μπαταρία, αυτόματο για ολόκληρο το κύκλωμα).
  • δεξαμενή διαστολής?
  • στοιχεία σωληνώσεων λέβητα.
  • στρόφιγγα αποστράγγισης και βαλβίδα αντεπιστροφής για την κατασκευή του συστήματος κ.λπ..

  Για να απλοποιηθεί η εγκατάσταση, εκτελείται μια αξονομετρία του συστήματος θέρμανσης – δημιουργούνται ειδικά σχέδια για το κύκλωμα θέρμανσης σε κάθε όροφο του σπιτιού. Το αξονομετρικό διάγραμμα ενός συστήματος θέρμανσης υποδηλώνει τη θέση κάθε στοιχείου στο σχέδιο κατά μήκος τριών αξόνων συντεταγμένων, κανένας από τους οποίους δεν είναι παράλληλος με το επίπεδο του ουρανού. Το αξονομετρικό σχήμα θέρμανσης σας επιτρέπει να δείτε καθαρά τη σχετική θέση όλων των στοιχείων στο χώρο. Ένα παράδειγμα της εμφάνισης της προοπτικής θέρμανσης φαίνεται στο σχήμα:

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

  Το σύστημα θέρμανσης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας εγκαθίσταται με την ακόλουθη σειρά:

  • Εγκατάσταση της μονάδας θέρμανσης σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο (ξεχωριστό δωμάτιο) με άκαυστο υλικό.
  • Εγκατάσταση σωληνώσεων λέβητα, αντλία κυκλοφορίας, σύνδεση της πολλαπλής διανομής, εάν παρέχονται πολλά κυκλώματα θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση συσκευών θέρμανσης (τοποθέτηση σε αγκύλες στον τοίχο ή σε βάσεις στο πάτωμα). Πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του κάτω άκρου της μπαταρίας και του δαπέδου, καθώς και μεταξύ του άνω άκρου της μπαταρίας και του περβάζι παραθύρου για κυκλοφορία αέρα.
  • Τοποθέτηση αγωγών, σύνδεση σωλήνων παροχής και επιστροφής σε θερμαντικά σώματα, εγκατάσταση βαλβίδων διακοπής και ελέγχου, βρύσες Mayevsky και αισθητήρες θερμοκρασίας.
  • Δοκιμή πλήρωσης και πίεσης συστήματος. Αφού ελέγξετε το κύκλωμα για διαρροές, ο αέρας εξάγεται από τα θερμαντικά σώματα. Τότε το σύστημα ισορροπεί..

  Υλικά και εξαρτήματα

  Για να εξοπλίσετε τη θέρμανση ενός κτιρίου 1-2 ορόφων, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • λέβητας;
  • μπαταρίες από χυτοσίδηρο, μεταλλικά καλοριφέρ.
  • σωλήνες (μέταλλο, πολυπροπυλένιο ή άλλα).
  • συνδετικά στοιχεία (εξαρτήματα).
  • μονάδες δίσκου?
  • ικανότητα επέκτασης ·
  • βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης για το σύστημα.
  • αεραγωγοί.

  Κριτήρια επιλογής

  Ο λέβητας επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και το κόστος καυσίμου, την εκτιμώμενη χωρητικότητα του συστήματος, τις απαιτήσεις για το επίπεδο αυτοματισμού. Οι πιο δημοφιλείς είναι οι λέβητες αερίου και στερεών καυσίμων.

  Τύποι καλοριφέρ

  Τα θερμαντικά σώματα στην αγορά είναι κατασκευασμένα από:

  • χυτοσίδηρος
  • αλουμίνιο
  • γίνομαι
  • χαλκός
  • συνδυασμοί χάλυβα (σωλήνας) και αλουμινίου (πτερύγια)

  Κατά την επιλογή καλοριφέρ, δίνεται προσοχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της συσκευής, την ευκολία εγκατάστασης, το σχεδιασμό και την αρχή της σύνδεσης. Για παράδειγμα, λόγω της αδράνειας των μπαταριών από χυτοσίδηρο, δεν έχει νόημα η τοποθέτηση θερμοστατών πάνω τους για τη ρύθμιση του μικροκλίματος. Τα χαλύβδινα και διμεταλλικά θερμαντικά σώματα είναι επιρρεπή στη διάβρωση και χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συστήματα θέρμανσης κλειστού τύπου.

  Σωλήνες πολυπροπυλενίου

  Για την τοποθέτηση του αγωγού, χρησιμοποιούνται σωλήνες:

  • χάλυβας (από συνηθισμένο ή από κράμα ανοξείδωτο χάλυβα)
  • χαλκός
  • πολυπροπυλένιο, υαλοβάμβακα ή φύλλο αλουμινίου ενισχυμένο
  • XLPE
  • μεταλλικό-πλαστικό

  Κατά την επιλογή, λάβετε υπόψη την ανθεκτικότητα, την αντοχή στη διάβρωση, την καταλληλότητα για ένα κρυφό παρέμβυσμα (κάτω από την επίστρωση), το κόστος. Η εγκατάσταση σωλήνων πολυμερούς μπορεί να γίνει ανεξάρτητα και η τοποθέτηση μεταλλικού αγωγού απαιτεί την ικανότητα εργασίας με μηχανή συγκόλλησης (για στερέωση χαλύβδινων στοιχείων) ή συσκευή συγκόλλησης χαλκού. Τα εξαρτήματα πρέπει να ταιριάζουν με τους σωλήνες

  Επιλογή σωλήνων ανά διάμετρο

  Μπορείτε να εξασφαλίσετε καλή θέρμανση του δωματίου εάν επιλέξετε τη σωστή διατομή σωλήνων. Η θερμική ενέργεια λαμβάνεται ως βάση εδώ. Εξαρτάται από το πόσο νερό πρέπει να κινείται σε συγκεκριμένο χρόνο. Για τον υπολογισμό της θερμικής ισχύος, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι: G = 3600 × Q / (c × Δt), όπου: G – κατανάλωση υγρού για τη θέρμανση του σπιτιού (kg / h). Q – θερμική ισχύς (kW). c – θερμική ικανότητα νερού (4,187 kJ / kg × ° C) · Δt – διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θερμαινόμενου και ψυγμένου υγρού (τυπική τιμή – 20 ° C).

  Για να λειτουργεί το σύστημα με ισορροπημένο τρόπο, πρέπει να υπολογίσετε τη διατομή των σωλήνων. Αυτό απαιτεί τον ακόλουθο τύπο: S = GV / (3600 × v), όπου: S – διατομή σωλήνων (m2). GV – κατανάλωση νερού (m3 / h). v είναι η ταχύτητα κίνησης του ψυκτικού (0,3-0,7 m / s).

  Διάμετρος σωλήνα

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Πώς να συνδέσετε καλοριφέρ

  Υπάρχουν 3 τρόποι σύνδεσης καλοριφέρ:

  • Μονόπλευρη (πλάγια). Η διάχυση θερμότητας είναι περίπου 95%. Συνιστάται όταν συνδέετε θερμαντικά σώματα με έως 15 τμήματα.
  • Διαγώνιος (σταυρός). Η μεταφορά θερμότητας είναι περίπου 100%. Ισχύει για μπαταρίες με 15 ή περισσότερα τμήματα.
  • Πιο χαμηλα. Η μεταφορά θερμότητας είναι περίπου 85%. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται για κρυφές έννοιες αγωγών.

  Πώς να ισορροπήσετε το σύστημα

  Χωρίς εξισορρόπηση, τα θερμαντικά σώματα που βρίσκονται πιο μακριά από τον λέβητα θα ζεσταθούν σύμφωνα με την αρχή του υπολοίπου ακόμη και στη μέγιστη λειτουργία του λέβητα.

  • Μέθοδος 1. Ηλεκτρονικός μετρητής ροής με βάση υπολογισμένα δεδομένα.

  Η πιο σωστή μέθοδος, ωστόσο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς έργο και υδραυλικό υπολογισμό. Επιπλέον, θα χρειαστείτε:

  • προσαρμογή εξαρτημάτων σε κάθε ανυψωτικό.
  • βαλβίδα εξισορρόπησης με εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτρονικών.
  • ειδικός εξοπλισμός συνδεδεμένος με βαλβίδες ελέγχου.

  Μια ηλεκτρονική συσκευή για τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας συνδέεται με τις συνδέσεις βαλβίδων και μετρά την πραγματική ταχύτητα ροής του φορέα θερμότητας. Στη συνέχεια, γυρίζοντας τον άξονα, τίθενται οι στόχοι..

  Σπουδαίος. Προς το παρόν, μπορείτε να αγοράσετε μια ειδική βαλβίδα ζυγοστάθμισης, πλήρης με φιάλη μετρητή ροής. Αυτή η συσκευή καθιστά δυνατή την εξισορρόπηση του συστήματος κατ ‘αναλογία με τη μέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω..

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  • Μέθοδος 2. Εξισορρόπηση κάθε καλοριφέρ κατά θερμοκρασία.

  Για αυτό, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα ρύθμισης στην έξοδο κάθε μπαταρίας. Θα χρειαστείτε επίσης ειδικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του μεταλλικού σώματος της βαλβίδας..

  1. Η βαλβίδα στην εξωτερική μπαταρία του κυκλώματος ανοίγει εντελώς.
  2. Τα υπόλοιπα στη σειρά ξεβιδώνονται με αρκετές στροφές σύμφωνα με την αρχή της αύξησης από το λέβητα. Για παράδειγμα, το πρώτο καλοριφέρ από το λέβητα για 1 στροφή, το δεύτερο για 2 στροφές κ.λπ..
  3. Η θερμοκρασία μετριέται σε κάθε βαλβίδα του κυκλώματος μέχρι να εξομαλυνθεί καθόλου.

  Πόσο μπορεί να κοστίσει η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος;

  Το κόστος εγκατάστασης θέρμανσης διπλού κυκλώματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

  • την περιοχή του δωματίου ·
  • το κόστος του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιούνται ·
  • τύπος θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση, καλοριφέρ, κ.λπ.) και, κατά συνέπεια, η πολυπλοκότητα του έργου.
  • τύπος ρύθμισης θερμοκρασίας (χειροκίνητος ή αυτόματος).
  • την ανάγκη σύνδεσης της παροχής ζεστού νερού και πολλών άλλων. δρ.

  Για παράδειγμα, ένα σπίτι με επιφάνεια 100m² με μέσο όρο περίπου 260.000 ρούβλια. Η ελάχιστη μπάρα είναι περίπου 160.000 ρούβλια.

  Κάνοντας τη δουλειά μόνοι σας, μπορείτε να μειώσετε αυτό το κόστος σχεδόν 2 φορές.

  Έναρξη συστήματος

  1. Πριν ξεκινήσετε, πραγματοποιείται ένας οπτικός έλεγχος της ακεραιότητας και της στεγανότητας του λέβητα, των θερμαντικών σωμάτων, των σωλήνων και των στοιχείων σύνδεσης, η λειτουργία των αεραγωγών και των βαλβίδων αποστράγγισης. Ελέγχεται επίσης το βύθισμα και η ακεραιότητα της καμινάδας. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίζεται και επισκευάζεται.
  2. Τα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης απαιτούν προκαταρκτική υδροδυναμική έκπλυση, που πραγματοποιείται με ειδική αντλία φίλτρου.
  3. Για έλεγχο πίεσης, ένα κλειστό σύστημα γεμίζει με αυξημένο όγκο ψυκτικού (μερικές φορές αέρα) μέσω μιας μονάδας μακιγιάζ που βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του κυκλώματος.
  4. Ένα ειδικό αντιψυκτικό χρησιμοποιείται ως ψυκτικό (κατά προτίμηση προπυλενογλυκόλη, ασφαλές για την ανθρώπινη υγεία) ή συνηθισμένο αποσταγμένο νερό.
  5. Με τις βρύσες (ακροφύσια ή βαλβίδες) του Μαγιέφσκι, ο αέρας που βρίσκεται στη γραμμή χαμηλώνει μέχρι να ρέει υγρό.
  6. Ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή..
  7. Με τη θέρμανση του ψυκτικού στον λέβητα, ανοίγει η βαλβίδα πλήρωσης, παρέχοντας υγρό στο κύκλωμα. Οι μετρητές πίεσης του λέβητα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πίεσης. Ο δείκτης πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 ατμόσφαιρες.
  8. Η πίεση του θαλάμου αέρα της δεξαμενής διαστολής πρέπει να είναι υψηλότερη από την πίεση του συστήματος κατά 5 – 7%.

  Ως αποτέλεσμα, το σύστημα θέρμανσης πρέπει να διατηρεί σταθερά το ρυθμισμένο καθεστώς θερμοκρασίας χωρίς αυξομειώσεις πίεσης..

  Τοποθέτηση αγωγού

  Εγκατάσταση σωλήνων θέρμανσης στην επίστρωση δαπέδου

  Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας και επιστροφής ενός συστήματος με κάτω καλωδίωση εγκαθίστανται σε παράλληλες γραμμές. Οι σωλήνες είναι κρυμμένοι στο πάτωμα, στους τοίχους ή πίσω από την πλάκα. Όταν ανοίγετε, ο κάτω σωλήνας πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια απόσταση από το δάπεδο, ώστε να μην παρεμβαίνει στον καθαρισμό.

  Εάν το σύστημα θέρμανσης δεν διαθέτει αντλία κυκλοφορίας, τα θερμαντικά σώματα τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη – όσο πιο μακριά από το λέβητα, τόσο χαμηλότερα. Η κλίση του αγωγού πρέπει να είναι 1-2 μοίρες.

  Σε χώρους όπου οι σωλήνες περνούν μέσα από τοίχους και οροφές, είναι προεγκατεστημένα ειδικά «γυαλιά». Η διάμετρος τους πρέπει να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από το εξωτερικό τμήμα του σωλήνα – απαιτείται κενό για θερμική διαστολή για να αποφευχθεί η παραμόρφωση και η ζημιά στο κύκλωμα. Γεμίστε το κενό με στεγανωτικό σιλικόνης.

  Εκκίνηση και προσδιορισμός ισορροπίας

  Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και τη στερέωση των θερμαντικών σωμάτων, την πλήρωση και την εκκίνησή τους, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε την αρχική εξισορρόπηση θερμοκρασίας. Οι παράμετροι αναφέρονται στην τεκμηρίωση σχεδιασμού. Μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία πραγματοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις:

  • τα θερμαντικά σώματα σε διαφορετικά μέρη του δωματίου θερμαίνονται άνισα.
  • σε ένα από αυτά μπορείτε να ακούσετε τον ήχο του νερού.

  Εάν όλα λειτουργούν σωστά, τότε η ισορροπία δεν αξίζει ξανά. Δεν πρέπει επίσης να προσαρμόζετε ανεξάρτητα τις παραμέτρους εάν το σπίτι είναι πολυκατοικία με κεντρικό σύστημα παροχής θερμότητας..

  Ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων είναι η καλύτερη επιλογή σε μεγάλα κτίρια. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές από τις επιλογές σχεδιασμού του, οπότε σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο.

  Τρόποι αύξησης της θερμικής αδράνειας του συστήματος

  Εάν οι χειμώνες στην περιοχή σας είναι κρύοι και ανησυχείτε ότι οι μπαταρίες θα κρυώσουν όταν χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, θα σας δώσουμε μερικές συμβουλές για το πώς να το αποφύγετε. Φυσικά, πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να φροντίσετε για καλή θερμομόνωση τοίχων και παραθύρων, οροφής και δαπέδου, αλλά δεν πρόκειται για αυτό..

  Ο μόνος τρόπος για να σταματήσετε την ψύξη του ψυκτικού είναι να αυξήσετε τη θερμική του ικανότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας τον όγκο του ψυκτικού με τη χρήση σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου..

  Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεράστιες μπαταρίες από χυτοσίδηρο με τοποθέτηση στο πάτωμα. Τέτοιες συσκευές θέρμανσης κρυώνουν για πολύ καιρό, καθώς η μάζα τους μπορεί να φτάσει τα 100 κιλά..

  Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας συσσωρευτής θερμότητας μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα – μια δεξαμενή αρκετών εκατοντάδων λίτρων (έως 2000), συνδεδεμένη μεταξύ του λέβητα και του συστήματος θέρμανσης. Ωστόσο, αυτό αναιρεί όλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου: θα γίνει πιο ακριβό και θα καταλάβει επιπλέον χώρο..

  Προτάσεις εγκατάστασης

  Εάν η εργασία συναρμολόγησης του συστήματος θα πραγματοποιηθεί με τα χέρια του, τότε ο οδηγός θα χρειαστεί μια βήμα προς βήμα περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης.

  Είναι σημαντικό να τηρείτε αυτούς τους κανόνες:

  • απαιτείται ο εξοπλισμός 2 κυκλωμάτων: για ζεστό και κρύο νερό.
  • οι σωλήνες πρέπει να τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς το τελευταίο ψυγείο.
  • και τα δύο περιγράμματα είναι παράλληλα μεταξύ τους.
  • για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας στον κύριο ανυψωτή, είναι καλύτερο να το τυλίξετε με μονωτικό.
  • η εγκατάσταση ενός δοχείου για τη συλλογή περίσσειας νερού πραγματοποιείται στο υψηλότερο σημείο.
  • τα μεγέθη των σωλήνων και των εξαρτημάτων πρέπει να ταιριάζουν.
  • όλα τα μέρη του συστήματος είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό.

  Η σειρά των εργασιών έχει ως εξής:

  1. Εκτροπή του κύριου ανυψωτήρα από το λέβητα. Ένα δοχείο διαστολής είναι εγκατεστημένο εκεί..
  2. Σωλήνες παροχής αναπαραγωγής.
  3. Ταυτόχρονη τοποθέτηση σωλήνων, με τη βοήθεια του οποίου παρέχεται κρύο υγρό στον λέβητα.
  4. Στερέωση της αντλίας.
  5. Τοποθέτηση μπαταριών ή καλοριφέρ.

  Πριν από τον ανεφοδιασμό των συστημάτων θέρμανσης 2 σωλήνων, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά εάν όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες.

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων: σχήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

  Πώς γίνεται η πίεση των σωλήνων;

  Η δοκιμή πίεσης ενός αγωγού είναι μια ολοκληρωμένη δοκιμή στεγανότητας προκειμένου να ανιχνευθούν πιθανές διαρροές του αντλούμενου μέσου. Η δοκιμή πίεσης των σωλήνων πραγματοποιείται όχι μόνο σε σχέση με συστήματα …

  Σύστημα θέρμανσης 2 σωλήνων

  Επιλογές ρύθμισης αγωγών

  Υπάρχουν δύο τύποι δρομολόγησης δύο σωλήνων: κάθετος και οριζόντιος. Οι κάθετοι αγωγοί βρίσκονται συνήθως σε πολυώροφα κτίρια. Αυτό το σχήμα σας επιτρέπει να παρέχετε θέρμανση σε κάθε διαμέρισμα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη κατανάλωση υλικών..

  Επερχόμενη και διερχόμενη κίνηση του ψυκτικού

  Ένα σχήμα θέρμανσης δύο σωλήνων, στο οποίο το ζεστό νερό κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, ονομάζεται πάγκος ή αδιέξοδο. Όταν η κίνηση του ψυκτικού πραγματοποιείται κατά μήκος των δύο αγωγών προς την ίδια κατεύθυνση, ονομάζεται σύστημα διέλευσης.

  Σε μια τέτοια θέρμανση, συχνά κατά την εγκατάσταση σωλήνων, καταφεύγουν στην αρχή του τηλεσκοπίου, η οποία διευκολύνει την προσαρμογή. Δηλαδή, κατά τη συναρμολόγηση του αγωγού, τα τμήματα σωλήνων τοποθετούνται διαδοχικά, μειώνοντας σταδιακά τη διάμετρό τους. Με την επερχόμενη κίνηση του ψυκτικού, απαιτούνται θερμικές βαλβίδες και βαλβίδες βελόνων για ρύθμιση.

  Διάγραμμα σύνδεσης ανεμιστήρα

  Το σχήμα ανεμιστήρα ή δοκού χρησιμοποιείται σε πολυώροφα κτίρια για τη σύνδεση κάθε διαμερίσματος με τη δυνατότητα εγκατάστασης μετρητών. Για να γίνει αυτό, εγκαθίσταται συλλέκτης σε κάθε όροφο με έξοδο σωλήνα για κάθε διαμέρισμα..

  Επιπλέον, για καλωδίωση, χρησιμοποιούνται μόνο συμπαγή τμήματα σωλήνων, δηλαδή δεν έχουν αρμούς. Στους αγωγούς είναι εγκατεστημένες συσκευές θερμικής μέτρησης. Αυτό επιτρέπει στον κάθε ιδιοκτήτη να ελέγχει τη δική του κατανάλωση θερμότητας. Κατά την οικοδόμηση ενός ιδιωτικού σπιτιού, ένα τέτοιο σχέδιο χρησιμοποιείται για σωληνώσεις δαπέδου-δαπέδου..

  Για να γίνει αυτό, εγκαθίσταται μια χτένα στις σωληνώσεις του λέβητα, από την οποία κάθε καλοριφέρ συνδέεται ξεχωριστά. Αυτό σας επιτρέπει να κατανέμετε ομοιόμορφα το ψυκτικό μεταξύ των συσκευών και να μειώνετε τις απώλειές του από το σύστημα θέρμανσης..

  Οι βασικές διαφορές

  Τα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν υγρό φορέα θερμότητας χωρίζονται σε 2 κύριους τύπους-αυτοί είναι ένας σωλήνας και δύο σωλήνες. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των σχημάτων είναι στον τρόπο σύνδεσης των θερμαντικών σωμάτων που διαχέουν τη θερμότητα στο δίκτυο. Η κύρια γραμμή ενός συστήματος θέρμανσης με ένα σωλήνα είναι ένα κλειστό κυκλικό κύκλωμα. Το καλώδιο θέρμανσης τοποθετείται από τη συσκευή θέρμανσης, οι μπαταρίες συνδέονται σε αυτό σε σειρά και τραβιούνται πίσω στο λέβητα. Ένα σύστημα θέρμανσης με έναν αγωγό είναι εύκολο να εγκατασταθεί και δεν έχει μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων, επομένως καθιστά δυνατή την αξιοπρεπή εξοικονόμηση στην εγκατάσταση.

  Οι δομές θέρμανσης ενός σωλήνα με φυσική κίνηση του ψυκτικού είναι κατασκευασμένες μόνο με επάνω καλωδίωση. Ένα διακριτικό χαρακτηριστικό – στα σχήματα υπάρχουν ανυψωτές της γραμμής τροφοδοσίας, αλλά δεν υπάρχουν ανυψωτές για τον σωλήνα επιστροφής. Η κίνηση του ψυκτικού συστήματος θέρμανσης δύο κυκλωμάτων πραγματοποιείται μέσω 2 γραμμών. Το πρώτο προορίζεται για την παράδοση του θερμού ψυκτικού από τη συσκευή θέρμανσης στα κυκλώματα θέρμανσης, το δεύτερο είναι για την αφαίρεση του ψυγμένου ψυκτικού στον λέβητα..

  Σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων ενός ιδιωτικού σπιτιού: χρησιμοποιούμε το σχέδιο και το κάνουμε μόνοι μας

  Τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης συνδέονται παράλληλα – το θερμαινόμενο ψυκτικό εισέρχεται σε καθένα από αυτά απευθείας από το κύκλωμα τροφοδοσίας, λόγω του οποίου έχει σχεδόν ίση θερμοκρασία. Στη μπαταρία, το νερό αποδίδει ενέργεια και όταν κρυώσει αποστέλλεται στον σωλήνα εξόδου – “επιστροφή”. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί διπλάσιο αριθμό σωλήνων, εξαρτημάτων και εξαρτημάτων, ωστόσο, καθιστά δυνατή την οργάνωση σύνθετων διακλαδισμένων κατασκευών και τη μείωση του κόστους θέρμανσης χάρη στην ατομική ρύθμιση των μπαταριών. Το σύστημα διπλού κυκλώματος είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στη θέρμανση μεγάλων δωματίων και πολυώροφων κτιρίων. Σε πολυώροφα κτίρια (1-2 ορόφους) και σπίτια με έκταση μικρότερη από 150 m2, είναι πιο λογικό να κατασκευαστεί η παροχή θερμότητας ενός κυκλώματος τόσο από οικονομική όσο και από αισθητική άποψη..

  Τελικό συμπέρασμα

  Η πρακτική δείχνει ότι ένα αδιέξοδο σύστημα 2 σωλήνων είναι κατάλληλο για τη θέρμανση των περισσότερων μεσαίου μεγέθους κτιρίων κατοικιών. Η τεχνική λύση εντυπωσιάζει με την απλότητα και το λογικό κόστος των εργασιών εγκατάστασης. Ο συλλέκτης και η σχετική καλωδίωση θα κοστίσουν περισσότερο – η τιμή του εξοπλισμού και το μήκος των γραμμών παίζουν ρόλο. Ρίξτε μια ματιά στο διάγραμμα με το βρόχο του Tichelman – οι σωλήνες διανομής της ίδιας διαμέτρου τρέχουν σε όλη την περίμετρο του κτιρίου..

  Μια ξεχωριστή συνομιλία είναι ένα σύστημα θέρμανσης δύο σωλήνων με φυσική κυκλοφορία νερού. Σε συνθήκες συχνών διακοπών ρεύματος, είναι καλύτερο να μην διακινδυνεύσετε και μην κυνηγήσετε την ομορφιά των εσωτερικών χώρων, αλλά να τοποθετήσετε μη πτητική θέρμανση. Η υψηλή αρχική επένδυση αντισταθμίζεται από τη θερμότητα και τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.