Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Ventilation er nøglen til sikker og effektiv drift af udstyr

Ventilation i et køkken med gaskomfur eller kedel beskytter ikke kun folks helbred.

Oxygen er påkrævet til forbrænding af gas af høj kvalitet. Med sin mangel frigives en masse kulilte og underoxiderede stoffer i luften under forbrændingsprocessen. Du kan bemærke dette ved flammens gule farve, høj med rigelig sod..

Gasudstyrets effektivitet falder – den samme mængde brændstof brænder ud, og der frigives mindre varme.

En endnu større fare er selve naturgassen, der kan komme ind i luften i rummet, for eksempel hvis et udkast blæste ilden på brænderen, gastilførselsslangen til komfuret er tør, gasfyret går i stykker..

Valget af et gasventilationssystem i et privat hus eller lejlighed afhænger af kedeltypen og kedelrummets egenskaber.

Ventilationens rolle i et rum med en gasfyr

Forbrænding af brændstof i en gasfyr finder sted med aktiv deltagelse af atmosfærisk ilt. Derfor falder dets indhold i fyrrummet hurtigt, forbrændingen af ​​gas bliver ufuldstændig, hvorfor sod mere aktivt sætter sig på skorstenens vægge, og rummet bliver tilstoppet. En persons trivsel under sådanne forhold kan forværres kraftigt op til tab af bevidsthed..

Situationen kan være kompliceret, hvis der lækker gas fra den interne gasledning i huset. Situationen bliver eksplosiv med mulige alvorlige konsekvenser..

For at undgå at dette sker, skal der i alle rum være udstyret med et ventilationssystem med gasapparater. Det giver dig mulighed for løbende at opdatere rummet ved at tilføre frisk luft fra det ydre rum og fjerne forurenet.

Kedelrumsventilation

Frisk luft kommer ind i fyrrummet gennem ventilationshuller i væggene

Formål med ventilation

Kedelrumsventilationen består af to funktionelle delsystemer: indstrømning af atmosfærisk luft og fjernelse af røggasser fra varmekedlen.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Skorstenens formål:

 1. Iltforsyning i luftens sammensætning i den nødvendige mængde til fuldstændig forbrænding af brændstof. Oxygenmangel reducerer kedelanlæggets effektivitet på grund af tab forårsaget af ufuldstændig forbrænding af brændstoffet. Derudover passerer uforbrændte brændstofpartikler gennem gasbanen i kedlen og røggasrørene, forårsager for tidlig slitage af udstyrsoverflader, tilføjer sod til skorstene og forurener miljøet..
 2. Udledning af skadelige røggasser fra forbrændingsprocessen. Hvis de teknologiske regler for drift af kedeludstyr med hensyn til forbrændingstilstande ikke overholdes, kommer kulilte ind i rummet med dannelsen af ​​en farlig koncentration af skadelige stoffer i luften, hvilket er en trussel mod andres sundhed.
 3. Fungerer som en udstødningsgaskedel i et privat hus i tilfælde af nødlækager af røggasser eller naturgas i ovnen. En sådan situation er mulig i tilfælde af krænkelse af gasledningens integritet, adskillelse af gasflammen fra brænderen samt i tilfælde af et fald i vakuum i ovnen..

Behovet for ventilation i et privat hus

Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

Rummet med gasfyret skal være udstyret med ventilation

Vægmonterede enheder med forskellige kapaciteter bruges med en kompakt og effektiv åben eller lukket ildkasse. Placering af udstyr er underlagt mindre stringente betingelser end for gulvtyper, derfor placeres de i et fyrrum, køkken, badeværelse eller bryggers..

Ejerne tvivler undertiden på behovet for en emhætte i fyrrummet, idet de anser det for tilstrækkeligt til at åbne akterspejlet. At holde vinduet åbent konstant er ubelejligt om vinteren, og periodisk ventilation løser ikke helt problemet med luftudveksling. Ud over den naturlige tilstrømning er der organiseret en tvungen lufttilførsel. I mangel af normal ventilation reduceres ydelsen af ​​den vægmonterede kedel, og en normal luftstrøm sikrer forbrænding af brændstof uden rester, derfor øges effektivitetsindikatoren.

Systemet udfører funktionerne:

 • leverer ilt i den mængde, der er nødvendig til gasforbrænding;
 • emhætten fjerner røg og kulilte;
 • fjerner utilsigtede gasemissioner, der forårsager forgiftning af kæledyr og mennesker.

Ekstraktionskrav ved lov

Ventilationsreglerne er nedfældet i SNiP. Det grundlæggende krav vedrører mængden af ​​luftudveksling – det skal give 3 gange luftcirkulation inden for en time.

Ventilation af fyrrummet i et privat hus udføres kun efter et foreløbigt design. I hvilke præsenteres rummets udøvende ventilationsordninger, typen og mængden af ​​nødvendigt udstyr, en liste over materialer og reservedele til installation af skorstenen.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Når du køber ventilations- og røgudstødningsudstyr til en gasfyr i et privat hus, bestemt af designdokumentationen, er det nødvendigt at kontrollere dem for at overholde kvaliteten, der er reguleret af lovgivningen på Den Russiske Føderations område.

Grundlæggende lovkrav til arrangement af ventilationssystemer til en gasfyr i et privat hus:

 1. Installation af separat luftkanal i ventilationsstrukturen.
 2. Ventilationskanalernes tæthed, alle sømme skal behandles med varmebestandige fugemasser.
 3. Indretning af en separat luftkanal i loftet i forbrændingsrummet.
 4. Arrangement af ærmer i vægkonstruktioner til gaskanalens udløb fra lokalerne til gaden.
 5. Tilslutning til en skorsten på højst 2 gasinstallationer.
 6. Mellem ydervæggen og gasledningens endepunkt skal der opretholdes en afstand på mere end 300 mm.
 7. Lufttilførsel kan organiseres både ude og inde i ovnen. Men samtidig kan stuen ikke bruges som et tilstødende rum..

Har jeg brug for ventilation i et gasfyrrum

gasfyrrum i et privat hus

Selv en lille mængde kulilte kan forværre beboernes trivsel. Kronisk træthed, hovedpine og smerter i øjnene er det mindste, som mennesker, der ofte indånder forbrændingsprodukter, føler. Lækager af eksplosivt og brandfarligt brændstof er ikke mindre farlige..

Dårligt designet ventilation er ikke kun i fare for menneskers liv og sundhed, men reducerer også udstyrets ydeevne.

Driften af ​​en gasfyr er mulig med en konstant tilførsel af ilt til kedlen og rettidig fjernelse af forbrændingsprodukter. Med mangel på luft forbrænder brændstoffet værre. Forbruger den samme mængde gas, producerer kedlen mindre varme i et dårligt ventileret rum..

Svag udsugningsventilation i et fyrrum med et gulvstående gasfyr fører til ophobning af røg og sod inde i udstyret, luftkanaltværsnit falder, træk forringes, og nogle af forbrændingsprodukterne trækkes ind i rummet.

gasfyrudstyr til et privat hus

Gaskedler bruger luft fra fyrrummet. Hvis fyrrummet er adskilt fra hovedhuset med trælækage døre eller gamle vinduer i det, er der nok luft ind gennem rammens revner. Men hvis der installeres moderne vinduer og døre, kommer der ikke luft udefra. Når brændstoffet brænder, vil luften i rummet blive afladet, og kedlens effektivitet falder. Dampene fra kedlen kan gå til fyrrummet og derfra til stuerne. Derfor skal du tænke over, hvordan du foretager ventilation af fyrrummet.

Behovet og funktionerne ved ventilation i fyrrummet i et privat hus

Ren luft er af stor betydning for kvalitetsdriften af ​​et gasfyr. Hvis det ikke er muligt at etablere tilførsel af frisk luft på en naturlig måde, udføres kunstig ventilation.

Uden systematisk ventilation falder brændbare stoffer på rørene, gasfyrets effektivitet falder, og huset opvarmes dårligere. Men selv dette er ikke det værste. På grund af defekt ventilation og utilfredsstillende drift af udstyret akkumuleres overskydende kulilte i rummet, menneskers liv er i fare..

Professionel installation af ventilation i fyrrummet i et privat hus:

 • Forlænger levetiden i en længere driftsperiode;
 • Skaber gode klimaforhold for at bo i huset;
 • Der er altid en tilstrækkelig mængde ilt i rummet;
 • Fugt og skimmelsvamp forekommer ikke på væggene;
 • Mindre koncentration af forbrændingsprodukter;
 • Kedlen fungerer med høj effektivitet.

Ventilation i fyrrummet i et privat hus regulerer ophobningen af ​​kulilte, der dannes ikke bagudkast. Overskydende kuldioxidkoncentration er sundhedsfarlig. På grund af udvekslingsprocesserne i luften kommer ilt ind i rummet, hvilket er nødvendigt for menneskeliv og problemfri drift af gasudstyr.

Beregning af ventilationssystem

I henhold til bygningsstandarder skal hele kedelrummets luftrum udskiftes med et nyt hvert 20. minut. For at sikre den korrekte luftcirkulation skal du bevæbne dig med en lommeregner og formler.

Hvis lofterne er placeret i en højde af 6 meter, bliver luften i rummet fornyet tre gange i timen uden særlige anordninger. Seks meter lofter er en luksus for et privat hjem. Faldet i lofter kompenseres for ved beregning i følgende andel – for hver meter under stiger luftudvekslingen med 25%.

Antag, at der er et fyrrum med dimensioner: længde – 3 m, bredde – 4 m, højde – 3,5 m. For at løse dette problem er det nødvendigt at udføre en række handlinger.

Trin 1. Find ud af størrelsen på luftrummængden. Vi bruger formlen v = b * l * h, hvor b er bredden, l er længden og h er loftets højde. I vores eksempel vil volumen være 3 m * 4 m * 3,5 m = 42 m3.

Trin 2. Lad os foretage en korrektion for det lave loft ved hjælp af formlen: k = (6 – h) * 0,25 + 3, hvor h er højden på rummet. I vores fyrrum viste ændringen sig: (6 m – 3,5 m) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Trin 3. Lad os beregne luftudvekslingen fra naturlig ventilation. Formel: V = k * v, hvor v er luftmængden i rummet, k er korrektionen for faldet i loftets højde. Vi fik et volumen svarende til 151,2 m3 (3,6 * 42 m3 = 151,2 m3).

Trin 4. Det er tilbage at opnå værdien af ​​skorstenens tværsnitsareal: S = V / (w * t), hvor V er luftudvekslingen beregnet ovenfor, w er luftstrømningshastigheden (i disse beregninger det tages som 1 m / s) og t er tiden i sekunder. Vi får: 151,2 m3 / (1 m / s * 3600 s) = 0,042 m2 = 4,2 cm2.

Kanalens dimensioner afhænger også af området på kedlens indre overflade. Dette nummer er angivet af producenten i den tekniske dokumentation for enheden. Hvis dette tal ikke er angivet, skal du selv beregne det baseret på enhedens volumen. Sammenlign derefter områdets størrelse med sektionens radius i henhold til uligheden:

2πR * L > S hvor

R – skorstens sektions indre radius,

L – dens længde,

S – området af kedelens indre overflade.

Hvis en sådan beregning af en eller anden grund er vanskelig, kan du bruge tabellen.

Kedeleffekt, kW Skorstensdiameter, mm
24 120
tredive 130
40 170
60 190
80 220

Det sidste trin i beregningen er vejrfløjens højde i forhold til tagryggen. Behovet for dette skyldes, at vinden skaber yderligere trækkraft, hvilket øger effektiviteten af ​​hele udstødningsstrukturen. På dette stadie styres de af følgende principper:

 • vejrfløjens højde over et fladt tag eller i en afstand på op til 1,5 meter fra dens højderyg, skal være mindst 0,5 meter;
 • i en afstand på 1,5 til 3 meter – ikke under tagryggen;
 • i en afstand på mere end 3 meter – ikke lavere end en konventionel linje trukket fra tagryggen i en vinkel på 10˚;
 • vejrskovlen skal være 0,5 meter højere end bygningen, der er fastgjort til det opvarmede rum;
 • hvis taget er lavet af brændbare materialer, skal skorstenen hæves 1-1,5 meter over tagryggen.

  Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

Metoder til at organisere luftudveksling

For at ventilationen fungerer korrekt, skal luften konstant cirkulere. Der er to måder at organisere processen på. Tilstrømningen og udstrømningen sker uafhængigt uden installation af passende udstyr til tvungen udskiftning. Luft bevæger sig i dette tilfælde på en naturlig (naturlig) måde under påvirkning af vind og andre fænomener. En anden mulighed, der ikke er afhængig af naturens kræfter, er kunstig (tvungen) ventilation.

Tvunget luftcirkulationssystem

Tvangsventilation bruges i kanaler med en lang bund. Naturlige trang mangler. Forsyningsventilation i fyrrummet i et privat hus er forbundet med luftudvekslingen i hele bygningen, udsugningsventilationen har en kanal til at forlade gaden.

Fordele ved et tvangssystem:

 • Kedelrummet kan installeres hvor som helst med passende dimensioner;
 • Et stort plus afhænger ikke af ydre forhold og naturfænomener.

Ulemper:

 • Udstyret og installationsprocessen er dyrere end naturlig ventilation;
 • I tilfælde af funktionsfejl skal du foretage en dyr udskiftning.

Driftsprincip

Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

Udstyret er en installation af udsugnings- eller forsyningsventilation til behandling af luftstrømme og leverer det til fyrrummet. Enheden er en komponent i varmesystemet og er ofte forbundet med et centralt rør. Luften tilføres direkte fra gaden eller gennem luftkanalen. Et komplekst system består af metalkasser eller rør, mellem hvilke funktionelle enheder er monteret. Udvendige elementer er vejrbestandige.

 • En blæser med en tofaset elektrisk motor leverer luft til fyrrummet eller til den fælles luftkanal.
 • Filtre renser luften, der anvendes grove typer eller metode til elektrostatisk nedbør. Grove elementer placeres foran tynde filtre, beskytter dem mod brud og er lette at udskifte.
 • Varme- eller køleenheder ændrer temperaturen på den indgående strøm. Der bruges varmepumper, elektriske varmeapparater eller fordampere.

Balanceringsenheder, stødabsorbering og støjisolering i systemet eliminerer vibrationer og reducerer lyd under drift. Vibrationer isoleres og dæmpes af forhindringer, og ventilatoren placeres på fjederstøtter.

Mulighed # 1 – Natural Draft System

Ventilationssystemet af en ikke-mekanisk type fungerer på grund af dannelsen af ​​naturligt træk i et lodret rør.

Dette er princippet for den klassiske brændeovn eller pejs skorsten. I begge tilfælde skabes der tryk i bunden, der skubber luften op og ud..

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Jo større forskel i tryk og temperatur mellem gaden og værelserne i sommerhuset er, desto stærkere er trækket i ventilationsakslen.

Også luftens mætning med fugt påvirker trækkraften. Jo mere tørt det er, jo tungere er det. Våde luftmasser har uundgåeligt en tendens til at stige til loftet og længere ind i ventilationskanalen, hvis den går uden for bygningen.

Den største ulempe ved naturlig ventilation ligger i dens dårlige styrbarhed. Backdraft er mulig i kraftig vind. Om vinteren, på grund af temperaturforskellen, fungerer systemet meget effektivt, i nogle situationer selv med overskydende, og trækker dyrebar varme fra huset.

Og om sommeren falder dens effektivitet dramatisk. Temperaturindikatorer i sommerhusets værelser og udenfor om sommeren adskiller sig ikke meget, så kraften falder uundgåeligt.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

I tilfælde af vindstød kan luften i ventilationen gå tilbage gennem ventilationskanalen tilbage til værelserne. Dannelsen af ​​omvendt tryk er et sjældent fænomen, men det er ganske muligt.

For at kontrollere kvaliteten af ​​luftudveksling i et sådant system skal ventilationskanaler i det være udstyret med kontraventiler. Hvis det er nødvendigt, vil det være muligt at dække dem for at reducere naturligt træk..

Mulighed # 2 – tvunget system

Hvis det naturlige ventilationssystem ikke er i stand til at opretholde det korrekte mikroklima i hytten, skal det ændres til forsyning eller udstødning af mekanisk ventilation.

I dette tilfælde tvinges luftstrømme til at bevæge sig gennem interiøret ved hjælp af ventilatorer..

En kombineret variation af systemet er også mulig – med et forsynings- og udstødningskredsløb. I den styres mængderne af både indstrømningen og udstødningen af ​​ventilationsenheder.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

I forsyningssystemet presses ren luft ind i huset af mekaniske anordninger, og den efterlader sig selv i ventilationsminen. I udsugningsluften trækkes den ud af en ventilator, og tilstrømningen udføres gennem ventilationshullerne i væggene

I nogle situationer er der i et sådant system yderligere installeret en recuperator, som tager varme fra luften fra værelserne og derefter giver den væk til gaden.

Udstødningsventilatorer er installeret i hvert værelse eller en på ventilationsakslen. Og forsyningsanordninger i private huse er normalt udstyret i form af vægventiler med en aksial elektrisk ventilator indeni.

Men en mulighed er også mulig med en enkelt luftblæser og ventilationskanaler i hele bygningen..

Hvis tilførsel og udsugning foretages, kræver det, at der lægges to separate ventilationskanaler – den ene går til udstødningen, den anden til indstrømningen.

Dette påvirker systemets omkostninger alvorligt, men gør det muligt at regulere og overvåge det mere præcist..

Krav til ventilation i et privat hus med gas

vægmonteret gasfyr

Ud over tilstedeværelsen af ​​ventilation stilles særlige krav til gasfyrrummet..

Kedelrummet kan være udstyret med:

 • i bilaget til sommerhuset;
 • på loftet;
 • i en separat bygning;
 • i et særligt udpeget rum.

Hvis udstyret er designet til LPG, fungerer en kælder eller kælder ikke. Flydende gas har en højere vægtfylde end luft. Derfor synker det i tilfælde af utætheder til husets laveste dele og her kan det eksplodere. Denne funktion i brændstoffet skal tages i betragtning, før der foretages ventilation i fyrrummet..

Gaskedler med lav effekt (ikke mere end 30 kilowatt) kræver ikke udstyr i et specielt fyrrum, du kan hænge eller installere dem i køkkenet, hvis rummet opfylder følgende krav til ventilation af fyrrummet i et privat hus:

 • areal fra 15 kvm. meter;
 • loftshøjde mindst 2 m 20 cm;
 • vinduesareal fra 3 kvm. cm pr. 1 kubikmeter rumvolumen;
 • vinduet åbner eller har et vindue;
 • huller laves i den nederste del af døren til luftstrøm fra tilstødende rum;
 • udstyret installeres i nærheden af ​​en væg af ikke-brændbart materiale i en afstand på mindst 0,1 m.

I henhold til kravene er tvungen ventilation i fyrrummet i et privat hus påkrævet. Hvis udstyrets effekt er højere end 30 kilowatt, er et separat fyrrum udstyret.

Krav til skorstene, der installeres udenfor

 • Fra gaden er skorstenen isoleret for at forhindre dannelse af kondens;
 • Langs kedlens akse og til skorstenens akse fra gaden er afstanden ikke mere end to meter. Ellers vil trangen være dårlig;
 • Der skal være mindst en meter lige sektion opad fra kedlen langs røret. Først efter en sådan afstand foretages en bøjning;
 • Under alle omstændigheder, selvom der ikke dannes kondens, skal der installeres en lomme til rengøring og dræning af kondensatet;
 • Hvis kedlen er gulvstående, er et ubrændbart underlag lavet af asbest og metalplader. Kedlen er installeret på en metalplade;
 • Når skorstenen passerer gennem væggene, hvis de er lavet af brændbart materiale, udføres et brandskæring 0,5 meter over og under.

Krav til en skorsten, der løber lodret gennem loft og tagplader

 • Afstanden langs aksen er ikke mere end to meter;
 • Den brandsikre tætning er installeret i loftet;
 • Adgangen til kold luft er forsynet med varmeisolering;
 • En lomme til kondens og rengøring laves i en meters afstand;
 • Til toppen af ​​røret skal termisk isolering slutte i en afstand på højst 0,1 meter.

Skorstenens diameter på kedlen, der er angivet af producenten, skal være lig med diameteren på skorstenen, der forlader rummet. Der er kedler med en mindre diameter, cirka 80 mm. Standard indvendig diameter på skorstenen er 130 mm.

Efter afslutning af installationsarbejdet og installation i yderrørets kanaler skal der installeres en luge til rengøring i bunden af ​​skorstenen. Når snavs og snavs samler sig på skorsteneniveau, holder trækket op med at fungere. Af denne grund er der installeret en rengøringslomme i bunden..

Gasfyrrumsventilationsstandarder i henhold til SNiP

udstødningsventilator

Alle krav til ventilation af et gasfyrrum er angivet i SNiP 2.04.05, II-35.

 • Der skal være ventilation i gasfyrrummet, luftkanalens udløb er placeret i loftet;
 • I nærheden af ​​skorstenskanalen bryder en anden igennem, 30 cm under. Det tjener til at rense skorstenen;
 • Luftindstrømning tilvejebringes fra gaden gennem ventilationskanalen eller fra det tilstødende rum gennem åbningerne i den nederste del af døren;
 • Ventilationsluftforsyningen beregnes ud fra kedeleffekten:
 • tilstrømning fra gaden: for 1 kilowatt strøm – fra 8 kvm. centimeter luft;
 • indstrømning fra et tilstødende rum: for 1 kilowatt effekt – fra 30 kvm. centimeter luft.

Resten af ​​reglerne for indretning af et fyrrum i et privat hus findes i de relevante reguleringsdokumenter.

Naturlig ventilation med gasfyr

naturlig ventilationsordning for et gasfyrrum

naturlig ventilationsordning for et gasfyrrum

Normalt bruges naturligt træk til ventilation af et gasfyrrum i et privat hus. Så med en kedel med en kapacitet på op til 30 kilowatt er der luftstrøm nok med en diameter på 15 cm til indstrømningen. Et plastrør indsættes i luftstrømmen, udefra er indgangen dækket med et metalnet fra penetration af gnavere og affald. Indvendigt er der fastgjort en kontraventil til røret, som forhindrer luft i at blive trukket ud på gaden..

Hætten er også færdig. En paraply er fastgjort til skorstenens øvre ende for at beskytte den mod regn og sne. Nogle håndværkere installerer også en kontraventil på skorstenen, så der ikke kommer luft ind i huset gennem den..

For at ren luft kan komme direkte ind i forbrændingskammeret, er tilluftskanalen anbragt bag brændstofrummet. Udstødningsrøret placeres direkte over kedlen, hvor forbrændingsprodukterne stiger.

Den givne ventilationsanordning til fyrrummet i et privat hus er meget enkel i udførelse og er i de fleste tilfælde ganske effektiv. Men systemet kan ikke kontrolleres, og det er dens største ulempe. Ifølge SNiP -ventilation i fyrrummet skal luften fornyes tre gange i timen. Luftudveksling med et naturligt ventilationssystem i fyrrummet kan ikke beregnes. Derudover afhænger luftudveksling af tryk, udelufttemperatur og vindstyrke..

Hætte til væghængte kedler med lukket kammer

På trods af ventilationskanalens tilsyneladende ubrugelighed ved betjening af vægmonterede kedler med et lukket kammer, regulerer de nuværende SNiP-krav installationen af ​​luftudstødningssystemer:

 • udløbsrørledningens tværsnit skal fuldstændigt svare til eller overstige tværsnittet af udgangsrøret i gasfyret;
 • kedeludstyrets røgrør skal være fremstillet af rustfri eller kulstofstålplade med tilstrækkelig tykkelse;
 • det er uacceptabelt at anvende asbestrør og elementer fremstillet af laminerede materialer i umiddelbar nærhed af kedeludløbet;
 • tilslutning af gaskedler udstyret med et overliggende udløbsrør skal udføres med tilslutning af en lodret sektion;
 • den lige del af det lodrette luftudstødningsrør bør ikke være mindre end en kvart meter, hvorefter strukturelle bøjninger er tilladte;
 • uanset den samlede længde af det installerede skorstenssystem skal strukturen bestå af mindst tre albuer;
 • en minimumsafstand på 20-25 cm opretholdes mellem skorstenens udløbsdel gennem væggen og loftsoverfladen.

Ventilationskanalen er udstyret på forskellige måder: med en vandret udgang gennem væggen, med en bøjning og stigning, med en udgang gennem loftet og tilstedeværelsen af ​​en bøjning samt gennem en direkte lodret udgang gennem taglofter.

Skorsten til ventilation af et gasfyrrum

korrekt skorsten til kedelrumsventilation

korrekt skorsten til kedelrumsventilation

En skorsten er et af de vigtigste elementer i en kompetent ventilationsanordning til et fyrrum i et privat hus. Derfor er det nødvendigt at dvæle ved dets design separat..

SNiP ventilation i fyrrummet er også udviklet til skorstene:

 • Skorstenen tillader ikke gas og dampe at passere igennem. Ingen forbrændingsprodukter må komme ind i luften i fyrrummet. For at øge skorstenens tæthed pudser nogle ejere den eller indsætter asbestcement i et metalrør. Dens diameter afhænger af kedlens effekt;
 • Skorstensrøret skal strække sig ud over højderammen, så trækket er tilstrækkeligt. Skorstenens udløb skal hæve sig 2 – 5 meter over tagryggen, ellers er sugning mulig;
 • Diameteren på ventilationsskorstenen i et gasfyrrum skal være større end diameteren på selve skorstenen og afhænger af dens effekt. Du kan bruge følgende proportioner:
 • med en kedeleffekt på 24 kW – diameter 120 mm;
 • ved 30 kW – 130 mm;
 • ved 40 kW – 170 mm;
 • ved 55 kW – 190 mm;
 • ved 80 kW – 220 mm;
 • ved 100 kW – 230 mm.

For dem, der beslutter at udstyre ventilationen af ​​kedelrummet i deres eget private hus med egne hænder, vil enkle regler hjælpe:

 • sektionen af ​​skorstensrøret er angivet i kedelpasset;
 • skorstenen er lavet af metalplader (galvaniseret eller rustfrit stål). Skorstenen har et cirkulært tværsnit med samme diameter i hele sin længde og et inspektionsvindue til rengøring;
 • skorstenen må højst have tre sving eller bøjninger.

Skorsten af ​​en varmelegeme i et privat hus

Ventilation i fyrrummet i et privat hus

Skorstene og deres installation kræver en specialiseret tilgang og overholdelse af visse krav. Skorstensvægge er normalt gjort modstandsdygtige over for temperaturændringer, korrosion og kemiske forbindelser..

Emhætten til kedler i et privat hus skal opfylde bygningsregler:

 1. SNiP 41-01-2003 “Ventilation og opvarmning af boliglokaler”.
 2. SNiP 42-01-2002, 42-101-2003 “Anbefalinger og krav til gasdistributionskomplekser”

Under bevarelse af disse lovgivningsmæssige retsakter er det således nødvendigt at observere, at røgudstødningen svarer til den nødvendige luftudveksling og sikkerhedsbeskyttelse. Og til dette skal du beregne højden og tværsnittet af skorstenen og luftkanalen. Under installationen skal følgende betingelser overholdes:

 • røret skal placeres strengt lodret;
 • stige over tagryggen ikke mere end 0,5 m;
 • kanalens samlede højde er ikke mere end 5 m;
 • samlingerne i kanalen er isoleret med et varmebestandigt fugemasse.

Med forbehold af ovenstående krav kan ventilationsrøret til varmelegemet samles i hånden.

Metal, keramik eller koaksial skorsten?

I et privat hus kan skorstene til gaskedler være metal, keramik eller koaksial. Den foretrukne type røgrørsmateriale, der er egnet til brug med en bestemt kedel, er normalt angivet af producenten i den tekniske dokumentation..

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Skorstenenhed

Den mest almindelige mulighed er en metalskorsten, der kan modstå en driftstemperatur på 800 grader. Normalt er rør af sådanne skorstensstrukturer fremstillet af rustfrit stål, og jernholdigt metal belagt med zink kan også bruges som fremstillingsmateriale..

Generelt består standarddesignet af flere komponenter: skorstenens indre lag er lavet af rustfrit stål, oven på det er der et lag varmebestandig basaltuld og et tyndt jernhus. Blandt fordelene ved metalskorstene er høj modstandsdygtighed over for mekaniske skader samt øget pålidelighed, universelt præsentabelt udseende.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Keramisk skorstensrør

Keramik, der kan tåle op til 1200 grader, er i noget mindre efterspørgsel blandt forbrugerne. Strukturen består også af tre lag: en keramisk komponent, et lag isolering og en hård skal lavet af ekspanderet lerbeton. Skorstene fremstillet af dette materiale kendetegnes ved enkelhed og pålidelighed, nem installation og høj brandsikkerhed.

Den koaksiale skorsten er værdsat for sit præsentable udseende og tilstrækkelig høje ydeevne

Generelt har en struktur af denne type en noget specifik form, på grund af hvilken den har en vigtig fordel – der dannes ikke kondens på dens indervægge. Denne ejendom er meget vigtig for gasudstyr, derfor bør du overveje muligheden for at købe en koaksial skorsten, når du vælger et passende materiale.

Er den koaksiale skorsten en del af ventilationssystemet

Strukturen kommunikerer ikke med bygningens generelle netværk og er ikke en integreret del af den, men takket være skorstenen kan installation af tvungen ventilation undgås. Udsættelse for buer, tunneler, indgange er ikke tilladt.

Udstødningsrør

En del af ventilationsrøret kan placeres under en baldakin eller altan, men antallet af bøjninger vil stige.

Standardisering af ventilation i drift af gaskedler

Det skal bemærkes, at gasudstyr er en kilde til øget fare. Derfor er proceduren for design og drift af kedelhuse standardiseret af staten, og overholdelsen af ​​disse krav er strengt kontrolleret af den..

For at strømline alle kravene, “Bygningsnormer og regler 2.04.05. II-35 “og II-35-76. De grundlæggende krav til lokaler til gaskedler er angivet ovenfor..

Dette dokument regulerer også:

 • proceduren for udvikling af teknisk dokumentation
 • størrelser og kapaciteter af ventilationssystemer til forskellige typer bygninger;
 • deres typer og indretning.

Ventilationsanordning til et rum med gasfyr

ideel ventilation af fyrrummet

Der er følgende former for ventilation til en gasfyr i et privat hus:

 • Naturlig og mekanisk efter princippet om trækkraft;
 • Udstødning, forsyning og kombineret til det påtænkte formål;
 • Kanal og kanalløs efter design.

Ved udrustning af ventilationen i et rum med en gasfyr med et åbent forbrændingskammer skal følgende tages i betragtning:

 • I et rum med en gasfyr er der installeret en ventilationsskorsten for at fjerne kulilte til gaden;
 • Et generelt udsugningsventilationssystem arrangeres fra et rum med en gasfyr;
 • Der er forsyningsventilation i fyrrummet til en gasfyr, der leverer frisk luft og ilt fra gaden.

Som forsyningsventilation til et værelse med en gasfyr er revner i vinduer og døre, huller, gennem hvilke luft kan komme ind i rummet, ganske egnede. Dette gælder især for private huse, hvor der er tildelt et separat rum til kedlen..

Hvis rummet lukkes hermetisk, kræves et specielt system og ventilationsventilation til gasfyret.

Når du vælger udstyr, skal du tage hensyn til kedlens effekt, ellers vil omkostningerne ved installation af gasventilation ikke retfærdiggøre sig selv. Iltforsyningen skal være tilstrækkelig til at opretholde en normal flamme. Ellers ophobes sod på varmeveksleren, og varmeydelsen falder. Hvis der ikke er luftstrøm i et rum med en gasfyr, udledes atmosfæren i det. Iltniveauet falder, der kan forekomme omvendt træk, det vil sige, at forbrændingsprodukterne trækkes ind i rummet. En farlig situation er, når kedlen er installeret i køkkenet. Ved at absorbere ilt vil det forårsage ilt sult hos mennesker: smerter i øjnene, hovedpine, utilpashed.

Luftbevægelsesprincip

Med mekanisk træk drives luften af ​​en ventilator. Den er placeret i ventilationsgrillen ved indløbet af luftkanalen til rummet. Med naturligt træk bevæger luften sig på grund af trykforskellen mellem gaden og rummet. Og selvom der er et godt naturligt træk, vil det være nyttigt at installere en lille udstødningsventilator, der holder luften i bevægelse..

Hvis du udstyrer en mekanisk lufttilførsel, skabes et øget tryk i rummet, og udsugningsluften skubbes ud gennem kanalen.

Udstødningsventilation virker ved tvungen fjernelse af udsugningsluft.

Der er en anden type gasfyrrumsventilation – forsyning og udstødning eller kombineret. I dette tilfælde er dette en kombination af de tidligere beskrevne systemer.

Side skorstene

Enheden til et udstødningssystem uden for lokalerne er meget lettere, især hvis huset allerede er bygget og ejerne konstant bor i det. Du skal bare korrekt beregne diameteren på hullet i væggen og omhyggeligt skære det ud. Derefter udføres installationen som følger:

Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

 • Et rørafsnit trækkes ind i vægåbningen i en afstand på mindst 25 cm (hvis væggen er behandlet med ikke-brændbare materialer, kan denne afstand ifølge SNIP reduceres til 5-10 cm);
 • Et lodret snit samles ved hjælp af en drejelig bøjning. Leddene forsegles med en ildfast blanding, derefter kan de yderligere beskyttes og styrkes med klemmer med et gevindbinde;
 • Hver 1-2 meter fastgøres strukturen med vægbeslag;
 • Efter montering behandles skorstenen med en korrosionshæmmende belægning og isoleres med ikke-brændbare materialer (oftest mineraluld).

Sideskorsten er bedst lavet af to-lags rør. De giver en bedre luftstrøm ind i ovndelen af ​​et gasfyr, de er lettere at isolere og er sikrere. Derudover er der i en betydelig del af moderne kedler implementeret et lukket forbrændingskammer, som nødvendigvis kræver forbindelse til skorstene fra to koaksialrør..

Ventilationsinstallation

Ventilationsakselåbningerne lukkes med metal- eller plastrist, dekorative elementer fastgøres med dyvler. Et blad eller en aksial ventilator er monteret i hullet ved hjælp af selvskærende skruer. Inden fliser på væggene forbindes forsyningstrådene for ikke at lægge dem langs finishen. Hvis blæseren kører periodisk, placeres en kontakt for at starte den, en speciel tidstimer kan bruges..

Til rørets passage laves et hul i væggen med en lille hældning (kondensvand) til ydersiden af ​​væggen. Mursten bores med en boremaskine, og beton brydes med en hammerbor eller hammer. Kanalen indsættes og isoleres med et varmebestandigt materiale (mineraluld eller skum til installationsarbejde). En ventilationsgrill er installeret på ydersiden.

Sådan laves ventilation til en gasvandvarmer

For ventilationsanordningen i det rum, hvor gasvandvarmeren er installeret, er det bydende nødvendigt at sørge for en skorsten. Det er normalt lavet af korrugeret metalrør. Den mest rentable og effektive løsning er en koaksial skorsten. Det vil tjene i lang tid, og installationen er ikke vanskelig. Kravene til parametrene i rummet, hvor den koaksiale skorsten er installeret, er minimale. Alle de nødvendige beregninger forbundet med installationen af ​​en sådan skorsten afhænger af gasapparatets effektkarakteristika. Enheden til en emhætte i køkkenet til en gasfyr er en meget ansvarlig begivenhed, som beboernes sikkerhed afhænger af..

Skorstensættet til gasvandvarmeren indeholder følgende elementer:

 • en hætte, der beskytter strukturen;
 • gennemgående rør, som adskiller røret fra væggen;
 • fastgørelseselementer;
 • adaptere fra rørledning til søjle;
 • inspektionsvindue til kontrol af skorstenssystemets tilstand;
 • beholder til opsamling af kondensvand.

Skorstenens diameter skal være den samme langs hele linjen. Dens dimensioner er angivet i instruktionerne fra producenterne af gejsere.

Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

Længden af ​​sådanne skorstene er normalt 400 cm eller mere. I en region med frostvintre er skorstene isoleret. Når ventilation er installeret i en privat husstand, bringes den øverste ende af røret frem 100 cm over taget.

Skorstenen installeres i overensstemmelse med SNiP -standarder:

 • gasvandvarmeren skal have en separat skorsten;
 • røgudstødningsrøret skal monteres hermetisk for at forhindre kulilteudslip;
 • materialet, hvorfra røret er fremstillet, skal være modstandsdygtigt over for fugt og ekstreme temperaturer;
 • skorstenen må ikke hænge, ​​fastgørelseselementerne skal være stive;
 • når installationen udføres, er hovedmålet at opnå ensartet træk, derfor skal rørene være glatte (det er bedre ikke at bruge rør med et firkantet tværsnit).
 • for et godt træk installeres skorstenen lodret;
 • kondens og snavs opsamles i en særlig luge, som er anbragt i bunden af ​​skorstenen.

  Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

  Skorsten installation trin:

 1. Et gennemgående rør er monteret i væggen. Fra ydersiden af ​​væggen er en 90-graders albue fastgjort til dysen.
 2. Inde i rummet er der vedhæftet en hane fra søjlen.
 3. En skorsten er installeret udenfor, der forbinder rørene med klemmer.
 4. Beslag fordeles jævnt over hele væghøjden.
 5. Når processen med at fastgøre røret til væggen er afsluttet, skal du sørge for, at skorstenen ikke hænger nogen steder. Normalt er et trin på 200 cm nok til fastgørelseselementer.
 6. En dækkende paraply sættes på toppen af ​​røret..
 7. Der skal installeres en kondensatopsamler i bunden af ​​røret..
 8. Kontroller trækkraften. Hvis flammen fra tændstik hælder mod røret, udføres alt korrekt.

Er det nødvendigt at ventilere fyrrummet i et privat hus, og hvorfor?

Ja, i kedelrum i private huse er det bydende nødvendigt at organisere ventilation, der overholder SNiP -standarderne.

I dette rum udfører ventilationssystemet følgende funktioner:

 1. Sørg for iltforsyning til normal forbrænding. Hvis der ikke er nok ilt, vil ethvert brændstof ikke brænde helt. Som et resultat udsendes der mindre varme, der bruges mere brændstof til at opretholde den ønskede temperatur i boligkvarteret, kedlens slid accelereres, og der ophobes damp inde i skorstenen..
 2. Fjern kulilte. Ikke alle forbrændingsprodukter kan fjernes gennem skorstenen – i små mængder kan de komme ind i rummet. Hvis ventilation ikke giver tilstrækkelig luftudveksling, kan koncentrationen af ​​kulilte stige til kritiske niveauer og trænge ind i andre rum.
 3. Fjern gas ved et eventuelt pass. Over tid kan gasledningen til kedlen miste sin tæthed, og der kan ophobes gas i rummet. Hvis dette ikke bemærkes, er en eksplosion eller forgiftning mulig..

Det vil sige, at korrekt udstyret ovnventilation giver følgende effekt:

 • reducerer sandsynligheden for brand eller eksplosion;
 • sandsynligheden for forgiftning af naturgas eller kulilte falder;
 • kedlen fungerer med fuld effektivitet uden at overskride belastningerne (hvilket betyder, at den kan holde længere uden reparation);
 • temperaturen i huset opretholdes uden overdreven belastning af kedlen og uden at overskride brændstofforbruget.

Sådan beregnes ventilation til en gasfyr

Den maksimale højde på et niveau er 6 m, og luftmassernes bevægelse i en beboelsesejendom er begrænset til 1-3 m / s. Med et fald i overlapning stiger luftudvekslingen med hver meter med 25%

lommeregner

 1. For eksempel er der i et privat hus et fyrrum 3 * 4 med en loftshøjde på 3,5 m. Når vi multiplicerer værdierne, får vi v = 42m3. Derefter beregner vi korrektionen for højden: k = (6 – 3,5 meter) * 0,25 + 3 (3 -sidet opdatering). Vi får omkring 3,6.
 2. Lad os beregne mængden af ​​ventileret luft under hensyntagen til disse værdier. V = v * k = 3,6 * 42 = 151,2.
 3. Lad os beregne tværsnittet af luftudløbet: S = V / (w * t).

V – luftudveksling;

w – bevægelseshastighed, taget som 1 m / s.

t er tiden i sekunder. 1 time = 3600 s.

Således: S = 151,2 m3 / (1 * 3600) = 0,42 m2 = 42 cm2. Når du kender cirkelområdet, kan du beregne radius.

Dimensionerne på luftudtagene til gaskedler beregnet til installation i et privat hus er som regel angivet i den tekniske dokumentation. Installation af gulvstående apparater adskiller sig ikke fra installationen af ​​vægmonterede modstykker..

Hovedregler og krav til ventilation af fyrrum i henhold til SNiP (+ video)

Har du brug for et ventilationssystem – fandt ud af det. Nu om de vigtigste regler og krav til dets arrangement.

Kedelrummet kan udstyres i følgende lokaler:

 1. Fritstående bygning eller blokmodul.
 2. Bilag.
 3. Værelse inde i huset.
 4. Køkken (tilladt, hvis kedeleffekten ikke overstiger 30 kW).
 5. Loftsrum.

Når man bygger private huse, er ovne normalt udstyret i et separat rum i stueetagen, ved siden af ​​en garage eller et andet rum..

Kravene og standarderne for indretning af fyrrum i private huse er reguleret i SNiP 42-02-2002.

Af de grundlæggende krav:

 1. Krav til rummet, hvis kedlen er installeret i et separat rum: volumen – fra 7,5 m³, areal – fra 6 m², loftshøjde – fra 2,5 m.
 2. Kedler med en kapacitet på 30+ kW bør kun installeres i et separat rum. Kedler med mindre effekt – kan installeres i køkkenet.
 3. Ved installation af kedlen i køkkenet skal dets areal være mere end 15 m2
 4. Kedelrummet skal have en separat dør til gaden.
 5. Tværsnit af åbninger til indstrømning: fra gaden – fra 8 cm² for hver 1 kW kedelkraft, fra et tilstødende rum (f.eks. Fra køkkenet, gennem væggen) – fra 30 cm² for hver 1 kW af magt.

Beregning af luftudveksling med formel og eksempel (+ video med mere detaljerede forklaringer)

Det er nødvendigt at vælge ventilationskanalernes tværsnit og udstødningsventilatorens effekt baseret på den nødvendige luftudveksling.

Luftkurs. Ifølge SNiP – for fyrrum er det 3 (det vil sige i 1 time i fyrrummet skal luften fornyes fuldstændigt 3 gange).

Rummets volumen. For at måle skal du gange højden med bredden og gange med længden (alle værdier tages i meter).

Hvor meget luft skal kedlen bruge til forbrænding

For gaskedler (det gør ikke noget – med et åbent eller lukket forbrændingskammer) i private huse kræves der ikke større nøjagtighed, så du kan tage 10 “terninger” luft til 1 “kubik” gas til beregninger. For dieselolie – 12.

Lad os give et eksempel – vi vil beregne ventilationssystemet til fyrrummet i et separat rum knyttet til huset:

 1. Vi beregner rumets volumen. Lad os f.eks. Tage dimensionerne 2,5 x 3,5 x 2,5 = 21,875 m³. For en mere præcis beregning kan du trække volumen (størrelse) af selve kedlen fra den “samlede” volumen.
 2. Vi kigger på kedlens egenskaber, hvor meget gas maksimalt det kan brænde på 1 time. For eksempel har vi en Viessmann Vitodens 100 (35 kW) model med en maksimal gennemstrømningshastighed på 3,5 kubikmeter. Det betyder, at kedlen ved normal forbrænding ved maksimal belastning har brug for 3,5 x 10 = 35 m³ / t luft. Denne egenskab gælder ikke for reglen om tredeling, så vi tilføjer den blot til resultatet..

Nu udfører vi beregningen ved hjælp af alle indikatorerne:

21.875 x 3 (tre gange luftudveksling) + 35 = 100 m³ / t

Bare i tilfælde af at du skal lave en bestand – i gennemsnit op til + 20-30% af den resulterende værdi:

100 + 30% = 130 m³ / h (afrundet) skal leveres og fjernes af ventilationssystemet i fyrrummet ved maksimal kedelbelastning. For eksempel tog vi det maksimale lager (30%), faktisk kan du begrænse dig selv til 15-20%.

Til fastbrændselskedel

Det særlige ved arbejdet med fast brændselsvarme er den periodiske indtrængning af forbrændingsprodukter i rummet. Dette sker under brændstofpåfyldning, fjernelse af aske. Derfor opvarmes luftvekslingshastigheden ved opvarmning med et fastbrændselskedel med 10-15% i forhold til en gasfyret..

Ting at overveje:

 • Cirkulationsudløbet installeres lodret i loftet over soddannelseszonen.
 • Minimumsafstanden mellem den og skorstenen er 0,5 m.
 • Skorstens rygtrækbeskyttelse. Det er nødvendigt regelmæssigt at rense det for sod, kontrollere integriteten.

Til kunstig luftkonvektion installeres standardventilatorer. Deres kraft giver en tilstrømning svarende til summen af ​​udstødningskanalens og skorstenens strømningshastighed.

Længden af ​​det lodrette element til konvektionsbevægelse af luftmasser skal være mindst 3 meter. Indløbsrøret er placeret over ildkassen og askebeholderen.

Ventilationsapparat i køkkenet med gaskomfur

Ventilation udføres af en emhætte og en tilførselsventil

plade

For køkkener med 4 brændere udføres beregningen i henhold til algoritmen: engangsluftfornyelse + ekstra volumen på 100 m3 / t. Beboere føler normalt, når lugten ikke forsvinder i lang tid, og rummet er fyldt med fugt.

Beregning af minimum nødvendige ventilationsforhold

Beregningen af ​​luftudveksling i fyrrummet udføres i overensstemmelse med normerne i SNiP 41-01-2003. Der er mange nuancer i store objekter. I et simpelt system kan du sikre dig, at der er nok luftudveksling, og noget af varmen returneres. I tilfælde af forkerte beregninger tager kedlen den nødvendige forbrændingsluft fra rummet.

For at beregne de mindst nødvendige ventilationsforhold skal du vide:

 1. Indvendig volumen i fyrrummet;
 2. Gasforbrug til udstyr;
 3. Hvor effektivt er udstyret;
 4. Antal installerede gasudstyr.

Inden for en time skal luftmængden inde i fyrrummet ændre sig tre gange

V x 3 = L,

hvor V er kedelrummets volumen L er luftens vekselkurs. Dette med hensyn til emhætten.

 • Tilluftsmængde. som skal leveres til rummet, forbruges for at kompensere for emhætten tredobbelt og for at opnå den nødvendige mængde luft, som er nødvendig for gasforbrænding

For at beregne mængden af ​​tilluft (L) er det nødvendigt at beregne kedelrummets volumen (V), øget med 3 gange og tilføje mængden af ​​forbrænding (L).

L luft = 3 x V fyrrum + L forbrænding.

 • L luft beregnes i kubikmeter i timen – m3 / time

Dette er mængden af ​​den samlede tilluft. Luftudveksling, som genopfyldes med naturlig ventilation.

 • Hvad der skete, er det nødvendigt at genopbygge og tilføje den nødvendige mængde luft til forbrænding med kedler i et åbent forbrændingskammer

Kedelrumsvolumen (V) bestemmes i kubikmeter – m3.

L forbrænding = (1 + L0 x k) x b x n = m3 / t

 1. L0 – teoretisk luftmængde 9,5 m3 / pr. 1 m3 naturgas. Gennemsnitlig værdi, denne værdi afhænger af gassammensætningen;
 2. k = 1,2 er den overskydende luftfaktor. Mængden er ikke konstant. I dette tilfælde tages den gennemsnitlige værdi. Den nøjagtige afhænger af typen af ​​brænder;
 3. b – gasforbrug pr. kedel. Målt i kubikmeter i timen (m3 / time);
 4. n – antal kedler.
 • Udstødningsventilation giver tre gange luftudveksling med et åbent forbrændingskammer

L emhætter = 3 x V – fyrrumsvolumen. Denne indikator vil altid være mindre end indstrømningsværdien, da forbrændingsluft også tages i betragtning i tilluften. Dette er et af de grundlæggende krav, der skal følges nøje..

 • Dernæst beregnes arealet af udstødningssektionen (S).

S = L emhætter / (3600 x 1) m2

 1. 3600 – antallet af sekunder på en time;
 2. 1 – m / s – lufthastighed i udstødningskanalen med naturlig ventilation.

Lufthastigheden i kanalerne bestemmes i henhold til referencebogen om varmeforsyning og ventilation “Anbefalede lufthastigheder”. Med kunstig ventilation vil hastigheden i udstødningsakslerne være højere.

Lovgivningsmæssige rammer for Den Russiske Føderation

Installation af ventilationssystemer er påkrævet uanset hvilken type varmeudstyr, der bruges (punkt 9.38 SNB 4.03.01-98). Installation af varme- og ventilationsudstyr udføres under tilsyn af repræsentanter for gastjenester.

Hvis der under opstartstestene afsløres defekter i ventilationssystemet og tekniske uoverensstemmelser i konstruktionsdokumentationen, vil idriftsættelse af varmeanlægget blive afvist..

Udstyrstjek af en gasinspektør

Gasinspektørens opgaver omfatter visuel inspektion af udstyr, verifikation af sikkerhedsfunktioner, kontrol og måling af kulilte. Om nødvendigt kan ejeren af ​​lokalerne kræve, at inspektøren fremlægger certifikater-tilladelser til at arbejde med et vindmåler eller SRO

Ventilationen sikrer en konstant og intensiv tilførsel af frisk luft. Udstødningssystemers funktion er reguleret af en række forskrifter.

Lovgivningsmæssige handlinger og GOST’er

De juridiske rammer for ventilation og aircondition af gasudstyr er ret omfattende. Disse retsakter omfatter:

 • Forbundslov nr. 384;
 • Regeringsdekret nr. 1521 om obligatorisk overholdelse af 384-FZ;
 • Regeringsdekret nr. 87;
 • Regeringsdekret nr. 410 om sikkerhedsforanstaltninger til vedligeholdelse af gasudstyr;
 • SNiP (II-35-76, 2,04-05);
 • SanPiN 2.2.4.548-96. 2.2.4;
 • AVOK standarder og anbefalinger inden for ventilation mv..

Men lovgivningsmæssige handlinger kan derfor ændre sig, når du installerer ventilationsudstyr til indretning af et gasfyrhus, bør du følge deres seneste revisioner i officielle kilder..

Gas servicemedarbejdere på arbejde

Alle standarder og forskrifter, der vil blive anvendt ved kontrol af ventilationsudstyr, kan afklares med gastjenesten i din lokalitet.

Alle ventilerede systemer i rum med kedeludstyr skal også overholde følgende GOST og SP:

 • GOST 30434-96;
 • GOST 30528-97;
 • GOST R EN 12238-2012;
 • GOST R EN 13779-2007 om aircondition og ventilation i bygninger, der ikke er beboelsesejendomme;
 • GOST 30494-2011 om mikroklima i boliger og offentlige bygninger;
 • SP 7.13130.2013 om krav til sikring af brandsikkerhed
 • GOST 32548-2013 (mellemstatlig standard);
 • SP 60.13330.2012 (henviser til SNiP 41-01-2003) osv..

På grundlag af disse regler bør der udarbejdes projektdokumentation. For at det ikke modsiger officielle krav og standarder, er det på projektudviklingsstadiet nødvendigt at udføre termiske beregninger og beregne udstødningssystemets hovedparametre..

Certificering af ventilationsudstyr

Når du køber udstyr til udsugning og tilførsel af frisk luft, bør du kontrollere deres dokumenter. For ventilationsudstyr, der sælges på Den Russiske Føderations område, udfærdiges en overensstemmelseserklæring uden fejl.

Dette dokument bekræfter, at enhederne overholder alle de gældende krav i toldunionen, der er angivet i følgende tekniske forskrifter:

 • TR CU 004/2011 om det brugte lavspændingsudstyr og driftssikkerheden;
 • TR CU 020/2011 om det anvendte udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet
 • TR CU 010/2012 om sikkerhed for maskiner og udstyr.

Denne produktdeklaration er obligatorisk, men ud over den kan producenten eller importøren af ​​ventilationsudstyr undergå en officiel procedure for frivillig certificering for overholdelse af GOST -standarder. Tilstedeværelsen af ​​et sådant certifikat, der er opnået på frivillig basis, angiver produkternes høje kvalitet og producentens pålidelighed..

Ventilationsattest

Der kan anmodes om et frivilligt overensstemmelsescertifikat for luftkanaler ved køb af ventilationsudstyr til et gasfyrrum. Den indeholder alle de tekniske egenskaber ved produktet

Men frivillig certificering kræver yderligere kapitalinvesteringer, så de sparer ofte på det. I overensstemmelse med føderal lov nr. 313 og regeringens resolutioner nr. 982 og nr. 148 er obligatorisk certificering af ventilationsudstyr blevet afskaffet.

Grundlæggende ventilationskrav

Installation af korrekt beregnet og veldesignet ventilation er en vigtig betingelse for, at fyrrummet fungerer. Normalt er alle de nødvendige parametre for at sikre normal drift af gasopvarmningsudstyr angivet i dets tekniske pas..

Hvorfor er normal luftudveksling vigtig for et fyrrum??

Manglen på normal tilførsel af frisk luft påvirker gasudstyrets ydelse negativt. Forbrænding af brændstof er umulig uden en intensiv og kontinuerlig tilførsel af ilt.

Kulstofaflejringer i gryden

Med en reduktion i luftstrømme ind i fyrrummet, dannes kulaflejringer på gasfyrens kedler, hvorfor kvaliteten af ​​blandingsdannelse forringes, og brændstofforbrugets effektivitet falder

På grund af dårligt fungerende ventilation forbrænder brændstoffet værre, varmegenerering falder, og forbruget af den forbrugte gas stiger. Det er derfor, når man designer et gasfyrrum til et landsted og udstødningsudstyr, det er vigtigt at overholde etablerede normer og statslige standarder..

Hvis ventilationssystemet er bygget med funktionsnedsættelser og ikke kan levere stabil luftudveksling i det krævede volumen, vil kuldioxid hurtigt sprede sig i boligkvarteret i tilfælde af en nødsituation af kulilte..

Krav til luftstrøm ind i ovnen

På grundlag af SP 41-104-2000 (punkt 13.4) skal luftstrømmen ind i fyrrummet med en gasfyr være tre gange. De der. luften i rummet skal ændres 3 gange på 1 time.

Ellers vil emhætten kun sikre kedlens drift, men forbrændingsprodukterne begynder at samle sig i rummet: i luften, på væggene, på loftet osv. Desuden er en tredobbelt indstrømning af luft nødvendig for fjernelse af nødgas (i tilfælde af lækage) og forbrændingsprodukter, når de kommer ind i boligen..

Verifikationen af ​​den tredobbelte luftudveksling og overholdelsen af ​​ventilationsrørsektionen i det beregnede område af luftkanalerne med de generelt accepterede standarder udføres af specialister i ventilationsinstallationer. Til dette tages der højde for strømningshastighed og lufthastighed målt med et vindmåler..

Vindmåler udseende

Hver husejer kan på forhånd købe et vindmåler og måle luftens hastighed i røret inden gasinspektørens ankomst. Vindmålere sælges selv på Aliexpress.

Men nu er JV 281 også blevet introduceret. På grundlag af sin paragraf 14.3 er det tilladt for en enhed med en kapacitet på 50 kW eller mere en enkelt luftindstrømning til ovnrummet i private huse. Lignende krav er blevet indført for mere kraftfuldt udstyr (fra 360 kW).

De er reguleret af klausul 17.11 i SP 89. Dette dokument angiver, at luftstrømmen skal være mindst en gang i timen, selvom den nøjagtigt beregnede luftudveksling bestemmes baseret på reelle målinger. Inden installation af ventilation i et fyrrum med en gasfyr anbefales det at præcisere kravene til luftstrømningshastigheden fra gastjenesten i en bestemt region.

Generelle krav til fyrrum

Ovn- og fyrrum kan organiseres i lokaler med en loftshøjde på 2 m. Husholdningsrum med åbent gasudstyr skal have mindst et vindue med et areal på 0,25 m2 eller mere. I ovne med gasopvarmningsudstyr med et forseglet forbrændingskammer kan dette vindue være fraværende (punkt 9.37 SNB 4.03.01-98).

Når du vælger et sted at placere gasenheder, skal du se på deres magt. Forbrændingskammerets minimum tilladte volumen afhænger af effekten (data er angivet i nedenstående tabel).

Udstyrets termiske effekt (kW) Tilladt rumvolumen (m3)
Op til 30 7.5
30-60 13.5
60-200 15

Alle grundlæggende krav til udstødningssystemer afspejles i SNiP (II-35-76, 2.04-05). Disse krav omfatter:

 • tilstedeværelsen af ​​en separat luftkanal i ventilationssystemet;
 • tæthed af ventilationskanaler (og alle sømme skal behandles med fugemasser, der er i stand til at opretholde deres isolerende egenskaber ved høje temperaturværdier);
 • konstruktion af en luftkanal i loftet i fyrrummet;
 • tilstedeværelsen af ​​ærmer i væggen til at rumme selve gasfyr skorstenen og udføre dens vedligeholdelse;
 • placering af rengøringskanalen 25-35 cm lavere end den anden;
 • kun brug af brandsikre og ikke-brændbare materialer til efterbehandling af gulv og vægge i rummet (til dette kan du tage brandsikre plader med en brandmodstandsgrænse på ¾ time).

Ifølge standarderne kan der ikke tilsluttes mere end to gasapparater til skorstenen. Hvis der bruges brandfarlige materialer ved rørets udløb, skal de være ordentligt isoleret. Der skal være en afstand på mere end 30 cm mellem ydervæggen og enden af ​​skorstenen.

Placering af udstyr i fyrrummet

Den nøjagtige bredde af fordybningen i et rum med installeret gasudstyr afhænger af tykkelsen af ​​skorstenens vægge og det materiale, hvorfra gasfyrrummets væg er fremstillet

Røret skal være over gulvoverfladen inde i rummet i en højde på mindst 25-50 cm, men du skal se på snedækkets højde i fyrrumsdesignområdet. For at gøre dette kan du anvende SNiP 41-01-2003.

I klausul 7.3.2 siges det, at bunden af ​​åbningen til det modtagende rør på ydersiden af ​​bygningen skal placeres i en højde på mere end 1 m fra det stabile snedække, der er typisk for denne region ifølge hydrometeorologiske data ..

Ren luft kan leveres til fyrrummet fra gaden og fra et andet rum gennem ventilationsgitteret på døren eller gennem hullet mellem gulv og døre med et frit tværsnit på 0,02 m2 (punkt 9.38 SNB 4.03.01-98 ).

Hvis grillens tværsnitsareal er ekstremt lille, skal du installere forsyningsventilatorer for at normalisere luftudvekslingen i rummet..

Ventilationsgrill

For små forsyningsgitre kan føre til overophedning af gasfyrrummet og nedbrud af automatiseret udstyr i den varme årstid, når ovnen praktisk talt ikke bruges.

Lufttilførsel kan udføres både udefra og indefra. Men samtidig kan stuen ikke fungere som et tilstødende rum..

Det er bedre at lave to kanaler, der går ud separat til gaden: et hul i loftet i loftet med en diffuser og en grill til tilstrømningen ved gulvet. Forsyningsgrillen er installeret i bunden af ​​en væg eller dør og har normalt vippede, justerbare lameller for at holde regn og sne ude af rummet..

Luftkanalgitter i fyrrummet

Rør og afløb til koldt vand bør ikke passere nær ventilationssystemets grill i et rum med gasudstyr. Dette kan forstyrre termoregulering af rummet.

Dette krav afspejles delvist i punkt 8.4.2 i SP 31-1-06-2002. Dokumentet siger om varmegeneratorrummet, men det ligner i tekniske egenskaber et gasfyrrum, så denne standard er værd at være opmærksom på. Det angiver, at for udstyr med en effekt på 30 kW eller mere bør luft kun leveres udefra..

Luftkanalerne, der tages ind i huset, er farlige: i tilfælde af gaslækage kan skadelige stoffer trænge ind i boligkvarteret, selvom en sådan ventilationsordning er tilladt af forskrifter. Men i begge tilfælde skal mængden af ​​den indgående luft være lig med den udgående luft. Denne betingelse er nødvendig for at forhindre trykfald..

I nogle tilfælde er det dog tilladt at organisere luftudveksling med en overvægt af ren luft i den samlede balance. Dette er typisk for design af ventilation i fyrrum og ovne ved siden af ​​boligkvarteret. Samtidig skal der skabes en negativ balance i gasfyrrummet for at forhindre indtrængning af kuldioxid i andre rum..

Typer af ventilationssystemer

Cirkulationen af ​​luftmasser i rummet udføres naturligt eller tvunget. Den første bruges til kedler med en termisk effekt på op til 30 kW, hvis et lignende system leveres til denne ændring af producenten.

Den anden ordning er installeret i kraftigere kedler med udviklede varmeoverflader, flere cirkulationskredsløb og en stor længde af røgventilationskanaler. Et sådant varmeforsyningssystem har stor aerodynamisk modstand langs gas-luft-blandingens bevægelsesbane, som skal overvindes af røggasserne..

I denne forbindelse kan deres bevægelse kun tilvejebringes med tvang ved hjælp af en blæserventilator eller en røgudblæser.

Naturlig

Det mindst effektive system, og samtidig enklere, er installeret i små en-etagers huse med laveffektkedler. Det bruges ofte til at organisere luftudveksling i kældre, loftsrum, bryggers og garager..

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Indtagelse af luftmasser i forbrændingsrummet udføres gennem ventilationsåbninger, vinduesåbninger, ventilationsgitter i dørbladene og udsugningsventilation gennem luftkanalerne placeret øverst på væggene eller i loftlofterne med en udløb over tag.

Et professionelt udført ventilationssystem ændrer hele luftmængden i forbrændingsrummet til frisk luft. For at gøre dette er ind- og udløbshullerne placeret modsat hinanden..

For eksempel er kedelanlægget placeret direkte overfor indgangen, og udstødningsudløbet er placeret over kedlen. Luftmasser bevæger sig nedenunder, passerer gennem hele ovnen og går op til emhætten. I dette tilfælde kan vinduet placeres på enhver væg..

Det anbefales ikke at placere luftkanalernes udløb nær kedlen. Om vinteren kan et kraftigt fald i udetemperaturer påvirke kedlens drift, og hullet laves derfor i en afstand på mindst 1-1,5 m fra zonen for dets placering.

Tvunget

Turboladede varmeanordninger eller tvungen cirkulationskedler installeres kun i henhold til udstyrsproducentens anbefalinger. De produceres med lukkede forbrændingskamre, og luften tilføres af blæsende centrifugalventilatorer..

For at øge kedeludstyrets effektivitet og dets reparation er et kombineret lufttilførselssystem installeret i moderne kedler ved hjælp af luftfiltre, en luftvarmer, til forvarmning af luft og ventilatorer..

For gaskedler med højere effekt er der yderligere installeret røgudblæsere, som skaber et vakuum i ovnen og derved tvinger røggasserne til at bevæge sig langs gaskanalerne.

Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

Innovative husholdningskedler med en lukket ildsted, der bruger gasformigt brændstof, er udstyret med automatisk udstyr med et vejrafhængigt kontrol- og sikkerhedssystem.

Den indstiller tilstanden afhængigt af den udvendige lufttemperatur, i forbindelse med hvilken den regulerer mængden af ​​gasbrændstofforsyning. Denne funktion skal tilpasses mængden af ​​luft, der kommer ind i kedlen, for at sikre fuldstændig forbrænding af gassen..

Af hensyn til konsistensen af ​​varmeteknik og aerodynamiske processer bruges primære sensorer til temperaturen på opvarmningsvandet og trækket i ovnrummet..

Aktuatorerne i brændstofåbning / lukningstilstand vil således arbejde proportionalt med luftstrømmen, der tilføres brænderen.

Kunstig ventilation

Kunstig emhætte er den bedste løsning ved installation af gaskedelhuse, da:

 1. Der er mulighed for selvregulering af lufttilførslen.
 2. Betydningen af ​​denne ventilation i trange rum.
 3. Behageligt mikroklima i rummet.
 4. Muligheden for at regulere luftudveksling ved hjælp af fjernbetjeningen.
 5. Uafhængigt af vejrforholdene.

Hvis der er en kedel med en koaksial stikkontakt i huset, skaber den indbyggede blæser i den automatisk en gunstig atmosfære for menneskeligt liv.

Den eneste ulempe ved et sådant system er de temmelig høje omkostninger ved denne installation..

Diameter på flowhullet i ventilationssystemer

Ifølge standarder adskiller naturlig og kunstig ventilation sig i luftkanalens diameter (med andre ord kaldes det indløb) for at sikre normal trækkraft og standard lufthastighed i ventilationskanalerne. Selvom diameteren også kan beregnes ud fra rummets volumen.

Gasfyrpas

Når du vælger rør med en bestemt diameter til ventilationssystemer, er det nødvendigt at tage hensyn til effekten af ​​net og oplysninger om gasforbrug, som er angivet i pas til gasudstyr

For ventilation af en naturlig type skal værdien være som følger: 30 cm2 af indgangsåbningens tværsnitsareal pr. 1 kW gasfyring. For tvungen ventilation af et gasfyrrum, i henhold til standarder, kan tværsnitsarealet være mindre – 8 cm2.

Luftkanalmaterialer i gasfyrrum

Korrekt valgt kanalmateriale sikrer længere ventilationslevetid.

I overensstemmelse med gældende standarder kan følgende bruges som materiale til organisering af ventilation af rum med gasudstyr:

 • mursten;
 • keramik;
 • asbest;
 • galvaniseret og rustfrit stål.

Det er uønsket at bruge plast til luftkanaler, fordi dette reducerer konstruktionernes brandmodstand. I nogle bestemmelser (f.eks. Punkt 7.11 i SNiP 41-01-2003) angiver det, at luftkanaler delvist kan være fremstillet af brændbare materialer.

Ventilationsrør af plast

Ved brug af plastelementer skal det huskes, at tilstedeværelsen af ​​brændbare elementer i strukturen vil komplicere idriftsættelsen af ​​kedeludstyr og dets accept af ansatte i gastjenesten

Uanset hvilket materiale der skal bruges, skal alle ventilationskanaler, der passerer gennem kolde zoner, isoleres. På disse steder kan trækket falde, der kan dannes kondensvand, og ventilationskanalen i fyrrummet med en gasfyr kan fryse og stoppe med at udføre dens funktioner. Derfor er det bedre at strække rør langs et varmt kredsløb, undtagen muligheden for at fryse..

Udstødningskanaler i mursten

Mursten er kortvarig, fordi på grund af temperaturforskelle dannes kondens på overfladen, hvilket fører til ødelæggelse af materialet. Hvis murværk tages som materiale til en mine, samles skorstenen af ​​galvaniserede metalrør med enkelt kredsløb, hvis tykkelse afhænger af temperaturen på de udledte gasser.

Keramiske ventilationsrør

Keramiske luftkanaler er alsidige, lette at bruge og holdbare. Princippet for deres samling ligner teknologierne til enheden af ​​keramiske skorstene. På grund af deres høje gastæthed er de resistente over for kraftig forurening af forskellige typer og aggressive kemiske miljøer.

Men i sådanne emhætter er det nødvendigt at installere dampfælder, fordi keramik absorberer fugt godt. Strukturelt består en sådan hætte af 3 lag:

 • keramisk indre lag;
 • mellemisolerende lag af sten og mineraluld;
 • udvendig ekspanderet lerbetonskal.

Dette ventilationssystem må ikke have mere end tre knæ. Et dryp og en revision er installeret i bunden af ​​den keramiske skorsten.

Stål luftvej

Udstødningskanaler i stål er praktiske og praktiske.

Rektangulær kanal

En metalskorsten i et gasfyrrum kan have et rektangulært eller afrundet tværsnit, men i dette tilfælde bør bredden på den ene side af den ikke overstige bredden af ​​den anden med 2 gange

Når du installerer et ventilationssystem i stål, skal du overholde følgende anbefalinger:

 1. Segmenter indsamles ved hjælp af rør-til-rør-metoden.
 2. Vægbeslag fastgøres i trin på højst 150 cm.
 3. Længden af ​​de vandrette segmenter bør ikke være mere end 2 m, hvis systemet ikke sørger for tvunget træk.

Som standard bør tykkelsen af ​​stålvæggene være mindst 0,5-0,6 mm. Temperaturen på den gas, kedlerne producerer, er 400-450 ° C, hvorfor tyndvæggede metalrør hurtigt kan brænde ud.

Beregning af den nødvendige luftskiftehætte til en gasfyr i et privat hus

Ifølge SNIP skal der i rummet, hvor kedlen er placeret, sikres tre gange luftcirkulation, det vil sige, at hele luftmængden skal fornyes i ovnen hvert 20. minut.

For det første beregnes den faktiske ventilationscirkulation i et rum med et gasfyr, i henhold til standarderne er det lig med 3. For et ovnrum på 15 m2 og et loftniveau på 3,0 vil det være lig med:

Kts = (6-3) x0,25 + 3 = 3,75

Beregningen af ​​den nødvendige luftudveksling udføres i henhold til formlen:

I = KxOk

Hvor:

 • In – effektiv luftmængde, m3 / time;
 • K – cirkulationshastighed;
 • Ok – mængden af ​​ovnen, hvor kedlen er installeret.
 • 3,75x (15,0×3,0) = 168 m3.

Nu er det muligt at bestemme det nominelle tværsnitsareal for indløbskanalen – 168/3600 = 0,0466 m2.

I tilfælde af at der bruges en cirkulær ventilationskanal, er rørets DN mere end 216 mm.

Sådan beregnes ventilation

Ved beregning af ventilationssystemet skal det tages i betragtning, at gaskedler med lav effekt (op til 30 kW) ifølge lovgivningen beregnes ved hjælp af en lidt anden formel, fordi en række krav til SNiP er forskellige.

Så for naturlig ventilation af et rum, der måler 3 med 5 m, med en loftshøjde på 3 m, skal du først beregne volumen: i dette tilfælde vil det være 45 m3 (vi multiplicerer alle parametrene). Nu luftudveksling: 6 (den højde, der skulle have været) – 3 m (vores loft) skal multipliceres med “straf” -koefficienten på 0,25 og tilføje 3 meter. Det viser sig at være 3,75. Nu skal du forstå, hvad værdien af ​​luftcirkulation er: hertil multipliceres luftens vekselkurs med rummets kvadrat, i eksemplet får du 168,75 m3 – dette er den værdi, du derefter skal se på i en specielt bord til bestemmelse af kanalens diameter. I vores tilfælde vil det være 225 mm.

64f3211bb5ea6fbf9de05365c1e59094.jpg

I tilfælde af en gasfyr bruges en 0,01m2 / 10kW -ordning til forsyningsledninger – det vil sige, hvis kedlen er 30 kW, så skal kedelrumsventilationen give en luftstrøm på ca. 0,03 m3 / s, plus, det det tilrådes at lægge 30% af bestanden. Hætten skal ifølge SNiP have et tværsnit på mindst 130 mm. Hvis åbningen af ​​forsyningsventilationen ikke giver korrekt luftudskiftning, installeres tvungen forsyningsventilation.

Beregning af ventilationstværsnittet

For korrekt at kunne beregne tværsnittet af ventilationssystemet i fyrrummet skal du bruge følgende data:

 1. Kedelrummets kubikkapacitet afhængigt af rummets højde. Ifølge SNiP -kravene bør dens højde ikke være mindre end 6 meter. Under betingelserne for et landsbyhus er et sådant krav naturligvis upraktisk. Ved beregningen skal man huske på, at når denne indikator falder med 1 meter, skal mængden af ​​luft, der kræves til forbrænding af brændstof, øges med 25%;
 2. Luftmassestrømningshastighed (ikke mindre end 1 m / s).
 3. Luftkurs. Værdien afhænger af kedelrummets højde.

Resultatet af beregningen vil være luftbehovet, på grundlag af hvilket ved hjælp af særlige tabeller er det muligt at bestemme tværsnittet af ventilationssystemets rørledning.

Beregningen udføres ved hjælp af forholdet V = L x S X (6 – H) x 1,25 x n, hvor:

 • V er luftmængden til forbrænding af brændstof;
 • L er rummets længde;
 • S er rummets bredde;
 • H er rummets højde;
 • n er frekvensen for luftskift i fyrrummet, lig med 3.

Ved bestemmelse af efterspørgslen efter luft tages der således hensyn til de faktiske dimensioner af rummet og stigningen i luftomsætningen. Efter at have modtaget den nødvendige værdi, kan kanalens diameter vælges fra tabellen.

Tabel: Kanaldiameterens afhængighed af den nødvendige luftstrøm

Diameter

kanal, mm

Luftmængde i m3 / t ved hastighed i m / s
1 2 3 4 5 6 7 otte
100 28.3 56,5 84,8 113 141 170 198 226
125 44.2 88,3 132 177 221 265 309 353
140 55.4 111 166 222 277 332 388 443
160 72.3 45 217 289 362 434 506 579
180 91,6 183 275 366 458 549 641 732
200 113 226 339 452 565 678 791 904
225 143 286 429 572 715 858 1001 1145
250 177 353 530 707 883 1060 1236 1413

Til ventilation af rum med gasapparater anbefales det at arrangere et duplikeret ventilationssystem, så et af dem fungerer under alle omstændigheder.

I tilfælde af strømafbrydelse foretages ventilation af lokalerne gennem naturlige cirkulationskanaler.

Kedelrum i et privat hus i et separat rum (indbygget eller tilknyttet)

Separate fyrrum til installation af gasfyr med en kapacitet på op til 200 kW skal adskilles fra resten af ​​lokalerne med en ikke-brændbar væg med en brandmodstandsgrænse på mindst 0,75 timer. Mursten, slibeblok, beton (let og tung) opfylder disse krav. Kravene til et separat forbrændingsrum i et indbygget eller annekteret rum er som følger:

 • Mindste volumen – 15 kubikmeter.
 • Loftshøjde:
 • med en effekt på 30 kW – 2,5 m;
 • op til 30 kW – fra 2,2 m.
 • Der skal være et vindue med akterspejl eller et vindue, glasarealet er ikke mindre end 0,03 kvadrater for hver kubikmeter volumen.
 • Ventilation skal give mindst tre luftskift på en time.
 • Hvis fyrrummet er organiseret i kælderen eller kældergulvet, vil kedelrummets mindste størrelse være større: 0,2 m2 tilføjes til de obligatoriske 15 kubikmeter for hver kilowatt effekt, der går til opvarmning. Det tilføjer også et krav til vægge og lofter ved siden af ​​andre rum: de skal være dampgastætte. Og endnu en funktion: Ovnen i kælderen eller kældergulvet skal ved installation af udstyr med en kapacitet på 150 kW til 350 kW have en separat udgang til gaden. Adgang til korridoren, der fører til gaden, er tilladt.

  Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

  Det er ikke området i fyrrummet, der er normaliseret, men dets volumen, og den minimale loftshøjde er også indstillet

  Generelt er det tilrådeligt at vælge størrelsen på fyrrummet i et privat hus baseret på bekvemmeligheden ved vedligeholdelse, som som regel langt overstiger standarderne..

  Særlige krav til tilknyttede fyrrum

  Dem er der ikke ret mange af. Tre nye krav tilføjes til afsnittene ovenfor:

  1. Forlængelsen skal placeres på en solid sektion af væggen, afstanden til de nærmeste vinduer eller døre skal være mindst 1 meter.
  2. Det skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale med en brandmodstandsgrænse på mindst 0,75 timer (beton, mursten, slagklods).
  3. Tilbygningens vægge må ikke forbindes med hovedbygningens vægge. Det betyder, at fundamentet skal laves adskilt, afbrudt og ikke tre vægge skal bygges, men alle fire.

  Hvad man skal huske på. Hvis du skal arrangere et fyrrum i et privat hus, og der ikke er et rum med passende volumen eller lofternes højde er lidt lavere end kravene, kan de gå til et møde og kræve, at ruderne bliver lemlæstet i udveksling. Hvis du planlægger at bygge et hus, skal alle kravene være opfyldt, ellers bliver projektet aldrig godkendt til dig. De er også hårde i konstruktionen af ​​vedhæftede kedelhuse: alt skal overholde standarderne og intet andet..

  Kedelrum ventilation automatisering

  For at øge beboernes sikkerhed kan ventilering af fyrrum automatiseres.

  For det:

  1. Vælg en ventilator med en fjernbetjening eller en vægmonteret hastighedsregulator, en frihøjde (jo mere frihøjde, jo bedre) og flere hastigheder. Betjeningspanelet skal fastgøres ved indgangen til fyrrummet. Hvis pludselig koncentrationen af ​​kulilte eller naturgas stiger i rummet, kan du ekstern tænde den maksimale udstødningshastighed. Ventilatorer med fjernbetjeninger er i gennemsnit 10-20% dyrere end “konventionelle”.
  2. Installer en gasanalysator i fyrrummet – en enhed, der måler gaskoncentrationen og giver et signal, når den overskrides. Gennemsnitprisen for en simpel husstandsmodel er 3000-6000 rubler.
  3. Vælg kedler med sikkerhedsudstyr: en flammestyringssensor og en trækstyringssensor. De lukker automatisk kedlen ned, hvis brænderne slukker, eller hvis skorstenens træk er for lavt. I den midterste og høje priskategori er disse sensorer installeret på næsten alle modeller..

  Oprettelse af naturlig ventilation af fyrrummet (+ video)

  Det naturlige ventilationssystem (du kan læse mere om dets enhed på linket) fungerer uden ventilatorer. Emhætten er organiseret gennem et rør, der ledes ud så højt som muligt over husets tag..

  Denne mulighed er velegnet, hvis:

  • huset ligger ikke i lavlandet;
  • omkring huset er der ingen højere bygninger eller tæt voksende træer over huset (og der bør ikke være nogen forhindringer for vinden på begge sider);
  • kedlen er ikke særlig kraftig, og fyrrummet er ikke særlig stort (det vil sige, at der ikke er brug for en stor mængde luft).

  Hvis mindst 1 punkt ikke svarer til din situation, er det bedre ikke at bruge et naturligt ventilationssystem..

  Enheden i et sådant ventilationssystem kan udføres som følger:

  1. Vi får luften til at strømme over for emhætten. Det kan organiseres gennem en væg fra gaden (ved at installere en vægventil), gennem et vindue (mikroventilation eller et permanent åbent vindue), gennem en dør (et hul under en dør eller et overløbsrist i et dørblad) . Vi vælger indstillingen afhængigt af hvad kedlen er placeret foran..
  2. Luften fjernes gennem skorstenen. I fyrrummet skal dets udgang placeres på loftet, og det skal vises over tagets højderyg (så vinden kan blæse det fra alle sider og skabe et træk). I praksis laves der også udstødningsventilationskanaler i ovnlandshuse og sommerhuse i væggene. I dette tilfælde skal du gøre skorstenens udløb så højt som muligt tættere på loftet..

  Sådan vælges et ventilationssystem

  Et fyrrum og en ventilationsplan bliver designet selv på stadiet af at bygge et privat hus. Tre typer luftudvekslingssystemer bruges:

  • naturlig ventilation, men for huset kan det fungere periodisk, især hvis der installeres PVC -vinduer eller om sommeren, når der ikke er nogen temperaturforskel;
  • flowventilation, egnet til et hus med et areal på op til 300 kvadratmeter;
  • forsyning og udstødning, brugt til store huse.

  Naturlig ventilation kan udføres i hånden med et minimum af værktøjer. For at gøre dette laves et hul med en diameter på cirka 20 centimeter i væggen., En lås og et net. Værelset skal også have et vindue og et vindue. Dette system kan laves som supplement til det vigtigste.

  Ventilation til en gasfyr i krav til et privat hus

  Forsyningsventilation bringes ud til husets tag, over det sted, hvor udstyret er installeret. To rør er installeret, det første til tilførsel af frisk luft, det andet til fjernelse af forbrændingsprodukter og gasser. Det første rør kan yderligere udstyres. Ventilationsordningen af ​​forsyningstypen kan ses på billedet..

  Ventilation til en gasfyr i et hus kan installeres manuelt ved at følge instruktionerne eller af relevante specialister. I sidstnævnte tilfælde er det nødvendigt at indgå en aftale og kontrollere optagelse af specialister.

  Til installation af udsugningsventilation skal du bruge en grill – for at forhindre snavs i at komme ind, en ventilator med en kontraventil, så der ikke kommer gas ind i huset, og en luftkanal. Røret skal passe til ventilatoren i diameter. Installation er ganske enkel, skorstenen ledes ud gennem taget og tilsluttes kedlen.

  Ventilation til en gasfyr med et lukket forbrændingskammer adskiller sig fra ventilationssystemet i en kedel med et åbent forbrændingskammer.

  Kedler med åbent forbrændingskammer må kun installeres i et godt ventileret og godt ventileret område.

  . Grundlæggende bruges fyrrum til at installere sådant varmeudstyr. Forudsætninger for installation af kedler med åbent forbrændingskammer er vinduer, ventilationsåbninger og en dør med åbninger.

  Kedler med et lukket forbrændingskammer bruger en skorsten med luftindtag fra gaden og fra naborum. Således kan kedler med et lukket kammer installeres i ethvert rum. Nu er det tilladt at installere enheder med et lukket kammer i kældre og kældre, kravene til installation af sådant udstyr er forenklet.

  Udvælgelse og installation af udstyr

  Valget af udstyr afhænger primært af følgende faktorer:

  • Kedelrum område;
  • Tilladt afstand til brændbare enheder;
  • Lokaltypen (et separat værelse, et fritstående værelse eller et eksisterende – f.eks. Et køkken eller et loftsrum);
  • Budget (for eksempel er monoblock -ventilation meget mere støjsvag end andre typer, men det vil koste mere)

  Kedlerne selv er:

  • Gas;
  • Fast brændstof;
  • Pellet (på piller er det faktisk kedler med fast brændsel);
  • Diesel;
  • Elektrisk;
  • Kombineret (ved hjælp af flere metoder).

  Kombinerede kedler er en god mulighed i et hjem, hvor der er strømafbrydelser eller afbrydelser i gasforsyningen

  I øjeblikket bruges gaskedler oftest i private huse, og vi taler om laveffektkedler..

  Dette skyldes den relativt lave gaspris i det forgasede område og bekvemmeligheden ved at bruge denne opvarmningsmetode (forbrændingstemperaturen er lavere, hvilket gør det muligt at anvende billigere materialer i produktionen).

  For at installere det skal du have tilladelser. Derudover kan kedlen installeres samtidigt med vandopvarmning (med kedel) kun til rum op til 200 m2.

  Sådan vælges materialet til emhætten

  Hætten kan konstrueres af forskellige materialer. Nedenfor er en liste over de vigtigste..

  • Mursten – bruges til emhætter i kedler med fast brændsel. Det er ret svært at rengøre, men det tjener i lang tid i tilfælde af fastbrændselskedler. For gas og andre kedler vil denne type ikke være et godt valg, fordi de har en lavere temperatur – mens der dannes kondens i røret, og murstenoverfladen hurtigt falder sammen;

  Luftkanal i mursten

  • Keramik – det kan være anderledes, for fastbrændselskedler bruges keramik, der kan modstå temperaturer på mere end 650 ° C. Det er også nødvendigt at sørge for forebyggelse af forbrænding af sod i skorstenen. For flydende brændstof (og gas) kan du bruge en keramisk emhætte ved hjælp af et lavere temperaturregime, men med kondensatdræning. Røret skal isoleres (oftest er det isoleret med mineraluld);
  • Stål er et godt valg til både varmeovne til fast brændsel, og hvis der bruges ventilation i et fyrrum med en gasfyr. I tilfælde af en højere temperatur (fast brændstof) skal du bare vælge et tykkere rør, op til 1 mm, i andre – 0,6 mm. Stålet skal være varmebestandigt. Den eneste ulempe er, at sådanne rør ikke kan kaldes billige, og deres levetid er mindre end for eksempel mursten..

  Korrekt installation af udstyr

  pravilnyj-montazh-oborudovaniya-ventilyacii-v-kotelnoj-chastnogo-doma

  Årsagerne til fejl i gasinstallationer er i de fleste tilfælde almindelige. Skorstenen er ikke blevet renset, kulilte returneres til lejligheden, eller gasvandvarmeren er installeret forkert. Det er vigtigt at vælge og udføre installationen korrekt.

  Hvordan er skorstene indrettet

  Den nemmeste måde er at installere en vandret skorsten.

  1. Et hul er lagt i væggen med en udgang til ydersiden:
  2. Fra gadesiden stiger strukturen op;
  3. Kan forbindes til vægrammen, snoet med klemmer.

  v-kotelnoj

  Den indvendige skorsten stiger fra kedlen til taget uden at forlade huset. Den går gennem alle lofter og ud på taget. En sådan skorsten er normalt lavet i to lag. Isolerende materiale lægges mellem lagene for at udelukke muligheden for brand, når skorstenen opvarmes og for at beskytte den mod kondens.

  1. Fra kedlen ledes røret ud i kanalen;
  2. Klatrer kanalen op til taget.

  vnutrennij-dymohod

  Afhængigt af skorstenens udformning, i bunden i en vinkel, ved siden af ​​kondensatlommen, installeres en støtteplatform til skorstenen uden for huset.

  Placering af skorstensudløbet i forhold til taget

  • Hvis der kommer en skorsten fra højderyggen over tre meter, er det ganske nok til at sætte den fra horisonten i en vinkel på 10◦. Stedet skal være mindst 1 meter;
  • Fra 1,5 til 3 meter – skorstenen bringes ud på samme niveau med højderyggen;
  • Afstand mindre end 1,5 meter – strukturen er fastgjort over højderyggen, ikke mindre end 0,5 meter;
  • For at installere en skorsten i et fyrrum, der er knyttet til et hus, tages en vinkel på 45 grader og højere. Et rør skal komme ud på et målt sted, så tænderen i kedlen ikke blæser ud under vindbelastninger.

  raspolozhenie-vyhoda-dymohodnoj-truby-otnositelno-kryshi

  Hvis du ikke overholder kravene i sikkerhedsforskrifterne (SNiP), opstår der problemer, når gasfyret tages i brug af den kontrollerende organisation.

  15. feb, 2018 T C Industrielle kanalrensere og luftfugtere til ventilationssystemer Sådan befugtes luften i en lejlighed uden en luftfugter: 5 måder at øge fugtighedsniveauet i rummet

  Kanalerede og gratis ventilationssystemer

  Et af kendetegnene for klassificering af ventilationssystemer er deres designfunktioner og måden for luftbevægelse..

  Kanalventilationssystemet muliggør oprettelse eller brug af specialfremstillede luftkanaler på grund af bygningens design. I dette tilfælde bruges forskellige nicher, falsk loftsmonteringsplads, ventilationsaksler. På steder, hvor sådanne elementer ikke er tilvejebragt i bygningens struktur, lægges ventilationskanaler direkte langs væggene og maskeres med detaljer om rummets udsmykning.

  Kanalventilationssystem

  Kanalventilationssystem involverer lægning af tilførsels- og udsugningskanaler

  Det skal bemærkes, at ventilation af en bygning ikke kun kan betragtes som et separat rum, selvom det er lige så specifikt som et fyrrum. Alle luftstrømme kombineres til et enkelt system og fjernes fra huset med magt eller naturligt. Gasudstyr kan bruges i køkken (komfur), badeværelse (gasvandvarmer), stue (gaspejs). Principperne for luftudveksling i alle disse faciliteter er underlagt de samme krav..

  Det vigtigste transportmiddel er luftrør. De mest populære er:

  • rektangulære produkter fremstillet af galvaniseret stål. De er lette at installere, altid forsynet med komponentdele – hjørner, bøjninger osv.;
  • bølgede aluminiumrør. Der kræves praktisk talt ingen ekstra beslag, da de i sig selv er fleksible produkter. Praktisk nok til at arbejde;
  • plastikluftkanaler med rektangulært og cirkulært tværsnit.

  Alle de nævnte produkter kan eftermonteres med dekorative luftindtag, spjæld, forbindelseselementer. Takket være deres anvendelse er installationen af ​​luftkanalen blevet enkel og overkommelig at udføre med egne hænder, selv uden de passende kvalifikationer..

  Lægning af luftkanal

  Kanalelementernes lille størrelse og vægt og tilstedeværelsen af ​​alle de nødvendige fastgørelseselementer og forbindelsesprodukter gør det muligt at bygge en ventilationskanal i enhver konfiguration med egne hænder

  Proceduren for installation af forsynings- og udsugningsventilation i fyrrummet med egne hænder:

  1. Stik huller i væggen for at installere luftindtaget.
  2. Installer røret med en omvendt hældning i hullet, fastgør med skum.
  3. Sæt sikkerhedsnettet på ydersiden af ​​luftindtaget.
  4. Tilslut en aksial blæser, hvis der er installeret tvungen ventilation. Installer kontraventil. Installation af ventilator

   En ventilator er installeret i ventilationskanalen, som styrer lufttilførslen til rummet

  5. Tilslut luftkanalen til kedelparaplyen, sikre tætheden ved at stramme slangeklemmen.
  6. Installer ventilationskanalrørene med en afgang gennem husets tag eller væg.
  7. Monter hætten på ventilationsrøret. Lufter

   Fraluften fjernes fra rummet gennem en ventilationskanal med en luftemaskine installeret på taget

  Video: hvilke rør der skal bruges til ventilation

  Krav til det rum, hvor gasfyret er placeret

  Installationer med kapacitet > 30 kilowatt kræver et separat fyrrum. Husholdningsapparater med lavere effekt kan placeres i køkkenet. Et værelse med gasfyr skal opfylde følgende krav:

  • Firkant > 15 kvm. m.
  • Værelsets højde > 220 cm.
  • Vinduer er udstyret til ventilation.
  • Afstand til væggen fra kedelvæggen > 10 cm.
  • Vægge, gulv og loft er fremstillet af ubrændbare materialer.
  • Luftforsyning til rådighed (åbne forbrændingskamre)

  Kedelrum til gasfyr

  Dedikeret fyrrum til installationer med kapacitet > 30 kilowatt udstyret med emhætte, forsyningsventilation, volumen > 15 kubikmeter. Naturlig og tvungen ventilation af fyrrummet er påtænkt. Der er tilstrækkelig belysning, og der er placeret en brandslukker, der er egnet til slukning af levende elektriske installationer og et brandalarmsystem.

  Passiv gasventilationsstruktur

  Korrekt udstyret passiv gasventilation, der fungerer i fyrrummet, omfatter:

  • en forsyningskanal i form af en separat luftkanal til gaden eller en forsyningsventilationsgitter i døren;
  • udstødningskanal monteret i loftet;
  • skorsten med separat indgang til rengøring.

  Den nemmeste måde at udstyre emhætten i fyrrummet i et privat hus med dine egne hænder med en passiv luftudveksling.

  Den krævede luftvekslingskurs skal svare til tre volumener af rummet pr. Time. Denne parameter er gældende for en standard kedelrumshøjde på seks meter. Da højden på fyrrummet i et privat hus normalt er meget mindre, er det påkrævet at tilføje 25% til luftvekslingskursen for hver meter højdereduktion..

  Forbedring af effektiviteten af ​​ventilation i fyrrummet

  Lad os se, hvordan man gør emhætten i kedelrummet i et privat hus pålidelig og effektiv.

  Et vigtigt element i et ventilationssystem af høj kvalitet til gasopvarmningsudstyr er en korrekt udstyret skorsten. Normalt er det lavet af galvaniseret eller rustfrit stål cylindrisk rør. Skorstenens størrelse i diameter skal opfylde kravene i udstyrspaset.

  Skorstenen er forseglet, dens rørledning bør ikke have mere end tre bøjninger og er udstyret med et specielt hul til rengøring. En del af konstruktionen bringes ud på taget – i en højde af mere end to meter over højderyggen.

  Der er særlige tabeller, der baseret på udstyrets effekt og andre parametre – rummets volumen, loftets mærke, den tilladte strømningshastighed – bestemmer ventilationsdiameteren for gasfyret og i praksis for en effekt på cirka tredive kilowatt, forsyningskanalens diameter er 150 millimeter..

  Normalt indsættes et stykke ventilationsrør i plast i hullet cirka 300 mm over gulvmærket. Udenfor lukkes luften med et net af metal eller plast. Kontraventilen afbryder luftudløbet til ydersiden. Når du arrangerer ventilation, er det påkrævet at klart opfylde alle kravene i kedelpasset. Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Forsyningstype ventilation

  Installation af forsyningsventilation udføres på samme måde, med kun en forskel: I stedet for en udsugningsventilator installeres en forsyningstype. Den optager luftstrømmen, afkøler den eller opvarmer den og omdirigerer den derefter ind i rummet. Til fyrrummet i et privat hus kan du bruge en simpel model af en sådan installation – en forsyningsventilator. Se installationsvideoen:

  Test og tjek

  Kontrol af udstødningsgaskedlets effektivitet udføres med hoveddøren lukket og vinduet åbent i fyrrummet. Et almindeligt papirhåndklæde påføres ventilationskanalens indløb. Under normal drift af ventilationen vil det blive tiltrukket af hullet, i tilfælde af tilstoppet kanal eller forkert installation falder serviet ned på gulvet.

  Mulige problemer med gastjenesten

  Punkt 6.6.7 i byggekoder og regler 41-01 -2003 forbyder installation af et tvungen ventilationssystem i samme rum som varmesystemet. Tilsynsmyndigheder kræver at slukke og afmontere udsugningsventilationssystemet og luftkanalen i køkkenet, hvor kedlen er placeret.

  I tilfælde af brug af et åbent forbrændingskammer er deres indsigelser legitime, da samtidig brug af to enheder vil føre til et fald i iltindholdet under sanitære standarder.

  Hvis:

  • En kedel med en lukket brænder med luftudveksling gennem et koaksialt system bruges
  • Varmeren er ikke inkluderet i husets ventilationskanaler
  • Kravene til gasrøret, dets input til stedet og til huset er opfyldt.
  • Linjen er forseglet i overensstemmelse med standarder og har tilladelse til drift.

  Sådan udføres ovnventilation

  Professionel beregning af forsyningsventilationssystemet i et sommerhus med en autonom varmekilde bør udføres inden for rammerne af det generelle projekt af en beboelsesejendom i ventilationsafsnittet.

  Projektet bør indeholde afsnit om beregning af filialkanalernes størrelse, typer ventilationsudstyr og ledningsdiagrammer er defineret. Designopgaven er at skabe et system, der kan levere tre gange luftudveksling.

  Valg af en ordning

  Den rumlige konfiguration bestemmes af kedlens placering og evnen til at lave huller med tilstrækkeligt tværsnit i gulvene. Det anbefales ikke at føre skorstenen gennem stuer. I dette tilfælde træffes yderligere foranstaltninger for at isolere og sikre tæthed..

  typer skorstene

  Når du vælger en ordning, skal du overveje følgende:

  • Brug rør med cirkulært tværsnit. De tilbyder den mindste modstand mod gasstrøm og giver bedre trækkraft i forhold til rektangulære i samme tværsnit.
  • Undgå unødvendige bøjninger og vandrette sektioner og kurver med en lille indre radius. Disse elementer øger strømningsmodstanden, forringer trækkraften og gør vedligeholdelsen vanskelig..
  • for at undgå dannelse af kondens inde i skorstenen, skal dens ydre del isoleres.
  • For at undgå at væske kommer direkte ind i enheden, foretages forbindelsen ved hjælp af et kort vandret element. I den nedre del af det lodrette segment er en kegle forbundet – en akkumulator med en hane til dræning af kondenseret fugt.

  Hvis en del af skorstenen løber gennem boligkvarterer, vil det være billigere at isolere den i hele dens længde. Typiske sektioner med varmeisolering, under hensyntagen til enheden og installationen af ​​skorstenen, vil være billigere end ekstra ende- og monteringselementer.

  Skema

  Naturlig ventilation kan installeres i lokaler, der ikke er i lavlandet, og når huset ikke er dækket af andre bygninger, der forhindrer normal luftudveksling. En sådan ordning bør bestemme placeringen af ​​funktionelle enheder..

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Så luftindtagsrøret skal være placeret i bunden af ​​væggen, og det udgående rør skal være øverst på den modsatte side. Dette er påkrævet for organisering af naturlig konvektion i rummet. Desuden bør varmen fra varmekilden og radiatorer ikke påvirkes ved luftudløbet fra ovnen..

  Værktøjer og materialer

  Forskellige materialer bruges til arrangement af luftkanaler: plastforbindelse, zinkbelagte metalplader, almindelige stålplader eller duralumin.

  For individuelle huse med autonom opvarmning er det muligt at anvende PVC -kloakrør med den nødvendige diameter som luftkanaler. Ud over disse rør købes adaptere og et beskyttelsesgitter til luftindtagsrøret.

  Yderligere materialer til at arrangere ventilation til en gasfyr i et privat hus:

  1. Beskyttende ærmer til overlapning.
  2. Beslag og klemmer.
  3. Konstruktion tætningsmiddel, tætning mellem hulrum og vægovergange.
  4. Byggeværktøjssæt.
  5. Perforator til fremstilling af gennemgående huller i væggen
  6. Beskyttelsesudstyr.

  Mursten

  Mursten bruges traditionelt til skorstene til apparater til fast brændsel. Det er i stand til at modstå en tilstrækkelig høj lufttemperatur indefra..

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Gassenheder fungerer ved en lavere temperatur inde i skorstenen, derfor kan der dannes kondens på dens vægge og ødelægge murstenens struktur. Dette kan påvirke emhættens ydeevne, sikkerhed og udseende negativt..

  Hætte af metal

  Stålskorstene betragtes ligesom ventilationslinjer som den mest overkommelige og relativt billige løsning. Blandt dem er der to typer: en- og to-kredsløb. Desuden vil deres levetid direkte afhænge af materialets kvalitet..

  Hætte til en gasfyr af metal

  Vigtig!

  Forbrændingsprodukter, kondensat, temperatur og fysiske processer i metallegemet skåner ikke engang rustfrit stål, for slet ikke at tale om mere formbare mærker.

  Et tykkere metal med en tykkelse hjælper med at beskytte dig selv mod reparationer i 10-12 år. I dag kan du på byggemarkeder finde færdige skorstene, hvor der bruges 0,6-1,0 mm metal. Vi vil ikke gøre en opdagelse, hvis vi siger, at et sandwichsystem, hvor et rør med en mindre diameter passerer gennem en større diameter, adskilt af et isoleringslag, er et meget populært valg for nutidens husejere..

  En kombination af galvaniseret-rustfrit stål kan tjene som en mulighed for at spare penge. Bemærk, at brugen af ​​galvaniseret stål i skorstene i sagens natur er forkert. Grunden til dette er belægningens dårlige holdbarhed allerede ved en temperatur på 410-420 grader. Derudover er der en sandsynlighed for, at giftige oxider løber ned ad røret ind i rummet.

  Ulempen ved alle typer metalrør kan kaldes lave æstetiske kvaliteter. Et forsøg på at afhjælpe denne situation kan kaldes opgradering mere kompatibel med facaden og husets generelle udseende, materialer.

  Keramisk skorsten

  Hvis du har prioriteret sandwichrøret, foreslår vi at bruge et par gode tips:

  • Trinnet med at fastgøre røret til væggen skal placeres i området fra 100 til 150 cm;
  • Antallet af inspektionskamre skal give fuld adgang til alle sektioner af røret;
  • Det tilrådes ikke at tillade vandrette sektioner af ventilationsrør og skorstene længere end en meter. Ellers bliver du nødt til at installere tvungen træk (blæser).

  Keramisk gas kedelhætte

  Keramisk gas kedelhætte

  En anden mulighed for det materiale, hvorfra emhætten til en kedel i et privat hus er lavet, er et keramisk rør. Blandt fordelene her er miljøvenlighed og holdbarhed. Samtidig bruges der som helhed ikke rør fremstillet af dette materiale. Du har stadig brug for organisk eller polymerisolering og som et dekorativt lag – sten, metal, mursten og noget andet. I dette tilfælde vil der også være behov for dampfælder, hvilket vil øge omkostningerne til det allerede dyre materiale.

  Før det overvejede vi muligheder, når emhætten til en gasfyr i et privat hus og skorstenen eksisterede separat. Der er dog en variant af et koaksialrør, der giver dig mulighed for at forbinde to processer og to formål – til et.

  Essensen af ​​denne opfindelse består i at placere et rør designet til at fjerne flygtige forbrændingsprodukter i et legeme med et rør, der tilfører ren luft. Der er flere fordele på én gang:

  1. Udstødningsgasserne, der bevæger sig langs det indre rør, afkøles ved at luften kommer ind udefra. Dette øger ikke kun kedlens effektivitet, men svækker også aggressionen på overfladen af ​​hele skorstenen..
  2. Den anden faktor i fordelene ved et koaksialrør er dets kompakthed. Sparer plads – det gør aldrig ondt, men færre lønomkostninger ved installation af et rør – i stedet for to – vil påvirke budgettet mærkbart.

  En, men en betydelig ulempe følger af designfunktionen – systemet giver ikke mulighed for vandrette sektioner. Det betyder, at du efter at have truffet en beslutning til fordel for “to i ét” skal være forberedt på nogle omkostninger ved at lægge et rør til skade for den vedtagne plan (flyt køkken, fyrrum eller still op med en fremspringende rørledning ).

  Stålsvejsede eller stablede luftkanaler

  Til arrangement af ventilation af en gasfyr i et privat hus vælges rustfrie og galvaniserede stålprodukter. Selve luftudtagene kan være runde eller rektangulære. Typesætningssystemer omfatter ikke kun kanaler, men også talrige automatiske enheder: filtre, luftvarmere, lyddæmpere, kølere

  sætning

  Du kan lave en ventilationskanal af stålbånd eller aluminiumsfolie snoet til en spiral. Under transport kan de foldes til et harmonika og monteres, hvilket giver enhver form. Den eneste ulempe ved disse produkter: øget aerodynamisk modstand.

  Installationsproces

  Skorstenen kan både være indvendig (inde i huset) og udvendig (uden for huset). Overvej installationsprocessen for hver mulighed.

  Ventilationsinstallation

  Det anbefales at udføre arbejde med arrangementet af gaskanaler i den varme årstid. Arbejdspladsen skal have god belysning, og der må ikke være fremmede på den, der forstyrrer gennemførelsen af ​​aktiviteter.

  Inden samlingen af ​​systemet påbegyndes, udføres det i en prøveversion på et gratis websted, hvorved fuldstændigheden kontrolleres. I henhold til ordningen er de steder, hvor monteringshullerne er skabt i væggene, og loftsovergangen markeret i henhold til ordningen. Indløbet er sat til 25 cm fra jorden.

  Efterfølgende foranstaltninger til organisering af ventilationssystemet:

  1. Renser monteringshuller for snavs.
  2. Installer ærmer til ventilationskanalpassager.
  3. Installer rør.
  4. Fastgør den lodrette sektion, kontroller kvaliteten af ​​fastgørelseselementerne.
  5. Installer blæseren og tilslut den til strømforsyningen.
  6. De kontrollerer funktionaliteten af ​​de tilsluttede gaskanaler og ventilationssystemer i fyrrummet i et privat hus.

  Koaksialt rør

  Denne emhætte er et innovativt skorstensdesign. Det udføres efter princippet om rør, der pludselig er bygget ind i et andet og samtidigt udfører to funktioner: fjernelse af røggasser fra kedlen til atmosfæren og indtag af ren luft, der er nødvendig for at sikre fuldstændighed af brændstofforbrænding i kedlen.

  Sådanne skorstene er opdelt i to typer: vandret og lodret placering. De vandrette går gennem væggen, og de lodrette går gennem loftet til loftet og derefter gennem taget.

  Det andet system, når du installerer en gasfyr, er det mest komplekse, prisen er dyrere, og derudover kræver det installation af et kondensatafløb.

  Denne ændring af skorstenen har en væsentlig ulempe – der er mulighed for frysning af kondensatvæske på den ydre del af strukturen. Dette problem kan løses ved at isolere skorstenen med et varmebeskyttende materiale..

  Mursten

  Traditionel mursten har længe været brugt til arrangement af luftkanaler og røgudstødningssystemer. I øjeblikket opfylder den ikke det krævede niveau af driftskrav og er betydeligt ringere end andre moderne materialer..

  Dette skyldes også det faktum, at konstruktionerne i ventilationskanaler lavet af mursten er meget omfangsrige, de har brug for involvering af specialister i høj klasse, men samtidig er de kortvarige og ved kontakt med syreholdigt kondensat, hastigheden af ​​deres ødelæggelse stiger betydeligt.

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Derfor er der i de senere år kun rejst en mine fra mursten, og skorstenen i selve gasfyret er lavet af galvaniserede rør med en vægtykkelse under hensyntagen til temperaturregimet for røggasser.

  Skorsten i stål

  I øjeblikket er denne type skorsten den mest almindelige på grund af dens høje kvalitetsegenskaber. Stålrør i ventilations- og skorstenssystemer er lette at installere i forhold til mursten.

  Tykkelsen af ​​rørvæggene vælges baseret på røggassernes temperatur. Ved en maksimal indikator på 400-450 C er den tilladte vægtykkelse 0,6 og ved en højere temperatur – 1,0 mm.

  Ulempen ved sådanne systemer er, at de ved høje temperaturer hurtigt brænder ud, derudover har de en svag modstandsdygtighed over for syrekondensat frigivet fra røggasser ved et dugpunkt på ca. 55 C.

  For at bekæmpe korrosionsprocesser bruges rør i rustfrit stål, som placeres i “sandwich” paneler.

  Keramisk skorsten

  Denne type skorstenssystem er særlig alsidig, derfor betragtes det som en ideel løsning til gasfyrede kedler. De er godt rengjorte, samler ikke sod på deres overflade, på grund af den blanke indre belægning har en høj gastæthed og modstandsdygtighed over for aggressive kemiske forbindelser. En vigtig fordel ved keramisk materiale er dets holdbarhed..

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Ikke desto mindre har det som ethvert byggemateriale sin ulempe – høj fugtgennemtrængelighed, så de har brug for kondensatfælder.

  Desuden bruges sådanne rør i skorstene ikke alene, men kombineret med mineraluld og sten. Den bedste mulighed for at arrangere et sådant system er, når det keramiske rør er dækket med isolerende materiale og derefter anbringes i en ekspanderet lerbetonskal.

  Isolering af strukturen

  Foliebasaltuld og ildfast mastik bruges til at isolere skorstenens overflade i kontakt med gulv og tagmateriale. Det indsættes over passagerøret, og hullerne i hullerne i loftet fyldes.

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Hvis et almindeligt stålrør blev brugt til at udstyre en skorsten uden for huset, er en sådan skorsten isoleret i hele sin længde.

  Væskekontrol med en kondensatlås

  Det er muligt at reducere mængden af ​​væske, der ophobes i røret ved hjælp af en kondensatlås. Det er en cylindrisk beholder med et drænhul, installeret i bunden af ​​skorstenen, hvor det samler kondensat, der strømmer ned ad rørets vægge.

  System sundhedstest

  Ventilation til en gasfyr i et privat hus: krav til systemet, dets typer, effektberegning og installation

  Systemet skal testes før drift. Afvigelser fra projektet må ikke overstige 10%. Hvis der f.eks. Leveres 300 terninger, kan du indsende minimum 270, maksimalt 300. Hvis værdierne overstiger, er det sandsynligvis en designfejl. Afvigelser bør overvåges, især i begyndelsen af ​​systemdriften..

  Hvis emhætten udsender mere luft, end tilstrømningen leveres, kan du kvæle i et sådant rum. Ved accept af ventilationssystemet skal der foretages en grundig visuel inspektion. Der lægges særlig vægt på overholdelse af projektet på tværsnittet og tætheden af ​​leddene.

  Den første ting, du skal gøre efter redigering, er at rulle. Der er en vis form for overgivelse. Testen skal vare 72 timer. I løbet af denne tid finder en demonstration af funktionaliteten af ​​ikke hele systemet, men kun dets elementer sted. Kontrolleret for parathed til langtidsdrift.

  Efter bestået test af individuelle elementer begynder implementeringen af ​​idriftsættelsesprogrammet. Balancering og justering af hele systemet med hensyn til luftgennemstrømning og hastigheder kontrolleres.

  Det er ikke nok at installere systemet, du skal vide, hvordan du vedligeholder det korrekt. Selv i naturlig ventilation ændres dele periodisk for at øge luftgennemstrømningen. I standardinstallationer kan filtre ændres uafhængigt.

  Hyppigheden af ​​vedligeholdelse fra værkføreren er kendt på forhånd. Fabrikanten stiller visse krav og fremsætter anbefalinger til forbrugeren om servicespørgsmål. Jo mere kompleks strukturen er, desto mere opmærksomhed bør der rettes mod den..

  proverka-rabotosposobnosti-systememy

  God luftkvalitet er en af ​​hovedfaktorerne for at opretholde sundhed. Korrekt ventilation gør luften i huset frisk og negerer den potentielle fare ved drift af en gasfyr i huset.

  Hovedårsagerne til forringelsen af ​​vejgrebet i ventilationssystemet

  Blandt dem skal det bemærkes:

  • vanskeligheder ved strømmen af ​​udeluft ind i fyrrummet efter udskiftning af traditionelle vinduesblokke med termoruder. Deres tæthed reducerer betydeligt muligheden for luftinfiltration;
  • de samme konsekvenser efter udskiftning af døre, hvis afstanden mellem gulvet og underkanten er minimal eller fraværende;
  • et fald i det naturlige træk i den varme sæson på grund af et fald i temperaturforskellen uden for og inde i huset;
  • udseendet af stillestående zoner eller zoner med lavt tryk i tilfælde af stærk vind i atmosfæren, hvilket også påvirker driften af ​​ventilationssystemer negativt, derfor er der under sådanne forhold behov for yderligere traktionskontrol.

  Ved drift af tvungen ventilation af fyrrummet er det nødvendigt at vælge ventilatorer med et løbehjul, der ikke gnistrer fra stød. Produkter fremstillet af aluminiumlegeringer, kobber eller plast er egnede til dette..

  Utilstrækkelighed af ventilationssystemet i gasfyrhuset er ikke kun farligt for sundheden, men også for menneskelivet. Derudover reducerer det varmeeffektiviteten. Overdreven ventilation fører til en krænkelse af det termiske regime, hvilket forværrer levevilkårene i huset. Når du starter installationen af ​​ventilation med dine egne hænder, skal du prøve at få ekspertråd fra en specialist og tage hensyn til hans kommentarer.

  Hvornår skal man invitere specialister?

  Når du arrangerer ventilationskanaler i et privat hus, kan du gå på to måder:

  • invitere specialister, der vil gennemføre alt på nøglefærdig basis;
  • håndtere alle problemerne på egen hånd og udføre arbejdet på egen hånd.

  Hver af mulighederne er passende til specifikke forhold. Alle designmuligheder for ventilationskanalsystemet kan betinget opdeles i traditionelle og nyeste færdige systemer. I det første tilfælde skal du vælge udstyr med fokus på beregningerne. Her må vi ikke glemme de mindste detaljer, der vil komme godt med, når systemet samles..

  I det andet tilfælde taler vi om en omfattende løsning fra en bestemt producent. For eksempel det tyske Selfwind-ventilationssystem, der købes som et færdiglavet kit til et bestemt område af huset. Alle komponenter, der kræves til montering, vælges. Selve systemet ligner et solfangervarmesystem, kun mange rør omgiver hele huset indefra.

  Disse fleksible plastluftkanaler med en diameter på 75 mm eller 50 mm trækkes sammen til en manifold. De hældes med betonbelægning på gulvet, og de områder, der passerer som et kredsløbssystem i hele huset, er dygtigt maskeret af designere..

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  I fremtiden giver denne teknologi et ideelt mikroklima i hvert værelse med evnen til at regulere fugtighed, temperatur og andre parametre.

  Hvis der vælges et lignende komplekst ventilationssystem, som koster mere end tusind dollars for et landsted med et areal på 800 m2 eller mere, er det ingen mening at spare på installationen. Og det vil tage meget tid at arrangere sådan ventilation..

  Når man bygger et hus med egne hænder “fra bunden”, vil det ikke være svært at lægge ventilationsminer fra mursten og give huller til installation af indløbsventiler. I fremtiden er alle sektioner af det naturlige ventilationssystem dekoreret med specielle ventiler og om nødvendigt emhætter. Denne mulighed er relevant for huse op til 250-300 m2.

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Komplekse og dyre polymerventilationskanalsystemer kompletteres med alle de nødvendige dele til installation

  Inddragelse af loftet i ventilationssystemet

  Et loftsrum arrangeret i stedet for et loft er faktisk et andet rum. Hvilket er godt set fra optimering af boligareal, men noget komplicerer installationen af ​​ventilationssystemet på traditionel vis.

  Der skal være et ventileret loftrum mellem loftet og taget. Frisk luft skal have lov til at cirkulere frit i tagkagen og på loftet eller udstyret loft.

  Naturlig ventilation opstår på grund af luftmassens tyngdebevægelse. Kold luft trænger ind fra hullerne under tagryggen, varm luft forlader fra kamhullet, luftning

  I processen med at konstruere en tagpande er luftventiler nødvendigvis konstrueret – langsgående ventilationshuller. De starter fra linjen af ​​gesimsen, slutter ved kanten af ​​højderyggen. Leveres med installation af lægterne og kontralægter på spærbenene.

  I gesimszonen kommer der udeluft ind i disse ventilationskanaler. I højderygens område kommer luftstrømmen ud og tager kondensvand og husholdningsdampe med sig, der er trængt ind fra boligkvarteret og ind i loftsrummet.

  Ventilationssystemet til resten af ​​huset ledes også ud på loftet. Udstødningskanaler og stigerør fra huset og fra loftet kan kombineres og lukkes til en luftemaskine. Du skal dog være sikker på, at der er tilstrækkelig luftcirkulation..

  Anbefalinger til enkelte værelser

  Luftstrømme under arrangementet af enhver ventilation i et privat hus er bygget på en sådan måde, at ren udeluft først kommer ind i stuen, soveværelserne, studiet og biblioteket.

  Og så skal han langs gangene gå til køkkenet, på badeværelset og til spisekammeret med adgang til udstødningsventilationsakslen..

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  For at sikre en uhindret naturlig luftstrøm gennem sommerhuset skal alle indvendige døre have et mellemrum mellem dørbladet og tærsklen på 2-3 cm

  Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

  Hvis sommerhuset er af træ, skal der også være en ekstra hætte på badeværelset. Fugtigheden i dette rum er høj, det vil være svært at undvære en udstødningsventilator.

  I køkkenet anbefales det udover ventilationshullet yderligere at installere en emhætte over komfuret i ventilationskanalen. Det giver dig mulighed for hurtigt at fjerne madlavning og forhindre dem i at sprede sig til resten af ​​husets rum..

  Et separat øjeblik er et fyrrum og et køkken med gasudstyr. De skal være udstyret med en separat kanal til luftstrømmen direkte fra gaden. Plus, glem ikke skorstenen.

  Så ilt til forbrænding kommer ind i ovnen i det nødvendige volumen, og kuliltegasser forlader straks rummet..

  Udnyttelse

  Når ventilationssystemerne i en gasfyr kører, skal de beregnede temperaturregimer, hyppigheden af ​​luftudveksling for beboelsesbygninger, hvor gasfyr installeres, være i overensstemmelse med de gældende SNIP -standarder, brand- og sanitære og hygiejniske sikkerhedsregler.

  Et naturligt forsynings- og udsugningsventilationssystem skal garantere fjernelse af den nødvendige mængde luft fra alle rum ved udetemperaturer på +5 C og derunder. Når der bruges tvungen ventilation med gasvarmere, er det ikke tilladt at tillade en forskel i mængden af ​​indstrømning og udstødning med mere end 10%, i den ene eller den anden retning..

  Hovederne på de vigtigste udstødningsventilationsaksler til et gasfyrrum i et privat hus i systemer med naturlig luftcirkulation er udstyret med deflektorer. Antikorrosionsbeskyttende maling af metalrør og deres strukturelle elementer udføres ikke mere end 1 gang om 3 år.

  Professionel ventilation i et privat hus med autonom opvarmning er ikke en luksus, men en vital nødvendighed.

  Det er designet til ikke kun at levere frisk luft, men også at fjerne skadelige, giftige røggasser til atmosfæren i kedlens drift. Andres sundhed afhænger af kvaliteten af ​​dets arbejde, derfor er det bedre at overlade installationen til specialister.

  Ventilation, Beregning, Privat hus Ventilation til en gasfyr: vigtige krav, der skal overholdes-gør-det-selv ventilationsanordning i et hus med gasapparater

    Styrofoam pudsning