Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Mikä on kaksiputkinen järjestelmä?

Kaksiputkinen lämmitys käsittää kahden rinnakkaisen suljetun putkipiirin järjestelyn, joista jokainen suorittaa oman tehtävänsä.

 • yksi piiri syöttää kuumaa vettä pattereihin suoraan kattilasta;
 • toinen ohjaa jäähdytetyn jäteveden paristoista takaisin kattilaan.

Mikä on kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä

Jokapäiväisessä elämässä voit löytää erilaisia ​​lämmitysjärjestelmiä omakotitalolle, mutta asuinrakennuksen asukkaat voivat itse valita, mikä vaihtoehto lämmön toimittamiseksi on parempi. Monet tekijät vaikuttavat lämmitysjärjestelmän rakenteen valintaan. Etusija annetaan tietylle järjestelmälle sen mukaan, onko talon omistajilta saatavia varoja, odotettu vaikutus ja asuinrakennuksen suunnitteluominaisuudet. Käytännössä kaksiputkijärjestelmää käytetään useammin sen tehokkuuden, luotettavuuden ja helpon säädön vuoksi..

Kaksiputkisia itsenäisiä lämmitysjärjestelmiä kutsutaan myös kaksipiirisiksi. Toisin sanoen jäähdytysnesteen kierrätys kattilasta pattereihin suoritetaan kahta piiriä pitkin. Ensimmäinen putki toimittaa suoraan lämpöä kattilasta pattereihin, kun taas toinen putki on suunniteltu kuljettamaan jäähdytetty jäähdytysneste takaisin. Huolimatta tietyistä putkiston asennukseen liittyvistä teknisistä vaikeuksista, tämän tyyppisen lämmityspiirin kytkentäkaavio on yksinkertainen ja suoraviivainen. Vertailun vuoksi voit katsoa yhden putken ja kahden putken lämmitysrakenteen kaaviota ymmärtääksesi peruserot ja toimintaperiaatteen..

Yhden putken järjestelmä on yksi piiri, jossa on jäähdytysneste. Yksikerroksisen talon kaksiputkinen lämmitysrakenne, toisin kuin yksiputkinen, jossa jäähdytysnesteputki on yksi piiri, on joustavampi ja teknisesti kätevämpi. Tässä tapauksessa paristot kytketään rinnakkain, mikä on tärkeä rooli toiminnassa. Kotitalouksien tarpeista riippuen jokainen jäähdytin voidaan poistaa yhdestä järjestelmästä milloin tahansa sulkemalla vastaava venttiili.

Lue myös yksikerroksisen talon lämmitysjärjestelmästä, jossa on pakkokierto!

Kuinka lämmitys toimii kaksipiirisen kaavion mukaisesti

Kaksiputkisen vedenlämmitysjärjestelmän suunnittelussa oletetaan jäähdytysnesteen syöttö ja poisto kustakin jäähdyttimestä kahden erillisen linjan kautta. Yksinkertaistettu: akun sisääntulo on kytketty syöttöjohtoon ja ulostulo paluuun. Ensimmäisen putkilinjan kautta lämmitetty vesi kattilasta jaetaan kaikkiin lämmityslaitteisiin, toinen putki kerää jäähdytetyn jäähdytysnesteen ja lähettää sen takaisin lämmönkehittimeen.

Kaksiputkisen lämmitysverkon suunnittelu suunnitelmassa

Esimerkki paristojen jäähdytysnesteen jakelusta ja palautuksesta kahdella linjalla

Kaksipiirisen vedenjakelun ominaisuudet:

 • jos kaikki järjestelmän elementit lasketaan oikein, jokainen jäähdytin saa saman lämpöisen jäähdytysnesteen;
 • veden virtauksen muutos yhden akun läpi säädön vuoksi vaikuttaa vain vähän viereisten lämmityslaitteiden toimintaan;
 • yhden haaran pattereiden määrä voi olla 40 kpl. edellyttäen, että pumpun kapasiteetti ja syöttöputkien halkaisija varmistavat suunnitellun vedenvirtauksen.

Huomautus. Luku 40 on otettu käytännön kokemuksen perusteella lämmityksen suunnittelusta ja asennuksesta tuotantotyöpajassa. Maamökeissä niin monia laitteita ei ole kytketty yhteen haaraan, enintään – 10 kpl. Jos johdotus on tehtävä monikerroksiselle rakennukselle, lämmitysverkko on jaettu useisiin kaksiputkisiin piireihin..

Veden liikkuminen putkien ja akkujen kautta tapahtuu kahdella tavalla – luonnollisella (konvektio) ja pakotetulla tavalla. Jäähdytysnesteen toimittamiseen on myös useita vaihtoehtoja, joten ehdotamme kunkin järjestelmän tarkastelua erikseen.

Lämmityslaitteiden umpikujaliitäntä

Kaksiputkinen klassinen suljettu johdotus-liitäntä lattiakattilaan

Miltä optimaalinen lämmitysjärjestelmä näyttää omakotitalolle

On tarpeen huolehtia kaikista itsenäisen lämmityksen teknisistä vivahteista ja teknisistä parametreista projektivaiheessa. Kun suositaan yhtä tai toista järjestelmää, on tärkeää, että tuleva lämmitys vastaa asiaankuuluvia parametreja ja kotitalouksien tarpeita.

Ei ole hyvää tai huonoa ulkoasua. Kussakin tapauksessa lämmityksen tehokkuus riippuu oikeasta liitännästä ja hyvin suunnitellusta projektista. Käytännössä asuinrakennusten omistajat joutuvat usein tilanteeseen, jossa hankkeen kehittämisen ja putkilinjan asennuksen seurauksena syntyy umpikujainen lämmitysjärjestelmä. Niissä jäähdyttimeen tulevan jäähdytysnesteen on pakko törmätä käytetyn jäähdytysnesteen jäähdytettyyn vastavirtaan. Tämän tyyppistä liitäntää käytetään kaksiputkisissa järjestelmissä, joissa on vaakasuora putkisto. On mahdotonta sanoa, että tällainen lämmitys ei ole kannattavaa ja tehotonta. Suosituin on kaksiputkinen vaakasuora lämmitysjärjestelmä, jossa on alempi johdotus ja jäähdytysnesteen kulku.

Jäähdytysnesteen liikemalleja on kahdenlaisia: ohitus ja umpikuja. Ehdotetussa taulukossa näet kummankin jäähdytysnesteen liikkeen vaihtoehtojen vertailutiedot

Arviointiperusteet Jäähdytysnesteen virtauskaavio
Ohitetaan Umpikuja
Hydrauliikka ja tasapainotus:

lämmöntuotto / lämmittimien vakiokoot ovat samat

1. Hydraulinen painehäviön laskeminen missä tahansa piirissä

2. Järjestelmä on hydraulisesti tasapainotettu ilman ylimääräisiä sulkuventtiilejä

1. Painehäviön hydraulinen laskeminen jokaisessa piirissä

2. Tarve kytkeä piiri toisiinsa käyttämällä lämmityslaitteiden konfiguroituja termostaattiventtiilejä

järjestelmän lämmöntuotto / liittimien ja lämmityslaitteiden vakiokoot ovat erilaisia 1. Painehäviön hydraulinen laskeminen jokaisessa piirissä

2. Tarve kytkeä piiri toisiinsa käyttämällä lämmityslaitteiden konfiguroituja termostaattiventtiilejä

II. Putkilinjojen pituus Iso Vähintään
III. Asennus Kovempaa

Liittimien vakiokoko on erilainen, samojen osien halkaisijat ovat erilaisia

Helpompaa

Kaikki halkaisijat, vakiokokoiset liittimet ovat samat

IV. “Tasaisen paineen” pisteet ovat läsnä poissa

*

Muista lukea: kumpi on tehokkaampi, yksi- tai kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä?

Tärkeä! Kaksiputkinen vaakasuora lämmitysjärjestelmä on kätevä ja käytännöllinen käyttää. Lisäksi asennusprosessin aikana näyttää todelliselta mahdollisuudelta jakaa lämmityspiiri kahteen siipeen ja tuottaa lämpöä melkein koko talon asuinalueelle.

Vaakasuoran kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän asennusta käytetään pääasiassa yksikerroksisten asuinrakennusten lämmitykseen, kun tehtävänä on liittää suuri määrä pattereita. Paristojen liittäminen tarjoaa kaksi vaihtoehtoa:

 • säde;
 • johdonmukainen.

Vaihtoehtoa, jossa on lämmityslaitteiden säteittäinen liitäntä, kutsutaan myös säteittäiseksi. Ketjutusta varten käytetään normaalia putkilinjaparia. Sekä ensimmäisellä että toisella liitäntätyypillä on omat etunsa. Säteittäisessä liitoksessa ei tarvitse asentaa kaasuja, jotka ohjaavat pattereiden toimintaa lähelle kattilaa. Lämpötila kaikissa pattereissa on sama. Tämä tyyppi on erittäin kätevä yksityisille, yksikerroksisille taloille..

Hyvä lämmitysjärjestelmä sarjaliitännällä. Kulutustarvikkeet säästyvät merkittävästi.

Yksityisen talon lämmityksen hyvä työ riippuu monista tekijöistä, lämmitystyypin ja -tyypin pätevästä valinnasta, joka päättyy oikein laadittuun projektiin. Hydrauliset laskelmat, jotka ovat olennainen osa projektia, ovat pätevän asiantuntijan työtä. Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä säädetään ennen lämmityskauden alkua, kun on aikaa poistaa tekniset ongelmat ja epäjohdonmukaisuudet.

Laite ja pääelementit

kaksipiirisen järjestelmän laite

Lämmitysjärjestelmä koostuu:

 • lämmityskattila, joka on lämmityselementti ja voi olla kaasu tai sähkö;
 • paisuntasäiliö, jolla kompensoidaan jäähdytysnesteen tilavuus, kun sitä kuumennetaan;
 • kiertopumppu – se varmistaa veden liikkeen ääriviivoja pitkin;
 • todelliset putket, joiden läpi jäähdytysneste liikkuu;
 • patterit, toisin sanoen metallilaitteet, joilla on suuri kosketusalue ympäröivään ilmaan, minkä vuoksi tapahtuu lämmönsiirtoa.

Kaksiputkijärjestelmän toimintaperiaate

Yksityisen talon kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate on selvästi esitetty kaaviossa.

Tärkeimmät vaiheet:

 1. Lämmönsiirto (useimmiten se on vettä) kuumennetaan kattilassa ja virtaa samanaikaisesti kaikkiin lämmityspattereihin. Tätä varten syöttöputki palvelee, päälliköt kutsuvat sitä “syöttö”, kuvassa se on merkitty punaisella.
 2. Vesi kulkee paristojen läpi ja antaa osan lämmöstä ja palaa kattilaan poistoputken kautta tai “paluukielen” puhekielisessä versiossa, kaaviossa se on sininen. Tässä tapauksessa osa vedestä, jonka tilavuus on kasvanut kuumennettaessa, tulee paisuntasäiliöön.

On huomattava, että jäähdytysneste tulee jokaisen lämmityselementin sisääntuloon samassa lämpötilassa tai melkein samassa lämpötilassa, jos otamme huomioon itse syöttöputken vähimmäishäviöt. Johdotuksen pituudesta riippumatta jokainen akku saa “virtansa” suoraan kattilasta eikä edellisestä patterista. Tämä on kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän tärkein etu yhden putken lämmitysjärjestelmään verrattuna, mutta ei ainoa..

tee se itse

Kaksiputkisen lämmityksen ominaisuudet

Kaikki lämmitysjärjestelmät, joissa on nestemäinen lämmönsiirto, sisältävät suljetun piirin yhdistävät patterit, jotka lämmittävät tilaa ja kattilan, joka lämmittää lämmönsiirtimen.

Kaikki tapahtuu seuraavasti: neste, joka liikkuu lämmittimen lämmönvaihdinta pitkin, kuumenee korkeaan lämpötilaan, minkä jälkeen se tulee jäähdyttimiin, joiden määrä määräytyy rakennuksen tarpeiden mukaan.

Tässä neste antaa lämpöä ilmaan ja jäähtyy vähitellen. Sitten se palaa lämmittimen lämmönvaihtimeen ja sykli toistuu.

Mahdollisimman yksinkertainen kierrätys tapahtuu yksiputkisessa järjestelmässä, jossa vain yksi putki sopii kutakin akkua varten. Kuitenkin tässä tapauksessa jokainen seuraava akku saa jäähdytysnesteen, joka tuli ulos edellisestä, ja siksi kylmempää..

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä

Kaksiputkijärjestelmän erottuva piirre on kullekin jäähdyttimelle sopiva tulo- ja paluuputki

Tämän merkittävän haitan poistamiseksi kehitettiin monimutkaisempi kaksiputkinen järjestelmä..

Tässä versiossa kumpaankin jäähdyttimeen on liitetty kaksi putkea:

 • Ensimmäinen on syöttö, jonka kautta jäähdytysneste pääsee akkuun.
 • Toinen on ohjaaminen tai, kuten mestarit sanovat, “paluu”, jonka kautta jäähdytetty neste poistuu laitteesta.

Siten jokainen jäähdytin on varustettu yksilöllisesti säädettävällä jäähdytysnesteellä, mikä mahdollistaa lämmityksen järjestämisen mahdollisimman tehokkaasti..

Kahden putken lämmityksen kaavio yksityisen talon järjestelyssä

Koska lämmitetyn jäähdytysnesteen syöttö laitteisiin tapahtuu lähes samanaikaisesti yhdellä putkella ja jäähdytetyn veden kerääminen toisella putkella, kaksiputkiset järjestelmät erottuvat optimaalisesta lämpötekniikasta – kaikki järjestelmän akut ja piirit siihen kytketty laite toimii lähes samalla lämmönsiirrolla

Miksi valita tällainen järjestelmä?

Kaksiputkinen vedenlämmitys korvaa vähitellen perinteiset yksiputkiset mallit, koska sen edut ovat ilmeisiä ja erittäin painavia:

 • Jokainen järjestelmän sisältämä jäähdytin saa jäähdytysnesteen, jolla on tietty lämpötila, ja se on sama.
 • Mahdollisuus tehdä säätöjä jokaiselle akulle. Haluttaessa omistaja voi laittaa jokaiseen lämmityslaitteeseen termostaatin, jonka avulla hän voi saada halutun lämpötilan huoneeseen. Samaan aikaan rakennuksen jäljellä olevien lämpöpattereiden lämmönsiirto pysyy samana..
 • Suhteellisen pienet painehäviöt järjestelmässä. Tämä mahdollistaa taloudellisen kiertovesipumpun käytön suhteellisen pienellä teholla järjestelmään tehtäviin töihin..
 • Yhden tai jopa usean patterin rikkoutuessa järjestelmä voi jatkaa toimintaansa. Syöttöputkissa olevat sulkuventtiilit mahdollistavat korjaus- ja asennustyöt pysäyttämättä niitä.
 • Mahdollisuus asentaa rakennuksiin, joissa on useita kerroksia ja alueita. Sinun tarvitsee vain valita optimaalinen kaksiputkijärjestelmä.

Tällaisten järjestelmien haittoja ovat yleensä asennuksen monimutkaisuus ja korkeat kustannukset verrattuna yksiputkisiin rakenteisiin. Tämä johtuu kaksinkertaisesta asennettavien putkien määrästä..

On kuitenkin pidettävä mielessä, että halkaisijaltaan pieniä putkia ja komponentteja käytetään kaksiputkijärjestelmän varustamiseen, mikä säästää tiettyjä kustannuksia. Tämän seurauksena järjestelmän kustannukset eivät ole paljon korkeammat kuin yksiputkisen analogin kustannukset, ja samalla se antaa paljon enemmän etuja..

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä omakotitalossa

Yksi kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän merkittävistä eduista on kyky säätää tehokkaasti huonelämpötilaa

Syyt tämän järjestelmän valintaan

Nyt yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä on saamassa enemmän suosiota kuin yhden putken. Niille on ominaista kyky muuttaa kunkin akun lämmitysastetta erikseen. Muilla pattereilla on sama lämmöntuotto. Koska painehäviö on merkityksetön, tehokasta kiertopumppua ei tarvita sen tehokkaan toiminnan kannalta..

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Vaikka yksi tai useampi jäähdytin ei toimi, järjestelmä toimii normaalisti. Koska sulkuventtiilit on asennettu syöttöputkiin, järjestelmän rikkoutuneet osat voidaan korjata pysäyttämättä. Tällainen rakenne on mahdollista asentaa yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin..

Rakenteen järjestely on teknisesti monimutkainen ja vaatii huomattavia investointeja. Asennuksen vivahteista huolimatta se kestää kuitenkin monta vuotta..

Kaksiputkisten lämmitysjärjestelmien edut ja haitat

Kaksiputkinen lämmitys erottuu monipuolisuudestaan. Se toimii yhtä hyvin pienissä rakennuksissa ja monikerroksisissa rakennuksissa, mukaan lukien kerrostalot. Katsotaanpa kaksiputkisten järjestelmien tärkeimpiä etuja:

Lämmittävä akku

Kaksiputkilämmitystä käytettäessä jopa talon kaukaisimmat akut pystyvät tuottamaan lämpöä hyväksyttävälle tasolle.

 • Yhden viivan (ääriviivan) pidennetty – tämä on tärkeää lämmitettäessä pitkänomaisia ​​rakennuksia, esimerkiksi sairaala- tai hotellitaloja;
 • Tasainen lämmönsyöttö tiloihin – toisin kuin yksiputkijärjestelmät, lämpöä on saatavilla myös kauimpana olevista tiloista;
 • Kaksiputkisen lämmityksen avulla voit helposti järjestää erillisen lämpötilan säädön eri huoneisiin ja tiloihin – tätä varten lämpötilansäätimet on asennettu jokaiseen akkuun;
 • Mahdollisuus purkaa paristot ja konvektorit pysäyttämättä koko lämmitysjärjestelmää on tärkeä etu, joka ilmenee suurissa rakennuksissa;
 • Kaksiputkinen lämmitys sopii parhaiten suurten rakennusten lämmitykseen – lämmön tasaisempaa jakamista varten käytetään tiettyjä putkien reitityksiä ja lämmityslaitteiden liitäntäjärjestelmiä.

Valitettavasti oli joitain haittoja:

 • Laitteiden ostamisesta aiheutuvat suuret kustannukset-yksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin verrattuna kaksiputkiset järjestelmät vaativat enemmän putkia;
 • Asennusvaikeudet – solmujen lukumäärän kasvu ja jäähdytysnesteen optimaalisen jakautumisen tarve lämmitettyihin tiloihin vaikuttavat.

Siitä huolimatta edut ovat täysin päällekkäisiä edellä mainittujen haittojen kanssa..

Hyödyt ja haitat

Kaksiputkinen lämmitys Yhden putken lämmitys
Suunnittelun ja asennuksen monimutkaisuus Monimutkainen suunnittelu ja kytkentäkaavio. Kevyempi ja helpompi. Vähemmän aikaa työhön.
Poista helposti suunnitteluvaiheessa tehdyt viat. Vaikeus on verkon lämpö- ja hydrauliparametrien laskeminen sekä projektin kehittämisen aikana tehtyjen virheiden poistaminen.
Rajoituksia rakennusten kerroksille Ei. Ei.
Muotojen pituuden rajoitukset Muotopituutta ei ole rajoitettu. Mahdollisuus lisätä lisäparistoja jo koottuun sarjaan. Yhden nousuputken pattereiden määrä on rajoitettu.
Materiaalien kulutus Kaksinkertainen putkivirtaus. Vain yhden linjan asentaminen säästää putkimateriaalin määrää.
Putkimateriaalin kulutuksen kasvusta huolimatta kustannukset eivät yleensä ole paljon korkeammat kuin vaihtoehtoisen yksiputkisen kompleksin. 2-putkisessa järjestelmässä käytetään halkaisijaltaan pienempiä putkia, jotka ovat paljon halvempia..
Automaattinen tasapainotusjärjestelmä Mahdollisuus asentaa termostaattinen pää jokaiseen jäähdyttimeen, joka ylläpitää jäähdytysnesteen tasaisen lämpötilan. Asennus kuhunkin akkuun erityinen ohitus neulalla tai kolmitieventtiilillä.
Verrattuna termostaattiseen päähän ohituksen kustannukset ovat 5 kertaa pienemmät. Tämä kumoaa kaikki budjettisäästöt yhden putken lämmityksen asennuksessa..
Mahdollisuus korjata jäähdytin pysäyttämättä koko lämmitysjärjestelmää Kaikki verkkoelementit toimivat toisistaan ​​riippumatta. Palloventtiilien asennus jokaiseen lämmityslaitteeseen palloventtiilien tulo- ja poistoaukkoon mahdollistaa korjaustyöt lämmityksen ollessa käynnissä. Koska kaikki järjestelmän elementit on kytketty toisiinsa, yhden sen osan toimintahäiriö johtaa koko piirin tukkeutumiseen..
Lämmityslaitteiden tasainen lämmitys Veden virtaus pattereihin suoraan kattilasta takaa tasaisen lämpötilan koko piirin ajan. Veden kulku peräkkäin kaikkien akkujen läpi johtaa siihen, että maksimilämpötila keskittyy verkon ensimmäiseen jäähdyttimeen, ja jokainen seuraava lämpenee yhä vähemmän. Tämä johtuu korkeasta lämpöhäviökerroimesta..

Yhteenveto:

 • ensinnäkin 2-putkijärjestelmä ei itse asiassa ole paljon kalliimpi kuin yksipiiri.
 • toiseksi se minimoi lämmönhukan käytön aikana.
 • kolmanneksi kahden putken konsepti mahdollistaa tulevaisuudessa veden ja sähkön huomattavan säästämisen.

Kaksiputkijärjestelmän yleiset haitat

 • Suuri rakenne 2-putkijohdon ansiosta.
 • Monimutkaisempi asennus
 • Kustannukset ovat hieman korkeammat kuin yhden putken järjestelmä.
 • Esteettisesti vähemmän houkutteleva kuin yksiputkijärjestelmä, jos et piilota putkilinjaa tasoitukseen tai sisustukseen.

Kaksiputkinen lämmitystekniikka

Ne ajat ovat menneet, kun lämmityksen “hitsaamiseksi” tarvittiin suuria laitteita ja mikä tärkeintä – paljon kokemusta niiden käytöstä. Nykyään kuka tahansa voi ostaa suhteellisen edullisesti tarvittavat työkalut ja koota järjestelmän omin käsin. Tietenkin tarvitaan joitain taitoja, mutta tärkeintä on halu.

Työtä suoritettaessa toimintojen järjestyksen tulisi olla seuraava:

 1. Kattilan asentamisen jälkeen kaikki seuraavat toimenpiteet on aloitettava. Asennuspaikalle on parempi valita erillinen huone, jonka on täytettävä kaasulaitteiden asennusta koskevat vaatimukset. Jos lämmitykseen liittyy luonnollinen kierto, kattila on sijoitettava mahdollisimman alhaiselle tasolle..
 2. Paisuntasäiliö on asennettu. Toisin kuin kattila, sille valitaan korkein kohta. Tässä tapauksessa on parempi asentaa se lämmitettyyn huoneeseen. Kun sijoitat ullakolle ja kylmälle ullakolle, sinun on huolehdittava eristyksestä. On suositeltavaa harkita, ainakin alkeellinen, vedenpinnan hälytys.
 3. Pumppu on asennettu kattilan viereen tyhjennysputkeen. On tärkeää tarkkailla nuolen suuntaa. Hänen pitäisi katsoa lämmitintä.
 4. Jäähdyttimet asennetaan ilmanpoistoventtiileillä.
 5. Putki asennetaan ennalta suunnitellun järjestelmän mukaisesti. Luonnollisella kierroksella ei pidä unohtaa pakollista kaltevuutta..
 6. Patterit on kytketty putkistoon.
 7. Liitäntä vesi- ja viemäriverkkoon. Tämä on tarpeen järjestelmän täyttämiseksi ja veden hätäpoistamiseksi siitä..
 8. Nyt voit tarkistaa järjestelmän vuotojen varalta..

On muistettava, että kaikki kattilan liittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät työt on suoritettava kaasupalvelun asiantuntijoiden toimesta. liesi ru tilaus löytyy linkistä.

Toimintaperiaate

Putkilinjojen kaksiputkinen reititys, toisin kuin yksi putki, sisältää kahden moottoritien asennuksen: jäähdytysnesteen syöttäminen ja poistaminen. Tämä rakentava ratkaisu johtaa kaksinkertaiseen putkilinjojen pituuden kasvuun, mutta tästä johtuvat edut kompensoivat tämän haitan..

Virtauksen suunta

Jäähdytysnesteen liikesuunnassa piiri voi olla:

 • suoravirtainen – suora ja käänteinen virtaus liikkuvat samaan suuntaan;
 • umpikuja – monisuuntaiset tarjonta- ja paluuvirrat.

Kaksiputkijärjestelmän tyypit

Piirin tyypistä, veden virtaussuunnasta ja sen liikkumismenetelmistä, johdotustyypistä ja asennusjärjestelmästä riippuen kaksipiiriset järjestelmät voivat olla erilaisia. Selvitetään se tarkemmin.

Avoin ja suljettu lämmitysjohdotus

Suljettu johdotus edellyttää kalvotyyppistä paisuntasäiliötä, mikä mahdollistaa:

 • käyttää järjestelmää korotetussa paineessa;
 • käytä veden lisäksi lämmönsiirtoaineena myös erityistä pakkasnestettä, jolle on ominaista alhainen jäätymispiste (yleensä -40 ° C asti), sekä erikoislisäaineita ja lisäaineita.

Lisäksi kalvosäiliö voidaan asentaa mihin tahansa putkilinjan kohtaan. Yleensä se asennetaan paluulinjaan, jos on pumppu – heti sen jälkeen.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Avoimessa johdotuksessa käytetään avointa paisuntasäiliötä, joka asennetaan järjestelmän yläosaan. Tämä käsite edellyttää ylimääräisten ilma- ja viemärikompleksien järjestämistä. Piirin avoimuus aiheuttaa:

 • syövyttävät prosessit, jotka johtuvat suuresta hapen läsnäolosta;
 • nesteen asteittainen haihtuminen, mikä lisää sen kulutusta;
 • jälkimmäinen rajoittaa pakkasnesteen käyttömahdollisuuksia, joiden höyryt eivät ole turvallisia.

Jäähdytysnesteen liike: umpikuja ja siihen liittyvä

Kaksiputkiset kompleksit käyttävät yhtä kahdesta järjestelmästä jäähdytysnesteen siirtämiseksi:

 • umpikuja (lähestyvä);
 • ohitus, nimeltään “Tichelmanin silmukka”.

Umpikujajärjestelmässä jäähdytysnesteen syöttö ja paluu virtaavat eri suuntiin. Tasapainottamisen helpottamiseksi tarvitaan neula- tai termostaattiventtiili jokaiseen paristoon..

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Erityisesti laajennetuille lämmitysjärjestelmille suositellaan jäähdytysnesteen kulkukaaviota. Tasapainotus ja säätö on helpompaa, ja samaan osioon kuuluvien lämpöpattereiden asennus tasapainottaa automaattisesti lämmityspiirin.

Pakotettu ja luonnollinen verenkierto

Jäähdytysnesteen luonnollista kiertoa varten putkilinja asetetaan kaltevuudella ja paisuntasäiliö asennetaan yläpisteeseen. Tätä konseptia käytetään useimmiten yksikerroksisissa taloissa. Lisäksi järjestelmän itsenäisyys sähköstä antaa sinun olla huolissaan sen sammuttamisesta..

Pakotuskiertoon perustuvan lämmitysjärjestelmän järjestämiseksi paluulinjaan on lisäksi asennettu pumppu, joka tarjoaa aktiivisempaa nesteen liikettä.

Tässä tapauksessa jäähdyttimiin on asennettava ilmanpoistoventtiilit tai Mayevsky -hanat.

 • Mahdollistaa pienemmän poikkileikkauksen omaavien putkien käytön. Pumpun luoman paineen vaikutuksesta jäähdytysneste “puristuu” vaivattomasti läpi.
 • Tarjoaa tarkemman ylläpidon asetetuista lämpötiloista.
 • Samanaikaisesti voit varustaa veden “lämpimän lattian”.
 • Paisuntasäiliö voidaan asentaa mihin tahansa.

Pakko- kiertokäsite on kuitenkin sähköstä riippuvainen. Tämän riippuvuuden minimoimiseksi sinun on asennettava ylimääräinen keskeytymätön virtalähde..

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Kaksikerroksiset rakennukset, joissa on kaksiputkinen lämmitys, on varustettava pumpulla..

Kiertopumpun valinta

Tärkeimmät parametrit pumppauslaitteiden valinnassa: laitteen teho ja pää. Nämä ominaisuudet määritetään lämmitetyn huoneen pinta -alan perusteella..

Ohjeelliset indikaattorit:

 • 250 neliömetrin taloille sopii pumppu, jonka kapasiteetti on 3,5 kuutiometriä / h ja pää 0,4 atm;
 • huoneisiin, joiden koko on 250-350 neliömetriä, laite asennetaan 4,5 kuutiometriä / h paineella 0,6 atm;
 • jos talon pinta-ala on 350-800 neliömetriä, on suositeltavaa ostaa pumppu, jonka kapasiteetti on 11 kuutiometriä / h, jonka pää on vähintään 0,8 atm.

Tarkemman valikoiman ansiosta asiantuntijat ottavat huomioon lämmitysjärjestelmän pituuden, pattereiden tyypin ja määrän, valmistusmateriaalin ja putkien halkaisijan sekä kattilan tyypin.

Pumpun asentaminen linjaan

Pumppu on sijoitettu paluulinjaan niin, ettei liian kuuma jäähdytysneste kulje laitteen läpi. Syöttöjohtoon on mahdollista asentaa nykyaikaisia ​​malleja, jotka on valmistettu korkeita lämpötiloja kestävistä materiaaleista.

Kun pumppu on paikallaan, veden kiertoa ei saa häiritä.

On tärkeää, että missä tahansa putkilinjan kohdassa pumppausyksikön käytön aikana hydrostaattinen paine pysyy liiallisena

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Neljä sallittua lämmitysjärjestelmää, joissa on pumpun kierto ja avoin paisuntasäiliö. Hydrostaattinen paine pidetään oikealla tasolla

Vaihtoehto 1. Nosta paisuntasäiliö ylös. Yksinkertainen tapa muuntaa luonnollinen kiertojärjestelmä pakkokiertoon. Projektin toteuttamiseksi tarvitset korkean ullakkotilan.

Vaihtoehto 2. Säiliön siirtäminen etäiseen nousuputkeen. Työläs prosessi vanhan järjestelmän jälleenrakentamisessa, mutta uuden rakentamisessa, ei ole perusteltua. Yksinkertaisemmat ja onnistuneemmat tavat ovat mahdollisia..

Vaihtoehto 3. Paisuntasäiliön putki pumpun suuttimen lähellä. Kiertotyypin muuttamiseksi on tarpeen katkaista säiliö syöttöjohdosta ja kytkeä se sitten paluuputkeen – kiertovesipumpun taakse.

Vaihtoehto 4. Pumppu sisältyy syöttöjohtoon. Helpoin tapa rakentaa järjestelmä uudelleen. Menetelmän haittana on pumpun epäedulliset käyttöolosuhteet. Kaikki laitteet eivät kestä korkeita lämpötiloja.

Varmistamalla kiertoa

 • Luonnonkiertojärjestelmät. Tässä jäähdytysnesteen liike ääriviivoja pitkin varmistetaan piirien lämpötilaerojen ja putkien kaltevuuden vuoksi. Tällaisille järjestelmille on ominaista alhainen lämmitysnopeus, mutta ne eivät vaadi lisälaitteiden liittämistä..

Tällä hetkellä tätä vaihtoehtoa käytetään enemmän kausitaloissa..

luonnollinen verenkierto

 • Pakotetut kiertojärjestelmät. Kiertopumppu on rakennettu yhteen piiristä (useimmiten taaksepäin), mikä varmistaa veden liikkeen. Tämä lähestymistapa mahdollistaa nopeamman ja tasaisemman huoneen lämmityksen..

Painovoima ja pakotettu kierto

Gravitaatiojärjestelmät (joissa on luonnollinen kierto) tarjoavat jäähdytysnesteen liikkeen putkien läpi nesteen tiheyden muuttuessa lämpötilan noustessa ja painovoiman vaikutuksesta. Tehokkaan kierron varmistamiseksi on tarpeen laskea oikein putkien halkaisija kaikissa piirin osissa ja asentaa ne tiettyyn kaltevuuteen. Tällainen järjestelmä sisältää yleensä avoimen paisuntasäiliön..

Pakotettu nesteen kierrätys piirissä tapahtuu erityisellä pumpulla. Haihtuva järjestelmä toimii korotetussa paineessa ja vaatii kalvosäiliön ja tuuletusaukkojen asennuksen. Tämän vaihtoehdon suosio perustuu järjestelmän korkeaan tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen..

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Painovoimainen lämmitys

Järjestelmän toimintaperiaate, jossa jäähdytysneste liikkuu luonnollisesti, perustuu konvektion ilmiöön – kuuma ja vähemmän tiheä neste pyrkii nousemaan putkea ylös raskaiden kylmien kerrosten syrjäyttämänä. Kattila lämmittää vettä, se muuttuu kevyemmäksi ja liikkuu pystysuoran nousuputken läpi nopeudella 0,1-0,3 m / s, ja sitten eroaa linjojen ja paristojen mukaan.

Selvennys. On selvää, että lämmitetty ja jäähdytetty neste on samassa suljetussa piirissä, tässä tapauksessa yksityisen talon lämmitysverkko toimii sellaisenaan.

Kuinka tehdä painovoimainen jäähdytysnesteen kiertojärjestelmä

Luettelemme piirustuksen mukaiset kaksikerroksisen rakennuksen kaksiputkisen gravitaatiojärjestelmän ominaisuudet:

 1. Verkko asennetaan vaakasuoraan yläjohdotukseen, joka on peräisin yhteisestä nousuputkesta. Jälkimmäinen nousee kattilasta, korkeimmassa kohdassa on paisuntasäiliö, joka on yhteydessä ilmakehään.
 2. Vaakasuuntaiset osat on sijoitettava vähintään 3 mm: n kaltevuudella lineaarimittaria kohti. Virtaus on kalteva kohti pattereita, paluu lämmönlähdettä kohti.
 3. Putkien halkaisijat ovat suuremmat verrattuna painejärjestelmiin, koska ne on suunniteltu pienille veden virtausnopeuksille.

Tärkeä vivahde. Vakaan painovoiman saavuttamiseksi sinun on käytettävä putkia Ø40-50 mm (sisäinen). Jakamis- ja keräilyhaarojen pienin sallittu halkaisija on DN25, sijoitettuna viimeisten akkujen lähelle.

Yksikerroksisessa talossa käytetään samanlaista järjestelmää, mutta yhdellä patteriliitännällä. Ylemmän johdotuksen syöttöputki asetetaan ullakolle tai katon alle, paluuputki on lattian yläpuolella. Alempaa johdotusta on mahdotonta tehdä – jäähdytysneste kommunikoivien alusten lain mukaan virtaa paristoihin, mutta liikenopeus ja lämmitystehokkuus putoavat minimiin.

Ohituspumppausryhmä

Nykyiset painovoimajärjestelmät on yhdistetty kiertopumppujen asennuksen ansiosta. Laite on asennettu ohitukseen, jotta se ei häiritse veden virtausta sähkökatkon sattuessa.

Tichelmanin sormus

Tämän piirin yleinen toimintaperiaate on identtinen umpikujaan kuuluvien johdotusten kanssa, mutta jäähdytysnesteen jakamis- ja palautusmenetelmä eroaa kolmella tavalla:

 1. Jokainen lämmityspiiri on suljettu renkaalla.
 2. Akun liitäntätapa on seuraava: syöttöjännitteen ensimmäinen jäähdytin on paluulinjan viimeinen. Päinvastoin, jakelulinjan viimeisestä akusta tulee ensimmäinen palautus..
 3. Vesi molemmissa putkissa liikkuu samaan suuntaan, mistä johtuu järjestelmän tekninen nimi.

Tichelman-silmukka kaksikerroksisessa toimistorakennuksessa

Kaksiputkinen rengasjohdotus sopii useille lämmityslaitteille

Tichelman -saranan laite olettaa vaakasuoran alemman johdotuksen – piilotettuna lattian alle, harvemmin – avoimesti seinille. Toinen vaihtoehto: rengas voidaan tehdä katon alle, piilottaa se venytyskattojen taakse tai kellariin ja tuoda putkiliitännät lämmittimiin.

Pyöreän “ratsastuksen” erikoisuus on lähes täydellinen hydraulinen tasapaino. Huomaa: matkalla kaikkiin akkuihin ja takaisin jäähdytysneste kulkee saman matkan. Piiri pystyy tarjoamaan vaaditun vesivirran 10 tai useammalle patterille minimaalisella tasapainolla.

Säteen liitäntätapa

Tämä edistyksellisin kaksiputkinen kuumavesilämmitysjärjestelmä sisältää seuraavat osat:

 • lämmittimet – tavanomaiset paristot, lattialämmittimet tai erilliset lattialämmityksen ääriviivat;
 • 2 keräintä – tulo ja paluu, varustettu virtausmittarilla ja termostaattiventtiileillä;
 • yksittäiset kaksiputkiliitännät, jotka on asennettu keräimestä lämmityslaitteisiin lyhyintä reittiä pitkin (lattian tai katon alla, katossa).

Keräinpiiriprojekti

Pitkillä patteriliitännöillä on parempi lisätä niiden halkaisija 20 mm: iin (sisäinen DN15)

Kätevään paikkaan asennettu keräin vastaanottaa ja palauttaa veden kattilaan kahden päälinjan kautta. Venttiileillä säädetään jäähdytysnesteen virtausnopeutta jokaiselle akulle. Jos RTL -lämpöpäät tai servokäytöt asennetaan jakotukiventtiileihin, ilmaston säätö on mahdollista automaattisesti missä tahansa huoneessa ja koko rakennuksessa..

Luonnollinen tai pakotettu veden kierrätys: mikä on parempi kerrostalolle

Järjestelmät, joissa jäähdytysneste kiertää painovoimalakien mukaan, rajoittuvat suurimmaksi osaksi omakotitaloihin (luonnollisessa kiertokäytössä olevan omakotitalon lämmitysjärjestelmä on kuvattu artikkelissa), yksittäiset pienkerrostalot, jotka sijaitsevat kaupungin ulkopuolella – tai ne on suunniteltu paikkoihin, joissa ei ole jatkuvaa sähkönsyöttöä.

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Tällaisissa rakennuksissa käytetään useammin järjestelmiä, joissa on luonnollinen kierto.

Tällaisen järjestelmän tärkein etu on, että keskitetyn vesihuollon mukaan se ei riipu sähköstä (lue kerrostalojen virtalähteestä artikkelista).

On muitakin etuja, mutta on myös haittoja:

Ihmisarvo haittoja
 1. Yksinkertainen laite ja maksimaalinen helppokäyttöisyys.
 2. Tärinän ja muun melun puute, koska jäähdytysneste liikkuu pienellä nopeudella.
 3. Pitkäaikainen (jopa 40 vuotta) palvelu ilman huoltoa.
 1. Matala paine verkossa rajoittaa kiertosädettä.
 2. Tarve lisätä putkien halkaisijaa jopa 7% nostaa järjestelmän kustannuksia.
 3. Matalalla paineella kiertävän veden suuren lämpökapasiteetin vuoksi järjestelmä otetaan hitaasti käyttöön..
 4. Samasta syystä vesi voi jäätyä lämmittämättömän huoneen läpi kulkeviin putkiin..

Kun otetaan huomioon, että yksiputkijärjestelmässä paine heikkenee voimakkaasti ja jäähdytysnesteen liike hidastuu ilman, että matalan rakennuksen huone lämpenee haluttuun lämpötilaan, mikä takaa luonnollisen kierton, on parempi suunnitella kaksiputkinen järjestelmä.

Huomaa: kerrostaloissa, joissa on painovoimainen lämmönkierto, yksiputkinen järjestelmä sopii paremmin.

Tulo- ja paluuvaihtoehtoa (kaksiputki) käytetään vain silloin, kun pumpun tarjoama jäähdytysnesteen pakollinen liike on mahdollinen.

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Yksilöllinen lämmönjakeluyksikkö monikerroksisessa rakennuksessa, jossa on pakotettu kierto

Huomautus: normaalin paineen luomiseksi kaksiputkijärjestelmään, jossa jäähdytysnesteen painovoima liikkuu, on tarpeen lisätä etäisyyttä lämmönvaihtimesta alempiin lämmityslaitteisiin. Sen tulisi olla vähintään 3 m.

Kerrostalojen lämmityksen ominaisuudet

Rakennuksia, joissa on yli 25 kerrosta, kutsutaan kerrostaloiksi. Tällainen kerrosten määrä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia sekä vedenjakelussa yläkerrassa että lämmitysjärjestelmän järjestelyissä..

Tämän mahdollistamiseksi tällaiset rakennukset on jaettu tietyn korkeuden osiin, joiden välissä on tekniset kerrokset, kuten kuvassa näkyy.

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Nuolet osoittavat teknisten kerrosten sijainnit.

Tällainen määrä teknisiä kerroksia tarvitaan, jotta voidaan löytää laitteet, jotka varmistavat laitosten toiminnan – mukaan lukien lämmitys.

Korkeissa rakennuksissa palvelualue ei saa ylittää tiettyä korkeutta.

Teknisten lattioiden parametrit määritetään alemman tason lämmityslaitteiden jäähdytysnesteen hydrostaattisen paineen arvon perusteella. Niiden korkeuden tulisi vastata niihin sijoitettujen laitteiden mittoja: ilmakanavat, kattilat, pumput, lämmönvaihtimet.

Jos lämmityslaitteiden hydrostaattinen paine vaihtelee välillä 0,6-1,0 MPa, huoltoalueiden korkeus ei yleensä ylitä 55 metriä (17-18 kerrosta).

Jokaisella niistä on oma lämmitysjärjestelmä, joka on kytketty ulkoiseen lämpöputkeen, mutta eristetty muista järjestelmistä, ja siinä on oma lämmönvaihdin, paisuntasäiliö, täyttö- ja kiertopumppu..

Korkeissa rakennuksissa on yleensä varustettu yksittäiset lämmityspisteet (IHP), jotka sijaitsevat kellarikerroksissa, joissa sijaitsevat tärkeimmät pumppauslaitteet ja lämmönvaihtimet. Lähes aina ne on suunniteltu maksimipaineelle 1,6 MPa, jolloin hydraulisesti eristetyn järjestelmän raja on 160 metriä..

Tekniset lattialaitteet

Tällaisessa korkeudessa olevassa rakennuksessa on joko kaksi 80 m: n vyöhykettä tai kolme 55-50 m: n vyöhykettä – jokaisella on oma ääriviivansa. Lisäksi vesi-vesi-lämmitys voi olla vain kahdella ensimmäisellä vyöhykkeellä-kolmannella ja sitä korkeammalla (jos kerroksia on enemmän), höyry-vesi tai yhdistetty.

Huomautus: veden sijaan käytetään höyryä, koska se ei tuota korkeaa hydrostaattista painetta..

Se tarjoillaan ylempää vyöhykettä edeltävällä teknisellä kerroksella, jolla sen oma IHP on varustettu täydellisellä laitteistolla, mukaan lukien säätölaitteet. Rakennuksissa, joiden korkeus on yli 250 m, he voivat turvautua sähköiseen vedenlämmityslaitteeseen..

Kerrostalojen lämmitysjärjestelmät on usein jaettu julkisivuja pitkin (horisontin puolille), ja jokaisella osastolla on oma automatisoitu järjestelmä, joka säätelee jäähdytysnesteen lämpötilaa.

Toiminnan ominaisuudet

Luonnollinen verenkierto

Järjestelmiä, joilla on luonnollinen kierto (painovoima), käytetään yhä harvemmin. Niiden etuna on haihtumattomuus, ilmalukkojen puuttuminen ja kestävyys – ei ole elementtejä ja mekanismeja, jotka ovat alttiita nopealle kulumiselle. Samaan aikaan on vaikeuksia suunnittelussa, putkien ja niiden osien kaltevuuskulman valinnassa. Jäähdytysnesteen suurimman mahdollisen liikenopeuden varmistamiseksi putkilinjan poikkileikkausta muutetaan etäisyydellä kattilasta..

Pakotettu kierto on moderni valinta, kiertovesipumpun avulla voit lämmittää tehokkaasti ja tasaisesti kaikki jäähdyttimet jäähdytysnesteen suuren nopeuden vuoksi. Samasta syystä jäähdytetyn nesteen lämmitykseen käytetään vähintään energiaa – tulo- ja paluupiirien lämpötilaero on pieni.

Pakotettu kierto

Lisäksi putkilinjan suunnittelu ja asettaminen on helpompaa – putkien kaltevuuskulmaa ei tarvitse laskea ja noudattaa tiukasti asennuksen aikana. Pienempiä putkia käytetään painovoimajärjestelmiin verrattuna, mikä vähentää kustannuksia.

Lämmitysjärjestelmän, jossa on pakotettu kierto, haittoja ovat riippuvuus virtalähteestä, pumpun hankintakustannukset ja sen toiminnan kannalta tarpeelliset varusteet..

Mitä tarkoitetaan suljetulla järjestelmällä pienkerrostaloissa

Tärkein merkki yksityisten talojen lämmitysjärjestelmän luokittelusta suljetuksi / avoimeksi tyypiksi on paisuntasäiliön suunnittelu. Suoraan ilmakehään kytketty säiliö on avoin järjestelmä. Hermeettisesti suljettu kalvosäiliö – suljettu järjestelmä. Tämä luokitus on kehittynyt Internetin venäjänkielisessä segmentissä.

Paisuntasäiliön tarkoitus on intuitiivisesti selvä – kompensoimaan lämmitysjärjestelmän nestemäisen lämmönsiirtimen tilavuuden muutokset lämpötilan vaihteluilla. Jäähdytysnesteen (vesi, pakkasneste) lämmittäminen lisää sen tilavuutta (0 ° C: sta 100 ° C: seen lämmitetty vesi lisää tilavuutta 4,33%), paine putkissa kasvaa (keskimäärin 1,2 – 2,2 bar / ° С ) ja patterit, mikä lisää hätätilanteiden todennäköisyyttä. Järjestelmään asennettu paisuntasäiliö pystyy väliaikaisesti ottamaan ylimääräisen lämmitetyn jäähdytysnesteen. Jäähdytetty neste puristuu kokoon ja jättää säiliön sisäisen tilavuuden.

Avoin paisuntasäiliö on vuotava säiliö, jossa on irrotettava (nosto) kansi ja tyhjennysputki, joka on asennettu järjestelmän yläosaan, jossa Archimedesin voiman vaikutuksesta veteen liuotetut ilmakuplat liikkuvat nousuputkien läpi jättäen ilmakehään. Myös käänteinen liike tapahtuu – ilmakehä kyllästää säiliössä olevan lämmitetyn nesteen määrän ja pääsee järjestelmän sisään, kun jäähdytysneste puristetaan jäähdytyksen jälkeen.

Nykyaikaiset kalvojen paisuntasäiliöt eivät sisällä ilman pääsyä lämmitysjärjestelmiin, joiden rakenne on esitetty alla olevassa kuvassa.

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Kalvon paisuntasäiliö.

Sen sisällä on joustava kalvo (kalvo), joka jakaa säiliön sisäisen suljetun ontelon ilma- ja vesikammioon. Edistyneet mallit sisältävät typpeä ilman sijasta. Kaasu pumpataan säiliöön ylipaineessa, mikä taivuttaa kalvon veden tuloaukkoa kohti. Lämmitetyn jäähdytysnesteen lisääntyvä paine pakottaa kalvon puristamaan kaasun. Prosessi jatkuu, kunnes molemmat paineet (neste ja kaasu) ovat yhtä suuret.

Kalvosäiliö voidaan asentaa mihin tahansa järjestelmään. Paras paikka katsotaan kiertopumpun edessä olevan paluuputken pisteeksi. Säiliön sisällä oleva nestemäärä estää kavitaation pumpun sisääntulossa.

Jotta paisuntasäiliön vesikammion “tuuletus” jäähdytysnesteeseen liuenneella ilmalla estettäisiin, tuloputki käännetään ylöspäin alla olevan kuvan mukaisesti.

Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

Menetelmät paisuntamembraanisäiliön asentamiseksi.

Lisäksi tämä asennusmenetelmä alentaa jäähdytysnesteen lämpötilaa säiliössä suojaten kalvoa lämpökuormituksilta. Korkealaatuiset kalvot kestävät mitä tahansa jäähdytysnesteen lämpötilaa pitkään, joten voimme suositella molempia menetelmiä paisuntasäiliöiden asentamiseksi.

Johdotustyyppi: ylhäällä ja alhaalla

Veden syöttömenetelmällä erotetaan ylempi ja alempi johdotustapa.

Yläsyötön ansiosta pääputki asetetaan katon alle, josta syöttöputket laskeutuvat pattereihin. Paluulinja kulkee lattiaa pitkin. Korkeuseron vuoksi optimaalisen voiman paine luodaan, jotta ei tarvita pumpun lisäasennusta.

Huippureitityksen haitat:

 • Tätä asennusjärjestelmää ei suositella pienille huoneille..
 • Matala esteettinen vetovoima.
 • Vaatii lisää putkia.

Alemman syötön kanssa molemmat linjat sijaitsevat alareunassa (lattialla, alakentällä, puolikellarissa tai kellarissa), kun taas syöttöputki sijaitsee paluua korkeammalla.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Tämä konsepti edellyttää vastuullista lähestymistapaa kattilan ja paisuntasäiliön sijaintiin:

 • luonnollinen kierto velvoittaa asettamaan kattilan pattereiden tason alapuolelle;
 • pakotetulla kierroksella kattilan sijainnilla ei ole väliä;
 • paisuntasäiliö on asennettu järjestelmän korkeimpaan kohtaan.

Lisäksi asennuskaavio alemmalla johdotuksella:

 • minimoi putken kulutuksen;
 • vaatii ylimääräisen ilmajohdon liittämisen, joka mahdollistaa ilman poistamisen piiristä;
 • käytettävissä itse tekemiseen ilman ammattilaisten osallistumista;
 • näyttää enemmän esteettisesti miellyttävältä.

Yläputkinen kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä

Tämän suunnittelun tärkein erottava piirre on syöttöputken asettaminen huoneen yläosaa pitkin, paluuvirta ohjataan sen alaosaa pitkin.

Tällaisen järjestelmän tärkeä etu: korkea paine putkessa, mikä johtuu paluu- ja syöttöputkien tasojen merkittävästä erosta. Tästä syystä niiden halkaisija voi olla sama, vaikka järjestetään piiri, jossa on luonnollinen kierto..

Mutta samaan aikaan paisuntasäiliö, joka sijaitsee piirin korkeimmassa kohdassa, päätyy useimmiten lämmittämättömälle ullakolle, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Vaihtoehtoisesti voit harkita säiliön järjestelyä katon sisällä, kun sen alaosa jää lämmitettyyn huoneeseen ja yläosa tuodaan ullakolle ja eristetään mahdollisimman paljon.

Jos omistaja ei ole erityisen huolissaan putkien läsnäolosta huoneen katon alla, on suositeltavaa sijoittaa syöttöjohto ikkunoiden tason yläpuolelle..

Tässä tapauksessa paisuntasäiliö voidaan sijoittaa katon alle edellyttäen, että nousuputken korkeus on riittävä jäähdytysnesteen normaalin nopeuden varmistamiseksi. Paluulinja on asennettava mahdollisimman lähelle lattiatasoa tai jopa laskettava sen alle. Totta, jälkimmäisessä tapauksessa moottoritietä järjestettäessä ei ole mahdollista käyttää liitoselementtejä vuotojen estämiseksi.

Kuvassa esitetään ylemmän jakauman kaaviot ja niihin liittyvä ja vastakkainen jäähdytysnesteen luonnollinen liike. Esitetään vaihtoehdot kaksipiirisille ja yksipiirisille johdotuksille

Huoneen ulkonäkö, jossa putket on asetettu katon alle, ei ole tarpeeksi esteettinen. Lisäksi osa lämmöstä nousee, mikä tekee lämmitysjärjestelmästä, jossa on ylimmäiset johdot, tehottomuutta..

Siksi voit yrittää koota piirin, jossa syöttöjohto kulkee jäähdyttimien alla, mutta tämä vain parantaa järjestelmän ulkonäköä, ei vaikuta sen puutteisiin millään tavalla..

Pumppuliitännän avulla on helppo saavuttaa optimaalinen paine järjestelmässä, vaikka käytetään pienimmän halkaisijan putkia. Maksimivaikutus lämmitysjärjestelmästä, jossa on ylempi johdotus, voidaan saavuttaa kaksikerroksisessa omakotitalossa, koska luonnollista kiertoa kiihdyttää suuri ero kellarissa sijaitsevan kattilan ja toisen kerroksen paristojen asennuskorkeudessa.

Jälleen lämmitetty jäähdytysneste ohjataan paisuntasäiliöön, joka sijoitetaan ullakolle tai toiseen kerrokseen. Mistä neste alkaa virrata pattereihin kaltevaa moottoritietä pitkin.

Tässä tapauksessa on jopa mahdollista yhdistää jakelusäiliö ja paisuntasäiliö, jotka vastaavat kuuman veden saatavuudesta. Jos taloon asennetaan haihtumaton kattila, saadaan täysin itsenäinen lämmitysjärjestelmä..

Toinen erittäin hyvä vaihtoehto kaksikerroksiselle talolle on yhdistetty järjestelmä, jossa yhdistyvät kaksi ja yksi putki. Esimerkiksi yksi putkirakenne on asennettu toiseen kerrokseen vesilämmitteisen lattian muodossa ja kaksiputkirakenne ensimmäiseen. Kyky säätää lämpötilaa kaikissa huoneissa on täysin säilynyt.

Kaksiputkinen lämmitys yksityisessä talossa

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on yläjohdotus, ei koristele huonetta. Syöttöputki on sijoitettava ikkunan yläpuolelle, jos rakennuksessa ei ole eristettyä ullakkoa

Yläjohdotuksella varustetun kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän pääasiallisena etuna pidetään lämmönsiirtimen suurta nopeutta ja linjan ilmanvaihtoa..

Siksi sitä käytetään melko usein kiinnittämättä huomiota merkittäviin haittoihin:

 • huoneiden esteettinen ulkonäkö;
 • putkien ja lisävarusteiden suuri kulutus;
 • suurten huoneiden lämmitysmahdollisuuden puute;
 • ongelmat paisuntasäiliön sijoittelussa, jota ei aina voida yhdistää jakelusäiliöön;
 • lisäkustannukset sisustuksesta, jotta putket voidaan peittää.

Yleensä ylemmällä johdotuksella varustettu järjestelmä on varsin elinkelpoinen, ja pätevien laskelmien mukaan se on myös erittäin tehokas..

Pohjaputkinen kaksiputkinen rakenne

Kaaviossa oletetaan, että virransyöttö asennetaan ja akut palautetaan alhaalta. Toisin kuin järjestelmä, jossa on huipputyyppinen jakelu, jäähdytysnesteen liikesuunta muuttuu tässä. Se alkaa liikkua alhaalta ylös, kulkee paristojen läpi ja menee paluuta pitkin lämmityskattilaan.

Pohjareititysjärjestelmät voivat sisältää yhden tai useamman silmukan. Lisäksi on mahdollista järjestää umpikujainen johdotus ja järjestelmä nestemäisen jäähdytysnesteen kulkuliikkeellä..

Kaksiputkinen lämmitys yksityisessä talossa

Kuvassa on kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on alajohdotus. Syöttöjohdon alempi kaavio on edullinen siinä mielessä, että se ei vaadi putkilinjan yhtä tehokasta eristystä kuin kun se asennetaan lämmittämättömälle ullakolle. Lämpöhäviöt ovat myös huomattavasti pienempiä

Suunnittelun suurin virhe on tuuletus. Päästä eroon siitä, Mayevsky hanat käytetään. Lisäksi jos järjestelmä asennetaan kaksikerroksiseen rakennukseen, oletetaan, että tällaisen nosturin on seisottava jokaisen akun päällä. Tämä ei tietenkään ole kovin kätevää, joten on suositeltavaa asentaa erityisiä ilmajohtoja, jotka sisältyvät järjestelmään..

Tällaiset tuuletusaukot keräävät ilmaa lämmitysputkesta ja ohjaavat sen keskiputkeen. Sitten ilma pääsee paisuntasäiliöön, josta se poistetaan. Lämmityspiirejä, joissa on pohjajohdot ja luonnollinen kierto, käytetään harvoin, koska niillä on useita rajoituksia. Ensinnäkin suurin osa piiriin sisältyvistä paristoista on lopullisia.

Tästä syystä ne on varustettava viemäreillä. Jos järjestelmässä on avoimen tyyppinen paisuntasäiliö, sinun on poistettava ilma lähes päivittäin. Syöttöputkien ympärille kiertävien ilmajohtojen asennus mahdollistaa tämän haitan tasoittamisen. Ne kuitenkin vaikeuttavat huomattavasti piiriä ja tekevät siitä hankalamman. Lisäksi “ilma” asetetaan huoneen yläosaa pitkin..

Tässä tapauksessa menetetään alemman johdotuksen merkittävä etu, joka johtuu siitä, ettei näkyvillä olevaa moottoritietä ole. Tässä tapauksessa asennukseen käytettyjen putkien määrä on melko verrattavissa ylempään johdotukseen tarvittavien osien lukumäärään. Siksi kaksiputkijärjestelmän järjestämiseen, jossa on alempi johdotus, käytetään useimmiten pakotetun kierron vaihtoehtoa..

Kaksiputkinen lämmitys yksityisessä talossa

Ulkoisesti järjestelmät, joissa on alempi johdotus, näyttävät paljon houkuttelevammilta. Putkilinjat on valmistettu halkaisijaltaan pienistä putkista, ne kulkevat jäähdyttimen alle ja ovat lähes näkymättömiä

Tällaisen järjestelmän merkittäviä etuja ovat:

 • Koko järjestelmän ohjausalueen kompakti sijoittaminen. Useimmiten se asennetaan kellariin..
 • Lämpöhäviön vähentäminen, joka antaa putkien sijoittamisen huoneen alaosaan.
 • Mahdollisuus kytkeä ja käyttää lämmitysjärjestelmää rakennus- tai korjaustöiden päättymiseen saakka. Esimerkiksi ensimmäinen kerros voidaan lämmittää ja tarvittavat työt suoritetaan toisella..
 • Merkittävä säästö lämmössä johtuen kyvystä jakaa se lämmitettyihin huoneisiin.

Alemman johdotuksen haittoja ovat suuri määrä asennukseen tarvittavia putkia ja lisävarusteita sekä alhainen nestepaine syöttöjohdossa. Lisäksi tarvetta asentaa Mayevsky -hanat lämmityspattereihin sekä ilmalukkojen jatkuva poistaminen järjestelmästä voidaan pitää negatiivisena pisteenä..

Läpivirtaus ja umpikuja

Läpivirtausjärjestelmässä veden virtaussuunta tulo- ja poistoputkissa ei muutu. Umpikujajärjestelmässä tulo- ja paluuputkien jäähdytysneste liikkuu vastakkaisiin suuntiin. Tällaiseen verkkoon asennetaan ohituksia ja jäähdyttimet sijaitsevat suljetuilla alueilla, mikä mahdollistaa minkä tahansa niistä sammuttamisen häiritsemättä lämmityksen toimintaa.

Lämmitysjärjestelmien tyypit: umpikuja ja virtaus

Yksityisen talon ja komponenttien kaavio

Kaksipiirisen lämmityksen järjestely edellyttää useita pakollisia elementtejä:

 • lämmityskattila (polttoaineen tyypille ei ole rajoituksia);
 • paisuntasäiliö;
 • suodattaa;
 • lämpöpatterit;
 • putket ja liitosadapterit haarautumista varten (liittimet);
 • lämpöpatterien termostaattiventtiilit;
 • varoventtiilit;
 • lämpömittari;
 • automaattiset ilmanpoistoventtiilit;
 • hanat ja säätöventtiilit, jotka on suunniteltu irrottamaan lämpöpatterit lämmitysjärjestelmästä ja tyhjentämään niistä vettä;
 • lämmityksen tasapainotuslaite.

Jos on tarpeen järjestää pakotettu kierto, tarvitset myös kiertovesipumpun..

Mikä kaava on parempi valita

Johdotus valitaan ottaen huomioon monet tekijät – yksityisen talon pinta -ala ja kerrosten lukumäärä, varattu budjetti, lisäjärjestelmien läsnäolo, virtalähteen luotettavuus ja niin edelleen. Annamme useita yleisiä suosituksia valinnasta:

 1. Jos aiot koota lämmityksen itse, on parempi pysähtyä kaksiputkiseen olkapääjärjestelmään. Hän antaa aloittelijoille anteeksi paljon virheitä ja toimii virheistä huolimatta.
 2. Kun huoneiden sisätiloille asetetaan korkeita vaatimuksia, ottakaa keräintyyppinen johdotus perustana. Piilota kampa kaappiin, erota moottoritiet tasoitteen alle. Kaksi- tai kolmikerroksisessa kartanossa on suositeltavaa asentaa useita kammia- yksi kerrosta kohden.

  Putkien asentaminen paristoihin lattian alle

  Radiaalijohdotuksessa on suositeltavaa sijoittaa keräin talon keskelle

 3. Useat sähkökatkot eivät jätä vaihtoehtoja – sinun on koottava piiri, jossa on luonnollinen kierto (painovoima).
 4. Tichelman -järjestelmä soveltuu rakennuksiin, joissa on suuri pinta -ala ja useita lämmityspaneeleja. Saranan asentaminen pieniin rakennuksiin on taloudellisesti epäkäytännöllistä..
 5. Pienessä maalaistalossa tai kylpylässä umpikujajohdotusvaihtoehto, jossa putkistojen asennus on täydellinen.

Neuvoja. Kesämökin lämmitys 2-4 pienelle huoneelle voidaan järjestää käyttämällä yksiputkista vaakasuuntaista järjestelmää alajohdotuksesta-“Leningrad”.

Jos mökkiä suunnitellaan lämmitettäväksi pattereilla, lattialämmityksellä ja vedenlämmittimillä, kannattaa valita umpikuja- tai keräilyjohdotusvaihtoehto. Nämä kaksi järjestelmää voidaan helposti yhdistää muihin lämmityslaitteisiin..

Asennuskaavio: vaaka- ja pystysuuntainen asettelu

Asennuskaavion mukaan kaksiputkiset järjestelmät on jaettu pystysuoraan ja vaakasuoraan.

Pystysuuntainen asettelu keskittyy työskentelyyn monikerroksisissa rakennuksissa (kaksi tai useampia).

 • Lämmityspatterien liittämiseksi jokaiseen kerrokseen tarvitaan lisää putkia.
 • Ylöspäin virtaava ilma poistuu automaattisesti piiristä paisuntasäiliön tai tyhjennysventtiilin avulla.

Vaakasuora kytkentäkaavio on tarkoitettu käytettäväksi yksi-, enintään kaksikerroksisissa rakennuksissa. Ilma vapautuu piiristä “Mayevsky” -venttiilin kautta.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Vaakasuora lämmitysjärjestelmä, jossa on pohjajohdotus, on suosituin ratkaisu pienten kerrostalojen omistajien keskuudessa.

Pystysuoran järjestelmän edut ja haitat

Kahden putken lämmitysjärjestelmässä, jossa on alempi johdotus, tulo- ja paluuputket kulkevat rakennuksen alakerran lattiaan tai kellariin, ja jäähdytysneste virtaa itsenäisesti jokaiseen jäähdyttimeen.

Edut: lämmitysjärjestelmän hyvä säätö, mahdollisuus kunkin lämmittimen erilliseen sammuttamiseen, ei liiallista lämmittimien kulutusta.

Haitat: putkistojen pituus kasvaa yhden putken rakenteeseen verrattuna, käytännöllinen mahdottomuus asentaa asunnon lämpömittareita.

Syyt asunnon lämpömittareiden asentamisen mahdottomuuteen taloissa, joissa on pystysuuntainen lämmönjako

 • Metrologinen ongelma. Lämpömittarin katsotaan toimivan oikein, kun lämmönsiirtimen lämpötilaero tulon ja ulostulon (tulo ja paluu) välillä on yli 3oC. Yhden jäähdyttimen lämmönkulutus vakiokokosta, evien suhteesta ja lämmitysalueesta riippuen vaihtelee välillä 0,5 ° C – 2 ° C.
 • Tarve asentaa lämpömittarit jokaiseen nousuputkeen, mikä on kallista ja erittäin hankalaa. Jatkossa käyttäjän on otettava lukemat manuaalisesti jokaisesta mittarista, lisättävä ne ja toimitettava ne lämmönjakeluorganisaatiolle. Matemaattisten virheiden ja inhimillisten virheiden riski. Korkeat todentamiskustannukset, jotka kompensoivat osittain asennussäästöjä ja lisäävät sijoitetun pääoman tuottoa.
 • Laitteen käyttöalue on kirjoitettu lämpömittarin passiin. Esimerkiksi Ultraheat T -230 – “Mittaria käytetään asuntojen, mökkien, kerrostalojen ja pienyritysten energiankulutuksen mittaamiseen … lämpötila mitataan tulo- ja paluuputkissa …. jne.”. Missään ei ole sanaa akusta, mutta akussa ei ole syöttö- ja paluuputkia.

Kaikki edellä mainitut syyt ovat perusteita sille, että lämmöntoimittajaorganisaatiot eivät ota kaupalliseen kirjanpitoon lämmönmittareita, jotka on asennettu taloihin, joissa on lämmitysjärjestelmän pystysuora johdotus.

Ainoa tapa järjestää lämmönmittaus pystyasennossa on lämmönjakajat..

Pystysuorat kaksiputkijohdot yksikerroksisessa talossa

Tällaisen järjestelmän tärkeimmät edut ovat kyky asentaa putket, joiden halkaisija on sama ja korkea paine, koska syöttö- ja paluutasot eroavat toisistaan. Tärkein seikka, joka ei ehkä sovi sinulle, on tarve asentaa paisuntasäiliö lämmittämättömälle ullakolle. Tämä haitta voidaan kuitenkin poistaa siirtämällä säiliö lämmitettyihin alueisiin..

Ne, jotka valitsevat yläreitin, eivät todennäköisesti välitä putkien sijainnista katon alla. Tässä tapauksessa syöttöputki voidaan sijoittaa ikkunoiden yläpuolelle ja säiliö katon alle. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kiertonopeus voi laskea nousuputken pituuden pienenemisen vuoksi. Tässä järjestelmässä putket ovat poikkeuksetta kaikissa huoneissa ikkunoiden yläpuolella..

Jos etäisyys ikkunan yläosasta kattoon on liian pieni, kattoon voidaan tehdä aukko nousuputken viereen niin, että säiliö jää lämmitettyyn huoneeseen. Vain yläosa on eristettävä. Tässä tapauksessa nousuputki on pidempi. Mutta teollisen veden ottaminen on mahdotonta, koska paisuntasäiliötä ei voida yhdistää kulutustarvikkeisiin.

Paluuputki, kun käytetään kahta putkilinjaa, asennetaan lattialle tai lattian alle. Lattia -asennuksissa ei kuitenkaan voida käyttää liitoselementtejä. Ne lisäävät vuotojen todennäköisyyttä..

Ikkunoiden yläpuolella tai katon alla olevat putket pilaavat tilojen ulkonäön. Lisäksi osa lämmöstä katoaa katon kautta. Siksi on olemassa järjestelmä, jossa jäähdyttimien alla on syöttöputki. Mutta tämä ei poista ylimmän asettelun tärkeimpiä haittoja..

Kun jäähdytysneste tulee ylhäältä, ilmalukkoja ei käytännössä ole, koska nousuputken paine on melko korkea. Jos järjestelmään sisällytetään pumppu, voidaan käyttää pienimmän halkaisijan omaavia putkia..

Pystysuora kaksiputkijohdot kaksikerroksisessa talossa

Jos talossa on kaksi kerrosta, tämä järjestelmä on tehokkaampi – kiertoa parannetaan, koska toisen kerroksen ja kellarissa sijaitsevan kattilan lämmittimien korkeusero on suuri. Kuuma vesi kattilasta tulee ullakon tai toisen kerroksen jakelusäiliöön ja kulkee sitten kaltevan putkilinjan kautta lämmityslaitteisiin. Tässä versiossa paisuntasäiliö voidaan yhdistää kuuman veden syöttöön suunniteltuun jakelusäiliöön. Puulämmitteisellä kattilalla talo on täysin riippumaton sähkökatkoista.

Vieläkin menestyvämpi kaksikerroksisessa talossa voi olla yhdistetty järjestelmä-yhden putken ja kahden putken yhdistelmä. Samaan aikaan on edelleen mahdollista säätää lämpötilajärjestelmää kaikissa huoneissa..

Toinen vaihtoehto on asentaa putket toiseen kerrokseen lämpimän lattian muodossa. Tämä osa voidaan asentaa erillisenä yksiputkijärjestelmänä. Jos syöttöputki ohjataan kattilasta toiseen kerrokseen, putkilinjaa ei tarvitse kaltevuttaa..

Yläjohdotuksen haittoja ovat:

 • korkea putken kulutus;
 • ongelmat paisuntasäiliön sijoittamisessa;
 • tilojen esteettinen ulkonäkö;
 • lisäkustannukset koristeellisesta leikkauksesta (piilottaa putket);
 • toisen kerroksen huoneet lämpenevät paremmin;
 • paisuntasäiliön ja jakelusäiliön yhdistäminen ei aina ole mahdollista;
 • ei voida asentaa huoneisiin, joissa on suuri pinta -ala.

Mutta yläreittiä käytetään usein tärkeimmän edun vuoksi – veden kiertonopeus ja ilman lukkojen puuttuminen.

Lämmitysjärjestelmän johdotus monikerroksisessa rakennuksessa

Monikerroksisen rakennuksen lämmitysjärjestelmä

Monikerroksisiin rakennuksiin asennetaan useimmiten yhdistettyjä lämmitysjärjestelmiä – johdotus kaksiputkisille lattioille, huoneistoille, joissa on yksi. Mutta joskus on muitakin vaihtoehtoja..

Pahinta on, jos kerrostalossa käytetään yksiputkista johdotusta. Tällaisen järjestelmän suurin haitta on suuri lämpöhäviö jäähdytysnesteen kuljetuksen aikana. Kuuma vesi virtaa alhaalta, jaetaan kaikkiin huoneistoihin ja palaa samaan putkistoon. Yleensä käy ilmi, että ylempien kerrosten patterit ovat melkein kylmiä. On vielä pahempaa, jos järjestelmää yksinkertaistetaan asennuksen aikana – patterit on upotettu putkistoon, eli ne ovat putkilinjan elementtejä. Ensimmäisten kerrosten asukkaat voittavat. Jäähdytysneste tulee viimeisiin kerroksiin jopa kylmemmäksi kuin yksinkertaistetulla järjestelmällä.

Jäähdyttimien lämpötilan säätämisestä ei kannata puhua ollenkaan. Jos muutat virtausparametreja yhdessä lämmittimessä, ne muuttuvat välittömästi koko järjestelmässä. Lisäksi, jos onnettomuus tapahtuu lämmityskauden aikana, yhden jäähdyttimen vaihtamiseksi sinun on sammutettava koko järjestelmä ja tyhjennettävä vesi siitä. Tämän välttämiseksi käytetään erityisiä puseroita..

On mahdollista parantaa hieman lämmitystehoa yhdellä putkella, jos asennat erikokoisia pattereita – ensimmäiset ovat pieniä, viimeiset ovat suurimpia. Tämä voi tehdä lämmityksestä tasaisempaa. Jos kehittäjä säästää materiaaleja, asentamisen jälkeen ilmenee ongelmia lämpöenergian jakelussa ja vuokralaiset ovat tyytymättömiä.

Kaksiputkinen järjestelmä on kätevämpi, koska sen avulla voit pitää lämpötilan samalla tasolla kaikissa lämmityslaitteissa. Jäähdyttimissä jäähtynyt vesi palautetaan toisen putkilinjan kautta. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus säätää kunkin lämmityslaitteen lämpötilaa ja asentaa hanat termostaatilla. Toinen etu on mahdollisuus sisällyttää järjestelmään pohja- ja sivuliitännöillä varustetut patterit.

Alajohdotuksella varustetun piirin positiiviset ja negatiiviset puolet

Lämmitysjärjestelmillä, joissa on lämmitysväliaineen syöttö kahden putken kautta, joissa on pohjaliitäntä, on seuraavat edut ylempään putkiliitäntään verrattuna:

 1. Lämpöhäviön minimointi – putket sijaitsevat pohjassa, mikä suojaa niitä kosketukselta ullakolle tai kattoon, joka voi olla kylmä talvella;
 2. Kahden putken lämmitys voidaan käynnistää odottamatta rakennustöiden päättymistä, jos talo on vielä rakenteilla;
 3. Jos maalaistalossa on useita kerroksia, voit tarvittaessa kytkeä lämmityksen pois päältä mistä tahansa kerroksesta koskematta muuhun, esimerkiksi tilojen korjaamiseen tai asukkaiden poissa ollessa pitkään;
 4. Kompakti pohjajako kahden putken läpi on helppo käyttää, koska kaikki ohjaus- ja hallintaelementit sijaitsevat yhdessä paikassa – kellarissa tai erillisessä kattilahuoneessa;
 5. Mikä tahansa kaksiputkinen järjestelmä, jossa on pienempi johdotus, kykenee jakamaan lämmön tasaisesti ja tasaisesti lämmitetyille tiloille, mikä säästää energiaa.

Polypropeenista valmistetun kaksiputkisen järjestelmän haitat;

 1. Sinun on ostettava hieman enemmän materiaaleja kuin asennettaessa yksiputkista piiriä;
 2. Alhainen paine jäähdytysnesteen syöttöputkissa luonnollista kiertoa koskevan järjestelmän toteuttamisen aikana edellyttää rinteiden ja käännösten tiukkaa noudattamista;
 3. Tarve laittaa Mayevsky -hanat jokaiseen lämmityspatteriin tai -patteriin sekä järjestelmän ilman jatkuva seuranta ja tarve tyhjentää se;
 4. Jos Mayevskyn nostureiden tai automaattiventtiilien sijasta kasvatetaan ilmajohto, kaikki edut yksiputkiseen johdotukseen nähden katoavat.

Suunnittelu ja laskenta

Kun valitset optimaalisen lämmitystyypin yksityistalolle, kesäasunnolle, on ehdottomasti otettava huomioon talon pinta -ala. Tämä on tärkeää, koska esimerkiksi yksiputkinen järjestelmä, jossa on luonnollinen kierto, näkyy erinomaisesti vain taloissa, joiden pinta-ala on enintään 100 m2. Ja talossa, jonka neliö on huomattavasti suurempi, se ei pysty toimimaan riittävän suuren hitauden vuoksi.

Tästä seuraa, että lämmitysjärjestelmän paineen ensisijainen laskeminen ja lämmitysjärjestelmän suunnittelu on tarpeen, jotta voidaan löytää ja suunnitella järjestelmä, jonka käyttö talossa on järkevämpää. Suunnitelman alustavan laatimisen vaiheessa on yritettävä ottaa huomioon kaikki rakennuksen arkkitehtuurin erityispiirteet. Esimerkiksi jos talo on melko suuri ja vastaavasti myös lämmitettävien huoneiden pinta -ala on suuri, järkevintä olisi ottaa käyttöön lämmitysjärjestelmä, jossa on pumppu, joka kierrättää lämmönsiirtimen.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Toisin sanoen tämäntyyppisten laitteiden pidemmän käyttöiän vuoksi se tulisi sijoittaa paluupiiriin, jonka kautta jo jäähdytetty jäähdytysneste palaa kattilaan toissijaiseksi lämmitykseksi..

Samaan aikaan kiertovesipumpun on täytettävä tietyt ominaisuudet:

 • pitkä palveluaika;
 • merkityksetön sähkönkulutus;
 • korkeajännite;
 • vakaus;
 • helppokäyttöisyys;
 • mekaanisen tärinän puute ja äänettömyys käytön aikana.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa, olipa kyseessä yksityinen tai monikerroksinen rakennus, vaikein ja kriittisin vaihe on hydraulinen laskenta, jossa on tarpeen määrittää lämmitysjärjestelmän vastus.

Laskelmat tehdään aiemmin luodun lämmitysjärjestelmän mukaan, johon on merkitty kaikki järjestelmän komponentit. Kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän hydraulinen laskenta suoritetaan aksonometristen ulokkeiden ja kaavojen avulla. Suunnittelukohteena pidetään eniten kuormitettua putkirengasta, joka on jaettu segmentteihin. Tämän seurauksena putkilinjan hyväksyttävä poikkileikkauspinta-ala, pattereiden vaadittu pinta-ala ja lämmityspiirin hydraulinen vastus muodostetaan..

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  Hydraulisten ominaisuuksien laskenta suoritetaan eri menetelmien mukaisesti..

  Yleisin:

  1. laskelmat spesifisten lineaaristen painehäviöiden menetelmällä, mikä mahdollistaa jäähdytysnesteen lämpötilan vastaavat muutokset kaikissa johdotuksen osissa;
  2. laskelmat resistanssi- ja johtavuusindikaattoreiden parametreista, jotka mahdollistavat vaihtelevat lämpötilan vaihtelut.

  Ensimmäisen menetelmän tulos on selkeä fyysinen kuva, jossa on jaettu kaikki lämmityspiirin havaitut vastukset. Toinen laskentamenetelmä mahdollistaa selkeiden tietojen saamisen veden kulutuksesta, lämpötilan arvoista kussakin lämmitysjärjestelmän elementissä..

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  Kuinka tehdä laskelma

  Ilman tulevan lämmitysjärjestelmän tehon alustavaa laskentaa on melko vaikea saavuttaa mukava lämpö talossa. Lämpölaskenta auttaa valitsemaan:

  • optimaalisen tehon lämmityskattila;
  • patterit, joissa on tarvittava määrä osia;
  • putket, venttiilit jne..

  Lämpölaskentaa varten tarvitset seuraavat tiedot:

  • Rakennuksen ja jokaisen huoneen kokonaispinta -ala, kattojen korkeus.
  • Jokaisen huoneen tarkoitus (makuuhuone, olohuone, keittiö, kodinhoitohuone jne.).
  • Rakennusten läsnäolo rakennuksen vieressä.
  • Materiaali, josta rakennus rakennettiin (seinät ja katto, lattia ja katot, katto).
  • Käytetty eristystyyppi.
  • Ikkunoiden ja ulko -ovien lukumäärä, tyyppi ja mitat.
  • Lämmityskauden kesto ja alueen “tuuliruusu”, keskilämpötilan minimit tällä kaudella.
  • Haluttu lämpötila talossa.
  • Liitäntäpisteet viestintään (kaasu, sähkö, vesihuolto).

  Tehon ja lämmön haihtuminen

  Tarvittavan lämmöntuotannon laskeminen antaa sinun valita tarkan mallin lämmityskattilasta ja pattereista.

  Menetelmä 1. Lämmitystehon laskeminen alueen mukaan:

  Q = S × A × k, missä:

  • Q – Lämmöntuotto (wattia).
  • S – Rakennuksen sisäpinta -ala (m2).
  • A – Wattien määrä lämmitysjärjestelmän kokonaistehosta 1 m²: n kohden (yleensä 100-150 wattia).
  • k – Tehokerroin kovassa pakkasessa (1,2 tai 1,25).

  Tärkeää: Joskus on epäkäytännöllistä laskea huoneen kapasiteettia yhdellä kentällä. On parempi jakaa alue asuin- ja tekniseksi. Ensimmäisessä käytetään indikaattoria A = 100 tai 150 wattia, toisessa A = 50 tai 75 wattia.

  Tämä menetelmä on yksinkertainen, mutta se ei aina ole paras ratkaisu, koska ei ota huomioon alueen ilmasto -ominaisuuksia tai tilojen korkeusindikaattoreita tai materiaalien ominaisuuksia, joista talo on rakennettu jne..

  Menetelmä 2. Lämmitystehon laskeminen huoneen tilavuuden ja alueen ilmasto -ominaisuuksien perusteella.

  Q = (S × B × C × X) + (E × 200 + F × 100), missä:

  • Q – Lämmöntuotto (wattia).
  • S – Rakennuksen sisäpinta -ala (m2).
  • B – Seinäkorkeus (m).
  • C – Korjauskerroin lämpöhäviölle (esimerkiksi omakotitaloissa se on 60).
  • X – Alueellinen kerroin.
  • E – Ovien lukumäärä.
  • F – Ikkunoiden lukumäärä.
  Talvi tyyppi Alue Alueellinen kerroin
  Lämmin talvi Etelä, Mustanmeren rannikko 0,7 – 0,9
  Lievä talvi Venäjän keskialue, luoteis 1,2
  Kova talvi Siperia 1.5
  Erittäin kylmä talvi Chukotka, Yakutia, Kauko -Pohjola 2

  Hydraulinen laskenta

  Järjestelmään syntyvä jäähdytysnesteen paine ei ole vakio. Siihen vaikuttavat jatkuvasti putkistoon syntyvä kitkavoima, lämpötilan osoittimien korjaus jne. Tämä voi johtaa epätasapainoon lämmityspiirissä.

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  Tämä voidaan välttää hydrauliikkalaskennalla, joka varmistaa jäähdytysnesteen syötön jokaiseen jäähdyttimeen tarvittavan määrän määritettyjen parametrien ylläpitämiseksi. Laskennan aikana määritetään seuraavat:

  • putkien halkaisija ja läpimitta;
  • mahdolliset painehäviöpisteet;
  • jäähdytysnesteen optimaalinen tilavuus;
  • hydrauliset tasapainotusolosuhteet.

  Laskemme jäähdytysnesteen tilavuuden kattilan tehon mukaan:

  V = 13,5 × Q, missä:

  • V – Lämmitysputken vesimassan tilavuus.
  • 13.5 – Ks. lämmitysaineen tilavuus yksikköä kohti.
  • Q – Kattilan teho (kW).

  Jäähdytysnesteen tilavuuden laskeminen voidaan suorittaa myös piirin todellisen kapasiteetin mukaan, kun kaikki piirin rakenneosien tilavuudet lasketaan yhteen (putket, patterit jne.).

  Jäähdytysnesteen liikenopeuden laskeminen:

  V = (Q × L × 0,86) 🙁 K-Ko), missä:

  • V – Jäähdytysnesteen liikenopeus (m / s).
  • Q – Kattilan teho (wattia).
  • L – kattilan tehokkuus.
  • K – Lämmitysaineen lämpötila kattilan ulostulossa.
  • Ko – Paluuvirtauslämpötila.

  Nesteen optimaalisen nopeuden katsotaan olevan alueella 0,3 – 0,7 m / s. Poikkeaminen vakiintuneesta standardista uhkaa joko piirin tuuletuksella tai tarpeettomalla melulla.

  Kuinka laskea putken halkaisija

  Kun järjestät umpikuja- ja keräilyjohdotuksen maalaistalossa, jonka pinta-ala on jopa 200 m², voit tehdä ilman tarkkoja laskelmia. Ota poikkileikkaus moottoriteistä ja yhteyksistä suositusten mukaisesti:

  • jäähdytysnesteen syöttämiseksi pattereihin, joiden koko on enintään 100 neliömetriä, DN15 -putkilinja (ulkokoko 20 mm) riittää;
  • liitännät paristoihin tehdään poikkileikkauksella DN10 (ulkohalkaisija 15-16 mm);
  • kaksikerroksisessa 200 neliön talossa jakeluputki on tehty halkaisijaltaan Du20-25;
  • jos lattialla olevien pattereiden määrä ylittää 5 kappaletta, jaa järjestelmä useisiin haaroihin, jotka ulottuvat halkaisijaltaan 32 mm: n nousuputkesta.

  Neuvoja. Edellä olevissa kaavioesimerkeissä verkko- ja liitäntähalkaisijat on merkitty melko tarkasti. Voit käyttää näitä tietoja kehittäessäsi kodin lämmitysprojektia..

  Painovoima- ja rengasjärjestelmä on suunniteltu teknisten laskelmien mukaan. Jos haluat itse määrittää putkien poikkileikkauksen, laske ensin jokaisen huoneen lämmityskuormitus ilmanvaihto huomioon ottaen ja selvitä sitten tarvittava jäähdytysnesteen virtauskaava käyttämällä kaavaa:

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  • G on lämmitetyn veden massavirta tietyn huoneen (tai huoneryhmän) pattereita syöttävän putken osassa, kg / h;
  • Q on tämän huoneen lämmittämiseen tarvittava lämmön määrä, W;
  • Δt on laskettu lämpötilaero tulo- ja paluulämpötilassa, ota 20 ° С.

  Esimerkki. Toisen kerroksen lämmittämiseksi +21 ° C: n lämpötilaan tarvitaan 6000 W lämpöenergiaa. Katon läpi menevän lämmitysnousun on tuotava 0,86 x 6000/20 = 258 kg / h kuumaa vettä kattilahuoneesta.

  Kun tunnet jäähdytysnesteen kulutuksen tunnissa, syöttöputken poikkileikkaus on helppo laskea kaavalla:

  Kuinka laskea lämmitysputkien halkaisijat

  • S on vaaditun putken osan pinta -ala, m²;
  • V – kuuman veden kulutus tilavuusprosentteina, m³ / h;
  • ʋ – jäähdytysnesteen virtausnopeus, m / s.

  Viite. Kierrätyspumpulla varustettujen painejärjestelmien jäähdytysnesteen liikenopeus on 0,3 … 0,7 m / s. Painovoiman avulla virtaus on hitaampaa – 0,1 … 0,3 m / s.

  Esimerkin jatkoa. Pumppu antaa lasketun virtausnopeuden 258 kg / h, otamme veden nopeuden 0,4 m / s. Syöttöjohdon poikkipinta-ala on 0,258 / (3600 x 0,4) = 0,00018 m². Laskemme poikkileikkauksen uudelleen halkaisijaksi ympyrän pinta -alan kaavalla, saamme 0,02 m – putki DN20 (ulompi – Ø25 mm).

  Huomaa, että jätimme huomiotta veden tiheyden eron eri lämpötiloissa ja korvasimme massavirtauksen kaavassa. Virhe on pieni, ja käsityölaskelma on varsin hyväksyttävä.

  Putken halkaisija

  Putken poikkileikkauksen määrittäminen perustuu lämpö- ja hydraulisten laskelmien tuloksiin.

  D = √354 × (0,86 × Q) 🙁 K-Ko): V, missä:

  • D – Putken osa (cm).
  • Q – Kattilan teho (wattia).
  • K – Lämmitysaineen lämpötila kattilan ulostulossa.
  • Ko – Paluuvirtauslämpötila.
  • V – Jäähdytysnesteen liikenopeus (m / s).

  Laskenta on melko monimutkaista, joten on helpompaa käyttää valmiita taulukoita tai erityisiä online-laskimia, jotka ovat laajalti saatavilla Internetissä..

  Kaikkien laskelmien tuloksena piirretään suunnitelma yksityisen talon (asunnon) yksittäisestä lämmityksestä, jossa on kaaviot ja tiedot järjestelmän jokaisesta elementistä.

  Tärkeitä vivahteita kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän suunnittelussa omaan kotiin

  Järjestelmän paineen testaus

  Lämmitysjärjestelmää on mahdotonta ottaa käyttöön ilman painetestausta – hydraulinen tai pneumaattinen testi putkilinjojen ja niiden liitäntöjen lujuudelle.

  Ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavien testien lisäksi suoritetaan painetestaus:

  1. Ennen jokaisen lämmityskauden alkua. Tavoitteena on tunnistaa heikentyneet tai paineettomat alueet, työntää putkia, jotta päästäisiin eroon lietteestä, joka vähentää läpäisevyyttä.
  2. Korjausten jälkeen, joiden aikana putkilinjan osat, liittimet ja tiivisteet vaihdettiin.
  3. Asennuksen jälkeinen paineen testaus suoritetaan kahdesti: ensiksi havaitaan vuotavien liitosten läsnäolo ja toisen kerran – sen varmistamiseksi, että järjestelmä toimii..

  Tämä huolto auttaa pitämään piirin aina toimintakunnossa, mikä takaa rakennuksen lämmityksen talvella..

  Alajakso

  Lämmitysputkien testaus suoritetaan vain lämmityskauden ulkopuolella, kun jäähdytysneste on poistettu kokonaan järjestelmästä. Koska painetestauksessa on mukana lisääntyneitä kuormia, on tarpeen seurata instrumenttien painetta.

  Menettely voi vaihdella lämmityspiirien tilan mukaan..

  Otettu huomioon:

  • putken materiaali ja seinämän paksuus;
  • vahvistusominaisuudet;
  • järjestelmän palvelemien kerrosten lukumäärä;
  • mahdollisuus reitittää syöttöputki.

  Prosessi koostuu useista vaiheista:

  1. Valmistelut.
  2. Vaikuttaa piiriin vedellä tai paineilmalla puolet RD -paineesta (käyttöpaine).
  3. Tietojen syöttäminen rekisteriin ja säädöksen laatiminen.
  4. Huuhtelun esikäynnistys.

  Jos ongelmia havaitaan, suoritetaan korjaustöitä, minkä jälkeen piiri on testattava uudelleen..

  Testin päätyttyä painetta ei lasketa vielä 30 minuuttiin, jonka aikana tulee selväksi, onko vuotoja.

  Lämmitysjärjestelmän paineen testaus

  Jos haluat, että lämmitysjärjestelmä toimii sujuvasti ja ilman mitään ongelmia sen kanssa, se on suunniteltava ja asennettava hyvin. Mutta kuten käy ilmi, tämä ei riitä. Laitteet on otettava käyttöön.

  Tätä varten ei tehdä muuta kuin painetestaus – hydrauliset testit, OKPD: n lämmitysjärjestelmän painetestaus – tarvittavat testit, jotka on suoritettava paitsi järjestelmän asennuksen lisäksi myös lämmittimen vaihdon tai korjauksen yhteydessä. valmistautuminen seuraavaan lämmityskauteen.

  Tällainen tiiviystesti paljastaa kaikki rikkomukset ja tällaisen työn tarve on ilmeinen. Puristaminen vei enemmän aikaa ja vaivaa, nyt se on paljon helpompaa. Työt suoritetaan erikoislaitteilla.

  Seuraavaksi aloitamme puristamisen. Se sisältää useita aktiviteetteja. Teemme järjestelmän ennaltaehkäisevän huollon ja sen valmistelun. On tarpeen luoda paine järjestelmän sisään, se on välttämätöntä työn kannalta. Viimeinen vaihe on koko lämmitysjärjestelmän huuhtelu.

  Jos järjestelmä on läpäissyt kaikki testit, se on käyttövalmis..

  Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

  Suunnitteluominaisuuksia

  Tämä CO on suljettu silmukka, joka koostuu kahdesta haarasta, joita pitkin jäähdytysneste liikkuu. Se lämmitetään kattilalaitoksessa. Lisäksi putkilinjan haaran (syöttö) kautta lämmitetty vesi (suolavesi, pakkasneste) tulee lämmityslaitteisiin (paristot, rekisterit), minkä vuoksi ilma lämmitetään lämmitetyissä huoneissa. Jäähdytetty vesi johdetaan kaikista pattereista paluulinjaan (paluulinja), joka on kytketty kattilayksikön tuloon. Tärkeimmät erot on esitetty kaavioissa.

  Suurin etu on, että kaksiputkisella lämmityksellä jäähdytysnesteen lämpötila pysyy käytännössä muuttumattomana.

  Suurin haitta (jonka yksiputkisen lämmityksen kannattajat aina ilmaisevat) on putkilinjan suurempi virtausnopeus, mikä tarkoittaa koko hiilidioksidipäästön korkeampia arvioituja kustannuksia

  Asiantuntijan kommentti: Yhden putken lämmitysjärjestelmän hinta ei ole niin alhainen. Sarjaliitännän vuoksi jäähdytysneste jäähtyy yhä enemmän kulkiessaan jokaisen seuraavan jäähdyttimen läpi. Jotta riittävän paljon lämpöä saataisiin lopullisiin pattereihin, on tarpeen lisätä lämmönsiirtoaluetta lisäämällä akkuosien määrää. Tämä nostaa yksiputkisen hiilidioksidin kustannuksia.

  Materiaalien valmistus

  Kaksiputkisen lämmityksen asentamiseen kuuluu laaja valikoima käytettyjä materiaaleja, joista jokaisella on omat etunsa ja heikkoutensa. Teräs, kupariseokset ja polypropeeni voidaan valita putkistojen materiaaliksi..

  Metalli

  Metalliputkissa liitos liittimillä (palloventtiilit, tasapainotusventtiilit) suoritetaan laippojen avulla, joihin putken kierre katkaistaan ​​ja liitos tehdään suoraan hitsaamalla.

  Polypropeeni

  Polypropeeniputket asennetaan käyttämällä erityistä juotoslaitetta. Jos aiot tehdä asennuksen itse, voit vuokrata tällaisia ​​laitteita..

  DIY -asennus

  Yksinkertaisten sääntöjen noudattaminen mahdollistaa 2-putkisen lämmityksen asentamisen omin käsin:

  • Päälle asetetaan piiri, joka syöttää lämmitetyn jäähdytysnesteen kattilasta jäähdyttimeen. Pohja – palauttaa jätevesi takaisin kattilaan.
  • Viivat asetetaan yhdensuuntaisesti toistensa kanssa.
  • Lämmityspiirin on kallistuttava poispäin lämmityselementistä kohti ulointa akkua.
  • Lämpöhäviön vähentämiseksi keskimmäinen nousuputki on eristettävä.
  • Lämpöverkon yksittäisten osien korjaamista varten on asennettu sulkuventtiilit.
  • On suositeltavaa minimoida kulmien määrä, jotka vähentävät jäähdytysnesteen liikenopeutta.
  • On tarpeen valita tarkasti ääriviivat käytettyjen putkien poikkileikkaukselle.
  • 1 – 1,2 metrin välein putkisto on tuettava kiinnitysjärjestelmällä (erityisesti käytettäessä metalliputkia).

   Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

   Asennus on suoritettava seuraavassa järjestyksessä:

  1. Keskitetty nousuputki on kytketty asennettuun lämmityskattilaan.
  2. Keski -nousuputki liitetään paisuntasäiliöön.
  3. Säiliöstä putkisto haarautuu lämmityslaitteiden vaiheittaisella asennuksella.
  4. Rinnakkaisen jäteveden paluulinjan asennus alkaa kattilan pohjasta..
  5. Pumppu asennetaan kattilan tulo- tai poistoaukkoon (harvemmin) (tarvittaessa).

  Tasot

  Lyhyesti sanottuna asennus koostuu seuraavista kohdista:

  • syöttöputki nostetaan kattilasta ja liitetään paisuntasäiliöön;
  • yläputken putki otetaan ulos säiliöstä, joka menee kaikkiin pattereihin;
  • ohitus (jos varusteena) ja pumppu on asennettu;
  • paluulinja vedetään yhdensuuntaisesti syöttöjohdon kanssa, se liitetään myös pattereihin ja leikataan kattilaan.

  Kattila

  Kaksiputkijärjestelmää varten kattila asennetaan ensin, jota varten luodaan minikattilahuone. Useimmissa tapauksissa tämä on kellari (mieluiten erillinen huone). Päävaatimus on hyvä ilmanvaihto. Kattilalla on oltava vapaa pääsy ja sen on sijaittava jonkin matkan päässä seinistä.

  Lattia ja sen ympärillä olevat seinät on vuorattu tulenkestävällä materiaalilla, ja savupiippu johdetaan kadulle. Asenna tarvittaessa kattilan lähelle pumppu kiertoon, jakotukki jakeluun, ohjaus ja mittauslaitteet.

  Asennusalgoritmi

  Kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän asennus sen ominaisuuksista riippumatta edellyttää seuraavien työkalujen, kalusteiden, materiaalien ja laitteiden käyttöä:

  • mittanauha, lyijykynä / merkki, rakennuksen taso, luoti;
  • sähköpora;
  • ruuvimeisseli;
  • putkilinjan asennustyökalu (valitusta putkityypistä riippuen);
  • säädettävät ja kaasuavaimet;
  • putket (valinnaisesti: metalli-muovi, teräs, kupari, polypropeeni);
  • lämmityslaitteet;
  • tuuletusaukot (manuaalinen jokaiselle paristolle, automaattinen koko piirille);
  • paisuntasäiliö;
  • kattilan putkiston elementit;
  • tyhjennyshana ja takaiskuventtiili järjestelmän muodostamista varten jne..

  Asennuksen yksinkertaistamiseksi suoritetaan lämmitysjärjestelmän aksonometria – erityiset piirustukset luodaan lämmityspiirille talon jokaisessa kerroksessa. Lämmitysjärjestelmän aksonometrinen kaavio viittaa piirustuksen kunkin elementin sijaintiin kolmea koordinaattiakselia pitkin, joista yksikään ei ole yhdensuuntainen taivaan tason kanssa. Aksonometrisen lämmitysjärjestelmän avulla näet selvästi kaikkien elementtien suhteellisen sijainnin avaruudessa. Esimerkki lämmityksen näkökulmasta näyttää kuvasta:

  Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

  Kiertokiertoinen lämmitysjärjestelmä asennetaan seuraavassa järjestyksessä:

  • Lämmityslaitteen asennus erityiseen paikkaan (erillinen huone), joka on viimeistelty palamattomalla materiaalilla.
  • Kattilan putkiston asennus, kiertovesipumppu, jakeluputken liitäntä, jos lämmityspiirejä on useita.
  • Lämmityslaitteiden asennus (kiinnitys seinään tai telineisiin lattiaan). Akun alareunan ja lattian välillä sekä akun yläreunan ja ikkunalaudan välillä on oltava vähintään 10 cm: n rako ilmankiertoa varten.
  • Putkiston asennus, tulo- ja paluuputkien liittäminen pattereihin, sulkuventtiilien, säätöventtiilien, Mayevsky-hanojen ja lämpötila-anturien asennus.
  • Järjestelmän täyttö ja paineen testaus. Kun piiri on tarkistettu vuotojen varalta, ilma poistuu jäähdyttimistä. Silloin järjestelmä on tasapainossa..

  Materiaalit ja komponentit

  1-2-kerroksisen rakennuksen lämmittämiseen tarvitset seuraavat komponentit:

  • kattila;
  • valurauta -akut, metalliset patterit;
  • putket (metalli, polypropeeni tai muut);
  • liitososat (liittimet);
  • asemat;
  • laajennuskapasiteetti;
  • järjestelmän hätäsulkuventtiilit;
  • tuuletusaukot.

  Valintakriteerit

  Kattila valitaan ottaen huomioon polttoaineen saatavuus ja hinta, järjestelmän arvioitu kapasiteetti, automaatiotason vaatimukset. Suosituimmat ovat kaasu- ja kiinteän polttoaineen kattilat.

  Jäähdyttimien tyypit

  Markkinoilla olevat lämpöpatterit on valmistettu seuraavista:

  • valurauta
  • alumiini
  • tulla
  • kupari-
  • teräksen (putki) ja alumiinin (evät) yhdistelmät

  Jäähdyttimen valinnassa kiinnitetään huomiota laitteen teknisiin ominaisuuksiin, kestävyyteen ja luotettavuuteen, helppoon asennukseen, suunnitteluun ja kytkentäperiaatteeseen. Esimerkiksi valurautaakkujen inertiteetin vuoksi ei ole järkevää asentaa niihin termostaatteja mikroilman säätämiseksi. Teräs- ja bimetallipatterit ovat alttiita korroosiolle, ja niitä käytetään parhaiten suljetuissa lämmitysjärjestelmissä.

  Polypropeeniputket

  Putkilinjan laskemiseen käytetään putkia:

  • teräs (tavallisesta tai seostetusta ruostumattomasta teräksestä)
  • kupari-
  • polypropeenia, lasikuitua tai alumiinifoliota
  • XLPE
  • metalli-muovi

  Kun valitset, ota huomioon kestävyys, korroosionkestävyys, sopivuus piilotettuun tiivisteeseen (tasoitteen alle), hinta. Polymeeriputkien asennus voidaan tehdä itsenäisesti, ja metalliputken asentaminen vaatii hitsauskoneen (teräselementtien kiinnittämiseen) tai kuparin juottamiseen käytettävän laitteen taitoa. Liittimien on vastattava putkia

  Putkien valinta halkaisijan mukaan

  Voit varmistaa huoneen hyvän lämmityksen, jos valitset oikean putken poikkileikkauksen. Lämpövoima on tässä perustana. Se riippuu siitä, kuinka paljon vettä pitäisi liikkua tietyn ajan kuluessa. Lämpötehon laskemiseen käytetään seuraavia kaavoja: G = 3600 × Q / (c × Δt), jossa: G – nesteen kulutus talon lämmitykseen (kg / h); Q – lämpöteho (kW); c – veden lämpökapasiteetti (4,187 kJ / kg × ° C); Δt – lämmitettyjen ja jäähdytettyjen nesteiden lämpötilaero (vakioarvo – 20 ° C).

  Jotta järjestelmä toimisi tasapainoisesti, sinun on laskettava putkien poikkileikkaus. Tämä vaatii seuraavan kaavan: S = GV / (3600 × v), jossa: S – putkien poikkileikkaus (m2); GV – veden kulutus (m3 / h); v on jäähdytysnesteen liikenopeus (0,3-0,7 m / s).

  Putken halkaisija

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  Kuinka liittää patterit

  On kolme tapaa liittää patterit:

  • Yksipuolinen (sivu). Lämmönpoisto on noin 95%. Suositellaan liitettäessä jopa 15 -osaisia ​​pattereita.
  • Diagonaali (risti). Lämmönsiirto on noin 100%. Koskee paristoja, joissa on vähintään 15 osaa.
  • Alempi. Lämmönsiirto on noin 85%. Useimmiten käytetään piilotettujen putkilinjojen sijoittelukonsepteihin.

  Kuinka tasapainottaa järjestelmää

  Ilman tasapainotusta kauimpana kattilasta olevat lämpöpatterit lämpenevät jäännösperiaatteen mukaisesti jopa kattilan maksimikäytössä.

  • Menetelmä 1. Elektroninen virtausmittari laskettujen tietojen perusteella.

  Oikeinta menetelmää ei kuitenkaan voida suorittaa ilman projektia ja hydraulisia laskelmia. Lisäksi tarvitset:

  • varusteiden säätäminen jokaisessa nousuputkessa;
  • tasapainotusventtiili liittimillä elektroniikan liittämistä varten;
  • erikoislaitteet, jotka on kytketty säätöventtiileihin.

  Elektroninen laite lämpötilan tarkkaa säätämistä varten on kytketty venttiililiittimiin ja mittaa lämmönsiirtimen todellisen virtausnopeuden. Tämän jälkeen tavoitteet asetetaan kääntämällä karaa..

  Tärkeä. Tällä hetkellä voit ostaa erityisen tasapainoventtiilin, jossa on virtausmittarin pullo. Tämä laite mahdollistaa järjestelmän tasapainottamisen analogisesti edellä kuvatun menetelmän kanssa..

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  • Menetelmä 2. Kunkin jäähdyttimen tasapainottaminen lämpötilan mukaan.

  Tätä varten jokaisen akun ulostuloon on asennettava säätöventtiili. Tarvitset myös erityisen lämpömittarin metalliventtiilin rungon lämpötilan mittaamiseen..

  1. Piirin uloimman akun venttiili avautuu kokonaan.
  2. Loput rivistä irrotetaan useilla kierroksilla kattilan nostamisen periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi kattilan ensimmäinen jäähdytin 1 kierros, toinen 2 kierrosta jne..
  3. Lämpötilaa mitataan piirin jokaisesta venttiilistä, kunnes se tasaantuu ollenkaan.

  Kuinka paljon tällaisen järjestelmän asennus voi maksaa?

  Kaksipiirisen lämmityksen asennuskustannukset riippuvat useista tekijöistä:

  • huoneen alue;
  • käytettyjen laitteiden ja materiaalien kustannukset;
  • lämmitystyyppi (lattialämmitys, konvektorilämmittimet jne.) ja vastaavasti työn monimutkaisuus;
  • lämpötilan säätö (manuaalinen tai automaattinen);
  • tarve kytkeä kuuman veden syöttö ja monet muut. DR.

  Esimerkiksi talo, jonka pinta -ala on 100 m² ja keskimäärin noin 260 000 ruplaa. Vähimmäispalkki on noin 160 000 ruplaa.

  Kun teet työn itse, voit vähentää näitä kustannuksia lähes 2 kertaa.

  Järjestelmän käynnistys

  1. Ennen käynnistystä tarkastetaan visuaalisesti kattilan, pattereiden, putkien ja liitoselementtien eheys ja tiiviys, tuuletusaukkojen ja tyhjennysventtiilien toiminta. Myös savupiipun veto ja eheys tarkistetaan. Tarvittaessa se puhdistetaan ja korjataan.
  2. Suljetut lämmityspiirit vaativat alustavan hydrodynaamisen huuhtelun, joka suoritetaan erityisellä suodatinpumpulla.
  3. Painetestausta varten suljettu järjestelmä täytetään lisääntyneellä jäähdytysnesteen määrällä (joskus ilmaa) lisäyksikön kautta, joka sijaitsee piirin alimmassa kohdassa.
  4. Jäähdytysaineena (mieluiten propyleeniglykolia, turvallista ihmisten terveydelle) tai tavallisena tislatussa vedessä käytetään erityistä pakkasnestettä.
  5. Mayevskyn hanojen (suuttimien tai venttiilien) avulla putkeen sijoitettua ilmaa lasketaan, kunnes neste virtaa.
  6. Kattila käynnistetään valmistajan suositusten mukaisesti..
  7. Lämmitettäessä jäähdytysnestettä kattilassa, täyttöventtiili avautuu ja syöttää nestettä piiriin. Kattilan painemittareita käytetään paineen tarkistamiseen. Paineilmaisin ei saa ylittää kolmea ilmakehää.
  8. Paisuntasäiliön ilmakammion paineen tulisi olla 5-7% korkeampi kuin järjestelmän paine.

  Tämän seurauksena lämmitysjärjestelmän on pidettävä asetettu lämpötilajärjestelmä vakaasti ilman paineen nousua..

  Putkilinjan laskeminen

  Lämmitysputkien asennus lattiaan

  Pohjajohdotuksella varustetun järjestelmän tulo- ja paluuputket on asennettu rinnakkain. Putket on piilotettu lattiaan, seiniin tai jalkalistan taakse. Avattaessa alasputki tulee sijoittaa sellaiselle etäisyydelle lattiasta, ettei se häiritse puhdistusta.

  Jos lämmitysjärjestelmässä ei ole kiertovesipumppua, patterit sijoitetaan eri korkeuksille – mitä kauempana kattilasta, sitä alhaisempi. Putkilinjan kaltevuuden tulisi olla 1-2 astetta.

  Paikoissa, joissa putket kulkevat seinien ja kattojen läpi, erityiset “lasit” on esiasennettu. Niiden halkaisijan tulisi olla hieman suurempi kuin putken ulompi osa – lämpölaajenemista varten tarvitaan rako muodonmuutoksen ja piirin vaurioitumisen välttämiseksi. Täytä aukko silikonitiivisteellä.

  Käynnistys ja tasapainon määrittäminen

  Putkien laskemisen ja pattereiden kiinnittämisen, täyttämisen ja käynnistämisen jälkeen on tarpeen suorittaa ensimmäinen lämpötilan tasapainotus. Parametrit on ilmoitettu suunnitteludokumentaatiossa. Toistuva menettely suoritetaan tällaisissa tapauksissa:

  • huoneen eri osien lämpöpatterit lämpenevät epätasaisesti;
  • yhdessä niistä kuulet veden äänen.

  Jos kaikki toimii oikein, tasapainottaminen ei ole sen arvoista uudelleen. Sinun ei myöskään pitäisi säätää parametreja itsenäisesti, jos talo on kerrostalo, jossa on keskitetty lämmitysjärjestelmä..

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä on paras vaihtoehto suurissa rakennuksissa. Nykyään sen suunnitteluvaihtoehtoja on useita, joten jokaisessa yksittäistapauksessa voit löytää sopivan.

  Tapoja lisätä järjestelmän termistä inertiaa

  Jos alueesi talvet ovat kylmiä ja olet huolissasi siitä, että paristot jäähtyvät käyttöveden käytön aikana, annamme sinulle vinkkejä tämän välttämiseksi. Tietenkin, ensinnäkin, sinun on huolehdittava seinien ja ikkunoiden, katon ja lattian hyvästä lämmöneristyksestä, mutta tässä ei ole kyse siitä..

  Ainoa tapa pysäyttää jäähdytysnesteen jäähdytys on lisätä sen lämpökapasiteettia. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä jäähdytysnesteen tilavuutta käyttämällä halkaisijaltaan suurempia putkia..

  Lisäksi voit käyttää massiivisia valurautaakkuja, joissa on lattia -asennus. Tällaiset lämmityslaitteet jäähtyvät hyvin pitkään, koska niiden massa voi saavuttaa 100 kg..

  Lopuksi, kuten jo mainittiin, järjestelmään voidaan rakentaa lämmönvaraaja – useita satoja litroja (jopa 2000) oleva säiliö, joka on kytketty kattilan ja lämmitysjärjestelmän väliin. Tämä kuitenkin kumoaa järjestelmän kaikki edut: se tulee kalliimmaksi ja vie enemmän tilaa..

  Asennussuositukset

  Jos järjestelmän kokoonpanotyö suoritetaan omin käsin, ohjattu toiminto tarvitsee vaiheittaisen kuvauksen asennusprosessista.

  On tärkeää noudattaa näitä sääntöjä:

  • on tarpeen varustaa 2 piiriä: kuuma ja kylmä vesi;
  • putket on asennettava pienellä kaltevuudella kohti viimeistä jäähdytintä;
  • molemmat ääriviivat asetetaan rinnakkain toistensa kanssa;
  • lämmönhukan estämiseksi pää nousuputkessa on parempi kääriä se eristimellä;
  • ylimmän veden keräämiseen tarkoitettu säiliö asennetaan korkeimpaan kohtaan;
  • putkien ja liittimien koon on vastattava toisiaan;
  • kaikki järjestelmän osat on valmistettu yhdestä materiaalista.

  Työjärjestys on seuraava:

  1. Päänousun siirtäminen kattilasta. Paisuntasäiliö on asennettu sinne..
  2. Kasvatusputket.
  3. Samanaikainen putkenlasku, jonka avulla kylmä neste syötetään kattilaan.
  4. Pumpun kiinnitys.
  5. Paristojen tai pattereiden liittäminen.

  Ennen 2-putkisten lämmitysjärjestelmien tankkausta sinun on tarkastettava huolellisesti, ovatko kaikki liitännät tiukasti kiinni.

  Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: järjestelmät, edut ja haitat

  Miten putkien paine suoritetaan?

  Putkilinjan paineen testaus on kattava tiiviystesti pumpattavan aineen mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Putkien paineen testaus suoritetaan paitsi järjestelmien yhteydessä …

  2-putkinen lämmitysjärjestelmä

  Putkilinjan järjestelyvaihtoehdot

  Kaksiputkista reititystä on kahta tyyppiä: pystysuora ja vaakasuora. Pystyputket sijaitsevat yleensä monikerroksisissa rakennuksissa. Tämän järjestelmän avulla voit tarjota lämmityksen jokaiselle huoneistolle, mutta samalla materiaalien kulutus on suuri..

  Jäähdytysnesteen saapuva ja ohittava liike

  Kaksiputkista lämmitysjärjestelmää, jossa kuumaa vettä liikkuu eri suuntiin, kutsutaan laskuriksi tai umpikujaksi. Kun jäähdytysnesteen liike suoritetaan molempia putkilinjoja pitkin samaan suuntaan, sitä kutsutaan ohitusjärjestelmäksi.

  Tällaisessa lämmityksessä, usein putkia asennettaessa, he turvautuvat teleskoopin periaatteeseen, joka helpottaa säätöä. Toisin sanoen putkea asennettaessa putkiosat asetetaan peräkkäin, pienentäen vähitellen niiden halkaisijaa. Jäähdytysnesteen tulevan liikkeen myötä säätö edellyttää lämpö- ja neulaventtiilejä.

  Tuulettimen kytkentäkaavio

  Tuuletin- tai palkkijärjestelmää käytetään monikerroksisissa rakennuksissa yhdistämään jokainen asunto ja mahdollisuus asentaa mittarit. Tätä varten keräin on asennettu jokaiseen kerrokseen, jossa on putkilähtö jokaiselle huoneistolle..

  Lisäksi johdotukseen käytetään vain kiinteitä putkiosia, eli niissä ei ole liitoksia. Lämpömittauslaitteet asennetaan putkilinjoihin. Näin jokainen omistaja voi itse hallita lämmönkulutustaan. Yksityisen talon rakentamisessa tällaista järjestelmää käytetään lattia-kerros-putkistolle..

  Tätä varten kattilaputkistoon on asennettu kampa, josta jokainen jäähdytin on kytketty erikseen. Näin voit jakaa jäähdytysnesteen tasaisesti laitteiden välillä ja vähentää sen häviöitä lämmitysjärjestelmästä..

  Tärkeimmät erot

  Lämmitysjärjestelmät, joissa käytetään nestemäistä lämmönsiirtoainetta, on jaettu kahteen päätyyppiin-nämä ovat yksi- ja kaksiputkisia. Näiden järjestelmien väliset erot liittyvät lämmöntuottavien pattereiden liittämiseen verkkoon. Yksiputkisen lämmitysjärjestelmän päälinja on suljettu pyöreä piiri. Lämmityspää asennetaan lämmityslaitteesta, paristot kytketään siihen sarjaan ja vedetään takaisin kattilaan. Yhden putkiston lämmitysjärjestelmä on helppo asentaa eikä siinä ole paljon komponentteja, joten se mahdollistaa säästämisen kunnollisesti asennuksessa.

  Yksiputkiset lämmitysrakenteet, joissa on jäähdytysnesteen luonnollinen liike, on rakennettu vain ylemmällä johdotuksella. Erottuva piirre – järjestelmissä on syöttölinjan nousuputket, mutta paluuputkelle ei ole nousuputkia. Kaksipiirisen lämmitysjärjestelmän jäähdytysnesteen liike toteutetaan 2 linjan kautta. Ensimmäinen on tarkoitettu kuuman jäähdytysnesteen toimittamiseen lämmityslaitteesta lämmityspiireihin, toinen jäähdytetyn jäähdytysnesteen poistamiseen kattilaan..

  Yksityisen talon kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä: käytämme järjestelmää ja teemme sen itse

  Lämmityspatterit on kytketty rinnakkain – lämmitetty jäähdytysneste tulee jokaiseen niistä suoraan syöttöpiiristä, minkä vuoksi sen lämpötila on lähes sama. Akussa vesi luopuu energiasta ja jäähtyessään lähetetään poistoputkeen – “paluu”. Tällainen järjestelmä vaatii kaksinkertaisen määrän putkia, liittimiä ja liittimiä, mutta se mahdollistaa monimutkaisten haarautuneiden rakenteiden järjestämisen ja lämmityskustannusten pienentämisen paristojen yksilöllisen säädön ansiosta. Kaksipiirinen järjestelmä on erittäin tehokas suurten huoneiden ja monikerroksisten rakennusten lämmittämisessä. Pientaloissa (1-2 kerrosta) ja taloissa, joiden pinta-ala on alle 150 m2, on järkevämpää rakentaa yksipiirinen lämmönlähde sekä taloudellisesti että esteettisesti..

  Lopullinen johtopäätös

  Käytäntö osoittaa, että 2-putkinen umpikujajärjestelmä sopii useimpien keskikokoisten asuinrakennusten lämmitykseen. Tekninen ratkaisu tekee vaikutuksen yksinkertaisuudellaan ja kohtuullisilla asennustöillä. Keräin ja siihen liittyvät johdot maksavat enemmän – laitteiden hinnalla ja linjojen pituudella on rooli. Katso kaaviota Tichelmanin silmukalla – saman halkaisijan jakeluputket kulkevat rakennuksen koko kehää pitkin..

  Erillinen keskustelu on kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on luonnollinen veden kierto. Useissa sähkökatkoissa on parempi olla ottamatta riskiä ja jahtaamatta sisätilojen kauneutta, vaan asennettava haihtumaton lämmitys. Lämpö ja alhainen sähkönkulutus kompensoivat suuria alkuinvestointeja.