Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö – laite, tarkoitus, laskelmat

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: mikä se on

Päälämmitysverkkojen kolme toimintatilaa mitataan asteina, ne näyttävät tältä:

 1. 95/70.
 2. 130/70.
 3. 150/70.

Ensimmäinen arvo viittaa menolämpötilaan ja toinen paluuputkeen. Koska etäisyys kattilahuoneisiin on usein riittävän suuri, energiaa katoaa ja pakotetaan säätämään lukuja ikkunan ulkopuolella olevan sään mukaan. Nämä kolme vaihtoehtoa on suunniteltu säästämään polttoaineen kulutusta..

yleinen kuvaus

Ennen hissilämmityslaitteen kaavion käsittelyä on sanottava, että hissi on rakenteeltaan eräänlainen kiertovesipumppu, joka sijaitsee lämmitysjärjestelmässä yhdessä painemittareiden ja sulkuventtiilien kanssa.

Lämpöhissiyksiköt suorittavat työssään useita toimintoja. Tämä elektroninen laite jakaa aluksi lämmitysjärjestelmän paineen siten, että vesi toimitetaan kuluttajille pattereissa tietyllä paineella ja lämpötilalla. Kun kierrätetään putkien kautta kattilahuoneesta monikerroksisiin rakennuksiin, piirin lämmönsiirtotilavuus lähes kaksinkertaistuu. Tämä voi tapahtua vain, jos erillisessä suljetussa astiassa on vettä..

Useimmiten lämmityskantaja toimitetaan kattilahuoneesta, jonka lämpötila on noin 110-160 ℃. Turvallisuuden kannalta näitä korkeita lämpötiloja ei voida hyväksyä. Piirin jäähdytysnesteen maksimilämpötila ei saa olla yli 90 ℃.

Tästä videosta opimme hissilämmitysyksikön toimintaperiaatteen:

On myös huomionarvoista, että SNiP ilmoittaa tällä hetkellä jäähdytysnesteen lämpötilastandardin alueella 65 ℃. Mutta resurssien säästämiseksi käydään aktiivista keskustelua tämän standardin alentamisesta 55 ℃: een. Asiantuntijoiden mielipiteet huomioon ottaen kuluttaja ei tunne merkittävää eroa, ja desinfiointiaineena lämmönsiirrin on lämmitettävä 75 ℃: een kerran päivässä. Näitä SNiP: n muutoksia ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty, koska tämän päätöksen tehokkuudesta ja toteutettavuudesta ei ole tarkkaa mielipidettä..

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikön kaavio mahdollistaa lämmönsiirtimen lämpötilajärjestelmän saattamisen vakiovaatimusten mukaiseksi.

Tämän laitteen avulla voit estää seuraavat seuraukset:

 • jos johdotus on valmistettu propeeni- tai muoviputkista, sitä ei ole suunniteltu kuuman lämmönsiirtimen syöttämiseen;
 • kaikki lämmitysputket eivät ole suunniteltu pitkäaikaiseen altistumiseen korkeisiin lämpötiloihin korkeassa paineessa – nämä olosuhteet johtavat niiden nopeaan vikaantumiseen;
 • erittäin kuumat patterit, jos niitä käsitellään huolimattomasti, voivat aiheuttaa palovammoja.

Miksi tarvitset lämmityslaitteen

Lämpöpiste sijaitsee lämmitysjärjestelmän sisäänkäynnin yhteydessä taloon. Sen päätarkoitus on muuttaa jäähdytysnesteen parametreja. Selkeämmin sanottuna lämmityslaite alentaa jäähdytysnesteen lämpötilaa ja painetta ennen kuin se tulee jäähdyttimeen tai konvektoriin. Tämä on tarpeen paitsi, jotta et polta itseäsi koskettamasta lämmityslaitetta, vaan myös pidentämään lämmitysjärjestelmän kaikkien laitteiden käyttöikää.

Tämä on erityisen tärkeää, jos talon lämmitys on erotettu käyttämällä polypropeeni- tai metalli-muoviputkia. Lämmitysyksiköillä on säänneltyjä toimintatiloja:

Nämä luvut osoittavat jäähdytysnesteen maksimi- ja minimilämpötilan lämmitysputkessa.

Lisäksi nykyaikaisten vaatimusten mukaan jokaiseen lämmitysyksikköön on asennettava lämpömittari. Siirrytään nyt lämmityslaitteiden laitteeseen.

Hissiyksikön tarkoitus

Tämä järjestelmän tärkeä elementti on suunniteltu alentamaan painetta ja normalisoimaan jäähdytysnesteen lämpötila. Prosessi tapahtuu lisäämällä kylmempää vettä lämmityspiiristä putkistoon.

Yleisesti hyväksyttyjen terveysstandardien mukaan jäähdyttimien nesteen ei tulisi ylittää 95 astetta, annan useita ilmeisiä tosiasioita tästä hetkestä:

 1. Asunnon kuumimmat laitteet voivat vahingoittaa lasta kosketuksen jälkeen.
 2. Tässä tilanteessa valurautapatterit altistuvat mekaanisille vaurioille ja hauraat alumiininäytteet voivat epäonnistua.
 3. Huoneen jakelussa käytettäviä muoviputkia ei ole suunniteltu erittäin korkeisiin lämpötiloihin ja ne voivat menettää esteettisen ulkonäkönsä.

Tällaisten ylitysten estämiseksi lämmitysverkkoon valitaan hissi, kerrostaloissa on mahdotonta tehdä ilman tällaista yksityiskohtaa..

Annostelulaitteen laite

Lämmönmittausyksikkö koostuu seuraavista pääosista:

 • Sulkuventtiilit.
 • Lämpömittari.
 • Lämpömuunnin.
 • Sump.
 • Virtausmittari.
 • Paluulinjan lämpötila -anturi.
 • Lisävarusteet.

Lämpömittarin toiminnot

Kaikentyyppisten instrumenttien on suoritettava seuraavat tehtävät:

1. Automaattinen mittaus:

 • Työn kesto virhealueella.
 • Käyttöaika syötetyllä syöttöjännitteellä.
 • Putkistossa kiertävän nesteen liiallinen paine.
 • Veden lämpötilat kuuman, kylmän veden ja lämmönjakelujärjestelmien putkistoissa.
 • Lämmönsiirtimen kulutus käyttöveden ja lämmön syöttöputkissa.
 • Kulutettu lämmön määrä.
 • Putkilinjojen läpi virtaavan jäähdytysnesteen tilavuus.
 • Lämmön virrankulutus.
 • Kiertävän nesteen lämpötilaero tulo- ja paluuputkissa (kylmän veden syöttöputket).

Sulkuventtiilit ja öljypohja

Lukituslaitteet katkaisevat talon lämmitysjärjestelmän lämmitysverkosta. Samaan aikaan öljypohja suojaa lämmitysmittarin ja lämmitysverkon elementtejä jäähdytysnesteessä olevalta lialta.

Koostumus ja sijainti

Kerrostalot voivat olla eri kokoonpanoissa. Tästä syystä UUT voi olla ulkonäöltään ja rakenteeltaan erilainen keskenään.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

On myös mahdollista asentaa tällaisia ​​yksiköitä omakotitaloon, jos se on kytketty keskuslämmitysjärjestelmään.

Pääelementit sisältyvät kuitenkin jokaiseen solmuun:

 1. Sulkuventtiilit ja säätöventtiilit. Laitteet ja laitteet lämmitysjärjestelmän eri solmujen säätämiseen ja täydelliseen sammuttamiseen.
 2. Lämpömittari. Päämittauslaite, joka voi olla rakenteeltaan erilainen, mutta sen on annettava lukemat lämmönsyötön pääparametreista.
 3. Sump. Roskien keräyspiste. Tämän laitteen päätarkoitus on estää vieraiden esineiden ja aineiden pääsy lämmitysjärjestelmään..
 4. Virtausmittari. Laite, joka ottaa huomioon jäähdytysnesteen virtausnopeuden ja auttaa säätelemään sen syöttöä.
 5. Hissi. Hissilämmitysyksikköä käytetään jäähdytysnesteen lämpötilan säätämiseen. Tässä laitteessa kuuman ja jäähdytetyn jäähdytysnesteen (paluu) sekoittumisen vuoksi se säädetään vakioindikaattoreihin.
 6. Lämpöanturi. Mittauslaite jäähdytysnesteen lämpötilan määrittämiseksi, kun se palaa lämmitysjärjestelmästä.
 7. Apulaitteet. Monet ohjauskeskukset on varustettu lisälaitteilla ja -yksiköillä. Nykyaikaisen tekniikan avulla voidaan laajentaa merkittävästi ohjausmahdollisuuksia.

Suurin vaatimus instrumenttien ja kaikkien ohjausjärjestelmän osien sijainnille on suurin tarkkuus ja tehokkuus. Siksi on olemassa tiettyjä sääntöjä pääsolmujen järjestykselle ja sijainnille. Tässä on vain muutamia niistä:

 1. Aseta mittauslaitteet rajapintaan mahdollisimman lähelle jäähdytysnesteen syötön venttiilejä ja säätimiä.
 2. Kielto varustaa muita putkilinjan haaroja ohittamalla anturit.
 3. Paluuveden lämpötila -anturi sijoitetaan venttiilin eteen ulkopuolelta.
 4. Sijoita instrumentit niin, että niihin on hyvä visuaalinen pääsy mittarilukemien ottamista ja niiden huoltoa varten.

Lämpömuunnin

Tämä laite asennetaan öljyllä täytettyyn kaivoon öljypohjan ja sulkuventtiilien jälkeen. Holkki on joko kiinnitetty putkistoon kierreliitoksella tai hitsattu siihen.Lämpöyksikkö mikä se on

Lämpöanturi

Tämä laite on asennettu paluuputkeen yhdessä sulkuventtiilien ja virtausmittarin kanssa. Tämä järjestely mahdollistaa paitsi kiertävän nesteen lämpötilan mittaamisen myös sen virtausnopeuden tulo- ja poistoaukossa..

Lämpömittareihin on liitetty virtausmittarit ja lämpötila -anturit, joiden avulla voidaan laskea kulutettu lämpö, ​​tallentaa ja arkistoida tietoja, rekisteröidä parametrit ja niiden visuaalinen näyttö.

Lämpömittari on pääsääntöisesti erillisessä kaapissa, johon on vapaa pääsy. Lisäksi kaappiin voidaan asentaa lisäelementtejä: keskeytymätön virtalähde tai modeemi. Lisälaitteiden avulla voit käsitellä ja ohjata mittausyksikön lähettämiä tietoja etänä.

Annostelulaitteen asennusjärjestys

Ennen lämmönmittausyksikön asentamista on tärkeää tarkastaa laitos ja laatia projektidokumentaatio. Asiantuntijat, jotka osallistuvat lämmitysjärjestelmien suunnitteluun, tekevät kaikki tarvittavat laskelmat, valitsevat laitteistot, laitteet ja sopivan lämpömittarin.

Suunnitteluasiakirjojen kehittämisen jälkeen on saatava hyväksyntä lämmön toimittavalta organisaatiolta. Tätä edellyttävät nykyiset lämpöenergian kirjanpitoa koskevat säännöt ja suunnittelustandardit..

Vain sopimuksen jälkeen voit asentaa lämmönmittausyksiköt turvallisesti. Asennus koostuu lukituslaitteiden, moduulien asettamisesta putkistoihin ja sähkötöistä. Sähkötyöt saadaan päätökseen liittämällä anturit, virtausmittarit laskimeen ja käynnistämällä laskin tallentamaan lämpöenergiaa.

Lämpöyksikkö mikä se on

Tämän jälkeen suoritetaan lämpöenergiamittarin säätö, joka koostuu järjestelmän toimivuuden tarkistamisesta ja laskimen ohjelmoinnista, ja sitten esine luovutetaan sopimuspuolille kaupallista kirjanpitoa varten, jonka suorittaa erityinen palkkiota, jota lämmöntoimittaja edustaa. On syytä huomata, että tällaisen mittausyksikön pitäisi toimia jonkin aikaa, joka vaihtelee eri organisaatioissa 72 tunnista 7 päivään..

Useiden mittaussolmujen yhdistämiseksi yhdeksi lähetysverkkoksi on tarpeen järjestää tiedonhaun etähaku ja seuranta lämpömittareista.

Lupa käyttää

Kun lämmityslaite otetaan käyttöön, tarkistetaan myös passissa olevan mittauslaitteen sarjanumeron ja lämmitysmittarin asennettujen parametrien mittausalueen vastaavuus mitattujen lukemien alueeseen. tiivisteiden läsnäolo ja asennuksen laatu.

Lämmityslaitteen käyttö on kielletty seuraavissa tilanteissa:

 • Putkilinjoihin liittyvien sidosten esiintyminen, joita ei ole suunniteltu suunnitteluasiakirjoissa.
 • Mittarin toiminta tarkkuusstandardien ulkopuolella.
 • Laitteen ja sen osien mekaanisten vaurioiden esiintyminen.
 • Laitteen tiivisteiden rikkominen.
 • Luvaton häiriö lämmityslaitteen toimintaan.

Lämpöyksikkö mikä se on

Mitä nenän muoto kertoo persoonallisuudestasi? Monet asiantuntijat uskovat, että nenään katsominen voi kertoa paljon ihmisen persoonallisuudesta. Siksi, kun tapaat ensimmäisen kerran, kiinnitä huomiota tuntemattoman nenään.

Lämpöyksikkö mikä se on

Miksi tarvitset pienen taskun farkkuihin? Kaikki tietävät, että farkkuissa on pieni tasku, mutta harvat ovat miettineet, miksi sitä tarvitaan. Mielenkiintoista on, että se oli alun perin paikka xp: lle.

Lämpöyksikkö mikä se on

Toisin kuin kaikki stereotypiat: tyttö, jolla on harvinainen geneettinen häiriö, valloittaa muotimaailman Tämän tytön nimi on Melanie Gaidos, ja hän puhkesi muotimaailmaan nopeasti järkyttäen, inspiroimalla ja tuhoamalla tyhmiä stereotypioita.

Lämpöyksikkö mikä se on

10 salaperäistä valokuvaa, jotka järkyttävät Kauan ennen Internetin ja Photoshopin päälliköiden syntymistä valtaosa otetuista valokuvista oli aitoja. Joskus kuvat ovat menneet todella pieleen.

Lämpöyksikkö mikä se on

15 Syövän oireet Naiset jättävät useimmiten huomiotta Monet syövän merkit ovat samanlaisia ​​kuin muiden sairauksien tai tilojen oireet, ja ne jätetään usein huomiotta. Kiinnitä huomiota vartaloosi. Jos huomaat.

Lämpöyksikkö mikä se on

Kuinka näyttää nuoremmalta: parhaat hiustenleikkaukset yli 30, 40, 50, 60 -vuotiaille tytöille, jotka ovat 20 -vuotiaita, eivät huolehdi kampauksensa muodosta ja pituudesta. Näyttää siltä, ​​että nuoriso on luotu kokeiluihin ulkonäköä ja rohkeita kiharoita varten. Kuitenkin jo sen jälkeen.

Lämpömittari

Lämpömittari on pääelementti, josta lämpöenergiayksikön tulisi koostua. Se asennetaan lämmitysjärjestelmän lämmöntuottoon lähelle lämmitysverkon taserajaa.Lämpöyksikkö mikä se on

Kun mittauslaite asennetaan etänä tietyltä rajalta, lämpöverkot lisäävät häviöitä mittarilukemien lisäksi (ottaa huomioon lämpö, ​​joka vapautuu putkilinjojen pinnasta osassa tasapainon erotusrajasta lämmönmittariin).

Lämpömittareiden tyypit mittausmenetelmän mukaan

Tällä hetkellä käytetään laajasti seuraavia lämpömittareita:

 • Mekaaninen toimintaperiaate tai takometrinen. Yleisin lämmönmittauslaitteiden muutos. On siipiä tai pyöriviä (turbiini). Ne ovat melko helppokäyttöisiä eivätkä vaadi sähkökustannuksia. Ne toimivat siipipyörän tai roottorin ja nesteen edestakaisen liikkeen ansiosta;

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Tärkeä! Mekaaniset lämpömittarit vaativat jäähdytysnestettä, veden on oltava puhdasta. Laite on varustettu ylimääräisellä suodatinelementillä, koska sen saastuminen vaikuttaa suoraan lukemien tarkkuuteen..

 • Sähkömagneettinen. Toimintaperiaate perustuu vuorovaikutukseen jäähdytysnesteen sähköaaltojen kanssa. Kaikista esitetyistä luokista nämä mittauslaitteet ovat tarkimpia. Laitteen haittana on sen käyttö vaakasuorissa lämmitysjärjestelmissä;
 • Ultraääni. Lämpöenergia mitataan mittaamalla jäähdytysnesteen läpi kulkevan ultraäänisignaalin pituus. Laskurit asennetaan pareittain, vastakkain. Kiinteät eroavat toisistaan ​​myös taajuuden, ajan, korrelaation ja Doppler -toimintaperiaatteen suhteen. Niitä käytetään avoimissa ja suljetuissa lämmitysjärjestelmissä;
 • Vortex -tyyppi. Ne muodostavat pyörrevirtauksen nesteeseen, koska ne sijaitsevat jäähdytysnesteen reitillä, mitä seuraa magneettikentän pyörreiden muodostuminen ja katoaminen. Käytetään pysty- ja vaakasuorissa lämmitysjärjestelmissä.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Tärkeä! Pyörrelämpömittarit vaativat suoria putkistoja, koska mittausten laatu riippuu suoraan liikkuvan kuuman nesteen koostumuksesta, nopeudesta ja ilmamassojen läsnäolosta.

Menettely lämmönmittausyksikön asentamiseksi

Järjestelmän asennus, käyttöönotto ja käyttöönotto suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 • Tilojen kartoitus ja tietyn talon työn laajuuden määrittäminen;
 • Hankkeen dokumentaation kehittäminen hankkeen hyväksymisen jälkeen;
 • Laitteiden asennustyöt (kytkentä- ja sähköasennustyöt);
 • Käyttöönotto (verkon toimivuuden ohjelmointi ja testaus);
 • Sopimuksen tekeminen ja myöhemmin lausunto lämpöpalvelualan yrityksen taseesta.

Energianmittausyksiköiden asennus ja asennus – menettely

Mittausyksiköiden asentaminen tiloihin edellyttää kahta työkokonaisuutta: termomekaanisten osien leikkaamista putkiksi ja sähkötöiden suorittamista.

Kaikkien toimien tuloksena anturit ja virtausmittarit liitetään laskimeen. Tämän jälkeen laskentayksikkö käynnistetään. Seuraava vaihe on kaikkien kytkettyjen moduulien virheenkorjaus. Se suoritetaan käyttämällä laskimen ohjelmistoasetuksia ja sen jälkeen järjestelmän testausta. Solmu toimitetaan tarkistuksen onnistuneen suorittamisen jälkeen.

Mittausasemien asentaminen:

 1. Suunnitteluarvioiden laatiminen lämmönmittausyksikölle
 2. Hankkeen koordinointi toimittajayrityksessä
 3. Laitteen täydellisen sarjan rekisteröinti
 4. Kokoonpanomoduulien valmistus olemassa olevien piirustusten mukaan
 5. Modulaaristen lohkojen integrointi olemassa oleviin verkkoihin
 6. Sähköasennus ja virheenkorjaus
 7. Valmiiden projektien toimitus asiakkaalle

UUTE: n huolto, korjaus ja asennus kuitissa – mitä se on??

UUET on lyhenne sanoista Heat Energy Metering Unit ja se on tekninen järjestelmä, joka koostuu mittauslaitteista, lämpöenergian mittauslaitteista, kulutuksen määrästä, laitteista jäähdytysnesteen parametrien seurantaan ja tallentamiseen. Tämä termi on määritelty hallituksen asetuksessa 18.11.2013 nro 1034 “Lämmönergian kaupallisesta mittaamisesta, lämmönsiirto”.

On kuitenkin huomattava, että lämmönmittausyksikön asentaminen ei ole talon asukkaiden toive, vaan velvollisuus lainsäädännön normien vuoksi. Siksi sen asennuskustannukset putoavat asunnon omistajien lompakkoon ja heijastuvat apuohjelmien kuitiin..

Kaikki vuokralaiset eivät ymmärrä, miksi se pitäisi asentaa kerrostaloon, mutta sähköyhtiöt väittävät, että lopulta hyödyt tulevat ilmeisiksi. Ja tähän on useita syitä:

 1. UUTEn avulla voit ottaa huomioon kulutetun resurssin kulutuksen tietyssä talossa. Jos verkkovirta häviää toimittajan syyn vuoksi, kuluttajaa ei oteta huomioon, vaan vain todelliset kustannukset otetaan huomioon.
 2. On mahdollista valvoa toimitetun resurssin laatua ja sen vaatimustenmukaisuutta, tunnistaa vuodot ja häviöt.
 3. Laitteen avulla voidaan kirjata vain kylmän veden käyttövesikustannukset seisokin aikana.

Itse UUTE -asennus koostuu seuraavista tiedoista:

 • koko instrumentti- ja laitejärjestelmän kustannukset;
 • laitteiden asennus.

Asennuskustannukset riippuvat suoraan talon putkilinjan kunnosta. Liitos voi vaatia niiden nykyaikaistamista tai osan olemassa olevan viestinnän poistamista oikean asennuksen aikaansaamiseksi. Tämä voi lisätä merkittävästi talon asunnonomistajien taloudellista taakkaa, ja kuitissa oleva summa voi vaihdella asuntokannan jokaisessa rakennuksessa..

Vinkkejä UUTEn asentamiseen

Tärkein suositus lämmönmittausyksiköiden asentamisesta on inhimillistä tekijää koskevat vaatimukset..

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Arvion koko hankkeesta tietylle rakenteelle ja laitteiden lisäasennuksille pitäisi tehdä asiantuntijat, joilla on erityisiä tietoja ja taitoja tällä alalla. Kotitaloudet kestävät tässä tapauksessa paljon pidempään..

Huolto

Hyödyntämisprosessi:

 1. Kaikki laitteet, kuten asunto -IPU: t, on suljettu.
 2. Kaikki häiriöt ovat sallittuja vain toimittavan organisaation tietämyksellä..
 3. Henkilöiden, joilla on asianmukainen pätevyys, on ylläpidettävä toimintakykyä ja tehtävä muutoksia..

Turhien ongelmien välttämiseksi on suositeltavaa ottaa huoltoon erikoistuneet yritykset tai lämmöntoimittaja..

Kuinka hissi toimii

Yksinkertaisesti sanottuna lämmitysjärjestelmän hissi on vesipumppu, joka ei vaadi ulkoista energianlähdettä. Tämän ja jopa yksinkertaisen suunnittelun ja alhaisten kustannusten ansiosta elementti löysi paikkansa melkein kaikissa Neuvostoliiton aikoina rakennetuissa lämpöpisteissä. Mutta sen luotettava toiminta edellyttää tiettyjä ehtoja, joista keskustellaan alla..

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Lämmitysjärjestelmän hissin rakenteen ymmärtämiseksi sinun on tutkittava yllä olevan kuvan kaavio. Yksikkö muistuttaa jonkin verran tavallista t -paitaa ja se on asennettu syöttöputkeen, ja sen sivuliitäntä liittyy paluulinjaan. Vain yksinkertaisen tien kautta verkon vesi menisi suoraan paluuputkeen ja suoraan lämmitysjärjestelmään ilman lämpötilan alentamista, mikä ei ole hyväksyttävää.

Vakiohissi koostuu syöttöputkesta (esikammio), jossa on sisäänrakennettu suunniteltu halkaisijainen suutin, ja sekoituskammiosta, jossa jäähdytetty jäähdytysneste syötetään paluusta. Kokoonpanon ulostulossa haaraputki laajenee hajottajaksi. Yksikkö toimii seuraavasti:

 • korkean lämpötilan verkosta tuleva jäähdytysneste ohjataan suuttimeen;
 • kulkiessaan halkaisijaltaan pienen reiän läpi virtausnopeus kasvaa, minkä vuoksi suuttimen taakse muodostuu harvennusvyöhyke;
 • alipaine aiheuttaa veden imemisen paluuputkesta;
 • virtaukset sekoitetaan kammioon ja menevät lämmitysjärjestelmään hajottimen kautta.

Miten kuvattu prosessi tapahtuu, näkyy selvästi hissiyksikön kaaviossa, jossa kaikki virtaukset on merkitty eri väreillä:

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Yksikön vakaan toiminnan välttämätön edellytys on, että lämmitysverkon tulo- ja paluulinjojen paine -eron arvo on suurempi kuin lämmitysjärjestelmän hydraulinen vastus.

Ilmeisten etujen ohella tällä sekoitusyksiköllä on yksi merkittävä haitta. Tosiasia on, että lämmityshissin toimintaperiaate ei salli seoksen lämpötilan säätämistä ulostulossa. Loppujen lopuksi, mitä tähän tarvitaan? Muuta tarvittaessa verkon ylikuumentuneen lämmönsiirtäjän määrää ja paluuvedestä imettyä vettä. Esimerkiksi lämpötilan alentamiseksi on tarpeen vähentää virtausnopeutta ja lisätä jäähdytysnesteen virtausta hyppyjohtimen läpi. Tämä voidaan saavuttaa vain pienentämällä suuttimen halkaisijaa, mikä on mahdotonta..

Sähkökäytöllä varustetut hissit auttavat ratkaisemaan laadun sääntelyn ongelman. Niissä suuttimen halkaisija kasvaa tai pienenee sähkömoottorin pyörittämän mekaanisen käyttölaitteen avulla. Tämä toteutuu, koska kartiomainen kaasuvipu tulee suuttimeen sisältä tietyllä etäisyydellä. Alla on kaavio lämmityshissistä, jolla voidaan säätää seoksen lämpötilaa:

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

1 – suutin; 2 – kaasuvipu; 3 – toimilaitteen runko ohjaimilla; 4 – akseli vaihteella.

Huomautus. Vetoakseli voidaan varustaa sekä kahvalla manuaalista ohjausta varten että sähkömoottorilla, joka voidaan kytkeä päälle etänä.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Kuka asentaa ja ylläpitää lämmitysyksikköä kerrostaloissa?

Useissa kerrostaloissa toimivat keskuslämmitys (LKV) ja käyttövesi (LKV), joiden pääputki toimitetaan kellareihin ja varustetaan sulkuventtiileillä. Jälkimmäisen avulla voit irrottaa sisäisen lämmitysjärjestelmän ulkoisesta verkosta.

Lämmitysyksikkö itse on varustettu mudankerääjillä, venttiileillä, laitteistoilla ja sen rakenteessa on sellainen laite kuin hissi. Näistä jatkuvaa huoltoa vaatii yleensä öljypohja, joka on teräsputki, jonka halkaisija on DN = 159-200 mm ja joka on tarpeen kerätä pääputkesta tulevaa likaa putkilinjojen ja lämmityslaitteiden suojaamiseksi saastumiselta.

Lämpöyksikön asennus, sen huolto, mukaan lukien siivous – asuinrakennusta palvelevien lukkoseppien työ, joka täyttää asunto- ja yhteisöpalveluja tarjoavan organisaation vaatimukset.

Sisäänrakennettu sähköasennus

Veroviranomaiset eivät saa luokitella aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä asianmukaiseen ryhmään. Talouden toimijan olisi itse suoritettava tämä luokittelu valtuutetun tilastoelimen avustuksella. Pysyvästi kytkettyä sähköasennusta ei voida pitää erillisenä suurena voimavarana. Tämä lisää rakennuksen alkuperäistä arvoa..

Valaistuslaitteet, lamput ja mittauslaitteet

Jos sähköasennusta ei ole integroitu rakennusrakenteeseen, sitä voidaan pitää itsenäisenä ilmaisimena. Yksittäisten säätiöiden osalta pysyvät veroviranomaiset saavat valoa rakennusten sisällä ja ulkopuolella, jotka eivät ole pysyvästi yhteydessä rakennukseen. Ne voidaan irrottaa vahingoittamatta niiden rakenteita tai rakennuksia.

 • Yhteyden puute sähköverkkoon.
 • Tehokkuus.
 • Suunnittelun yksinkertaisuus.

Haitat:

 • Kyvyttömyys hallita ulostulolämpötilaa.
 • Tarkka laskenta ja valinta vaaditaan.
 • Paine -eroa on noudatettava paluu- ja syöttöjohtojen välillä..

Design

Hissi koostuu:

 • Tyhjiökammiot;
 • Suuttimet;
 • Suihkuhissi.

Lämmitysinsinöörien keskuudessa on käsite hissiyksikön hihnaksi. Se koostuu tarvittavien venttiilien, manometrien ja lämpömittarien asentamisesta. Kaikki tämä on koottu ja on solmu.

Rakennuksen lämmönjakelupiste

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Lämmitysinsinöörit suosittelevat käyttämään yhtä kolmesta kattilan käyttölämpötilasta. Nämä tilat laskettiin alun perin teoreettisesti ja niitä on käytetty käytännössä monta vuotta. Ne tarjoavat lämmönsiirron minimaalisella häviöllä pitkillä matkoilla ja maksimaalisen tehokkuuden.

Kattilan lämpötilat voidaan nimetä menolämpötilan ja “paluulämpötilan” suhteeksi:

 1. 150/70 – menolämpötila 150 astetta ja “paluulämpötila” 70 astetta.
 2. 130/70 – veden lämpötila 130 astetta, “paluulämpötila” 70 astetta;
 3. 95/70 – veden lämpötila 95 astetta, “paluulämpötila” – 70 astetta.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Todellisissa olosuhteissa tila valitaan kullekin alueelle talvisen ilman lämpötilan arvon perusteella. On huomattava, että on mahdotonta käyttää korkeita lämpötiloja, erityisesti 150 ja 130 astetta, palovammojen ja vakavien seurausten välttämiseksi paineenalennuksen aikana.

Veden lämpötila on kiehumispisteen yläpuolella eikä se kiehu putkissa korkean paineen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että on tarpeen alentaa lämpötilaa ja painetta ja tarjota tarvittava lämmönpoisto tietylle rakennukselle. Tämä tehtävä on annettu lämmitysjärjestelmän hissiyksikölle – erityisille lämmityslaitteille, jotka sijaitsevat lämmönjakopisteessä.

Lämmityslaitteen arvon määrittäminen

Hissi on haihtumaton riippumaton laite, joka suorittaa vesisuihkupumppulaitteiston toimintoja. Lämmityslaite alentaa painetta, lämmönsiirtimen lämpötilaa sekoittaen lämmitysjärjestelmän jäähdytettyä vettä.

Laitteisto pystyy siirtämään mahdollisimman korkeisiin lämpötiloihin lämmitetyn jäähdytysnesteen, mikä on taloudellisesti edullista. +150 C: een lämmitetyn veden lämpöenergia on paljon suurempi kuin tonni jäähdytysnestettä, jonka lämpötila on vain +90 C.

Hissin pääelementit

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Laitteen pääkomponentit ovat:

 • Suihkuhissi
 • Suutin
 • Tyhjiökammio

Hissilämmitysyksikkö koostuu sulkuventtiileistä, säätölämpömittarista ja painemittarista. Sitä kutsutaan myös “hissin hihnaksi”.

Uusia teknisiä ideoita ja keksintöjä tuodaan nopeasti elämäämme. Lämmitys ei ole poikkeus.

Tavalliset hissiyksiköt korvataan laitteilla, jotka säätelevät jäähdytysnestettä automaattitilassa..

Niiden hinta on paljon korkeampi, mutta samalla nämä laitteet ovat taloudellisempia ja energiatehokkaampia. Lisäksi niiden toimintaan tarvitaan tehoa. Joskus tarvitaan paljon voimaa. Toisaalta luotettavuus ja toisaalta tekninen kehitys.

Toimintaperiaatteet ja lämmitysyksikön yksityiskohtainen kaavio

Jotta ymmärrät, miten laitteet toimivat, sinun on ymmärrettävä niiden rakenne. Hissilämmitysyksikön sijoittelu ei ole monimutkainen. Laite on metallinen tee, jonka päissä on liitoslaipat.

Suunnitteluominaisuudet ovat seuraavat:

 • vasen haaraputki on suutin, joka kapenee loppua kohti laskettuun halkaisijaan;
 • suuttimen takana on lieriömäinen sekoituskammio;
 • alempaa haaraputkea tarvitaan veden käänteiskierrätysputken liittämiseksi;
 • oikea haaraputki on laajennushajotin, joka kuljettaa kuumaa jäähdytysnestettä verkkoon.

Huolimatta lämmitysyksikön hissin yksinkertaisesta laitteesta, yksikön toimintaperiaate on paljon monimutkaisempi:

 1. Korkeaseen lämpötilaan lämmitetty jäähdytysneste liikkuu suuttimen läpi suuttimeen, sitten paineen alaisena kuljetusnopeus kasvaa ja vesi virtaa nopeasti suuttimen läpi kammioon. Vesisuihkupumpun vaikutus ylläpitää tietyn jäähdytysnesteen virtausnopeuden järjestelmässä.
 2. Kun vesi kulkee kammion läpi, paine laskee ja suihku kulkee diffuusorin läpi ja muodostaa tyhjiön sekoituskammioon. Sitten korkeassa paineessa jäähdytysneste siirtää lämmityslinjasta palautetun nesteen hyppyjohtimen läpi. Paine syntyy tyhjiön aiheuttamasta poistovaikutuksesta, joka ylläpitää toimitetun lämmönsiirtimen virtausta.
 3. Sekoituskammiossa virtausten lämpötila laskee +95 ° C: seen, tämä on optimaalinen indikaattori talon lämmitysjärjestelmän läpi.

Ymmärtämällä kerrostalon lämmitysyksikkö, hissin toimintaperiaate ja sen ominaisuudet, on tärkeää ylläpitää suositeltua painehäviötä syöttö- ja paluuputkissa. Ero on välttämätön talon verkon ja itse laitteen hydraulisen vastuksen voittamiseksi

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö on integroitu verkkoon seuraavasti:

 • vasen haaraputki on kytketty syöttöjohtoon;
 • alempi – putkille, joissa on paluukuljetus;
 • sulkuventtiilit on asennettu molemmille puolille ja niitä on täydennetty likasuodattimella laitteen tukkeutumisen estämiseksi.

Koko piiri on varustettu manometreillä, lämpömittarilla, lämpömittarilla. Paremman virtauksenkestävyyden vuoksi hyppyjohdin leikataan paluuputkeen 45 asteen kulmassa.

Lämmityslaitteiden edut ja haitat

Haihtumaton lämmityshissi on edullinen, sitä ei tarvitse liittää virtalähteeseen ja se toimii moitteettomasti kaikenlaisen jäähdytysnesteen kanssa. Nämä ominaisuudet varmistivat laitteiden kysynnän taloissa, joissa on keskuslämmitys, joissa toimitetaan korkean lämmön lämmönsiirto..

Käytön haitat:

 1. Veden paine -eron ylläpito paluuvirtaus- ja syöttöputkissa.
 2. Jokainen rivi vaatii erityisiä laskelmia ja lämmitysyksikön parametreja. Pienimmässä nesteen lämpötilan muutoksessa sinun on säädettävä suuttimen reiät, asennettava uusi suutin.
 3. Kuljetetun jäähdytysnesteen voimakkuutta ja lämmitystä ei ole mahdollista säätää sujuvasti.

Myynnissä on yksiköitä, joissa on säädettävä reikäosa, manuaalinen tai sähkökäyttöinen vaihdelaatikko. Mutta tässä tapauksessa laite menettää haihtumattomuutensa..

Hissin edut

Monet kuluttajat sanovat, että lämmityshissipiiri on irrationaalinen, ja on paljon helpompaa toimittaa käyttäjille matalamman lämpötilan lämmönsiirto. Itse asiassa tämä lähestymistapa merkitsee keskuslämmitysputken halkaisijan kasvua kylmemmän lämmönsiirtimen kiertämiseksi, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Toisin sanoen lämmityslaitteen korkealaatuinen piiri mahdollistaa osan jäähdytetyn veden käyttämisestä paluuputkesta jäähdytysnesteen syöttömäärän kanssa. Huolimatta siitä, että jotkut hissilähteet ovat vanhanaikaisia ​​hydraulilaitteita, ne ovat itse asiassa tehokkaimpia käytössä. On myös nykyaikaisempia laitteita, jotka ovat korvanneet hissiyksikön järjestelmät..

Tämä sisältää seuraavan tyyppiset laitteet:

 • sekoitin, jossa on kolmitiekalvo;
 • levylämmönvaihdin.

Lämmönvaihtimen mallit

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Yksityisen talon lämmitysyksikkö on toinen tyyppi – perustuu lämmönvaihtimeen. Tässä tapauksessa laitteeseen on kytketty erityinen lämmönvaihdin, joka erottaa nesteen lämmitysputkesta huoneen nesteestä. Samanlainen toiminto on tarpeen jäähdytysnesteen lisävalmistelussa käyttämällä erilaisia ​​lisäaineita ja suodatuslaitteita. Kaavio laajentaa mahdollisuuksia säätää jäähdytysnesteen painetta ja lämpötilaa rakennuksen sisällä. Näin rakennuksen lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi..

Termostaattiventtiilejä on käytettävä veden sekoittamiseen eri lämpötiloissa. Tällaiset järjestelmät ovat yleensä vuorovaikutuksessa alumiinilämmittimien kanssa, mutta jotta jälkimmäinen kestäisi mahdollisimman pitkään, on tarpeen valita huolellisesti jäähdytysneste, kieltäytymällä käyttämästä huonolaatuisia raaka-aineita. Tietenkin nesteen laadun seuranta on ongelmallista, joten on parempi luopua tästä materiaalista, mieluummin bimetalli- tai valurautapatterit.

LKV -kytkentäkaavio edellyttää lämmönvaihtimen käyttöä. Tällä menetelmällä on monia etuja, kuten:

 1. 1. Mahdollisuus säätää veden lämpötilaa.
 2. 2. Mahdollisuus muuttaa kuuman jäähdytysnesteen painetta.

Valitettavasti monet rahastoyhtiöt eivät seuraa jäähdytysnesteen lämpötilaa ja joskus jopa aliarvioivat sen useilla asteilla. Keskivertokuluttaja tuskin huomaa tällaisia ​​muutoksia, mutta koko talon mittakaavassa tämä säästää vaikuttavia määriä rahaa..

Yleistä lyhyitä tietoja lämmönsyöttöjärjestelmistä

Jotta voimme ymmärtää oikein hissiyksikön merkityksen, on luultavasti ensin tarpeen pohtia lyhyesti keskuslämmitysjärjestelmien toimintaa..

Lämpöenergian lähde on yhteistuotanto tai kattilahuoneet, joissa lämmitysaine kuumennetaan vaadittuun lämpötilaan jonkin polttoainetyypin (kivihiili, öljytuotteet, maakaasu jne.) Käytön vuoksi. lämmönsiirtopumppu pumpataan putkien kautta kulutuspisteisiin..

Yhteistuotanto tai suuri kattilahuone on suunniteltu tuottamaan lämpöä tietyllä alueella, joskus – erittäin suurella alueella. Putkijärjestelmät osoittautuvat hyvin pitkiksi ja haarautuneiksi. Kuinka minimoida lämpöhäviöt ja jakaa se tasaisesti kuluttajien kesken, jotta esimerkiksi CHP -laitoksesta kauimpana olevat rakennukset eivät kokisi sitä riittämättömäksi? Tämä saavutetaan lämmitysverkkojen perusteellisella lämmöneristyksellä ja tietyn lämpötilan ylläpitämisellä niissä..

Käytännössä käytetään useita teoreettisesti laskettuja ja käytännössä todennettuja kattilahuoneiden toimintatiloja, jotka tarjoavat sekä lämmönsiirron pitkiä matkoja ilman merkittäviä häviöitä että kattilalaitteiden maksimaalisen tehokkuuden ja talouden. Joten esimerkiksi käytetään tiloja 150/70, 130/70, 95/70 (veden lämpötila syöttöjohdossa/lämpötila “paluuvedessä”). Tietyn tilan valinta riippuu alueen ilmastovyöhykkeestä ja talven nykyisen ilman lämpötilan erityisestä tasosta.

Yksinkertaistettu lämmönjakelujärjestelmä CHPP: ltä (kattilahuone) kuluttajille

1 – Kattilahuone tai CHP.

2 – Lämpöenergian kuluttajat.

3 – Lämmitetyn jäähdytysnesteen verkkovirta.

4 – Moottoritien “paluu”.

5 ja 6 – Haarat moottoriteiltä kuluttajarakennuksille.

7 – Sisäiset lämmönjakeluyksiköt.

Verkkovirrasta ja “paluusta” on haaroja jokaiseen tähän verkkoon liitettyyn rakennukseen. Mutta tässä herää heti kysymyksiä.

 • Ensinnäkin eri kohteet vaativat eri lämpömääriä-et voi verrata esimerkiksi valtavaa kerrostaloa ja pientä pienrakennusta..
 • Toiseksi, veden lämpötila linjassa ei täytä sallittuja standardeja, jotka on syötettävä suoraan lämmönsiirtolaitteisiin. Kuten yllä olevista tiloista voidaan nähdä, lämpötila ylittää usein jopa kiehumispisteen, ja vesi pysyy nestemäisessä aggregaatiotilassa vain järjestelmän korkean paineen ja tiiviyden vuoksi..

Tällaisten kriittisten lämpötilojen käyttöä lämmitetyissä huoneissa ei voida hyväksyä. Eikä kyse ole vain liiallisesta lämpöenergian saannista – se on erittäin vaarallista. Mikä tahansa kosketus tällaiselle tasolle kuumennetuille paristoille aiheuttaa vakavia kudosvammoja, ja jopa vähäisen paineen ilmaantuessa jäähdytysneste muuttuu välittömästi kuumaksi höyryksi, mikä voi johtaa erittäin vakaviin seurauksiin.

Kaikki jäähdyttimet eivät ole tasavertaisia. Asia ei ole vain eikä niinkään valmistusmateriaalissa ja ulkonäössä. Ne voivat poiketa merkittävästi toimintaominaisuuksistaan, mukautumisesta tiettyyn lämmitysjärjestelmään..

Täten talon paikallisessa lämmitysyksikössä on tarpeen laskea lämpötila ja paine laskettuihin käyttötasoihin samalla kun varmistetaan vaadittu lämmön valinta, joka on riittävä tietyn rakennuksen lämmitystarpeisiin. Tätä roolia käyttävät erityiset lämmityslaitteet. Kuten jo mainittiin, nämä voivat olla moderneja automatisoituja komplekseja, mutta usein etusija annetaan hissisolmun todistetulle skeemalle.

Jos katsot rakennuksen lämmönjakelupistettä (useimmiten ne sijaitsevat kellarissa, päälämpöverkkojen sisääntulopisteessä), näet solmun, jossa syöttö- ja paluuputkien välinen hyppyjohdin on selvästi näkyvä. Täällä itse hissi seisoo, laite ja toimintaperiaate kuvataan alla.

Laite

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Ulkoisesti tämä elementti näyttää eräänlaiselta metalli- tai valurautarakenteelta, jossa on kolme reikää, joista jokaisessa on laipat yksikön liittämiseksi järjestelmään, josta hissiyksikkö koostuu, sinun pitäisi oppia lisää. Sisäinen rakenne herätti minussa paljon enemmän kiinnostusta, aluksi sinun on purettava komponentit erikseen, se näyttää tältä:

 1. Runko.
 2. Suutin.
 3. Sekoituskammio.
 4. Sisävuoro.
 5. Paluulinja.
 6. Kirjautua ulos.

Suurin paine voidaan havaita syöttölaitteessa, hajottajan ulostulossa se on alhaisempi ja paluujärjestelmässä minimi, sama tapahtuu nesteen lämpötilan kanssa. Pystysuora pusero leikkaa rungon 90 asteen kulmassa.

Hissiyksiköiden ominaisuudet

Hissit 20-30 vuotta sitten olivat päätyyppejä, jotka säätivät lämmönsiirtimen paine- ja lämpötilaparametreja eri rakennusten ja rakenteiden lämmityspiirien sisäänkäynnillä. Tällä hetkellä niitä voidaan pitää moraalisesti vanhentuneina, eivätkä ne ole niin suosittuja seuraavien ominaisuuksien vuoksi:

 • Lähtöpään riippuvuus lämmitysverkon painehäviöistä. Koska yksinkertaisissa hissiyksiköissä ei ole takaisinkytkentää eikä rakennuksen säätöjä, sitä suurempi paine on tuloaukossa, sitä enemmän se on ulostulossa. Joissakin tilanteissa lähellä olevat rakennukset voivat kuluttaa huippumäärän lämpöenergiaa (lämmönsiirtotilavuus), mikä johtaa hissin vetämiseen ylös..
 • Väliaineen lämpötila hissin jälkeen liittyy suoraan jäähdytysnesteen lämpötilaparametreihin, jotka tulevat sen tuloon lämmitysjärjestelmistä. Jos tulovesi ei ole liian kuumaa, myös sen ulostulolämpötila laskee ja päinvastoin..

  Hissiyksiköiden merkintä.

 • Hissin oikea toiminta liittyy suoraan sisään tulevan veden laatuun. Voimakkaasti likaantunut kapea suutin (halkaisija noin 6 mm) voi tukkeutua ja aiheuttaa laitteen toimintahäiriön..
 • Mahdolliset hätätilanteet ja kriittiset tilanteet lämmitysjärjestelmissä vaikuttavat suoraan hissiyksikön oikeaan toimintaan.
 • Vakiohissin käyttö on taloudellisesti kannattamatonta, koska se ei salli energiankulutuksen optimointia, koska lämmönsiirtimen lämpötilaparametreihin ei tehdä muutoksia..
 • Kun otetaan huomioon, että lämmityshissin toimintaperiaate perustuu paineen alentamiseen, tarvitaan syöttöaukossa olevan työnesteen korkea paine, jotta se toimii oikein. Jos tulopaine on liian alhainen, poistopää ei välttämättä riitä lämmitysnesteen syöttämiseen pitkiä matkoja tai korkeuksia varten..

Säädettävä hissiyksikkö ja sen ominaisuudet.

 • Hissiyksikön toimintaperiaate lämmitysjärjestelmässä ja sen toimintatapa eivät ole yhteensopivia vaihtelevan lämpöenergian kulutuksen kanssa. Toisin sanoen, jos monikerroksisen rakennuksen huoneistojen jäähdyttimiin asennetaan termostaattiventtiilejä (ja tällaisia ​​säätöjä on lähes kaikissa nykyaikaisissa rakennuksissa), piirin varrella virtaavan jäähdytysnesteen tilavuus muuttuu jatkuvasti asetuksia muutettaessa. Näin ollen paluusta sekoitusyksikköön virtaa erilaisia ​​nestemääriä, mikä aiheuttaa lämpötilan ja paineen hyppyjä hissin ulostulossa. Toisin sanoen hissi on tehokas vanhoissa yhteisörakennuksissa, joissa on valurautapatterit ilman säätöjä tai paneeleihin rakennettuja lämmönvaihtimia..
 • Rajoitettu valikoima sovelluksia. Lämmitysjärjestelmä, jossa on hissiyksikkö, ei voi toimia kerrostaloissa, jos paine sen tuloaukossa on alhainen. Sen toiminta on myös tehotonta muutettaessa lämmityslaitosten lämmönjakeluaikataulua..
 • Jos käytetään säädettäviä hissiyksiköitä, tulopaineen laskiessa paluujohdon paine laskee ja vastaavasti sen lämpötila.
 • Hissilaitteen parametreja ei ole mahdollista valita optimaalisesti tietylle lämmityspiirille – kaikki annetut numerot on suunniteltu vain muutamille tyypillisille putkien halkaisijoille.

  Yksiköt automaattisella säädöllä.

Hissiyksikön ydin

Lämmitysjärjestelmän hissikokoonpano on erityinen toiminnallinen mekanismi, joka on osa talon lämmityslaitteistoa. Itse asiassa se toimii vesisuihkuna tai poistopumpuna..

Suunnittelunsa ansiosta hissi mahdollistaa lämmitysjärjestelmän paineen lisäämisen ja samalla jäähdytysnesteen tilavuuden lisäämisen (veden määrä kasvaa sen korkean lämpötilan ja saman korkean paineen vuoksi). Tämä tarkoittaa, että vesi putkissa kuumenee 150 ° C: seen muuttumatta höyryksi suljetun tilan vuoksi. Lisäksi hissiin muodostuu lisääntynyt paine. Kaikki nämä olosuhteet, jotka hissilaite luo, myötävaikuttavat myöhemmin tehokkaampaan lämmön syöttöön lämmitysputkiin..

Kun 150 asteen vesi on tullut suoraan käyttöpaikkaansa, hissi kytketään päälle. Sen on alennettava veden lämpötilaa ja painetta, koska tällaisessa lämmitetyssä tilassa jäähdytysneste ei pääse lämmitysjärjestelmiin. Muussa tapauksessa valurautaiset akut ja putket huononevat ja niiden repeytymisen todennäköisyys säilyy, mistä voi olla vakavia seurauksia. Vaikka patterit eivät ole valurautaa, vaan ne on valmistettu eri metallista, on olemassa palovammojen mahdollisuus.

Se on kiinnostavaa! Vettä ei välttämättä lämmitetä 150 ° C: seen, on myös muita toimintatapoja – sisääntulolämpötila on 130 ° C, 95 ° С (vaihtoehtoisesti 90 ° С).

Kaaviokuva hissiyksiköstä

Lämmityshissi ei voi toimia tuottavasti ilman asianmukaista putkistoa, vaikka laite on melko yksinkertainen ja näyttää pumpulta, joka syöttää nestettä tietyssä paineessa, mutta tässä asiassa on joitain vivahteita, analysoin tarkemmin.

Eniten lämmitetty vesi tulee tuloon ja siirtyy eteenpäin paineen vuoksi. Suuttimen ansiosta syntyy ruiskutusvaikutus, joka pakottaa nesteen, joka tulee vastaanottokammioon, muodostamaan tyhjiövyöhykkeen.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Paineen laskiessa vesi imeytyy sinne haaraputkesta, joka puolestaan ​​on kytketty paluuputkeen. Näiden manipulaatioiden ansiosta jäähdytysneste pääsee hissin kurkkuun ja kuuman ja kylmän virtauksen sekoittaminen alkaa..

Vesi, joka on normalisoitu ottaen huomioon kaikki turvallisuusstandardit, palaa järjestelmään diffuusorin kautta ja jakautuu huoneistoissa sijaitsevien pattereiden kesken, tältä näyttää hissilämmityslaitteen kaavio.

Lämmityslaitteen kaavio

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Jäähdytysnesteen säätö suoritetaan talon hissilämmitysyksiköillä. Hissi on lämmitysyksikön pääelementti; se tarvitsee vanteen. Ohjauslaitteet ovat herkkiä epäpuhtauksille, joten putkistoon kuuluu mudasuodattimia, jotka on liitetty “syöttö” ja “paluu”.

Hissin verhoilu sisältää:

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

 • muta suodattimet;
 • painemittarit (tulo ja lähtö);
 • lämpötila -anturit (lämpömittarit hissin sisääntulossa, ulostulossa ja “paluukulmassa”);
 • sulkuventtiilit (ennaltaehkäisevään tai hätätyöhön).

  Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

  Tämä on yksinkertaisin versio piiristä jäähdytysnesteen lämpötilan säätämiseksi, mutta sitä käytetään usein lämmitysyksikön peruslaitteena. Hissin perusyksikkö rakennusten ja rakenteiden lämmittämiseen, ohjaa piirin jäähdytysnesteen lämpötilaa ja painetta.

Sen käytön edut suurten rakennusten, talojen ja kerrostalojen lämmitykseen:

 1. luotettavuus suunnittelun yksinkertaisuuden vuoksi;
 2. alhaiset kokoonpano- ja komponenttikustannukset;
 3. ehdoton haihtumattomuus;
 4. merkittävä säästö lämmönsiirtimen kulutuksessa jopa 30%.

Mutta kun hissin käyttö lämmitysjärjestelmiin on kiistaton etu, tämän laitteen käytön haitat on myös huomattava:

 • laskenta tehdään erikseen jokaiselle järjestelmälle;
 • tarvitset pakollisen painehäviön kohteen lämmitysjärjestelmässä;
 • jos hissiä ei säädetä, lämmityspiirin parametreja on mahdotonta muuttaa.

Piirin jäsentäminen

Kuten ymmärrät, yksikkö koostuu suodattimista, hissistä, instrumentoinnista ja varusteista. Jos aiot asentaa tämän järjestelmän itsenäisesti, kannattaa ymmärtää kaavio. Hyvä esimerkki olisi kerrostalo, jonka kellarissa on aina hissiyksikkö.

Kaaviossa järjestelmän elementit on merkitty numeroilla:

1, 2 – nämä numerot osoittavat lämmityslaitokseen asennettuja tulo- ja paluuputkia.

3.4 – rakennuksen lämmitysjärjestelmään asennetut tulo- ja paluuputket (tässä tapauksessa tämä on monikerroksinen rakennus).

5 – hissi.

6 – tämä numero tarkoittaa karkeita suodattimia, joita kutsutaan myös mudasuodattimiksi.

7 – lämpömittarit

8 – manometrit.

Tämän lämmitysjärjestelmän vakiokoostumus sisältää ohjauslaitteet, mudankerääjät, hissit ja venttiilit. Rakenteesta ja tarkoituksesta riippuen solmuun voidaan lisätä lisäelementtejä.

Mielenkiintoista! Nykyään monikerroksisissa ja kerrostaloissa on sähkökäyttöisellä hissillä varustettuja yksiköitä. Tämä päivitys on tarpeen suuttimen halkaisijan säätämiseksi. Sähkökäytön ansiosta lämmönsiirto voidaan korjata.

On syytä sanoa, että joka vuosi apuohjelmat ovat kalliimpia, tämä koskee myös yksityisiä taloja. Tämän seurauksena järjestelmävalmistajat toimittavat niille energiaa säästäviä laitteita. Esimerkiksi nyt piiri voi sisältää virtaus- ja paineensäätimiä, kiertovesipumppuja, putkisuojaimia ja vedenkäsittelyelementtejä sekä automaatiota, jonka tarkoituksena on ylläpitää miellyttävää tilaa.

Myös nykyaikaisiin järjestelmiin voidaan asentaa lämpöenergian mittausyksikkö. Nimen perusteella voidaan ymmärtää, että hän on vastuussa talon lämmönkulutuksen kirjanpidosta. Jos tämä laite ei ole läsnä, säästöt eivät näy. Useimmat omakotitalojen ja asuntojen omistajat pyrkivät asentamaan sähkö- ja vesimittareita, koska heidän on maksettava paljon vähemmän heidän kanssaan..

Hissiyksikön mitat

Hissit valmistetaan useissa vakiokokoissa, jotka vastaavat talon lämmitysjärjestelmän tai kerrostalon sisäänkäynnin kokoa ja tarpeita:

Hissiyksikköpöytä

Taulukko hissin numeron riippuvuudesta sen koosta

Hissi valitaan eri parametrien yhdistelmän mukaan – lämpötila, paine järjestelmässä, putkistojen läpimeno, liitäntämitat jne. Useimmat laitteet valitaan lämmitysjärjestelmää syöttävien putkien halkaisijan perusteella. On tärkeää varmistaa, että syöttöputkien halkaisija ja hissisuuttimien mitat vastaavat toisiaan, jotta laite ei osoittautu eräänlaiseksi kalvoksi, joka pienentää järjestelmän suorituskykyä ja painetta. Lisäksi suuttimen koko, joka on laskettava huolellisesti, vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen. Laskentakaavat ovat saatavilla verkossa, mutta ei ole suositeltavaa tehdä niitä itse ilman kokemusta ja koulutusta. Helpoin tapa on käyttää online -laskinta, joka löytyy Internetistä. On suositeltavaa tarkistaa saatu tulos toisella laskimella saadaksesi oikean tuloksen..

Yksikön toimintaperiaate lämmitysjärjestelmässä

Uskon, että lämmityshissin toimintaperiaatetta voidaan verrata vesipumppuun, joka toimii ilman ulkoisia resursseja..

Suunnittelu on melko yksinkertainen ja edullinen, minkä vuoksi useimmat lämpöpisteet käyttävät tätä elementtiä kerrostalojärjestelmissä. Mutta jokaista laitetta on käytettävä oikein, ilman tiettyjä ehtoja, työn keskeytyksiä ei voida välttää.

Lämmityshississä on kolme reikää, joissa on laipat kiinnitystä varten, joista toinen on kytketty syöttöputkeen, toinen vastaa nesteen syöttämisestä pattereihin ja kolmas vastaanottaa paluuvirran. Jotta verkko toimisi oikein, on välttämätöntä, että syöttö- ja paluuvirtauksen paine -ero ylittää lämmitysjärjestelmän hydraulisen vastuksen.

Hissi automaattisella säädöllä

En pidä tämän tyyppistä laitetta käytännöllisimpänä, koska se on riippuvainen ulkoisista tekijöistä, mutta laite on varsin moderni ja ansaitsee huomiota. Suunnitteluun kuuluu suutinosan vaihtaminen automaattisella säädöllä.

Hissikokoonpanon toiminta on yhdistetty erityisesti tätä prosessia varten suunniteltuun mekanismiin, joka sijaitsee hissirungon sisällä. Tämä komponentti on vastuussa kaasun neulan liikkeestä edestakaisin järjestelmän nesteen lämpötilasta riippuen..

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Suuttimen liikkuva elementti vaikuttaa onteloon, minkä seurauksena jäähdytysnesteen syöttö ja sen virtaus muuttuvat. Nesteen läpäisevyyden muutokset eivät ainoastaan ​​säätele putkien lämpötilaa vaan myös veden liikenopeutta lämmitysjärjestelmässä. Tämä johtuu kertoimen muutoksesta sekoitettaessa kylmää ja kuumaa virtausta. Kerroin sinulle, minkä lämmityshissin kaavan mukaan pääputkessa on lämpötilan muutos.

Yhtä tärkeä tekijä on, että korvaamattoman elementin avulla voit myös säätää paineita asuntojen putkissa ja pattereissa..

Laite ohjaa virtausta ja luo muutoksia lämmityspiirin lämmitysväliaineeseen. Laitteen suunnittelussa oletetaan nesteen kiertoa, joten siihen usein menee niin onnistuneita lisäyksiä kuin jakeluyksiköt. Kerrostaloissa tällaiset laitteet ovat välttämättömiä vain siksi, että niissä asuu useita kuluttajia kerralla..

Veden jakelusta vastaa keräilijä tai kampa; tähän säiliöön tultuaan automaattisen hissiyksikön jäähdytysneste kulkee asukkaiden huoneiden läpi monien uloskäyntien kautta. Tällainen käsittely ei vaikuta järjestelmän paineeseen, se pysyy samana.

Lämmityslaitteen hyvät ja huonot puolet

Lämmitysjärjestelmän hissiyksiköllä on seuraavat edut:

 • Kohtuulliset kustannukset ja suunnittelun yksinkertaisuus tekevät hissistä kysynnän sen vaikuttavasta “iästä”.
 • Tämä haihtumaton laite ei tarvitse virtalähdettä toimiakseen.
 • Lämmityshissin vuoksi pääputken poikkileikkausta voidaan pienentää, mikä säästää sen laitetta.

Tämän laitteen haittana on mahdottomuus säätää jäähdytysnesteen lämpötilaa. Tämä haitta voidaan kuitenkin tasoittaa käyttämällä laitteita suuttimen halkaisijan säätämiseksi. Tässä tapauksessa lämpötilaa säädetään säätämällä virtausnopeutta, joka vaikuttaa tyhjiöön sekoituskammiossa..

haittoja

Lämmitysyksikön piirillä ja itse laitteella on kaikista positiivisista puolistaan ​​huolimatta haittoja, joihin tulisi sisältyä seuraavat:

 1. Laitteen osien mittoja on vaikea laskea, mutta jos tätä ei tehdä, se ei toimi maksimaalisen tuottavuuden varmistamiseksi..
 2. Jotta paine -ero saadaan aikaan kahden linjan yli, on noudatettava enintään 2 barin ilmaisinta.
 3. Säätöä varten laite on varustettava sähkökäytöllä.

Lämpötilan säätämiseksi on tarpeen muuttaa suuttimen halkaisijaa, mutta kaikki laitteen mallit eivät ole varustettu tällaisilla laitteilla, mielestäni tämä on suurin ongelma lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toiminnassa.

Hissiyksikön tärkeimmät toimintahäiriöt

Jopa niin yksinkertainen laite kuin hissi ei välttämättä toimi kunnolla. Toimintahäiriöt voidaan määrittää analysoimalla hissiyksikön ohjauspisteiden manometrien lukemat:

 1. Toimintahäiriöt johtuvat usein putkilinjojen tukkeutumisesta likaan ja kiinteisiin hiukkasiin vedessä. Jos lämmitysjärjestelmässä on painehäviö, joka on paljon korkeampi öljypohjaan asti, tämä toimintahäiriö johtuu syöttöputkessa olevan öljypohjan tukkeutumisesta. Lika poistetaan öljypohjan tyhjennyskanavien kautta, puhdistaa verkot ja laitteen sisäpinnat.
 2. Jos paine lämmitysjärjestelmässä hyppää, mahdollisia syitä voivat olla korroosio tai tukkeutunut suutin. Jos suutin hajoaa, paine lämmityksen paisunta -astiassa voi ylittää sallitun.
 3. On mahdollista tapaus, jossa paine lämmitysjärjestelmässä nousee ja “paluuveden” öljypohjaa edeltävät ja sen jälkeiset painemittarit näyttävät erilaisia ​​arvoja. Tässä tapauksessa sinun on puhdistettava “paluuventtiili”. Sen tyhjennyshanat avataan, verkko puhdistetaan ja lika poistetaan sisältä.
 4. Kun suuttimen koko muuttuu korroosion vuoksi, tapahtuu lämmityspiirin pystysuuntainen suuntaus. Paristot ovat kuumia alhaalla ja eivät ylikuumene riittävästi. Suuttimen korvaaminen laskimella varustetulla suuttimella poistaa tämän ongelman..

Vakiomallien tekniset tiedot

Tehdaskappaleissa on 7 erilaista kokoa, joista jokaisella on oma erikoisnumeronsa. Hyvän vaihtoehdon valitsemiseksi ja ongelmatilanteiden välttämiseksi on otettava huomioon kaksi parametria – sekoituskammion ja suuttimen halkaisija.

Toisen komponentin kanssa tilanne on yksinkertaisempi, se voidaan tarvittaessa vaihtaa, koska kotelo on irrotettava. Tällaisia ​​toimia käytetään kahdessa vaihtoehdossa:

 1. Osan kuluminen tietyn ajan kuluttua (hankaavien hiukkasten kuluminen).
 2. Muutokset sekoitussuhteessa, joka on tarpeen lämmitysvälineen lämpötilan nostamiseksi tai laskemiseksi.

Opin mielenkiintoisen tosiasian hissiyksikön toiminnasta, usein teknisistä tiedoista ei löydy tuotetta, joka esittelee ostajan suutinosassa, halkaisija lasketaan erikseen. Päähuomiota kiinnitetään sekoitus- ja ruiskutuskammioon, jotta voidaan laskea koko mahdollisimman tarkasti tietylle lämmitysjärjestelmälle.

Kolmitieventtiili

Jos lämmönsiirtovirta on jaettava kahden kuluttajan kesken, käytetään lämmitykseen tarkoitettua kolmitieventtiiliä, joka voi toimia kahdessa tilassa:

 • Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö

  pysyvä tila;

 • muuttuva hydraulinen tila.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö

Kolmitieventtiili on asennettu niihin lämmityspiirin paikkoihin, joissa voi olla tarpeen jakaa tai sulkea kokonaan vesivirta. Venttiilin materiaali on teräs, valurauta tai messinki. Venttiilin sisällä on sulkulaite, joka voi olla pallomainen, lieriömäinen tai kartiomainen. Vesihana muistuttaa teetä ja liitännästä riippuen lämmitysjärjestelmän kolmitieventtiili voi toimia sekoittimena. Sekoitussuhteita voidaan vaihdella laajalla alueella.

Palloventtiiliä käytetään pääasiassa:Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö

 1. lämpimien lattioiden lämpötilan säätö;
 2. akun lämpötilan säätö;
 3. jäähdytysnesteen jakautuminen kahteen suuntaan.

Kolmitieventtiileitä on kahta tyyppiä-sulkuventtiilit ja säätöventtiilit. Periaatteessa ne ovat käytännössä vastaavia, mutta lämpötilan säätäminen on vaikeampaa kolmitieventtiileillä..

Tiloja koskevat vaatimukset

Useimmissa tapauksissa sekoitusyksiköt asennetaan rakennuksen kellariin. Toimintojensa suorittamiseksi on otettava huomioon huoneen ominaisuudet – kausittaiset lämpötilan ja kosteuden muutokset.

Näille indikaattoreille on asetettu useita vaatimuksia, jotka on täytettävä. Tämä koskee erityisesti keskuslämmitysjärjestelmän hissilaitteita, joissa on asennetut automaattiset servokäytöt:

 • Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 ° С;
 • Kondenssiveden muodostumisen estämiseksi putkien pinnalle on asennettu poistoilmanvaihtojärjestelmä;
 • Sähkölaitteille on asennettava erillinen kytkentätaulu. On suositeltavaa tarjota itsenäinen virtalähde hätäkatkoksen sattuessa.

On kuitenkin harvinaista, että näitä sääntöjä noudatetaan. Tämän seurauksena jopa tehokkain hissiyksikön piirustus voi olla käytännössä erilainen. Siksi on ilmestynyt vaihtoehtoisia järjestelmiä jäähdytysnestevirtausten sekoittamiseksi..

Joissakin uusissa keskuslämmitykseen yhdistetyissä kerrostaloissa ei ole hissilämmityspiiriä. Voit asentaa sen ottamalla yhteyttä rahastoyhtiöön.

Muut lämmityslaitteiden vaihtoehdot

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toiminnan perusperiaatteen perusteella on kehitetty vaihtoehtoisia tapoja halutun lämpötilan ylläpitämiseksi putkissa käyttäjille. Niiden ero perinteiseen järjestelmään liittyy monimutkaisen elektronisen ohjausjärjestelmän läsnäoloon.

Ensimmäinen asia, johon tämän laitteen kehittäjät kiinnittivät huomiota, oli kuuman veden optimaalinen kulutus. Siksi tuloputkeen on välttämättä asennettu lämpöenergiamittari. Sen avulla voidaan paitsi nähdä talon järjestelmään tulevan jäähdytysnesteen määrä, myös laskea automaattisesti sen hinta ja siirtää tiedot rahastoyhtiölle.

Asennettujen pumppujen avulla voit hallita jäähdytysnesteen kulkua putkien läpi. Tämä on tarpeen virheen vähentämiseksi sekoitettaessa nestevirtauksia suuttimessa. Tätä varten lämpötila -anturit on asennettu tulo- ja paluuputkiin. Jos veden lämmitystaso on alle asetetun, paluupumppu lakkaa toimimasta. Kuuman jäähdytysnesteen tilavuuden lisäämiseksi vastaava pumppauslaite aktivoidaan.

On kuitenkin otettava huomioon myös tällaisen järjestelmän haitat:

 • Riippuvuus virtalähteestä. Varavirtalähdettä voidaan käyttää vain lyhyen aikaa. Ylijännitesuojaa varten on asennettava kondenssitasasuuntaaja;
 • Kun järjestelmän monimutkaisuus kasvaa, sen epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa. Riittää, että yksi antureista epäonnistuu – optimaalisen sekoituksen parametrit muuttuvat.

Näistä tekijöistä huolimatta uusien järjestelmien suosio johtuu niiden helppokäyttöisyydestä ja huomattavista säästöistä lämmityskustannuksissa. Siksi keskuslämmitysjärjestelmän parannetut hissiyksiköt ovat kysyttyjä..

Mitä tulee laitteiden hankintaan ja asennukseen liittyviin ensisijaisiin kustannuksiin, nämä investoinnit palautetaan lämmityskustannusten säästöinä 3-5 vuoden kuluessa. Mutta edellyttäen, että ammattimaiset ja rehelliset yritykset osallistuvat suunnitteluun ja asennukseen.

Jäähdytysnesteen säätö

Jäähdytysnesteen säätö hissin ulostulossa voidaan suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

 1. Nesteen syöttö pienemmän halkaisijan suuttimen kautta
 2. Manuaalisten venttiilien asennus

Jos jäähdytysneste tulee huoneistoihin tietyn halkaisijan suuttimen kautta, sen liikenopeus putkien läpi kasvaa merkittävästi. Neste pääsee suhteellisen nopeasti kaikkiin nousuputkiin, mikä varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen koko talossa.

Kun putkimiehet päättävät asentaa manuaalisesti säädettävät metalliset pellit, on erittäin vaikeaa saavuttaa tasainen jäähdytysnesteen jakautuminen. Jos säätö on väärä, alemmissa kerroksissa lähellä hissiä olevat huoneistot ovat huomattavasti kuumempia kuin ylemmissä. Sinun on soitettava päällikölle ja suoritettava tiettyjä toimenpiteitä.

Kuinka tunnistaa viallinen hissi

Helpoin tapa varmistaa, että hissiyksikkö toimii oikein, on tarkistaa lämpötilat tulo- ja poistoaukosta. Tapahtumien kehittäminen yhden skenaarion mukaisesti on mahdollista:

 1. Ilmaisimet ovat oikein – mitään ei tarvita, koska laitteet toimivat oikein
 2. Jos lukemat ovat suunnilleen samat, hissi on tukossa tai on tarpeen pienentää suuttimen halkaisijaa.
 3. Jos indikaattorit ovat hyvin erilaisia, hissi on viallinen ja vaatii perusteellisemman tarkastuksen.

Suurin määrä vikoja liittyy suuttimeen. Jos se on tukossa, tämä laitteen osa on purettava ja puhdistettava. Ajan mittaan se kyllästyy nesteen epäpuhtauksiin ja se on vaihdettava..

On tarpeen tarkistaa hissiyksikön käyttökelpoisuus tapauksissa, joissa viimeisten kerrosten huoneistot eivät saa tarpeeksi lämpöä, alakerrassa, päinvastoin, se on ylijäämää. Ei ole suositeltavaa poistaa vikoja itse, ota yhteyttä asiantuntijoihin.

Ennen seuraavaa lämmityskautta hissin toiminta on tarkastettava. Erityistä huomiota kiinnitetään mudankerääjään, joka kerää kaikki jäähdytysnesteeseen kertyneet riidat. Tulo- ja ulostulopaine -erojen ei pitäisi olla käytännössä lainkaan, muuten voimme puhua sen tukkeutumisesta.

Isot ongelmat

Lämmitysyksikön korjaus

Valitettavasti jopa niin yksinkertainen laite kuin hissiyksikkö altistuu erilaisille vikoille ja toimintahäiriöille. Vian määrittämiseksi on tarpeen analysoida painemittarien lukemat ohjauspisteissä..

Yksi tärkeimmistä hissikokoonpanon vaurioitumisen syistä on suuri roskien kertyminen putkilinjoihin. Usein tämä roska on likaa ja kiinteitä hiukkasia vedessä. Jos lämmitysjärjestelmän paine laskee jyrkästi, tämä säiliö on puhdistettava hieman kauempana kuin öljypohja. Lika kaadetaan tyhjennyskanavilla, minkä jälkeen rakenteen verkot ja sisäpinnat huolletaan.

Jos paine nousee, tarkista järjestelmä syövyttävien prosessien tai roskien varalta. Ongelma voi johtua myös suuttimen tuhoutumisesta, jonka seurauksena paine nousee liian korkeaksi..

Jopa hissiyksiköiden käytössä on sellaisia ​​ilmiöitä, joissa paine alkaa kasvaa uskomattoman nopeasti, ja painemittarit ennen ja jälkeen öljynpoistoaukon näyttävät saman arvon. Jos näin on, palautuspiirin öljypohja on puhdistettava perusteellisesti. Tätä varten avaa hanat, puhdista verkko ja poista kaikki lika sisältä.

Jos suuttimen mitat ovat muuttuneet syövyttävien prosessien vuoksi, on mahdollista, että lämmityspiirissä on tapahtunut pystysuuntainen suuntaus. Tässä tapauksessa alemmat lämpöpatterit lämpenevät melko hyvin, kun taas ylemmät jäävät kylmiksi. Häiriön poistamiseksi suutin on vaihdettava.

Kuinka palvella

Hissin toiminta perustuu fyysisten lakien toimintaan, joten sen rakenne ei sisällä liikkuvia tai pyöriviä osia. Jopa monimutkaisemmissa malleissa, joissa on muuttuva suuttimen koko, erityinen neula liikkuu lisäämällä tai vähentämällä jäähdytysnesteen kulkua (ruiskutuspistoolin periaatteen mukaisesti), jolla ei ole suurta nopeutta. Siksi koko laitteen hoito koostuu lian oikea -aikaisesta puhdistamisesta, lian poistamisesta, joka kerääntyy vähitellen jäähdytysnesteen huonon laadun vuoksi. Suuttimet, jotka kuormittuvat kuumaan veteen joutuessaan ja jotka epäonnistuvat ensimmäisinä, on vaihdettava määräajoin. Suuttimen halkaisija ja kunto tarkistetaan vuosittain, vaihto suoritetaan tarvittaessa – osan voimakas kuluminen, liiallinen lisääntyminen tai lasku. Laippaliitosten tiiviyttä on myös seurattava, tiivisteet ja tiivisteet vaihdettava ajoissa.

Käyttöalueet ja tarkoitus

Lämmitysyksiköiden ohjaus

Lämmityslaitteen kaavion jälkeen voit siirtyä suoraan asennustöihin. Kuten tiedätte, tällaisia ​​asennuksia käytetään usein kerrostaloissa, jotka on liitetty yhteiseen yhteiseen lämmitysjärjestelmään..

Lämmitysyksiköt on tarkoitettu seuraaviin tehtäviin:

 1. 1. Tarkistukset ja muutokset jäähdytysnesteen ja lämpöpotentiaalin toimintaominaisuuksissa.
 2. 2. Lämmitysjärjestelmien nykytilan seuranta.
 3. 3. Jäähdytysnesteen tärkeimpien indikaattoreiden seuranta ja tallennus – nykyinen lämpötila, paine ja tilavuus.
 4. 4. Suorittaa käteislaskelmat ja laatia optimaalinen suunnitelma energiankulutukselle.

Kun asennat lämmitysjärjestelmän huoneeseen, sinun on ymmärrettävä, että keskuslämmitys vaatii tiettyjä kustannuksia. Jos puhumme kerrostalosta, kaikki kustannukset jaetaan vuokralaisten kesken. Mutta joskus ne ovat perusteettomia rahastoyhtiöiden epäoikeudenmukaisen asenteen ja järjestelmän osien virheellisen asennuksen vuoksi..

Merkittävien taloudellisten vahinkojen estämiseksi on tärkeää asentaa etukäteen yksityisen talon erittäin tehokas lämmitysyksikkö, joka säätää automaattisesti kaikki muutokset ja valitsee jäähdytysnesteen lämpötilan optimaalisen suhteen. Vain pätevä laitteiden tarkastus ja asianmukainen huolto mahdollistavat tehokkaan lämmitysjärjestelmän, joka kestää monta vuotta ilman häiriöitä..

Hissilämmityslaitteiden tyypit

Tämä hissiyksikön lämmityspiiri ei paljasta mekanismia lämpötilan säätämiseksi. Ja tämä on tärkein tapa optimoida lämpöenergian kulutus riippuen ulkoisista tekijöistä – ulkolämpötilasta, talon lämmöneristysasteesta ja niin edelleen. Tätä varten suuttimeen on asennettu erityinen kartiomainen sauva. Vaihteet varmistavat sen liitännän venttiiliin. Säätämällä tangon asentoa suuttimen läpimeno muuttuu.

Asennetuista laitteista riippuen on kahdenlaisia ​​säädettäviä hissilämmityslaitteita:

 • Manuaalinen menetelmä. Venttiili pyörii perinteisellä menetelmällä. Tässä tapauksessa vastuuhenkilön on seurattava järjestelmän manometrien ja lämpömittarien lukemia;
 • Auto. Venttiilin tappiin on asennettu servomoottori, joka on kytketty lämpötila- ja paineanturiin. Asetetuista indikaattoreista riippuen tangon liikkeet suoritetaan.

Tyypillisen hissikoneen piirustuksen ei pitäisi sisältää vain vaadittuja elementtejä vaan järjestelmän toimintaominaisuuksia. Ja tätä varten sinun on laskettava parametrit. Tällaisen työn suorittavat vain erikoistuneet suunnitteluorganisaatiot, koska se vaatii kaikkien tekijöiden huomioon ottamista.

Säädettävän hissin asennus lämmitykseen yhdessä lämmönkulutusmittarin kanssa säästää jopa 30% kuuman lämmönsiirtimen kulutuksesta.

Ilmalämmityksen tyypit

Ilmajärjestelmässä, kuten vesijärjestelmässä, jäähdytysneste voidaan käynnistää kahdella tavalla:

Konvektiolla (painovoimajärjestelmä)

ilmakanavat

Täällä moottorina käytetään vain Archimedesin voimaa, joka pakottaa lämmitetyn ilman, jonka tiheys vähenee, kellumaan, eli siirtymään ylös.

Tätä varten riittää, että lämmönkehitin asetetaan pienimmän kuluttajan alapuolelle – ja siinä kaikki, ilma seuraa itse minne se tarvitsee.

Tällä menetelmällä on kolme haittaa:

konvektiivisen virtauksen teho ei ole liian suuri, joten suodattimen asentaminen ei toimi; samasta syystä pieni vedos voi häiritä lämpimän ilman saantia.

Ilma on lämmitettävä melko voimakkaasti, muuten Archimedoksen voimat eivät pysty voittamaan ilmakanavien aerodynaamista vastusta..

Tuulettimen avustama (pakotettu syöttö)

Tällainen järjestelmä ei pelkää vedoksia, ja lämmönkehitin voidaan sijoittaa siihen millä tahansa tasolla. Lisäksi ilmaa voidaan lämmittää vain vähän, mikä on erittäin kätevää sesongin ulkopuolella. Ilmakanavien poikkileikkausta voidaan pienentää, koska niiden aerodynaaminen vastus ei ole enää tärkeä.

Kaikista näistä eduista joudut maksamaan sekä kirjaimellisesti (tuuletin ja sen tuottama sähkö maksavat rahaa) että kannettavassa – järjestelmä muuttuu epävakaaksi.

Lisäksi ilmalämmitys voi olla suoravirtausta ja kierrätystä.

Yhden putken lämmitysjärjestelmä

Kerrostalon yksiputkisella lämmönsiirrolla on paljon haittoja, joista tärkein on merkittävä lämpöhäviö kuuman veden kuljetuksen aikana. Tässä piirissä jäähdytysneste syötetään alhaalta ylöspäin, minkä jälkeen se tulee paristoihin, luovuttaa lämpöä ja palaa takaisin samaan putkeen. Ylemmissä kerroksissa asuville loppukäyttäjille lämmin vesi saavuttaa aiemmin tuskin lämpimässä tilassa.

On aikoja, jolloin yksiputkijärjestelmää yksinkertaistetaan entisestään ja yritetään nostaa jäähdytysnesteen lämpötilaa pattereissa. Tätä varten akku leikataan suoraan putkeen. Lopulta näyttää siltä, ​​että jäähdytin on sen jatke. Mutta tällaisesta liitännästä vain järjestelmän ensimmäiset käyttäjät saavat enemmän lämpöä ja vesi saavuttaa viimeiset kuluttajat lähes kylmänä (lue myös: ”Asunnon lämmitysjärjestelmä – ominaisuus”). Lisäksi kerrostalon yksiputkinen lämmönsyöttö tekee mahdottomaksi säätää pattereita – jäähdytysaineen syötön vähentämisen jälkeen erillisessä akussa myös veden virtaus putken koko pituudella vähenee.

Kerrostalojen lämmitysyksiköt

Toinen tällaisen lämmönsyötön haittapuoli on mahdottomuus vaihtaa jäähdytin lämmityskauden aikana ilman veden poistamista koko järjestelmästä. Tällaisissa tapauksissa on tarpeen asentaa hyppyjohtimet, mikä mahdollistaa akun irrottamisen ja jäähdytysnesteen ohjaamisen niiden läpi..

Näin ollen toisaalta saavutetaan säästöjä yksiputkisen lämmitysjärjestelmän asennuksen seurauksena, ja toisaalta syntyy vakavia ongelmia lämmön jakamisessa huoneistoille. Niissä asukkaat jäätyvät talvella.

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä

Kerrostalon avoin ja suljettu lämmitysjärjestelmä voi olla kaksiputkinen (katso kuva), jonka avulla voit säilyttää jäähdytysnesteen lämpötilan kaikissa kerroksissa sijaitsevissa huoneistoissa sijaitsevissa pattereissa. Kaksiputkisen piirin laite tarkoittaa, että jäähdyttimessä jäähdytetty kuuma vesi ei virtaa takaisin samaan putkeen. Se siirtyy niin sanottuun paluukanavaan. Katso myös: “Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: mikä se on”.

Ei ole väliä, miten akku on kytketty – nousuputken tai lepotuolin putkeen jäähdytysnesteellä on vakio lämpötila koko sen kuljetusreitin kautta syöttöputkien läpi.

Kerrostalojen lämmitysyksiköt

Yksi kaksiputkisten vesipiirien tärkeistä eduista on kerrostalon lämmitysjärjestelmän säätäminen kunkin yksittäisen akun tasolla asentamalla hanat, joissa on termostaatti (lue myös: “Lämmitysjärjestelmän säätö – yksityiskohtia käytännöstä “). Tämän seurauksena huoneistossa on halutun lämpötilajärjestelmän automaattinen ylläpito. Kaksiputkisessa piirissä on mahdollista käyttää lämmityspattereita, joissa on sekä pohja- että sivuliitännät. Voit myös käyttää erilaista jäähdytysnesteen liikettä – umpikuja ja siihen liittyvä.

Lämmin käyttövesi lämmitysjärjestelmissä

Monikerroksisten rakennusten käyttövesi on yleensä keskitetty, ja vesi lämmitetään kattilahuoneissa. Kuuman veden syöttö on kytketty lämmityspiireistä, sekä yhdestä että kahdesta putkesta. Lämpimän käyttöveden lämpötila aamulla on lämmin tai kylmä pääputkien lukumäärästä riippuen. Jos kerrostalossa, jossa on 5 kerrosta, on yksiputkinen lämmönsyöttö, niin kun avaat kuumahanan, kylmä vesi tulee ensin ulos puoleksi minuutiksi.

Syynä on se, että yöllä harvoin kukaan vuokralaisista sulkee hanan kuumalla vedellä ja putkien jäähdytysneste jäähtyy. Tämän seurauksena tarpeetonta jäähdytettyä vettä käytetään liikaa, koska se tyhjennetään suoraan viemäriin.

Kerrostalojen lämmitysyksiköt

Toisin kuin yksiputkijärjestelmässä, kaksiputkisessa versiossa lämmin vesi kiertää jatkuvasti, joten yllä olevaa käyttöveden ongelmaa ei esiinny siellä. Totta, joissakin taloissa kuumavesijärjestelmän kautta nousuputki putkilla – pyyhekuivaimet, jotka ovat kuumia jopa kesäkuumassa.

Monet kuluttajat ovat kiinnostuneita kuumavesihuoltoon liittyvistä ongelmista lämmityskauden päätyttyä. Joskus kuuma vesi katoaa pitkäksi aikaa. Tosiasia on, että laitosten on noudatettava kerrostalojen lämmitystä koskevia sääntöjä, joiden mukaan on tarpeen suorittaa lämmönjakelujärjestelmien jälkilämmitystestit (lue myös: “Lämmitysjärjestelmän ja putkistojen hydraulisen testauksen laki”) ). Tätä työtä ei tehdä nopeasti, varsinkin jos havaitaan vaurioita, jotka on korjattava..

Kesäkaudella testataan koko kerrostalon keskuslämmitystä tarjoava järjestelmä. Apuohjelmat suorittavat rutiininomaisia ​​ja suuria korjauksia lämmitysverkkoon irrottaen sen yksittäiset osat. Tulevan lämmityskauden aattona korjattu lämmityspää testataan uudelleen (lisätietoja: “Säännöt asuinrakennuksen valmistelemiseksi lämmityskaudeksi”).

Jotkut lämmityshissin ominaisuudet

Harkittaessa kysymystä siitä, mikä hissiyksikkö on, kannattaa miettiä erikseen sen järjestelyn ominaisuuksia talon lämmittämiseksi.

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota laitteen vastuksen suhteeseen paineeseen, joka muodostuu vettä syöttävän putken sisälle. Optimaalisesti tämä suhde on 1 – 7. Syöttö- ja paluupiirien välinen paine -ero on myös tärkeä. On pyrittävä varmistamaan, että nämä indikaattorit vastaavat, jolloin järjestelmän katsotaan olevan täysin toiminnassa. Poikkeama on sallittu, mutta enintään 0,5 kgf / cm3.

Säädettävät laitteet

Lämmityshissien käyttö osoittaa, että hallittujen laitteiden käyttö on välttämätöntä vieraille todellisuuksille: Venäjän kylmät talvet vaativat yleensä hyvän ja vakaan asuintilojen lämmityksen eikä jäähdytysnesteen lämpötilaa tarvitse jatkuvasti muuttaa.

Säädettäviä hissejä käytetään myös muiden kuin asuintilojen lämmitykseen: jos alennat lämpötilaa yöllä, kun asiakkaita ja vieraita ei ole, voit säästää jopa 30%. Jäähdytysnesteen säätö tällaisen lämmityshissin avulla suoritetaan käyttämällä erityistä lisärelettä, joka on varustettu sähkökäytöllä.

Kampa

Kun lämmitetyssä esineessä, eli talossa on useita kerroksia, on asennettava erityinen jakelija, joka toimittaa lämpöä kullekin yksittäiselle esineelle tai jokaiseen huoneeseen. Tätä varten käytetään erityisiä lisälaitteita – kampa (toinen nimi on keräilijä).

Tämän laitteen toiminnan ydin on seuraava: lämmitysvalmis jäähdytysneste virtaa ulos hissin ulostulosta ja menee keräimeen. Sen jälkeen kampa jakaa vettä kuluttajille samalla paineella. Tässä tapauksessa koko järjestelmän toiminta ei pysähdy, ja sen haarojen keskinäinen vaikutus on suljettu pois. Lisäksi akkujen paine vastaa hissin ulostulon painetta.

Lämmitysjärjestelmän lisäosat

Lisääntynyt kiinnostus kysymykseen siitä, mikä hissi on lämmitysjärjestelmässä, on äskettäin herännyt syystä. Asia on asuntojen ja yhteisöpalvelujen jatkuvasti nousevissa hinnoissa. Tällaisissa olosuhteissa yksityisten talojen omistajat ajattelevat säästöjen saamista ja normaalia ilman lämpötilaa talvella..

Tämä voidaan tehdä käyttämällä lisäelementtejä, jotka vähentävät tarpeetonta energiankulutusta:

 • kiertovesipumput;
 • putkien suojaosat;
 • vedenpuhdistusjärjestelmät;
 • erilaisia ​​automaattisia laitteita, joiden tarkoituksena on ohjata jäähdytysnesteen miellyttävää lämmitystilaa.

Kolmitieventtiili

Tiedät jo, mikä on hissilämmityslaite, mutta on olemassa joitakin tämän laitteen lajikkeita, jotka kannattaa harkita. Joten lämmön jakamiseksi kahden käyttäjän välillä tai virtauksen estämiseksi kokonaan käytetään erityistä kolmitieventtiiliä. Hissilaitteessa on seuraavat toimintatavat:

 • muuttuva hydraulinen tila;
 • pysyvä tila.

Jotta nosturi olisi tarpeeksi vahva suorittamaan tehtävänsä, se on valmistettu valuraudasta, messingistä tai teräksestä. Sisällä on lieriömäinen, pallomainen tai kartiomainen lukituslaite. Tällainen mekanismi voi toimia sekoittimena, kun taas on mahdollista säätää ja muuttaa kylmän ja kuuman veden sekoittamisen osuuksia laajalla alueella.

Useimmissa tapauksissa palloventtiiliä käytetään lämpimän lattian lämpötilan säätämiseen, paristojen lämmitykseen tai lämmitysvirtauksen jakamiseen kahteen suuntaan. Kolmitieventtiileitä on kahta tyyppiä-sulkuventtiilit ja säätöventtiilit. Kuten nimestä voi päätellä, säätöventtiili on suunniteltu erityisesti mukavaan säätöön, mutta kolmisuuntaiset sulkuventtiilit eivät anna sinun muuttaa lämpötilaa tasaisesti.

Lämmittävä vesi

Lämmitysjärjestelmän hissiä tarvitaan lämpötilan ja sen mukana jäähdytysnesteen paineen alentamiseksi, mutta on poikkeuksia. Joten kylmillä alueilla löydät malleja, joissa on hissi, joka voi päinvastoin lämmittää vettä. Tällainen laite käynnistetään, kun jo jäähdytetty vesi sekoitetaan vastaavasta tuloputkesta tulevan ylikuumennetun jäähdytysnesteen kanssa. Tällainen hissikokoonpano lisää koko kodin lämmitysjärjestelmän tehokkuutta..

Hissin laskeminen ja valinta

Erityisten kaavojen avulla sinun on ensin laskettava sekoituskammion halkaisija ja valittava sitten tarvittava lämmityshissin määrä, jonka jälkeen suuttimen koko määritetään. Käsittämättömät kilokalorit on muutettava välittömästi yhteisiksi yksiköiksi, usein ne muutetaan baariksi.

Hissisuuttimen kapea osa mitataan millimetreinä, tähän prosessiin on myös kaava. Laskelmat eivät olleet minulle vaikeita, vaikka muistikirjaa tarkasteltaessa kaikki toiminnot näyttivät valtavilta. Kun pää on laskettu ulostulosta keskilinjasta, kannattaa käyttää vaihtoehtoista kaavaa halkaisijan määrittämiseksi. Haluan kuitenkin kiinnittää huomionne siihen, että tulos ilmaistaan ​​senttimetreinä.

Vaaditun hissimallin laskelmat ja valinta

Oletetaan, että lämpötila lämmityslaitoksen tuloputkessa on 135 ja paluuputkessa – 70 ° C. Lämpötilan on tarkoitus säilyttää 85 ° C talon lämmitysjärjestelmässä ja 70 ° C poistoaukossa. Kaikkien huoneiden korkealaatuiseen lämmitykseen tarvitaan 80 kW: n lämpöteho. Taulukon mukaan on määritetty, että vastuskerroin on “1”.

Korvaamme nämä arvot laskimen vastaaville riveille ja saamme heti tarvittavat tulokset:

Tämän seurauksena meillä on tietoja vaaditun hissimallin valinnasta ja sen oikean toiminnan edellytyksistä. Siten saavutettiin järjestelmän vaadittu suorituskyky – aikayksikköä kohti pumpatun jäähdytysnesteen määrä, vesipatsaan vähimmäiskorkeus. Ja perusarvoja ovat hissisuuttimen ja sen kaulan (sekoituskammion) halkaisijat.

Suuttimen halkaisija on tapana pyöristää millimetrin sadasosiin (tässä tapauksessa 4,4 mm). Halkaisijan vähimmäisarvon tulisi olla 3 mm – muuten suutin yksinkertaisesti tukkeutuu nopeasti.

Laskurin avulla voit myös “toistaa” arvoja, eli nähdä, miten ne muuttuvat, kun alkuperäisiä parametreja muutetaan. Jos esimerkiksi lämpölaitoksen lämpötila lasketaan, esimerkiksi 110 asteeseen, tämä aiheuttaa muita yksikön parametreja..

Minkä tahansa alkuparametrin muuttaminen välittömästi muuttaa laskentatuloksia

Kuten näette, hissisuuttimen halkaisija on jo 7,2 mm.

Näin voit valita laitteen, jolla on kaikkein hyväksyttävimmät parametrit, jossa on tietty säätöalue, tai joukko vaihdettavia suuttimia tietylle mallille..

Kun sinulla on lasketut tiedot, voit jo viitata tällaisten laitteiden valmistajien taulukoihin valitaksesi vaaditun version.

Yleensä näissä taulukoissa annetaan laskettujen arvojen lisäksi myös muut tuotteen parametrit – sen mitat, laipan mitat, paino jne..

Esimerkiksi 40s10bk-sarjan vesisuihkuteräshissit:

Suihkuhissin tärkeimmät lineaariset parametrit

Laipat: 1 – tuloaukossa, 1-1 – putken liitoskohdassa “paluusta”, 1-2 – ulostulossa.

2 – tuloputki.

3 – irrotettava suutin.

4 – vastaanottokammio.

5 – sekoituskaula.

7 – hajotin.

Tärkeimmät parametrit on esitetty taulukossa – valinnan helpottamiseksi:

Määrä

hissi Mitat, mm Paino,

kg Arvioitu

vedenkulutus

netistä,

t / h

DC dg D D1 D2 l L1 L
1 3 15 110 125 125 90 110 425 9.1 0,5-1
2 4 kaksikymmentä 110 125 125 90 110 425 9.5 1-2
3 5 25 125 160 160 135 155 626 16.0 1-3
4 5 kolmekymmentä 125 160 160 135 155 626 15,0 3-5
5 5 35 125 160 160 135 155 626 14.5 5-10
6 kymmenen 47 160 180 180 180 175 720 25 10-15
7 kymmenen 59 160 180 180 180 175 720 34 15-25

Hissin laskeminen ja valinta numeron mukaan

Selvennämme heti menettelyä: ensinnäkin lasketaan sekoituskammion halkaisija ja valitaan sopiva hissiluku, sitten määritetään työsuuttimen koko. Injektiokammion halkaisija (senttimetreinä) lasketaan kaavalla:

Kaava sekoituskaulan laskemiseksi

Kaavaan osallistuva indikaattori Gpr on jäähdytysnesteen todellinen virtausnopeus kerrostalon järjestelmässä ottaen huomioon sen hydraulinen vastus. Arvo lasketaan seuraavasti:

Kaava rakennuksen lämmittämiseen käytettävän lämmityslaitteen virtausnopeuden määrittämiseksi

 • Q on rakennuksen lämmitykseen käytetty lämmön määrä, kcal / h;
 • Tcm on seoksen lämpötila hissitien ulostulossa;
 • Т2о – veden lämpötila paluulinjassa;
 • h on koko lämmitysjohdotuksen vastus yhdessä pattereiden kanssa ilmaistuna vesipatsaan metreinä.

Viite. Jos haluat lisätä käsittämättömiä kilokaloreita kaavaan, sinun on kerrottava tutut wattit kertoimella 0,86. Vesimittarit muutetaan yleisemmäksi yksiköksi: 10,2 mH2. Taide. = 1 bar.

Esimerkki hissin numeron valinnasta. Saimme selville, että todellinen kulutus Gpr on 10 tonnia sekoitettua vettä tunnissa. Sitten sekoituskammion halkaisija on 0,874 √10 = 2,76 cm. On loogista ottaa sekoitin # 4, jonka kammio on 30 mm.

Nyt selvitämme suuttimen kapean osan halkaisijan (millimetreinä) seuraavan kaavan avulla:

Kaava suuttimen koon laskemiseksi

 • Dr on aiemmin määritetty injektiokammion koko, cm;
 • u on sekoitussuhde;
 • Gpr – valmiin lämmönsiirtimen virtausnopeus järjestelmään syötettäessä.

Vaikka ulkoisesti kaava vaikuttaa hankalalta, todellisuudessa laskelmat eivät ole liian monimutkaisia. Yksi parametri on tuntematon – injektiokerroin, joka lasketaan seuraavasti:

Kaava sekoitussuhteen laskemiseksi

Olemme tulkineet kaikki nimitykset tästä kaavasta, paitsi T1 -parametri – kuuman veden lämpötila hissin tuloaukossa. Jos oletamme, että sen arvo on 150 astetta ja meno- ja paluulämpötila ovat vastaavasti 90 ja 70 ° C, haluttu koko Dc tulee ulos 8,5 mm (virtausnopeudella 10 t / h vettä).

Kun paineen Нр arvo tiedetään hissin tuloaukossa keskuslaitteen puolelta, voit käyttää vaihtoehtoista kaavaa halkaisijan määrittämiseen:

Kaava suuttimen halkaisijan määrittämiseksi käytettävissä olevan pään perusteella

Kommentti. Viimeisen kaavan laskentatulos ilmaistaan ​​senttimetreinä.

Hissin osien korjaus ja vaihto

Huolimatta siitä, että lämmityshissi on kestävä mekanismi, sen osat saattavat joskus joutua vaihtamaan. Esimerkiksi suutin on vaihdettava, kun sen halkaisija kasvaa kulumisen vuoksi, mikä johtuu jäähdytysveteen juuttuneiden kiinteiden hiukkasten kitkasta..

Myös suutin vaihdetaan, kun osoittautuu tarpeelliseksi nostaa / laskea talon lämmitysjärjestelmään syötetyn veden lämpötilaa..

Joskus jäähdytysnesteen parametrien muuttamiseksi korvaamatta osia hissillä lämmitysjärjestelmään asennetaan venttiilejä (manuaalisia venttiilejä), mutta tämä ei auta ongelmaa kovin paljon. Tosiasia on, että tällaisella manuaalisella, jopa käsityöläisellä säätömenetelmällä ei ole mahdollista saavuttaa tasaista vedenjakautumista koko lämmitysjärjestelmässä..

Riippuvainen kaavio, jossa on kaksisuuntainen venttiili ja pumput paluulinjassa

Lämmitysjärjestelmien ja kuuman veden toimittamisen säätö sekä lämpöenergian käytön tehokkuus riippuu suurelta osin sen ominaisuuksista. Työn tehokkuuteen vaikuttavat suoraan lämpöverkkojen hydraulijärjestelmän vaihtelut. Lisäksi nykyaikaisissa projekteissa on järjestetty etäyhteys lämpöpisteiden ohjaukseen. Nykyään suuttimen säätämiseen tarkoitetut sähkökäyttöiset laitteet ovat suosittuja, mikä mahdollistaa jäähdytysnesteen virtausnopeuden automaattisen muuttamisen kerrostalojen lämmitysjärjestelmässä. Kun asennat automaattista sähköasemaa, voit käyttää etusäätöä, kun MKD: n yhden puolen säätö ei ole riippuvainen toisesta. Lämmitysjärjestelmää täydennetään sopivien pumppauslaitteiden avulla lämmitysverkkojen paluuputkesta. Lämmitysjärjestelmä on myös suljettu silmukka, jota pitkin jäähdytysneste liikkuu kiertopumppujen avulla lämpöpisteestä kuluttajille ja takaisin. Sitten jäähdytysneste lähetetään paluuputkeen ja virtaa takaisin pääverkon kautta uudelleenkäyttöön lämpöä tuottavalle yritykselle. Mekanismi on suunniteltu siten, että kaasun neulaa voidaan liikuttaa pituussuunnassa. Se muuttaa suuttimen onteloa ja sen seurauksena jäähdytysnesteen virtausnopeus muuttuu. Sääasema kompensoitu sähköasema

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikön kytkentäkaaviot

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Käyttöveden lämmitysprosessit (LKV) ja lämmitysjärjestelmät ovat jollain tavalla yhteydessä toisiinsa.

Koska kuuman veden syöttöveden lämpötila on pidettävä kaikissa olosuhteissa 60-65 asteen välillä, positiivisissa ulkolämpötiloissa hissiin voi tulla vaadittua kuumempaa jäähdytysnestettä.

Samaan aikaan lämmön liiallinen kulutus on 5–13%. Tämän ilmiön välttämiseksi käytetään kolmea järjestelmää hissiyksikön liittämiseksi:

 • veden virtaussäätimellä;
 • säädettävällä suuttimella;
 • säätöpumpulla.

Vesivirtaussäätimellä

Kun tämä ehto täyttyy, on mahdollista välttää lattian epätasaisuus, joka ilmenee yksiputkijärjestelmissä, jos jäähdytysnesteen virtaus laskee.

“Hissi + virtaussäädin” -piiri ei kuitenkaan pysty pitämään tämän laitteen loppupään lämpötilaa hyväksyttävällä tasolla, kun poikkeaa normaalista lämpötilaohjelmasta.

Säädettävällä suuttimella

Suuttimen ulostulon poikkileikkausaluetta säätelee siihen työnnetty neula. Samaan aikaan sekoituskerroin kasvaa ja vastaavasti jäähdytysnesteen lämpötila hissin jälkeen laskee..

Tämän järjestelmän haittana on, että kun neula työnnetään kartion reikään, sen hydraulinen vastus kasvaa, minkä seurauksena jäähdytysnesteen virtausnopeus ja vastaavasti toimitetun lämmön määrä vähenevät.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö: lämmitysjärjestelmän hissiyksikön toimintaperiaate, kaavio

Ohjauspumpulla

Pumppu on asennettu hissiyksikön sekoituslinjaan tai sen rinnalle. Sen lisäksi on asennettu lämmönsiirtovirtauksen ja sen lämpötilan säätimet. Tämä ratkaisu on erittäin tehokas, koska sen avulla voit:

 • säätää jäähdytysnesteen lämpötilaa missä tahansa ulkolämpötilassa, ei vain positiivisessa;
 • ylläpitää jäähdytysnesteen kiertoa sisäverkossa, kun se pysäytetään.

Järjestelmän haittoja ovat korkeat kustannukset, monimutkaisuus ja käyttökustannusten nousu pumpun virtalähteen takia..

Lämmönjakelujärjestelmien luokittelu lämmitysjärjestelmien järjestämismenetelmän mukaan

Lämmitysjärjestelmien järjestämismenetelmän mukaan MKD: ssä lämmön syöttöjärjestelmät on jaettu seuraaviin:

· Huollettavat;

Riippumaton.

Riippuvat lämmönsyöttöjärjestelmät – järjestelmät, joissa vettä lämmitetään ja syötetään suoraan lämmitysjärjestelmään ja käyttöveden syöttöön, toisin sanoen lämmityspattereissa ja hanoissa – yksi ja sama.

Riippumattomat lämmönsyöttöjärjestelmät – järjestelmät, joissa lämmitysverkkojen jäähdytysneste luovuttaa lämpöä kerrostalon sisäiseen lämmitysjärjestelmään levylämmönvaihtimen kautta.

Lämmönjakelujärjestelmien luokittelu kuumavesihuollon järjestämismenetelmällä (kuumavesihuolto)

Tässä luokituksessa lämmönjakelujärjestelmät on jaettu seuraaviin:

· Suljettu;

Avata.

Suljetut lämmönsyöttöjärjestelmät – käyttövedenottovesi otetaan vedestä ja lämmitetään lämmönvaihtimen kautta verkkovedellä.

Avoimessa lämmitysjärjestelmässä lämmin vesi otetaan suoraan lämmitysverkosta.

Miten sähköasema, jossa on hissisekoitusyksikkö, toimii?

Hissisekoitusyksiköt asennetaan rakennusten lämmityspisteisiin, jotka on kytketty lämmitysverkkoon, joka toimii tilassa, jossa on “ylikuumentuneen” veden laadukas säätö.

Laadukas säätö sisältää lämmitysjärjestelmään tulevan veden lämpötilan muutoksen ulkolämpötilan mukaan ja siinä kiertää jatkuvasti vettä.

“Ylikuumentunutta” vettä pidetään, jos se tulee lämmitysverkosta, jonka lämpötila on korkeampi kuin lämmitysjärjestelmän syöttö.

Esimerkiksi lämmitysverkko voi toimia aikataululla 150/70, 130/70 tai 110/70 ja lämmitysjärjestelmä on suunniteltu 95/70 aikataululle. Lämpötila -aikataulussa 150/70 oletetaan, että ulkoilman suunnittelulämpötilassa (Kiovassa se on -22 ° C) lämpötilan lämpöverkkojen tuloon taloon tulee olla 150 ° C ja sen pitäisi mennä lämmitysverkkoon, jonka lämpötila on 70 ° C, kun taas talossa, joka on suunniteltu 95/70 aikataululle, tämän veden on läpäistävä lämpötila 95 ° C.

Hissiyksikkö sekoittaa lämmitysverkosta tulevan veden virtauksen 150 ° C lämpötilaan ja lämmitysjärjestelmästä poistuvan veden virtauksen 70 ° C lämpötilaan – sekoituksen seurauksena virtaus lämpötilan kanssa 95 ° C saavutetaan lämmitysjärjestelmään syötettävän hissin ulostulossa.

Miten sekoitus tapahtuu

Hissiyksikön sekoituskammiossa on suutin / kartio -sekoitin, joka nopeuttaa tulistetun veden virtausta. Virtausnopeuden kasvaessa sen paine laskee (tämä ominaisuus kuvataan Bernoullin lailla) niin paljon, että siitä tulee hieman pienempi kuin paluuputken paine. Paine -ero sekoituskammion ja paluuputken välillä johtaa jäähdytysnesteen ylivuotoon “hissikoneen” hyppyjohtimen kautta paluusta syöttöön.

Sekoituskammioon muodostuu kahden virran seos, jossa on jo vaadittu lämpötila, mutta paine on pienempi kuin paluuputken paine. Seos tulee hissin diffuusoriin, jossa virtaus laskee ja paine nousee paluulinjan paineen yläpuolelle. Paineen nousu on enintään 1,5 mWC, mikä asettaa rajoituksia hissiyksiköille lämmitysjärjestelmissä, joissa on suuri hydraulinen vastus.

Hissien sekoitusyksiköiden haitat

1 Ei yhteensopiva automaattisten säätimien kanssa, joten niiden asentaminen yhteen on kielletty.

2 Luo kertakäyttöisen pään enintään 1,5 metrin vesipatsaan lämmitysjärjestelmän sisääntuloon, mikä estää hissilämpöpisteiden asennuksen rakennuksiin, joiden lämmitysjärjestelmät on varustettu patteritermostaattiventtiileillä.

3 Hissiyksikössä on vakio sekoitussuhde, joka ei salli vaaditun lämpötilan lämmitysaineen syöttämistä lämmitysjärjestelmään, jos lämmitysverkko on alilämmitetty.

4 Liian korkea herkkyys käytettävissä olevaan paineeseen lämmitysverkon tuloaukossa. Käytettävissä olevan pään lasku suhteessa laskettuun arvoon johtaa lämmitysjärjestelmässä kiertävän veden tilavuusvirran vähenemiseen, mikä puolestaan ​​johtaa järjestelmän epätasapainoon ja etäisten nousuputkien / haarojen pysähtymiseen.

5 Hissin käyttöä varten syöttö- ja paluuputkien välisen paine -eron on oltava yli 15 mWC..

Mihin sähköasemat, joissa on hissisolmu, on asennettu??

Lähes kaikki ennen vuotta 2000 käyttöönotetut lämmitysjärjestelmät on varustettu lämpöpisteillä, joissa on hissisolmut.

Missä hissin ITP: itä voidaan käyttää??

Tällä hetkellä kaikissa suunnitelluissa ja kunnostetuissa asuin- ja toimistorakennuksissa on pakollista käyttää automaattista säätöä lämpöpisteessä. Hissilaitteiden käyttö automaattisten säätimien kanssa on kielletty määräyksillä..

Hissiyksiköt voidaan asentaa vain kohteisiin, joissa lämmitysjärjestelmän automaattista ohjausta ei tarvita, tuloputken käytettävissä oleva pää (paine -ero syöttö- ja paluuputkien välillä) on vakaa ja ylittää 15 mwst. kytketty lämmitysjärjestelmä, paine -ero syöttö- ja takaisinkytkennän välillä 1,5 metrin vesipatsaassa ja lämmitysjärjestelmä toimii tasaisella virtausnopeudella eikä ole varustettu automaattisilla säätimillä.

Käyttövesi yksittäisestä lämmityspisteestä

Yksinkertaisin ja yleisin on järjestelmä, jossa kuumaveden lämmittimien yksivaiheinen rinnakkaisliitäntä (kuva 10). Ne on liitetty samaan lämmitysverkkoon kuin rakennusten lämmitysjärjestelmät. Vesi ulkoisesta vesihuoltoverkosta syötetään lämminvesivaraajaan. Siinä sitä lämmittää lämmönlähteestä tuleva verkkovesi..

Jäähdytetty verkon vesi palautetaan lämmönlähteeseen. Lämminvesivaraajan jälkeen lämmitetty vesijohtovesi tulee käyttövesijärjestelmään. Jos tämän järjestelmän laitteet on suljettu (esimerkiksi yöllä), kuumaa vettä syötetään takaisin kiertoputken kautta käyttöveden lämmönvaihtimeen..

Lisäksi käytetään kaksivaiheista käyttöveden lämmitysjärjestelmää. Siinä talvella kylmää vesijohtovettä lämmitetään ensin ensimmäisen vaiheen lämmönvaihtimessa (5–30 ° C) jäähdytysnesteellä lämmitysjärjestelmän paluuputkesta ja sitten vesi ulkoisen verkon syöttöputkesta käytetään veden lopulliseen lämmitykseen vaadittuun lämpötilaan (60 ° C) … Ajatuksena on käyttää lämmitykseen paluulinjan hukkalämpöenergiaa lämmitykseen. Samaan aikaan verkkoveden kulutus käyttöveden lämmittämiseen vähenee. Kesällä lämmitys tapahtuu yksivaiheisen järjestelmän mukaisesti.

Monikerroksisten (yli 20-kerroksisten) kerrostalojen rakentamisessa käytetään pääasiassa järjestelmiä, joissa lämmitysjärjestelmä liitetään itsenäisesti lämmitysverkkoon ja rinnakkaisella lämmitysvedellä (kuva 11). Tämän ratkaisun avulla voit jakaa rakennuksen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät useiksi itsenäisiksi hydraulivyöhykkeiksi, kun yksi IHP sijaitsee kellarissa ja varmistaa rakennuksen alaosan toiminnan, esimerkiksi 1. – 1. 12. kerroksessa, ja rakennuksen teknisessä kerroksessa on täsmälleen sama lämpöpiste 13 – 24 kerrosta varten. Tässä tapauksessa lämmitystä ja käyttövettä on helpompi säätää lämpökuorman muuttuessa, ja niillä on myös vähemmän hitautta hydraulitilassa ja tasapainossa..

Hissin asennus järjestelmään

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Tämä laite sijaitsee useimmiten talon kellarissa, mutta ennen asennukseen liittyvien manipulaatioiden aloittamista huone tarkastetaan seuraavien vivahteiden varalta:

 1. Ei lämpötilan laskua alle 0 astetta.
 2. Huone on peitettävä.
 3. Poistoilman läsnäolo, koska kondenssiveden muodostumisen jälkeen putkiin laite epäonnistuu nopeasti.

Mallit, joissa on sisäänrakennettu automaattinen mekanismi, tarvitsevat keskeytymätöntä sähkönsyöttöä, joten ilman erillisen virtalähteen asentamista tällaiset laitteet ovat vaarallisia..

Kun toiminnan kannalta tärkeän resurssin syöttö katkaistaan, lämpötilan säätöprosessin ei pitäisi pysähtyä, muuten tapahtuu paljon epämiellyttäviä hetkiä, ja jännitehäviön välttämiseksi on tarpeen asentaa kondenssitasasuuntaaja.

Hissi säädettävällä suuttimella

Uusimpien automatisoitujen hissimallien avulla voit säästää lämpöä merkittävästi. Tämä saavutetaan säätämällä jäähdytysnesteen lämpötilaa sen ulostulovyöhykkeellä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi voit laskea asuntojen lämpötilaa yöllä tai päivällä, kun useimmat ihmiset ovat töissä, opiskelevat jne..

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö mikä se on

Taloudellinen hissiyksikkö eroaa perinteisestä versiosta siinä, että siinä on säädettävä suutin. Näillä osilla voi olla erilaisia ​​malleja ja säätötasoja. Säädettävällä suuttimella varustetun laitteen sekoitussuhde vaihtelee 2: sta 6. Kuten käytäntö on osoittanut, tämä riittää asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmään.

Automaattisella säädöllä varustettujen laitteiden hinta on paljon korkeampi kuin tavanomaisten hissien hinta. Mutta ne ovat taloudellisempia, toimivampia ja tehokkaampia..

Rakenteelliselta puolelta se sisältää:

 • Ohjelmoitava prosessori;
 • Vähintään 2 lämpöparia – tulo- ja käännettävissä putkistoissa;
 • Käytetyn median määrän virtausmittarit;

Joten laitteiden korkealaatuisen suorituskyvyn vuoksi erityisen suodattimen järjestämistä pidetään pakollisena toimenpiteenä. Tämän laitteen toimintaperiaate perustuu erityisen ultraäänihälytyksen kuljettamiseen kantoaallon läpi. Hälytyksen lähetysnopeus liittyy suoraan nesteen etenemisnopeuteen.

Niiden, jotka asentavat tämän laitteen, tulisi tietää sen käytön ehdot:

 • Vuodevaatteiden puute putkilinjan seinillä;
 • Ilmainfrastruktuurin puute;
 • Kiertävän nesteen korkein puhtausaste;
 • Paineen jatkuvuus;

Edellä mainittujen tekijöiden läsnäolo varmistaa anturin tehokkaan toiminnan, mikä näyttää epämuodostuneen tuloksen.

Hissilaitteen tilan tarkistaminen

Häiriöt voidaan tunnistaa melko helposti, sinun on analysoitava eri ohjauspisteisiin asennettujen painemittarien lukemat.

Usein liiallinen tukkeutuminen pienillä hiomahiukkasilla johtaa ylityöhön, tämä ilmaistaan ​​paineen laskuna verrattuna aiempiin indikaattoreihin. Hyppyjä aiheuttavat syövyttävät saostumat tai suuttimen toimintahäiriöt.

Mudankerääjien säännöllinen puhdistus suojaa hissiyksikköä monilta ongelmilta ja ongelmilta; joidenkin toimintahäiriöiden selvittämiseksi on tarpeen tarkistaa kaikki laitteen osat.

Verkkojen läpi on myös katsottava tyhjennyshanaa avattaessa, ja jos korroosiota ilmenee, on parempi vaihtaa hissin suutin välittömästi uuteen, jotta vältetään järjestelmäpiirin pystysuuntainen suuntaus..

Liittyvät videot

Mahdolliset toimintahäiriöt ja korjaukset

Huolimatta laitteiden luotettavuudesta, joissakin tapauksissa hissilämmityslaite voi toimia väärin. Kuuma jäähdytysneste ja korkea paine löytävät nopeasti haavoittuvat alueet ja aiheuttavat tämän laitteen vian. Tämä tapahtuu väistämättä, jos yksittäiset elementit ovat huonolaatuisia, suuttimen koon laskeminen on väärin ja myös tukosten vuoksi..

Melu lämmitysputkessa. Hissilämmityslaite voi aiheuttaa melua käytön aikana. Jos tämä huomataan, se tarkoittaa, että suuttimen ulostulossa esiintyi epätasaisuuksia tai halkeamia käytön aikana..

Näiden vikojen muodostumisen syy on suuttimen vääristyminen, joka johtuu kuuman veden syöttämisestä korkeassa paineessa. Tämä voi tapahtua, jos virtaussäädin ei kurista liiallista päätä..

Väärät lämpötilaolosuhteet

Lämmityshissin laadukasta toimintaa voidaan kyseenalaistaa, jos tulo- ja lähtöpiirien lämpötila poikkeaa merkittävästi lämpötila -aikataulusta. Tämä johtuu todennäköisesti ylisuuresta suuttimesta..

Lämpötila ei täsmää

Hissin laadukasta toimintaa voidaan kyseenalaistaa myös silloin, kun tulo- ja poistolämpötilat poikkeavat liikaa lämpötila -aikataulusta. Tämä johtuu todennäköisesti suuttimen ylisuuresta halkaisijasta..

Virheellinen lämmitysväliainevirtaus

Viallinen kaasu voi muuttaa jäähdytysnesteen virtausnopeutta, toisin kuin suunnitteluilmaisin.

Tämä rikkomus voidaan helposti tunnistaa muuttamalla tulo- ja paluuputkien lämpötilaa. Ongelma voidaan ratkaista korjaamalla virtaussäädin..

Kokoonpanon vialliset osat

Jos lämmitysjärjestelmän kytkentäkaavio ulkoiseen linjaan on riippumaton, syy hissin huonolaatuiseen toimintaan voi johtua viallisista vedenlämmityselementeistä, kiertovesipumpuista, suoja- ja sulkuventtiileistä, erilaisista vuotoista laitteet ja putket, säätimien vika.

Tärkeimmät syyt, jotka vaikuttavat kielteisesti toimintaperiaatteeseen ja pumppauslaitteiden rakenteeseen, ovat elastisten kalvojen tuhoutuminen sähkömoottorin ja pumpun akselien liitoksissa, laakereiden kuluminen ja niiden alla olevien istuinten rikkoutuminen, halkeamien esiintyminen ja rungon epätasaisuudet, öljytiivisteiden vuoto. Kaikki yllä olevat viat voidaan poistaa vain korjaamalla..

Vedenlämmittimien huonolaatuinen toiminta voidaan havaita, jos putkilinjan tiiviys rikkoutuu, putkikokoonpano on tarttunut tai tuhoutunut. Ongelma voidaan ratkaista vain vaihtamalla putket.

Tukokset ja saastuminen

Tukokset ovat yksi yleisimmistä huonolaatuisen lämmönsyötön syistä. Niiden ulkonäkö johtuu lian tunkeutumisesta lämmitysjärjestelmään, jos mudasuodattimet eivät selviä tehtävästään. Korroosion kertyminen putkilinjan sisään voi myös lisätä ongelmaa..

Suodattimien likaisuusaste voidaan selvittää suodattimen lähelle ja taakse asennettujen painemittarien tiedoista. Suuri paine -ero voi vahvistaa tai kieltää oletuksen saastumisen tasosta. Suodattimien puhdistamiseksi lika on poistettava tyhjennysventtiilien kautta, jotka sijaitsevat kotelon pohjassa..

Lämmityslaitteiden ja putkistojen toimintahäiriöt on korjattava välittömästi.!

Kaikki huomautukset, jotka eivät vaikuta lämmitysjärjestelmän toimintaan, on ilman muuta rekisteröitävä erityisasiakirjoihin; ne on sisällytettävä laitteiden korjaus- tai käynnissä oleviin töihin. Vianetsintä on tehtävä kesällä ennen lämmityskautta..

Kuinka kerrostalon lämmönjakeluprosessi tapahtuu

Jokaisessa kerrostalossa on keskuslämmitysjärjestelmä, joka koostuu seuraavista osista:

 • lähde;
 • lämmitysverkko;
 • kuluttaja.

Kattilat ja yhteistuotanto toimivat lämpöenergian lähteinä..

Kattilahuoneista taloihin kuumaa vettä ohjataan välittömästi ja se vaatii lämpötilan laskua, muuten talon lämmityslaitteet vahingoittuvat. CHP -laitoksessa se muunnetaan höyryksi sähkön tuottamiseksi, sitten tätä höyryä käytetään lämmittämään rakennuksen lämmitysverkkoon tulevaa jäähdytysnestettä..

Mikä on ITP asuinrakennuksessa?

Yksittäinen lämmitysasema (IHP) on laite, joka on suunniteltu siirtämään lämpöenergiaa lämmitysverkosta (CHP, CHP, kattilahuone) sisäisiin järjestelmiin: lämmitys, käyttövesi – käyttövesi, ilmanvaihto. Sijaitsee pääsääntöisesti talon kellarissa tai teknisessä huoneessa.

Lämmitysjärjestelmän hissiyksikkö - laite, tarkoitus, laskelmat

Lämpöpisteen käsite

Käytön säästö ja kuluttajan lämmönsyötön taso riippuvat suoraan laitteiden asianmukaisesta toiminnasta..

Itse asiassa lämpöpiste edustaa laillista rajaa, mikä itsessään merkitsee sen varustamista säätö- ja mittauslaitteistolla. Tällaisen sisäisen täytön ansiosta osapuolten keskinäisen vastuun määritelmä tulee helpommin saataville. Mutta ennen kuin käsittelemme tätä, on ymmärrettävä, miten lämpöyksiköiden lämpöpiirit toimivat ja miksi niitä on luettava..

Laitteet ITP: lle

Useimmiten ITP sisältää:

 • lämmönvaihtimet (lämmön siirtäminen);
 • sulkuventtiilit ja säätöventtiilit;
 • pumput;
 • instrumentointi;
 • ohjaimet;
 • sähköiset ohjauspaneelit;

Kuinka ITP säästää rahaa?

On erittäin kannattavaa säästää koko rakennuksen mittakaavassa vähentämällä lämmönkulutusta erityisesti Venäjän olosuhteissa. Kerrostalon lämmönjaon järjestämiseen liittyviä ensisijaisia ​​toimenpiteitä ovat:

Mittaus itsessään ei ole menetelmä lämmönkulutuksen vähentämiseksi. Mutta kuten käytäntö osoittaa, tällaisten laitteiden asennuksen avulla voit saada merkittävän taloudellisen vaikutuksen. Hyvin usein virtalähdeyritykset yliarvioivat lämpökuormien lasketut arvot tai kirjaavat lisäkustannuksia ja -kuluja kuluttajalle (vuodot putkista, jäähdytysnesteen lämpötilan luonnollinen lasku lämmitysverkkojen osissa).

Lämmitysyksikön vaihtaminen nykyaikaiseen mahdollistaa lämmityksen (ilmanvaihto) lämmönsyötön säätämisen ulkoilman lämpötilan mukaan ja mahdollisuuden päivittäin korjaamiseen ja korjaamiseen viikonloppuisin ja juhlapyhinä automaattitilassa.

Yksittäisen lämpöpisteen uudelleenrakentaminen siirtymällä rakennuksen suljettuun lämmönsyöttöjärjestelmään mahdollistaa säästöjen säätämisen säätämällä jäähdytysnesteen syöttöparametreja paikalliseen lämmitysjärjestelmään (etenkin lämmityskauden aikana 2- 3 kW / m3 vuodessa).

ITP -toteutuksen kustannukset sisältävät:

 • 1. Osien suunnittelu Lämpömekaaniset ratkaisut (TMR) Lämpömekaanisten ratkaisujen automatisointi Lämpöenergian mittausyksikkö
 • 2. Laitteiden ja materiaalien hinta riippuu valmistajasta, järjestelmien lukumäärästä, ITP -kapasiteetista ja lasketaan eritelmän mukaan
 • 3.Asennus + käyttöönottotyöt Automaatiota ja virtalähdettä koskevat putkityöt Käyttöönotto (käyttöönotto)

Piirin paikka suunnittelussa

Kun suunnittelet lämmitysyksikön piiriä lämmitykseen asuinalueella, jos lämmönsyöttöjärjestelmä on suljettu, kiinnitä erityistä huomiota piirin valintaan käyttövesilämmittimien liittämiseksi verkkoon. Valittu projekti määrittää lämmönsiirtimien arvioidut virtausnopeudet, toiminnot ja säätötavat jne..

Lämmitysyksikön järjestelmän valinta lämmitykseen määräytyy ensisijaisesti verkon vakiintuneen lämpötilan mukaan. Jos verkko toimii lämmitysaikataulun mukaisesti, piirustus valitaan teknisen ja taloudellisen laskelman perusteella. Tässä tapauksessa verrataan lämpölämmitysyksiköiden rinnakkais- ja sekajärjestelmiä.

Kuinka varustaa lämmityspiste

Tässä olevat numerot osoittavat seuraavia solmuja ja elementtejä:

 • 1 – kolmitieventtiili;
 • 2 – sulkuventtiili;
 • 3 – tulppa;
 • 4, 12 – mudankerääjät;
 • 5 – takaiskuventtiili;
 • 6 – kaasupesuri;
 • 7 – V -liitin lämpömittarille;
 • 8 – lämpömittari;
 • 9 – manometri;
 • 10 – hissi;
 • 11 – lämpömittari;
 • 13 – vesimittari;
 • 14 – veden virtaussäädin;
 • 15 – höyrysäädin;
 • 16 – venttiilit;
 • 17 – ohituslinja.

Kaksipiirinen lämmitysasema

Tässä tapauksessa järjestelmän kahden piirin jäähdytysnesteet eivät sekoitu. Lämmön siirtämiseksi piiristä toiseen käytetään lämmönvaihdinta, yleensä levyä. Kaksipiirisen sähköaseman kaavio on esitetty alla..

Levylämmönvaihdin on laite, joka koostuu useista onttoista levyistä, joista yhden läpi lämmitysneste pumpataan ja toisen kautta – lämmitetty. Niillä on erittäin korkea hyötysuhde, ne ovat luotettavia ja vaatimattomia. Otetun lämmön määrää säädellään muuttamalla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien levyjen määrää, joten jäähdytetyn veden ottamista paluulinjasta ei tarvita.

Vähän haitoista

Huolimatta siitä, että lämmitysyksiköllä on monia etuja, sillä on myös yksi merkittävä haitta. Tosiasia on, että lähtevän lämmönsiirtimen lämpötilaa on mahdotonta säätää hissillä. Jos paluulämpötilan mittaus osoittaa, että se on liian kuuma, sitä on alennettava. Tämä tehtävä voidaan saavuttaa vain pienentämällä suuttimen halkaisijaa, mutta tämä ei aina ole mahdollista suunnittelun ominaisuuksien vuoksi..

Joskus lämmitysyksikkö on varustettu sähkökäytöllä, jonka avulla on mahdollista korjata suuttimen halkaisija. Se käynnistää rakenteen pääosan – kartion muodossa olevan kaasuneulan. Tämä neula liikuttaa ennalta määrätyn etäisyyden reikään suuttimen sisäosaa pitkin. Liikkumissyvyyden avulla voit muuttaa suuttimen halkaisijaa ja siten ohjata jäähdytysnesteen lämpötilaa.

Akseliin voidaan asentaa sekä käsikäyttöinen toimilaite kahvan muodossa että sähköinen kauko-ohjattava moottori..

On syytä huomata, että tällaisen lämpötilansäätimen asennuksen avulla voit modernisoida yleisen lämmitysjärjestelmän lämmityslaitteella ilman merkittäviä taloudellisia investointeja..

Mahdollisia ongelmia

Yleensä suurin osa hissiyksikön ongelmista johtuu seuraavista syistä:

 • tukos laitteissa;
 • muutokset suuttimen halkaisijassa laitteen käytön seurauksena – poikkileikkauksen kasvu vaikeuttaa lämpötilan säätöä;
 • tukokset mudan kerääjissä;
 • venttiilien vika;
 • sääntelyviranomaisten rikkoutumiset.

Useimmissa tapauksissa on melko helppo selvittää toimintahäiriön syy, koska ne vaikuttavat välittömästi piirin veden lämpötilaan. Jos lämpötila laskee ja poikkeamat standardeista ovat merkityksettömiä, mikä on todennäköisesti rako tai suuttimen poikkileikkaus on hieman lisääntynyt.

Yli 5 ℃ lämpötilaindikaattorien ero osoittaa ongelman, jonka vain asiantuntijat voivat ratkaista diagnoosin jälkeen.

Jos jatkuvan kosketuksen veden kanssa tai tahattoman porauksen aiheuttama hapettuminen johtaa suuttimen poikkileikkaukseen, koko järjestelmän tasapaino häiriintyy. Tällainen vika on korjattava mahdollisimman pian..

On syytä huomata, että talouden säästämiseksi ja lämmityksen käytön tehostamiseksi lämmitysyksiköihin voidaan asentaa sähkömittarit. Kuuman veden ja lämmön mittauslaitteet mahdollistavat edelleen alentaa sähkölaskujen kustannuksia.

Mitä ovat “lämpöverkko” ja “lämmitysyksikkö”

Talon lämmitysverkko on kokoelma putkistoja, jotka lämmittävät jokaista asuintilaa. Tämä on monimutkainen järjestelmä, joka koostuu kahdesta lämpöputkesta: kuuma ja jäähdytetty.

Lämmityslaite – lämmityslaitejärjestelmä; paikka, jossa kuumavesiputki sulautuu rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Lämpö jaetaan ja mitataan täällä..

Suoritettujen tehtävien luettelo sisältää:

 • hallita lämmönlähteen tilaa;
 • vesi- ja lämpöputkien kunnon seuranta;
 • mittauslaitteiden tietojen rekisteröinti.

Lämmityslaitteiden tyypit

Monikerroksisissa rakennuksissa käytetään kahden tyyppisiä lämpöpisteitä.

lämmitysyksikön lämmityspiiri

Yksipiiri tarjoaa suoran yhteyden kuumavesiputkiin, toisin sanoen lämpöputket liitetään hissillä. Korkeissa rakennuksissa lämmitysverkko on melko laaja, mutta suurin osa laitteista sijaitsee kellarissa..

Tärkeä! Kaksipiirisen lämmityslaitteen rakenne on järjestelmä, jossa on kaksi lämpöputkea, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa lämmönvaihtimen kautta.

Lisäksi tarkastelemme yksityiskohtaisemmin yksipiirisen lämmityslaitteen toimintaperiaatetta. Sen rakenteen, nimittäin hissin läsnäolon ja alhaisten kustannusten vuoksi sitä käytetään useimmiten. Yritykset, jotka harjoittavat lämmityslaitteiden ja lämmitysyksiköiden asennusta, ovat kannattavampia käyttämään vanhentuneita eivätkä vaadi huolellista hissiyksikköä.

Mitkä ovat kerrostalon lämmitysjärjestelmät?

Lämmönkehittimen asennuksesta tai kattilahuoneen sijainnista riippuen:

 1. Itsenäinen järjestelmä huoneistossa, jossa lämmityskattila asennetaan erilliseen huoneeseen tai keittiöön. Kattilan, lämpöpattereiden ja niihin liittyvien putkistomateriaalien ostamiskustannukset palautuvat nopeasti, koska tällaista itsenäistä järjestelmää voidaan säätää omien huomioidenne mukaan talon lämpötilajärjestelmästä. Lisäksi yksittäinen putki ei menetä lämpöä, vaan päinvastoin auttaa lämmittämään tiloja, koska se asennetaan asunnon tai talon ympärille. Yksittäistä kattilaa ei tarvitse mukauttaa keskuslämmityksen jälleenrakentamiseen – kun lämmitysjärjestelmä on laadittu ja toteutettu, se toimii koko elämän. Ja lopuksi jo toimivaa piiriä voidaan täydentää rinnakkain tai sarjaan kytketyillä piireillä, esimerkiksi “lämmin lattia”;
 2. Yksittäinen lämmitysvaihtoehto, joka on suunniteltu palvelemaan koko kerrostaloa tai koko asuinkompleksia, on minikattilahuone. Esimerkki on vanhat kattilahuoneet, jotka palvelevat korttelia, tai uudet kompleksit yhdelle tai useammalle talolle eri energialähteistä – kaasusta ja sähköstä aurinkopaneeleihin ja lämpöjousiin;
 3. Yksilöllinen lämmitysjärjestelmä asunnolle

 4. Monikerroksisen rakennuksen keskitetty lämmitysjärjestelmä on tähän mennessä yleisin toimiva ratkaisu ongelmaan..
 5. Keskitetty lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmät työnesteen parametreista riippuen:

 1. Lämmitys tavallisella vedellä, jonka putkissa jäähdytysnestettä ei kuumenneta yli 65-700C. Tämä on kehitystä alhaisen potentiaalin järjestelmien alalta, mutta useimmiten vanhat järjestelmät toimivat käyttönesteen lämpötilan ollessa 80–1050 ° C;
 2. Höyrylämmitys, jossa kuumaa vettä ei liiku putkissa, vaan paineenalaista höyryä. Tällaiset järjestelmät ovat menneisyyttä, ja nykyään niitä ei käytännössä käytetä minkäänlaisten kerrostalojen lämmön ja lämmityksen toimittamiseen..
 3. Lämmitysjärjestelmä kerrostalossa

Putkikaavion perusteella:

 1. Yleisin on yhden putken lämmitysjärjestelmä monikerroksiselle rakennukselle, jossa sekä tulo- että paluuputket ovat yksi lämmitysputken kierre. Tällainen järjestelmä löytyy edelleen “Hruštšovin” ja “Stalinin” rakennuksista, mutta käytännössä sillä on suuri haittapuoli: piirissä sarjaan kytketyt paristot tai patterit eivät tarjoa tasaista lämmönsiirtoa – jokainen seuraava lämmityslaite on hieman kylmempi , ja putkilinjan viimeinen jäähdytin on kylmin. Vähintään suunnilleen saman lämmön jakautumisen varmistamiseksi kaikissa tiloissa jokainen piirissä seuraava jäähdytin on varustettava suuremmalla määrällä osia. Lisäksi viisikerroksisen rakennuksen yksiputkisessa lämmitysjärjestelmässä on mahdotonta käyttää lämpöpattereita, jotka eivät vastaa suunnitteluparametreja, ja laitteita lämmönsiirron säätämiseksi-venttiilit jne. säätö;
 2. Leningradka-järjestelmä on täydellisempi ratkaisu, mutta saman yhden putken järjestelmän mukaisesti. Tässä järjestelmässä on ohitus (putken hyppyjohdin), joka voi liittää tai irrottaa muita lämmityslaitteita säätäen siten lämmönsiirtoa huoneessa;
 3. Leningradka - lämmityspiiri

 4. Kehittyneempi kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä kerrostalossa alkoi olemassaolonsa rakentamalla rakennuksia ns. “Brežnevka”-paneelitalon hankkeen mukaisesti. Tulo- ja paluuvirtaus tällaisessa järjestelmässä toimivat erikseen, joten käyttönesteen lämpötila 9-kerroksisen rakennuksen asuntojen tuloissa ja lähtöissä on aina sama kuin pattereissa tai paristoissa. Toinen plus on kyky asentaa säätöautomaatti tai manuaalinen venttiili jokaiseen lämmityslaitteeseen;
 5. Palkki (keräilijä) on viimeisin kehitys epätyypilliselle kotelolle. Kaikki lämmityslaitteet on kytketty rinnakkain, ja kun otetaan huomioon, että tämä on suljettu OO -järjestelmä kerrostalossa, putkisto voidaan piilottaa. Sädekaaviota toteutettaessa kaikki säätölaitteet voivat rajoittaa tai lisätä lämmön saantia mitatulla annoksella.

Lämpölaskin

Lähes jokaisessa kodissa on jo erityinen laite, jota kutsutaan lämpölaskuriksi. Sen tehtävänä on laskea, kuinka paljon talosi lämmitti. Valitettavasti emme ole tottuneet laskemaan lämmityskustannuksia valitettavasti historiallisista syistä, kun meillä oli kaikki yhteinen ja siksi ei kukaan. Samaan aikaan lämmitys on nykyään kallein laskutuskulujen sarake. Lisäksi koska historiallisesti kukaan ei harkinnut maamme lämmitystä, tämä alue on nyt lahjomattomin ja erittäin tehoton. Ja tilanteen korjaamiseksi jollakin tavalla kaikkien, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mihin numeroihin he joutuvat laskuttamaan sähkölaskuissa, on muistettava ja ymmärrettävä asuntojen ja yhteisöpalvelujen pääkaava:

Nimittäin tämän koulukaavan mukaan lämpömittari laskee lämmityskustannukset puolestasi: m on jäähdytysnesteen massa, joka läpäisi talosi 1 tunnissa, dT on tulo ja paluu lämpötilaero. Nuo. sisäänkäynnin kohdalla, esimerkiksi 80 astetta, talon lämmitysakkujen läpi kulkeva jäähdytysneste jäähtyy 50 asteeseen – dT on 30 astetta. Kun kerrotaan jäähdytysnesteen massa lämpötilaerolla, saadaan sama Gigacaloria. Jokaisella alueella on oma hinta yhdelle Gigacalorialle, esimerkiksi Vladimirissani se on 1987 ruplaa 40 kopiaa. Kuukauden Q -arvo kerrotaan tariffilla, jaetaan sitten talon koko asuinalueella, ja saamme lämmityskustannukset 1 neliömetriä kohti. No, kuinka monta neliömetriä omistat, olet itse asiassa velvollinen maksamaan. Tässä on tällainen melko yksinkertainen suunnitelma, jota monet maassamme eivät edes epäile, mukaan lukien kaikkien yllätykseksi myös ne, jotka ovat mukana juuri tässä asumis- ja yhteisöpalveluissa (kuten käytäntöni on osoittanut).

Vain ymmärtämällä, miten lämpömittari toimii ja mistä lämmityksen hinta muodostuu, voit käsitellä energiansäästöongelmia. Ja kuten kaava osoittaa, voit säästää joko lämpötilaerossa tai talon läpi kulkevan jäähdytysnesteen massassa. Täällä on tehtävä varaus, juuri näin, on mahdotonta ottaa ja syöttää syöttöä paluuseen, jos talo ei ota ollenkaan lämpöä ja meno- ja paluulämpötilojen ero on alle 3 astetta, tällainen lämpömittari poistetaan rekisteristä ja talosta veloitetaan standardin mukaisesti. Tämä kaupungin lämmitysverkon ominaisuus, jota emme koske nyt..

Menemme alas kellariin

No, nyt päästään hauskaan osaan. Useimmat nykyaikaiset lämpötietokoneet ovat hyvin moderneja laitteita, joiden ominaisuuksia ei käytetä ollenkaan, kun otetaan huomioon se tosiasia, että taloja hallinnoivat Vasyan putkimiehet kaukaisesta menneisyydestä ja isoäiti HOA: sta. Kehotan kaikkia IT -asiantuntijoita olemaan laiskoja ja menemään alas talosi kellariin katsomaan tätä erittäin mielenkiintoista tietokonelaitetta. Esimerkiksi talossani oli Thermotronic TV7 -lämpölaskin:

kuva

Tällä laitteella on melko suuret ominaisuudet, kuten yhdistäminen Ethernetin, USB: n, RS-232: n kautta, mutta mikä tärkeintä, siinä on SD-kortinlukija. Sinun tarvitsee vain asettaa siihen SD -kortti, ja se tallentaa automaattisesti koko lukemahistorian – paineen, lämpötilan, jäähdytysnesteen määrän ja muut lämmityskustannusten laskemiseen tarvittavat ominaisuudet. Muuten, minun tapauksessani kävi myös ilmi, että jos käytettäisiin natiivivirtausmittaria (anturi, joka laskee jäähdytysnesteen massan), silloin olisi mahdollista tallentaa talon vuodot automaattisesti ja lähettää tekstiviestejä putkistoon – olet tulva, juokse taloon!

Ja niin latasimme tiedot lämpömittarista, ja nyt, käyttämällä Archiver -ohjelmaa, voimme käsitellä laskurin tietoja:

kuva

Ohjelma itsessään on melko alkeellinen, eikä edes osaa rakentaa kaavioita, eikä edes vie Exceliin. Mutta vanha hyvä ctrl-c ctrl-v helpottaa ongelman käsittelyä!

Kaavioiden piirtäminen

Nyt kun meillä on tiedot Excelissä, voimme piirtää kaavioita ja tehdä joitain johtopäätöksiä. Voi kuinka paljon näet kaavioista! Esimerkiksi ensimmäisessä kaaviossa on kaksi laskua jäähdytysnesteen tilavuudessa (ylemmät tummansiniset ja harmaat viivat), jotka kulkevat talon läpi, tämä on todennäköisesti putken vika alueella. Juuri sama kuin menolämpötilan nousu (pakkasta!)

kuva

Oikea akseli on Q, joka näyttää lämpöä giga -kaloreina päivässä. Kuten sanoin nopeudella 1 Gigacaloria Vladimirissa maksaa 1987.40 ruplaa. Kaaviossa Gigacalories on merkitty keltaisella viivalla. Näin monta gigakaloria talo kerää kuukaudessa, tämä määrä kerrotaan 1987.40 ruplalla, sitten se jaetaan huoneistoihin ja maksat sen kuitista yhteisestä huoneistosta.

Punainen ja sininen viiva ovat meno- ja paluulämpötiloja. Arvot vasemmalla asteikolla. Vihreä viiva on delta, ts. lämpötila, kuinka paljon talosi kesti lämmittää. Kuten näette, tarjoilulämpötila kylmällä säällä on yli 100 astetta. Ja jos se murtautuu, se on hengenvaarallinen!

On nähtävissä, että menoveden lämpötilan noususta huolimatta paluulämpötila on aina suunnilleen sama. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö. Tietääkö kukaan miksi? Minulla on versio, mutta jätän sen nyt minulle, siirry kommentteihin! &# 128578; Se on sääli, itse asiassa et voi säästää ilmeisellä, lämpötilaerolla.

Tummansininen ja harmaa viiva ovat tulo- ja poistoaukon läpi kulkevan jäähdytysnesteen määrä tunnissa. Jostain syystä meillä on hieman enemmän lähtevää kuin tulevaa. Joko on mittausvirhe tai jotain virtaa jonnekin … Ymmärrän tämän ongelman.

kuva

Toinen luku on viimeisen 24 tunnin tuntikulutus. Täällä periaatteessa kaikki giga -kaloreiden huiput (oranssi viiva) liittyvät kotielämään. He heräävät klo 7, lounas klo 12, illallinen klo 17 ja noin klo 21–22 kaikki käyvät suihkussa ja kaatavat aktiivisesti kuumaa vettä. Kurinalaista, mitä naapureita minulla on! &# 128578;

Nyt, kun kerrostalon lämmönkulutusta on mahdollista seurata, energiatehokkuus voidaan ottaa esiin. Ensinnäkin aion kääriä kaikki talon putket energiajoustoon sekä asentaa säästä riippuvaisen automaation, poistaa esihistoriallisen hissikokoonpanon piiristä, asentaa nykyaikaisen kolmitieventtiilin, jota voidaan ohjata automaattisesti tai Internet. Teen tämän kaiken lämpökuvauksen ohjauksella. Luulen julkaisevani myös muutaman postauksen lämpökamerasta, jos yleisö hyväksyy tämän aiheen. Yleensä aion puuttua energiansäästöongelmaan kokonaisuudessaan, koska tällä hetkellä kotitalouksien energiankulutuslukemat ovat erittäin korkeat, mikä näkyy selvästi kaaviosta.

Mihin lämmityslaitteet on asennettu??

Lämmitysyksiköiden asennus ja niiden huolto suoritetaan pääsääntöisesti tyypillisissä kerrostaloissa, joissa on yhteinen lämmitysjärjestelmä.

Kerrostaloon puolestaan ​​asennetaan lämmönmittausyksiköt seuraavien tehtävien suorittamiseksi:

 • lämmönsiirtimen ja lämpöenergian toiminnan tarkastaminen ja säätäminen;
 • hydraulisten ja lämmitysjärjestelmien tarkastus ja säätö;
 • lämmitysaineen tietojen, kuten lämpötilan, paineen ja tilavuuden, tallentaminen.
 • tehdä rahallinen selvitys kuluttajalle ja lämpöenergian toimittajalle vastaanotettujen tietojen tarkistamisen jälkeen.

Kerrostalon lämmityslaitteen toimintaperiaate

Lämmityslaitehankkeen asennuksessa se on otettava huomioon. että kerrostalon keskuslämmitykseen toimitettujen resurssien kulutuksesta aiheutuu käyttäjille (tässä tapauksessa kerrostalon asukkaille) tiettyjä taloudellisia kustannuksia.

Kustannusten pienentämiseksi ja rakennetun yksikön toimivuuden ylläpitämiseksi aiemmin suunnitellun järjestelmän mukaisesti pitkään kerrostalo pystyy, jos kirjanpitolaitteiden ja niiden huollon, mukaan lukien korkealaatuinen asennus, pätevä tarkastus laitteet ja putkistot toimitetaan ajoissa..

Vaihtoehtoinen lämpöpiiri

Kerrostalon lämmityslaitteen toimintaperiaate

Uusien tekniikoiden ansiosta, jotka ovat löytäneet sovelluksensa kerrostalojen lämmitysjärjestelmään, on ollut mahdollista korvata hissi kehittyneemmällä laitteella. Automaattinen lämmityksen ohjausjärjestelmä on täydellinen vaihtoehto vakiohissiyksikölle. Mutta tällaisen laitteen hinta on paljon korkeampi, vaikka sen käyttö on taloudellisempaa..

Automaattisen yksikön päätarkoitus on säätää lämmitysjärjestelmän lämpötila- ja jäähdytysnesteen virtausnopeutta sen ulkopuolisesta lämpötilasta riippuen. Tällaisen yksikön käyttöä varten on oltava riittävän suuri sähkölähde. Kaikista lämmitystekniikan alan innovaatioista huolimatta hissiyksikkö on edelleen suosittu julkisissa palveluissa..

Nykyään lämmitysjärjestelmän hissit, joissa on sähköinen säätökäyttö, ovat suosittuja. Lisäksi on mahdollista ohjata jäähdytysnesteen virtausnopeutta ilman ihmisen väliintuloa. Koska tällaisilla laitteilla on kiistattomia etuja, ei ole edellytystä, että sähköyhtiöt korvaavat sen lähitulevaisuudessa..

Mestariluokka. Esimerkki lämmityspatterin asentamisesta omin käsin

Harkitse toimintojen algoritmia, kun liität akun lämmitysjärjestelmään.

Vaihe 1. Valmistele ja koota ensin itse lämmityspatteri. Puhdista kaikki kierrereiät tehdasrasvasta, jota varten voit käyttää erityistä puhdistusainetta ja harjaa.

Vaihe 2. Kun olet valmis, poista jäljellä oleva puhdistusaine paperipyyhkeellä

On tärkeää, että reiät ovat mahdollisimman puhtaita ja kuivia.

Vaihe 3. Asenna sovittimet (esimerkissämme ne ovat ½ ja ¾ tuumaa).

“Amerikkalainen” hanasta sovittimeen, jonka asensit etukäteen. Käytä kiristämiseen “amerikkalaisille naisille” tarkoitettua jakoavainta. Tämän seurauksena asennat pari reikää – tulo- ja poistoaukot (esimerkissä ne sijaitsevat vinosti).

Vaihe 5. Asenna tulpat tarpeettomiin reikiin, jotka on suljettava.

Vaihe 6. Valmista varret (nämä ovat erityisiä ohuita putkia), leikkaa ne. Viistä sisäosat

Tunne sitten sisemmät osat – on tärkeää, että poraus ei tunnu siellä.

Putki (varsi) valmistellaan Sisäinen viisteitystyökalu

Vaihe 7. Liu’uta mutteri, messinkivälilevy ja kuminauha putkeen (tässä järjestyksessä). Laajenna sitten putkea erikoistyökalulla ja työnnä sitä sisäänpäin, kunnes se pysähtyy. Laajentumisen jälkeen putki ei voi enää hypätä paikaltaan paineen vaikutuksesta lämmitysjärjestelmän käytön aikana.

Vaihe 8. Liu’uta joustavat ja muut osat pidennetylle reunalle, kiinnitä sovitin.

Vaihe 9. Merkitse jäähdyttimen asennuspaikka seinälle yllä kuvattujen vaatimusten mukaisesti. Määritä ensin ikkunalaudan keskikohta, mittaa 10 cm alaspäin – akun kiinnikkeet sijaitsevat täsmälleen tällä tasolla.

Merkintä

Vaihe 10. Piirrä pitimien asennusviiva ikkunalaudan suuntaisesti 10 cm: n etäisyydelle..

Piirrä viiva pidikkeiden asennusta varten

Vaihe 11. Toinen kiinnike sijaitsee 12 cm: n päässä lattiapinnasta pystysuoraa keskiviivaa pitkin.

Alakiinnikkeen asennus

Vaihe 12. Asenna akku telineisiin, tasoita se.

Lämmityspatterien asennus

Vaihe 13. Merkitse seinälle paikat, joissa urat sijaitsevat (esimerkissämme putket asetetaan seinän sisään). Tee tämä kaikissa paikoissa, joissa putket liitetään jäähdyttimeen..

Merkintä tulevaa seinäkiillotusta varten

Vaihe 14. Suorita aiemmin merkittyjen alueiden sulkeminen. Poista akku helpottaaksesi töiden suorittamista.

Strobbing

Vaihe 15. Valmistele letku. Tee merkki, jota pitkin ne leikataan, kuten alla olevassa kuvassa.

Putkien valmistelu jäähdyttimen liittämistä varten

Vaihe 16. Liitä akku ja napauta seinässä olevaan pehmeään vuoraukseen. Kiristä kaikki liitännät tiukasti. Tulon on oltava ylhäällä ja lähdön alareunassa.

Video – Kuinka asentaa lämmityspatteri

Jos valitset sopivan järjestelmän ja tutustut kaikkiin yhteyden vivahteisiin, jäähdyttimen asentaminen omin käsin on nopeaa ja ilman ongelmia. Sinun tarvitsee vain toimia huolellisesti, tehdä kaikki tehokkaasti. Kodin lämmityksen laatu riippuu siitä, kuinka oikein teet kaiken.!

Kuka kokoaa lämmitysyksikön

Keskitetty lämmitys (TS) ja käyttövesi (LKV) toimivat MKD: ssä, jonka putkilinja, jonka syöttö sijaitsee kellarissa, on varustettu lukitusliittimillä. Niiden avulla voit sammuttaa ulkoisen linjan lämmitystehon sisäisen rakenteen.

Lämmitysyksikkö itsessään on varustettu mudankerääjillä, lukitusliittimillä, laitteistoilla ja rakenteessa on tällaisia ​​laitteita, joita kutsutaan hissiksi. Näistä vakiovarusteita yleensä vaatii öljypohja, joka esitetään teräsputkena, Ø 15,9-20 cm, sitä tarvitaan keräämään erilaisia ​​putkilinjasta tulevia saostumia jälkimmäisen ja lämmitysvälineiden turvallisuuden vuoksi.

Lämpömoduulin laite, sen tarjoaminen ja siivous ovat tämän talon toimittavien lukkoseppien toimintaa, joka täyttää asunto- ja yhteisöpalveluja tarjoavan yrityksen tarpeet.