Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Mikä on suljettu lämmitysjärjestelmä?

Tällaisen järjestelmän tärkeä piirre on kosketus ilman ulkoilmaan ja lievä ylipaine. Yleensä piiri toimii jäähdytysnesteen kierron keinotekoisella indusoinnilla pumpun avulla. Tämän ansiosta sinun ei tarvitse huolehtia päälinjojen suurten rinteiden noudattamisesta sekä hyväksyä pienemmät putkien halkaisijat ja asentaa ne sopivimmalla tavalla..

Pääsääntöisesti gravitaatiolämmitysjärjestelmä, jossa on jäähdytysnesteen luonnollinen kierto, tehdään avoimella paisuntasäiliöllä, joka on asennettu korkeimpaan kohtaan. Suljetussa järjestelmässä on perinteisesti kiertovesipumppu, joka lisää sen tehokkuutta ja vähentää materiaalin kulutusta..

Ominaisuuksiensa vuoksi suljetuilla järjestelmillä on paljon etuja:

 • paineen alainen jäähdytysneste lämpenee nopeammin;
 • putkilinjojen ja patterien verkon tuuletuksen todennäköisyys on hyvin pieni;
 • jäähdytysneste ei ole kyllästetty hapella eikä haihdu ilmakehään, mikä on erittäin tärkeää, kun järjestelmä täytetään pakkasnesteellä;
 • paisuntasäiliö on asennettu suljettuun lämmitysjärjestelmään paluuputkeen kattilan lähellä, mikä on erittäin kätevää ylläpidon kannalta;
 • ei ole tarpeen käyttää halkaisijaltaan suuria putkistoja ja asettaa ne näkyville, tältä osin suljettu järjestelmä, jossa on pakotettu kierto, on paras valinta omakotitalolle.

On vain yksi merkittävä haitta – riippuvuus virtalähteen luotettavuudesta, suljettu lämmitysjärjestelmä ilman verkkovirtaan toimivaa pumppua ei toimi. Onneksi yksittäisten järjestelmien kiertolaitteilla on pieni virrankulutus, ja siksi ne voivat sähkökatkon aikana toimia keskeytymättömästä virtalähteestä pitkään..

Jotkut asiantuntijat väittävät, että suljettu järjestelmä, jossa on luonnollinen kierto, auttaa ratkaisemaan sähkökatkojen ongelman. Muista, että tässä tapauksessa jäähdytysnesteen liike tapahtuu kuuman ja jäähdytetyn veden tiheyden ja massan eron vuoksi. Ensimmäinen, lämmitys kattilassa, kevyempänä syrjäytetään ylöspäin jäähdytetyn jäähdytysnesteen avulla, jolla on suuri massa pattereista.

Huolimatta siitä, että paine suljetussa lämmitysjärjestelmässä (1,5–2 bar) ei estä kuumien ja kylmien vesivirtojen painovoimaa, sen tehokkuus on erittäin kyseenalainen. Tosiasia on, että konvektiivisten voimien ero on jo pieni, ja tässä sinun on vielä voitettava säiliön kalvon vastus, joka venyy veden laajentuessa. Jotta et joutuisi mukaan näihin liukkaisiin hetkiin, on parempi asentaa pumppu aina suljettuun järjestelmään. Jos painovoimapiiri on asennettava, se on avattava.

Yleistä tietoa

Ennen kuin aloitat järjestelmän järjestämisen omin käsin, sinun on tutkittava yksityiskohtaisesti suljettu lämmitysjärjestelmä, sen osatekijät sekä edut ja haitat. Kaikki nämä tiedot auttavat yksityisen talon omistajia valitsemaan tehokkaimman vaihtoehdon, joka on ihanteellinen tietylle huoneelle.

Suljettu rakenne on suljettu lämmitysjärjestelmä, jossa jäähdytysneste ei liiku luonnollisesti, vaan erikoislaitteiden avulla. Koko rakenne koostuu suuresta määrästä yksiköitä, jotka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat huoneen ilman lämmittämisen haluttuun arvoon.

Suljetun lämmitysjärjestelmän pääelementit:

 • kattila (kaasu, sähkö, induktio, kiinteä polttoaine);
 • kiertovesipumppu;
 • kompensointityyppinen suljettu paisuntasäiliö;
 • putkisilmukka jäähdytysnesteen liikettä varten;
 • yksi lämmitettyyn huoneeseen asennetuista lämmönsiirtolaitteista (patterit, konvektorit jne.);
 • turvallisuusryhmä, joka on tuuletusaukkojen ja venttiilien järjestelmä;
 • sulkuventtiilit;
 • apulaitteet, jotka ovat välttämättömiä järjestelmäelementtien seuranta- ja hallintaprosessin automatisoimiseksi.

Suljettu tyyppi: yleiskuvaus lämmitysjärjestelmästä

Mikä lämmitysjärjestelmä on parempi avata tai sulkea

Tälle järjestelmälle on tunnusomaista se, että siihen ei vapaudu nestehöyryjä, koska tämä rakenne on ilmatiivis ja veden liike tapahtuu pumpun käytön vuoksi.

Luonnollinen kierto ei ole lainkaan ominaista tälle järjestelmälle, mutta sen komponentit ovat täysin samat kuin rakenteessa, joka on varustettu avoimella piirillä. Perusero on erityinen sisäänrakennettu pumppu.

Jos nestettä on liikaa ja se alkaa nousta asetetun tason yläpuolelle, säiliön venttiili avautuu hieman ja ylimääräinen jäähdytysneste haihtuu. Jos lämpötila laskee, pumppu palauttaa nesteen takaisin suljettuun astiaan tilan lämmitystä varten..

Tärkeä! On huomattava, että suljetussa piirissä toimivien järjestelmien paine on jatkuvasti määritetyissä rajoissa, minkä vuoksi jäähdytysneste on aina käyttökunnossa..

Mikä lämmitysjärjestelmä on parempi avata tai sulkea

Tämän lämmitysjärjestelmän säiliö on pääsääntöisesti valmistettu vahvoista ja luotettavista metalleista. Lisäksi säiliöllä on omat kaavamaiset ominaisuudet. Se koostuu 2 valssatusta elementistä. Säiliön sisäontelo on kumipinnoite, joka kestää korkeita lämpötiloja. Säiliössä oleva neste kiertää jatkuvasti paineen alla, koska siihen kerääntyy aina kaasuja. Kalvo jakaa säiliön puoliksi nesteen jakamiseksi. Toisessa puoliskossa on kaasua ja toisessa vettä. Koska nesteet toimivat paineen alla, kalvo syrjäyttää jatkuvasti virtaukset takaisin.

Mikä lämmitysjärjestelmä on parempi avata tai sulkea

Suljetun järjestelmän toimintaperiaate

Suljetun järjestelmän lämpölaajeneminen kompensoidaan käyttämällä kalvon paisunta -astiaa, joka täytetään vedellä lämmityksen aikana. Jäähdytettäessä säiliöstä tuleva vesi palaa takaisin järjestelmään ylläpitäen siten tasaista painetta piirissä..

Asennuksen aikana suljetussa lämmityspiirissä syntyvä paine siirtyy koko järjestelmään. Jäähdytysnesteen kierto suoritetaan väkisin, joten tämä järjestelmä on haihtuva. Ilman kiertopumppua lämmitetty vesi ei liiku putkien kautta laitteisiin ja takaisin lämmönkehittimeen.

Suljetun piirin pääelementit:

 • kattila;
 • ilman poistoventtiili;
 • termostaattinen venttiili;
 • lämpöpatterit;
 • putket;
 • paisuntasäiliö, ei kosketuksessa ilmakehään;
 • tasapainotusventtiili;
 • Palloventtiili;
 • pumppu, suodatin;
 • varoventtiili;
 • painemittari;
 • liittimet, kiinnikkeet.

Jos talon virtalähde on keskeytymätön, suljettu järjestelmä toimii tehokkaasti. Usein muotoilua täydentävät “lämpimät lattiat”, jotka lisäävät sen tehokkuutta ja lämmönsiirtoa.

Tyypillinen kaavio suljetusta lämmitysjärjestelmästä

Tämä järjestely mahdollistaa sen, että putkilinjan halkaisijaa ei noudateta, materiaalien hankintakustannukset vähenevät ja putkilinjaa ei sijoiteta kaltevuuteen, mikä yksinkertaistaa asennusta. Pumppu on toimitettava nesteellä, jonka lämpötila on matala, muuten sen käyttö on mahdotonta.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Suljettu lämmityspiiri sisältää joitain osia, joita käytetään muuntyyppisissä järjestelmissä.

Tällä vaihtoehdolla on myös yksi negatiivinen vivahde – vaikka jatkuva kaltevuus, lämmitys toimii myös ilman virtalähdettä, sitten suljettu järjestelmä ei toimi putkilinjan ehdottomasti vaakasuorassa asennossa. Kompensoi tämän haitan korkealla hyötysuhteella ja lukuisilla positiivisilla puolilla verrattuna muihin lämmitysjärjestelmiin.

Asennus on suhteellisen yksinkertainen ja mahdollista minkä kokoiseen huoneeseen tahansa. Putkilinjaa ei tarvitse eristää, lämpeneminen tapahtuu hyvin nopeasti, jos piirissä on termostaatti, lämpötila voidaan asettaa. Jos järjestelmä on järjestetty oikein, jäähdytysnesteen menetys ei siksi ole syytä sen täydentämiseen..

Suljetun lämmitysjärjestelmän kiistaton etu on, että tulo- ja paluulämpötilaero mahdollistavat kattilan käyttöiän pidentämisen. Suljetussa piirissä olevat putket ovat vähemmän alttiita korroosiolle. On mahdollista pumpata pakkasnestettä piiriin veden sijasta, kun lämmitys on sammutettava talvella pitkään.

Suljetun lämmitysjärjestelmän kaavio

Yleisimmin käytetyt suljetut järjestelmät ovat vesijärjestelmiä, vaikka pakastamattomat nesteet, höyry ja tarvittavien ominaisuuksien kaasut voivat myös suorittaa lämmönsiirtimen tehtävän.

Järjestelmän suojaaminen ilmalta

Teoriassa ilman ei pitäisi päästä suljettuun lämmitysjärjestelmään, mutta itse asiassa se on edelleen siellä. Sen kertyminen havaitaan silloin, kun putket ja akut täytetään vedellä. Toinen syy voi olla nivelten paineettomuus..

Ilmalukkojen ilmestymisen seurauksena järjestelmän lämmönsiirto vähenee. Tämän ilmiön torjumiseksi järjestelmään sisältyy erityisiä venttiilejä ja ilmanpoistoventtiilejä..

Ilmanvaihtoaukko suljetulle lämmitysjärjestelmälle

Jos järjestelmä ei kerää ilmaa, tuuletusaukon uimuri estää tuuletusventtiilin. Kun uimurikammioon muodostuu ilmalukko, kelluke lakkaa pitämästä poistoventtiiliä, jolloin ilma pääsee poistumaan laitteesta.

Ilman ruuhkautumisen todennäköisyyden minimoimiseksi suljetun järjestelmän täyttämisessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä:

 1. Syötä vettä alhaalta ylöspäin. Asenna tämä putket siten, että vesi ja kehittyvä ilma liikkuvat samaan suuntaan..
 2. Jätä ilmanpoistoventtiilit auki ja vedenpoistoventtiilit kiinni. Näin ollen jäähdytysnesteen asteittaisen nousun myötä ilma poistuu tuuletusaukkojen kautta..
 3. Sulje ilmanpoistoventtiili heti, kun vesi alkaa virrata sen läpi. Jatka prosessia tasaisesti, kunnes piiri on täynnä jäähdytysnestettä..
 4. Käynnistä pumppu.

Jos lämmityspiirissä on alumiinipattereita, jokaisessa on oltava tuuletusaukot. Alumiini, joutuessaan kosketuksiin jäähdytysnesteen kanssa, aiheuttaa kemiallisen reaktion, johon liittyy hapen vapautumista. Osittain bimetallipattereissa ongelma on sama, mutta ilmaa syntyy paljon vähemmän..

Ilmanpoistolaite

Automaattinen tuuletusaukko on asennettu yläosaan. Tämä vaatimus selittyy sillä, että nestemäisten aineiden ilmakuplat ajavat aina putkea ylöspäin, missä ne kerätään ilmanpoistolaitteella

100% bimetallipattereissa jäähdytysneste ei joudu kosketuksiin alumiinin kanssa, mutta ammattilaiset vaativat tässä tapauksessa tuuletusaukon läsnäoloa. Teräksestä valmistettujen paneelilämmittimien erityisrakenne on jo tuotannon aikana täydennetty ilmaventtiileillä..

Vanhoissa valurautapattereissa ilma poistetaan palloventtiilillä, muut laitteet ovat tehottomia täällä.

Lämmityspiirin kriittisiä kohtia ovat putken mutkat ja järjestelmän yläpisteet, joten näihin paikkoihin asennetaan ilmanpoistolaitteita. Suljetussa piirissä käytetään Mayevsky -hanoja tai automaattisia kelluventtiilejä, jotka mahdollistavat ilman poistamisen ilman ihmisen väliintuloa..

Tämän laitteen rungossa on polypropyleenikello, joka on yhdistetty keinuvivun läpi kelalla. Kun kellukammio on täynnä ilmaa, kelluke laskeutuu ja saavuttaessaan alemman asennon avaa venttiilin, jonka kautta ilma poistuu.

Vesi tulee kaasusta vapautuvaan tilavuuteen, uimuri ryntää ylös ja sulkee kelan. Jotta roskat eivät pääse jälkimmäiseen, se on peitetty suojakorkilla..

Laitteet ilman poistamiseksi suljetusta lämmitysjärjestelmästä

Sekä manuaalisen että automaattisen tuuletusaukon runko on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, joka ei altistu korroosiolle. Ilmalukon irrottamiseksi kartiota käännetään vastapäivään, ilmaa vapautetaan, kunnes suhina lakkaa.

On olemassa muutoksia, joissa tämä prosessi tapahtuu eri tavalla, mutta periaate on sama: kelluke on ala -asennossa – kaasua vapautuu; uimuri nousee – venttiili on kiinni, ilmaa kertyy. Sykli toistuu automaattisesti eikä vaadi ihmisen läsnäoloa.

Lämmitysjärjestelmän luokitus

Vedenlämmitysjärjestelmän täyttämiseksi oikein. sinun on tiedettävä, mihin lajiin se kuuluu. Järjestelmät luokitellaan putkien reititysmenetelmän mukaan: ylhäältä, alhaalta, vaakasuoraan, pystysuoraan tai yhdistettyinä. Laitteiden liitäntämenetelmän mukaan järjestelmän putkilla on: yksi- ja kaksiputki.

Lisäksi järjestelmässä vesi voi kiertää luonnollisesti tai väkisin (jos käytetään pumppua). Toiminnan laajuuden mukaan paikalliset ja keskuslämmitysjärjestelmät erotetaan toisistaan. Veden liikkeen aikana putkissa – umpikuja ja siihen liittyvä. Kaikkia näitä tyyppejä käytetään jokapäiväisessä elämässä sekavassa järjestyksessä..

Lämmönsiirtonesteiden päätyypit

Lämmitysjärjestelmä.

Lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate on, että jäähdytysneste siirtyy lämmönlähteestä päätepisteeseen putkien läpi ja lämmittää niitä. Käytettävä lämmönsiirtotyyppi riippuu lämmityslaitteen tyypistä ja laitteesta, joka voi olla nesteitä ja kaasuja.

Suosituimmat ovat nestemäiset jäähdytysnesteet:

 1. Vesi on helpoimmin saatavilla ja halvin luonnonvara. Tilastojen mukaan noin 70% lämmitysjärjestelmistä käyttää vettä, jolla on suuri tiheys ja lämpökapasiteetti. Lisäksi tämäntyyppinen jäähdytysneste on saavuttanut suuren suosion ominaisuuksiensa, kuten alhaisen viskositeetin, korkean lämmönsiirtokerroimen ja yksinkertaisen lämpötilansäädön, ansiosta. Suurin haitta on kyky jäätyä nollassa lämpötilassa. Jos vesi jäätyy lämmitysjärjestelmään, tämä johtaa putkien repeytymiseen ja kaikkien laitteiden vikaantumiseen..
 2. Pakkasneste – tämäntyyppinen jäähdytysneste ei ole niin laajalle levinnyt kuin vesi, ja sen käyttö on 5%. Sitä käytetään toimistorakennusten ja asuinrakennusten lämmitykseen, joissa lämmitysjärjestelmä ei salli veden käyttöä korroosion lisääntyneen riskin vuoksi. Pakkasnesteen tärkein etu on jäätyminen 60-70 asteen pakkasissa..

Seuraavia kaasuja käytetään lämmön kantajana:

 1. Vesihöyry – käytetään pääasiassa teollisuusrakennuksissa, koska sen käyttö on kielletty asuin- ja julkisissa rakennuksissa. Vesihöyry pitää lämmityslaitteiden lämpötilan 100 asteessa, terveysstandardien mukaan tämä luku ei saa ylittää 80 astetta.
 2. Savukaasut ovat myrkyllisiä, joten niitä on viime aikoina käytetty vain veden lämmitykseen ja sähkön säästämiseksi lämmönlähteen saamiseksi.
 3. Ilmalle on ominaista alhainen lämpökapasiteetti, joten sen siirtämiseksi lämmitysjärjestelmän läpi tarvitaan suuria energiakustannuksia. On kustannustehokkainta käyttää ilmaa lämmönsiirtimenä edellyttäen, että se suorittaa kaksi toimintoa samanaikaisesti: lämmitys ja ilmanvaihto..

Tällä hetkellä lämmön kantajana otetaan käyttöön orgaanisia nesteitä, joilla on erinomaiset jäätymisnopeudet ja alhainen viskositeetti. Ne eivät kuitenkaan ole vielä saaneet laajaa jakelua korkeiden kustannusten ja niukkuuden vuoksi.

Komponentit ja niiden tarkoitus

Suljetun lämmitysjärjestelmän koostumus

Yleensä suljettu lämmitysjärjestelmä koostuu tietyistä osista:

 • Kattila turvaryhmällä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin kattilaan on rakennettu turvaryhmä (seinäkaasukattilat, pellettikattilat ja jotkut kiinteiden polttoaineiden kaasukattilat). Toinen – kattilassa ei ole turvaryhmää, sitten se asennetaan syöttöputken ulostuloon.
 • Putket, patterit, vesilattialämmitys, konvektorit.
 • Kiertovesipumppu. Tarjoaa jäähdytysnesteen liikkeen. Se asennetaan pääasiassa paluuputkeen (täällä lämpötila on alhaisempi ja ylikuumenemismahdollisuuksia on vähemmän).
 • Paisuntasäiliö. Kompensoi jäähdytysnesteen tilavuuden muutokset pitäen vakaan paineen.

Jotkut suljetun järjestelmän laitteen ominaisuudet

Avoin ja suljettu lämmitysjärjestelmä

Pienemmän halkaisijan omaavien putkien käytön etua ei pidä viedä järjettömyyteen ja asentaa pienimmän poikkileikkauksen omaavia putkia rahan säästämisen toivossa. Loppujen lopuksi tämä on täynnä paineen nousua putkilinjassa, jonka kanssa riittämättömän tehon kiertopumppu ei ehkä pysty selviytymään.

Huomautus! Toinen varoitus. Kun asennat lämmitysjärjestelmää, kiinnitä erityistä huomiota pumpun oikeaan asennukseen. Mekanismin roottorin tulee sijaita vaakasuorassa akseliinsa nähden. Tämä mahdollistaa laitteen toiminnan ilman melua ja kokee vähemmän kitkaa jäähdytysnesteen kanssa..

Kiertovesipumppu ja paisuntasäiliö on asennettava paluulinjaan ennen kattilaan menoa.

Pumpun pakotetun kierron haittana on, että koko järjestelmä on riippuvainen jatkuvasta virtalähteestä. Siksi talon keskeytymättömän lämmönsaannin varmistamiseksi on suositeltavaa ostaa lisäksi nestemäisellä polttoaineella toimivat voimalaitokset hätätilanteissa..

Suositukset käyttöön

Kalvotyyppinen säiliö on tiivis, mikä estää jäähdytysnesteen haihtumisen. Tämä tarkoittaa, että pakkasnestettä voidaan käyttää. Sen käyttö mahdollistaa poistumisen kotoa pitkäksi aikaa talvella: jäätymisvaara ja järjestelmän vaurioituminen vähenevät lähes nollaan.

Positiiviset ominaisuudet ja haitat

Suurimmat erot suljettujen lämmönjakeluverkkojen ja vanhentuneiden avoimien järjestelmien välillä, joissa on luonnollinen kiertokulku, ovat kosketuksen puute ilmakehään ja siirtopumppujen käyttö. Tästä syntyy useita etuja:

 • tarvittavat putken halkaisijat pienenevät 2-3 kertaa;
 • moottoriteiden rinteet on minimoitu, koska ne poistavat vettä huuhtelua tai korjausta varten;
 • jäähdytysneste ei häviä haihduttamalla avoimesta säiliöstä, voit täyttää putkilinjat ja akut turvallisesti pakkasnesteellä;
 • ZSO on taloudellisempi lämmitystehokkuuden ja materiaalikustannusten kannalta;
 • suljettu lämmitys soveltuu paremmin sääntelyyn ja automaatioon, voi toimia yhdessä aurinkokeräimien kanssa;
 • pakotetun jäähdytysnesteen avulla voit järjestää lattialämmityksen putkilla, jotka on upotettu tasoitteen sisään tai seinien uriin.

Pattereiden liittäminen moottoritielle

Painovoima (painovoima) avoin järjestelmä on energiatehokkuuden kannalta parempi kuin ZSO – jälkimmäinen ei pysty toimimaan normaalisti ilman kiertopumppua. Toinen hetki: suljettu verkko sisältää paljon vähemmän vettä ja ylikuumenemisen tapauksessa, esimerkiksi TT -kattila, on suuri todennäköisyys kiehua ja muodostua höyrylukko.

Viite. Puulämmitteinen kattila säästyy kiehumisesta turvaventtiilillä ja puskurisäiliöllä, joka imee ylimääräisen lämmön.

Pakotettu kierto

Yksityisen talon suljettu lämmitysjärjestelmä voi sisältää kiertovesipumpun, joka pakottaa jäähdytysnesteen liikkumaan aktiivisesti, lämmittäen maksimaalisesti kaikki lämmityslaitteet tai lattialämmityspiirin.

Suljetulla pakkokiertoisella lämmitysjärjestelmällä on useita etuja:

 • nesteen kuumentaminen paineen alaisena on nopeampaa;
 • putkilinjan ja pattereiden tuuletusriski pienenee;
 • jäähdytysnesteen haihtuminen estetään (mikä on erityisen tärkeää pakkasnestettä käytettäessä), hapen tunkeutuminen nesteeseen, mikä aiheuttaa järjestelmän metalliosien korroosiota;
 • asennus ja huolto yksinkertaistuvat asentamalla kalvosäiliö kattilan alapuolelle, ei piirin yläpuolelle, kuten avoimissa järjestelmissä;
 • nesteen liikkuminen matalassa paineessa yksinkertaistaa putkilinjan laskemista ja asennusta – toisin kuin painovoimajärjestelmä, tässä versiossa ei ole tiukkoja vaatimuksia putkien ja pienemmän halkaisijan omaavien putkien kaltevuuskulmalle;
 • ei ole tarpeen käyttää halkaisijaltaan suuria putkia ja asentaa ne avoimella tavalla, jotta pääset käsiksi mihin tahansa järjestelmän osaan ilman lukkojen poistamiseksi.

pakkokiertoinen lämmitys

Kiertovesipumpulla ja kalvon paisuntasäiliöllä varustetun omakotitalon lämmitysjärjestelmä tarjoaa paremman tilan lämmityksen kuin painovoima. Mutta samalla sillä on yksi merkittävä haitta – epävakaus. Pumppu vaatii sähköä, joten tämä vaihtoehto ei sovellu rakennuksille syrjäisillä alueilla, joilla on riittämätön tai ei lainkaan virtalähdettä.

Luonnollisella verenkierrolla

Painovoimainen lämmitysjärjestelmä on haihtumaton, ja tämä on sen etu. Yleensä tämä on lämmitysjärjestelmä, jossa on kiinteän polttoaineen kattila tai liesi, harvemmin käytetään nestemäistä polttoainetta.

Lämmitys ilman pumppua sopii suhteellisen pienen alueen asuntoon, kun taas on tärkeää laskea oikein putkien halkaisija järjestelmän jokaiselle osalle ja suunnitella kaavio niiden asentamiseksi ottaen huomioon putkilinjan optimaalinen kallistuskulma linkkejä. On välttämätöntä vähentää ilman tunkeutumisriskiä ja varmistaa jäähdytysnesteen tehokas eteneminen.

Kiertopumppu on mahdollista lisätä suljettuun lämmitysjärjestelmään, jossa on luonnollinen kierto, milloin tahansa, mikä lisää sen tehokkuutta. Tämä on paras vaihtoehto alueille, joilla on ongelmia virtalähteessä. Tässä tapauksessa, tilapäisen sähkön puutteen vuoksi, talo ei jää ilman lämpöä – yksityisen talon suljettu järjestelmä toimii painovoimana.

luonnollinen verenkierto

Luonnollinen verenkierto

Huomautus! Kalvosäiliön käyttö painovoimajärjestelmässä vaikuttaa negatiivisesti sen toimintaan, koska suljetussa lämmitysjärjestelmässä olevien nesteiden on voitettava kalvon kestävyys suljetussa astiassa. Painovoimajärjestelmissä avoin säiliö on parempi, ja kiertopumppu lisätään yleensä piiriin, jossa on kalvon paisuntasäiliö..

Kun lämmitys on mukava

Nykyaikaisia ​​pumpun lämmitysjärjestelmiä kutsutaan suljetuiksi tai suljetuiksi. Vain pumpun vaikutuksesta voidaan taata korkealaatuinen energiansaanti kaikille kotitalouksien kuluttajille, mukaan lukien esimerkiksi lämmin lattia, kattila, joka lämmittää vettä kotitalouksien tarpeisiin (lämmitys) liittyvät kerrokset, autotalli, kasvihuone, kellari … tai yksinkertaisesti matala- ja lattialämmityspatterit, joilla on korkea hydraulinen vastus.

Ilman pumppua lämmitys on painovoimainen, mikä on mahdollista myös pienillä alueilla. Mutta se on kallista putkien suuren halkaisijan vuoksi, ei toimiva, ei mukava.

Estää järjestelmän tuhoutumisen paineen vaikutuksesta

Paisuntasäiliön tilavuuden on oltava vähintään 1/10 järjestelmään kaadetun nesteen tilavuudesta, jolloin paine pidetään vakaana ilman merkittävän nousun vaaraa. Jos laskeminen on ongelmallista, voit mitata tyhjennetyn nesteen tilavuuden ja ottaa sitten säiliön …

Paineanturi, 3 atm: n varoventtiili, joka vapauttaa vettä, kun tämä paine saavutetaan, ja automaattinen tuuletusaukko on aina asennettu syöttöön kattilan lähelle. Yhdessä he muodostavat turvallisuusryhmän. Automaattikattilat on aina varustettu tällaisilla laitteilla.

Suojaryhmän asentaminen lämmitysjärjestelmään

Lämpöpumpun valinta ei-automatisoituun kattilaan

Pumpun on luotava tietty paine, jotta se voi työntää lämmitysvälineen suljetun lämmitysjärjestelmän läpi. Paineen on oltava riittävä siirtämään tietty määrä jäähdytysnestettä ja siirtämään kaikki energia kattilasta pattereihin.

Myynnissä vakiokokoiset kiertovesipumput – 40, 50, 60, 80, 100, 120 kPa. On melko onnistunut käytäntö valita pumppu kiinteän polttoaineen kattilalle lämmitetyn alueen ohjaamana. Tätä suosittelevat myös valmistajat itse. Automaattikattiloissa sisäänrakennetut pumput valitaan aluksi kattilan tehon mukaan (lämmitetyn alueen mukaan).

Joten 25/40 pumppu (ensimmäinen numero on liitännän halkaisija, toinen paine kPa) sopii jopa 120 neliömetriin. 50 – jopa 170 neliömetriä; 60 – jopa 240 neliömetriä; 80 – jopa 320 neliömetriä Lisääntynyttä tehoa ei tule valita.

Lämpöpumppu pakollinen

Mikä on kaapelimerkki

Lankabrändi on kirjainmerkintä, joka luonnehtii johtavien johtimien materiaalia, eristystä, joustavuutta ja suojakotelon muotoilua. Kotimaisten tavaroiden merkinnöissä käytetään seuraavia nimityksiä:

 • Ensimmäinen kirjain osoittaa johtavan ytimen materiaalin (esimerkiksi A on alumiini). Kirjaimen puuttuminen merkistä tarkoittaa, että johdin on valmistettu kuparista.
 • Toinen kirjain merkitsee lankaa.
 • Kolmas on eristemateriaali (esimerkiksi P – kumi, B – polyvinyylikloridi, P – polyetyleeni).

Johtojen ja johtojen merkit voivat myös sisältää kirjaimia, jotka luonnehtivat muita rakenneosia:

 • O – punos.
 • T – putkien asentamiseen.
 • P – tasainen.
 • F – taitettu metallikotelo.
 • G – joustava jne..

Riippuvat ja riippumattomat lämmönsyöttöjärjestelmät

Sekä avoimet että suljetut lämmönsyöttöjärjestelmät voidaan liittää kahdella tavalla – riippuvaisista ja riippumattomista.

Riippuvainen tapa liittää avoin järjestelmä tarkoittaa yhdistämistä hissien ja pumppujen kautta. Itsenäisessä tyypissä kuumaa vettä tulee lämmönvaihtimen kautta.

Toisin kuin riippuvainen liitäntävaihtoehto, riippumatonta pidetään kalliimpana, mutta putkilinjan veden laatu on korkeampi (lisätietoja: "Riippuva ja riippumaton lämmitysjärjestelmä – piirien erot, edut ja haitat").

Resurssien säästäminen

Riippuvainen suljettu järjestelmä tarjoaa veden virtaavan kuluttajaan ohittamalla lämpöpisteet. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen asentaa kiertovesipumppuja, lämmönvaihdon säätölaitteita ja automaattista ohjausta. Mutta on myös miinus – kyvyttömyys säätää järjestelmän lämpötilajärjestelmää. avoin lämmityspiiri

Riippumattomat suljetut lämmönjakelujärjestelmät säästävät energiavaroja 10-40% vuodessa. Niiden avulla voit säätää toimitetun lämmön määrää, jäähdytysnesteen lämpötilaa ja parantaa sen laatuominaisuuksia, mikä johtaa lämmityslaitteiden luotettavaan toimintaan..

Esimerkki videon avoimesta lämmitysjärjestelmästä:

Lämmityspatterit

Koko lämmitysjärjestelmän tehokkuus riippuu myös lämpöpattereiden oikeasta valinnasta ja asennuksesta – juuri nämä laitteet siirtävät suoraan lämpöenergiaa kiertävästä jäähdytysnesteestä talon tiloihin.

Jäähdyttimiä on useita tyyppejä, joista jokaisella on omat edut ja haitat:

 • Valurautapatterit ovat vankasta “iästään” huolimatta edelleen suuressa kysynnässä. Ne sopivat kaikkiin lämmitysjärjestelmiin, niillä on hyvä lämmönsiirto, mutta ne ovat kuitenkin liian massiivisia eivätkä aina sovi hyvin huoneen sisätiloihin. Valurautapatterien korkean lämpöhitauden vuoksi järjestelmän tarkkaan säätöön liittyy tiettyjä vaikeuksia..
 • Teräspatterit erottuvat alhaisesta hinnasta ja erilaisesta ulkoisesta suunnittelusta – ne ovat paneeli- tai putkimaisia. Suurimmat haitat ovat alttius korroosiolle ja alhainen lämpökapasiteetti ohuiden seinien vuoksi. Akut jäähtyvät hyvin nopeasti, ja itsenäinen lämmitysjärjestelmä ei ole taloudellinen.
 • Alumiinilämmittimistä on tulossa suosion johtajia. Niillä on erittäin hyvä lämmöntuotto, mikä lisää koko järjestelmän tehokkuutta, mutta samalla ne ovat kevyitä ja houkuttelevan näköisiä. Ainoa haittapuoli on alumiinin korroosionkestävyys ja tältä osin lisääntyvät vaatimukset jäähdytysnesteen puhtaudelle.
 • Bimetalliset patterit yhdistävät teräksen ja alumiinin ominaisuudet. Niillä on hyvä lämmönsiirto, suhteellisen kevyt paino, ne ovat helposti säädettävissä, houkuttelevan näköisiä ja kestäviä korroosiota vastaan. Ne on kuitenkin suunniteltu pikemminkin keskuslämmityksen korkeapaineilmaisimille, ja itsenäisissä järjestelmissä niiden käyttö ei ole täysin suositeltavaa..

Riippumatta siitä, minkä tyyppiset lämpöpatterit valitaan, jokaisen huoneen tarvittava määrä on laskettava oikein..

Lämpöpatterit voidaan sijoittaa periaatteessa mihin tahansa huoneeseen, mutta ikkunoiden alla olevia alueita pidetään perinteisinä – syntyy eräänlainen lämpöverho eikä kondensaatio ole sallittua kylmän ja kuuman rajalla.

Ikkuna -aukkojen mitat eivät kuitenkaan ole lainkaan ratkaiseva kriteeri valittaessa osien lukumäärää tai pattereiden lineaarisia mittoja. Jokaisella niistä on oma indikaattorinsa ominaislämmönsiirtoteholle jäähdytysnesteen keskilämpötilassa 70 ° C (esimerkiksi kaikille tuttujen valurautaosien teho on 150 W). Tämä arvo on ilmoitettava kunkin tuotteen teknisessä passissa..

Laskelmat voivat perustua huoneen tilavuuteen – 41 W / m³ pidetään riittävänä normina. laskettuna huoneen tilavuudesta (pituus × leveys × korkeus) ja kertomalla se 41: llä, saadaan tarvittava määrä lämpöenergiaa sen lämmittämiseen. Jää vain jakaa saatu arvo osan erityisteholla – tämä on niiden vaadittu luku. Se on pyöristetty ylöspäin.

Tämä laskelma koskee kuitenkin huonetta, jossa on yksi ulkoseinä ja yksi ikkuna. Käytännössä laskelmiin on tehtävä joitain muutoksia huoneen ominaisuuksien ja patterien sijoittamisen perusteella:

 • Kulmahuoneessa, jossa on kaksi ulkoseinää, lämmitystehoa on lisättävä 20%. Jos tällaisessa huoneessa on kaksi ikkunaa, korjaus kasvaa 30%: iin.
 • Huoneista, joiden ikkunat ovat pohjoiseen tai koilliseen, tulee saapua vielä 10%.
 • Jos patterit piiloutuvat ikkunalaudan alla oleviin aukkoihin, 5% tulee varata lämmönsiirron menetyksen kompensoimiseksi.
 • Usein patterit on peitetty koristeellisilla säleiköillä tai seuloilla. Tämä tietysti vähentää lämmönsiirron tehokkuutta, ja tappioiden kompensoimiseksi sinun on lisättävä vielä 15% vaadittuun kokonaistehoon..

Jos yhdistäviä huoneita ei ole erotettu toisistaan ​​ovella, laskenta suoritetaan niiden kokonaispinta -alalle paristojen oikeassa suhteessa.

Patterit voidaan asentaa mihin tahansa sopivaan paikkaan lämmön jakamiseksi tasaisesti

Tasaisen lämmityksen vuoksi on suositeltavaa olla rajoittumatta siihen, että asetamme patterit vain ikkunoiden alle, vaan jaamme ne tasaisesti useille pisteille huoneen kehän ympäri..

Viime aikoina piilotetut lattialämmittimet ovat tulleet erittäin suosittuiksi. Ne muodostavat voimakkaita lämmitettyjä ilmavirtoja ja toimivat tehokkaana lämpösuojana kylmistä lähteistä – ikkunoista ja ovista. Joissakin malleissa on tuulettimet, jotka hienosäätävät syntyvää ilmavirtaa.

Ja lopuksi, lämmityksen pää- tai lisälähde voi olla “lämmin” vesilattia, joka on lattian tasoituksen peitossa. Tässä on täysin erilaisia ​​laskentamenetelmiä, joten tätä aihetta käsitellään erillisessä julkaisussa..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: erot avoimesta.

Suljetun lämmitysjärjestelmän kaavio

Tämä verkko sisältää seuraavat elementit:

 • Kattila jäähdytysnesteen lämmittämiseen
 • Ilmanpoistoventtiili

  Tuuletusaukon toimintakaavio

  Termostaattinen venttiili

 • Lämmityslaitteet (paristot, lattialämmitys jne.)
 • Putket
 • Paisuntasäiliö suljettu, eli suljettu ympäristöltä

  Paisuntasäiliö suljetulle lämmitysjärjestelmälle

  Paisuntasäiliö suljetulle lämmitysjärjestelmälle

 • Tasapainotusventtiili
 • Palloventtiili
 • Painemittari
 • Liitososat

Suurin ero suljetun ja avoimen lämmönsyöttöjärjestelmän välillä on se, että suljetulla tyypillä jäähdytysneste on täysin eristetty ympäristöstä..

Kiertovesipumppu suljetussa lämmitysjärjestelmässä

Kiertovesipumppu suljetussa lämmitysjärjestelmässä

Tässä järjestelmässä on sisäänrakennettu pumppu, joka helpottaa nesteen kiertoa. Tällainen järjestelmä poistaa suuren osan haitoista, joita esiintyy avoimessa lämmönjakelussa..

Autonomiset lämmitysjärjestelmät

Vesi, joka täytetään kattilassa, putkissa ja pattereissa, laajenee kuumennettaessa. Paine sisällä nousee jyrkästi. Jos et näe mahdollisuutta poistaa ylimääräistä vettä, järjestelmä murtuu. Paisuntasäiliöissä kompensoidaan veden tilavuuden muutoksia lämpötilan muutoksilla. Lämpötilan noustessa ylimääräinen vesi siirtyy paisuntasäiliöön. Kun lämpötila laskee, järjestelmä täytetään paisuntasäiliön vedellä.

 • Avoin järjestelmä on pysyvästi yhteydessä ilmakehään avoimen paisunta -astian kautta. Alus on valmistettu suorakulmaisen tai pyöreän säiliön muodossa. Lomakkeella ei ole väliä. On tärkeää, että siinä on riittävästi kapasiteettia kiertävän veden lämpölaajenemisesta johtuvan ylimääräisen vesimäärän vastaanottamiseksi. Paisunta -astia sijaitsee lämmitysjärjestelmän korkeimmassa osassa. Astia on liitetty lämmitysjärjestelmään nousuputkella. Nousuputki on kiinnitetty säiliön pohjaan – pohjaan tai sivuseinään. Paisuntasäiliön yläosaan on liitetty tyhjennysputki. Se johdetaan viemäriin tai rakennuksen ulkopuolelle. Tyhjennysputkea tarvitaan, jos säiliö on täynnä. Se tarjoaa myös säiliön ja lämmitysjärjestelmän pysyvän yhteyden ilmakehään. Jos järjestelmä täytetään vedellä manuaalisesti kauhoilla, säiliö on lisäksi varustettu kannella tai luukulla. Jos säiliön tilavuus on valittu oikein, veden taso säiliössä tarkistetaan ennen lämmityksen kytkemistä päälle. “Avoimen järjestelmän” vedenpaine on yhtä suuri kuin ilmanpaine, eikä se muutu, kun järjestelmässä kiertävän veden lämpötila muuttuu. Paineenmuodostuksen turvalaitetta ei tarvita.
 • Suljettu järjestelmä on eristetty ilmakehästä. Paisuntasäiliö on suljettu. Astian muoto valitaan siten, että se kestää suurimman paineen ja minimi seinämän paksuus. Astian sisällä on kumikalvo, joka jakaa sen kahteen osaan. Toinen osa on täynnä ilmaa, toinen osa on liitetty lämmitysjärjestelmään. Paisunta -astia voidaan asentaa mihin tahansa järjestelmään. Kun veden lämpötila nousee, ylimäärä pääsee paisuntasäiliöön. Kalvon toisessa puoliskossa oleva ilma tai kaasu puristuu kokoon. Kun lämpötila laskee, järjestelmän paine laskee, paisunta -astian vesi pakotetaan paisuntasäiliöstä paineilman avulla järjestelmään. Suljetussa järjestelmässä paine on korkeampi kuin avoimessa järjestelmässä ja muuttuu jatkuvasti kiertävän veden lämpötilan mukaan. Lisäksi suljettu järjestelmä on välttämättä varustettu turvaventtiilillä vaarallisen paineen nousun varalta ja ilmanpoistolaitteella..

Avoin lämmitysjärjestelmä

Kaukolämpö

Keskuslämmitysvesi lämmitetään keskuskattilahuoneessa tai CHP: ssä. Tässä tapahtuu myös veden laajenemisen kompensointi lämpötilan muuttuessa. Seuraavaksi kiertovesipumppu pumppaa kuumaa vettä lämmitysverkkoon. Talot on liitetty lämmitysverkkoon kahdella putkistolla – suora ja käänteinen. Tullessaan taloon suoraan putkilinjan kautta vesi jaetaan kahteen suuntaan – lämmitykseen ja käyttöveden syöttöön.

 • Avoin systeemi. Vesi menee suoraan kuumavesihanoihin ja johdetaan viemäriin käytön jälkeen. “Avoin järjestelmä” on yksinkertaisempi kuin suljettu, mutta keskuskattilahuoneissa ja CHP -laitoksissa on tarpeen suorittaa lisävedenkäsittely – puhdistus ja ilman poisto. Asukkaille tämä vesi on kalliimpaa kuin vesijohtovesi ja sen laatu on huonompi..
 • Suljettu järjestelmä. Vesi kulkee kattilan läpi ja luovuttaa lämpöä vesijohtoveden lämmittämiseen, liitetään lämmityksen paluuveteen ja palaa lämmitysverkkoon. Lämmitetty vesijohtovesi syötetään käyttövesihanoihin. Suljettu järjestelmä on lämmönvaihtimien käytön vuoksi vaikeampi kuin avoin, mutta vesijohtovettä ei käsitellä lisäkäsittelyssä, vaan se vain lämpenee.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Termiä “avoin järjestelmä” tai “suljettu järjestelmä” ei sovelleta koko kaupungin tai kylän keskuslämmitysjärjestelmään, vaan jokaiseen taloon erikseen. Yhdessä keskuslämmitysjärjestelmässä on mahdollista liittää taloja sekä “avoimella” että “suljetulla järjestelmällä”. Vähitellen avoimia järjestelmiä on täydennettävä lämmönvaihtimilla ja muutettava suljetuiksi järjestelmiksi.

Suljetun piirin ja avoimen piirin toiminnan erot ovat seuraavat:

 • Kattilan lämmityksestä johtuva nesteen laajeneminen kompensoidaan kalvon paisuntasäiliössä. Kun säiliöön tuleva jäähdytysneste on jäähtynyt, se palaa takaisin järjestelmään. Näin se ylläpitää jatkuvaa painetta..
 • Tarvittava paine syntyy jopa lämmityspiirin asennuksen vaiheessa.
 • Nesteen kierrätys suoritetaan vain pumpun avulla. Tämän seurauksena suljettu piiri riippuu täysin sähkön saatavuudesta (autonomisen generaattorin liittämisen lisäksi).
 • Kiertopumpun läsnäolo ei aseta tiukkoja rajoituksia käytettyjen putkien halkaisijalle. Lisäksi putkilinjan ei tarvitse sijaita kaltevana. Pääedellytys on pumpun sijainti “paluulla” niin, että jäähdytetty jäähdytysneste pääsee siihen..
 • Putken kaltevuuden puute voi olla kielteinen. Jopa pienellä kaltevuudellakin järjestelmä toimii ilman sähköä. Ja putkien vaakasuunnassa tämä järjestelmä ei toimi. Tämä suljetun piirin miinus kattaa sen tehokkuuden ja muut edut..
 • Tämän verkon asennus on yksinkertaista ja sitä voidaan soveltaa kaikkiin tiloihin niiden alueesta riippumatta. Lisäksi putken eristys ei ole tarpeen, koska putket kuumenevat hyvin nopeasti..
 • Suljetussa tyypissä on mahdollista käyttää pakkasnestettä lämmön kantajana veden sijasta. Tämä järjestelmä on myös vähemmän alttiina korroosiolle sen tiiviyden vuoksi..
 • Vaikka järjestelmä on eristetty ympäristöstä, sen tiiviys voi vaarantua. Tämä voi tapahtua piirin liitoksissa tai vaiheessa, jossa se täytetään jäähdytysnesteellä. Putkien mutkien ja yläkohtien paikat ovat myös erityisen kriittisiä. Ilman ruuhkasta pääsemiseksi verkko on varustettu erikoistarjouksilla. venttiilit ja hanat Mayevsky. Jos piirissä on alumiinisia lämmityslaitteita, tarvitaan tuuletusaukot (happea vapautuu, kun alumiini ja jäähdytysneste joutuvat kosketuksiin).

  Tuuletusaukko suljetuissa ja avoimissa lämmitysjärjestelmissä

  Tuuletusaukko suljetuissa ja avoimissa lämmitysjärjestelmissä

Lisäksi on syytä noudattaa useita sääntöjä suljetun järjestelmän asentamista ja käynnistämistä varten:

 • Jäähdytysaineen on liikuttava samaan suuntaan kuin ilman. Eli alhaalta ylöspäin.
 • Järjestelmän käynnistämisen jälkeen avaa ilmanpoistoventtiilit ja sulje veden tyhjennyshanat.
 • Heti kun vettä tulee ulos ilmanottoaukosta, sulje se.
 • Käynnistä kiertovesipumppu vasta kaikkien edellä mainittujen seikkojen jälkeen.

Rakennuksen liitäntätyypin mukaan lämmitysverkkoihin

Suljetut järjestelmät (tässä yhteydessä) ovat rakennusten lämmitysjärjestelmiä, jotka on liitetty ulkoisiin lämmitysverkkoihin lämmönvaihtimen kautta. Toisin sanoen kuluttajan lämmitysjärjestelmää ei ole kytketty millään tavalla ulkoisiin verkkoihin, joten nimi “Suljettu”.

Itse asiassa tämän tyyppistä yhteyttä kutsutaan oikein – itsenäiseksi

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Tällä liitännällä jäähdytysneste lähteestä (CHP) kiertää lämmönvaihtimen läpi ja luovuttaa lämpöä.

Suunniteltaessa kohteen, esimerkiksi asuinkerrostalon koko lämmitysjärjestelmää, käy selväksi, minkä tyyppiset lämmönvaihtimet ovat sopivia: kuori ja putki, kuori ja levy tai on tarpeen ostaa levylämmönvaihdin.

Tässä tapauksessa lämmönvaihdin asennetaan rakennuksen yksittäiseen lämpöasemaan (ITP).

Tällä hetkellä tämäntyyppinen yhteys korvaa vanhentuneen – riippuvaisen.

Avoimet järjestelmät ovat lämmitysjärjestelmiä, jotka on kytketty suoraan lämpöverkkoihin tai hissin kautta. Tässä tapauksessa lämmönsiirto tulee ulkoisista lämmitysverkoista loppukuluttajalle, kun se on aiemmin kulkenut hissin läpi alentamaan lämpötilaa.

Lämmitysverkkojen menolämpötila on 110-150 ° C, joten tällaista kuumaa jäähdytysnestettä ei voida käyttää lämmitysjärjestelmissä, koska lämpöpatterien ja putkistojen palovammat ovat mahdollisia.

Jäähdytysnesteen lämpötilan alentamisen lisäksi hissi suorittaa vielä yhden toiminnon – se luo paineen, joka on tarpeen jäähdytysnesteen liikkumiselle sisäisessä järjestelmässä (kuva 4).

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Tärkeimmät erot

Ero avoimen ja suljetun lämmitysjärjestelmän välillä on seuraava:

 1. Paisuntasäiliön sijainti. Avoimessa – yksityisen talon ylimmässä kerroksessa tai kerrostalon katolla. Se on sallittua laittaa suljettuun säiliöön missä tahansa.
 2. Eristys ilman pääsystä. Toisin kuin avoin linja, suljettu linja on suojattu ilmavirtojen tunkeutumiselta. Ylempien kohtien lisäpaine poistaa paristojen tuuletuksen.
 3. Järjestelyn monimutkaisuus. Avoin järjestelmä eroaa suljetusta järjestelmästä putkilinjan tyypin suhteen. Halkaisijaltaan suuret tuotteet asennetaan ottaen huomioon pattereiden sijainti, ilman kaltevuus, kääntyminen ja nousut.
 4. Organisaatiokustannukset. Suljettu lämmön- ja vesihuolto vaatii taloudellisia kustannuksia paksuseinäisten putkien ostamisesta. Voit säästää rahaa avoimessa järjestelmässä käyttämällä pieniä halkaisijoita.
 5. Melutaso. Pakotettu kierto suljetussa linjassa sisältää pumpun käytön. Oikein asennettu laite on hiljainen.

Lämmityksen luominen suljetulle talolle säästää 10-40% energiaresursseista vuodessa.

Avoimien järjestelmien hyvät ja huonot puolet

Avoimella lämmitysjärjestelmällä, kuten kaikilla muillakin ihmisen keksinnöillä, on omat etunsa ja valitettavasti haitat. Mutta aloitetaan hyvästä – ammattilaisista.

 • Huone lämmitetään erittäin tasaisesti, mikä luo kodin mukavimman ja viihtyisimmän ilmapiirin.
 • Tällaiset järjestelmät ovat täysin riippumattomia sähköntoimituksesta, joka, kuten me kaikki tiedämme, rakastaa katoamista, kun vähiten odotamme sitä..
 • Avoimien järjestelmien asennus ja niiden jatkuva ylläpito on melko yksinkertaista..
 • Tässä järjestelmässä ei ole kiertovesipumppua, joka hajoaa usein, kuten kaikki periaatteelliset mekanismit, minkä vuoksi sen käyttöikä on melko pitkä.
 • Lopuksi sama pumpun puute antaa vielä yhden edun – käytön aikana järjestelmä ei aiheuta melua tai tärise, joten et koe epämukavuutta.
  Lämmityksen takaiskuventtiili - valinta, asennus, toimintaperiaate

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Lukuisista eduista huolimatta avoimen tyyppisten järjestelmien suosio laskee vuosittain joidenkin sen haittojen vuoksi. Ja ne (haitat) ovat seuraavat.

 • Putkilinjan ja kaikkien pattereiden lämmittäminen vie paljon aikaa..
 • Suuret materiaalikustannukset, jotka liittyvät halkaisijan omaavien putkien tarpeeseen.
 • Kuten edellä mainittiin, et voi käyttää vettä, mutta pakkasnestettä jäähdytysnesteenä..
 • Lämmitysjärjestelmän laatiminen on täynnä tiettyjä vaikeuksia, jotka liittyvät siihen, että putkilinjojen vaakasuuntaisten osien tulisi sijaita rinteessä.
 • Ilma voi päästä järjestelmään vuotavan paisuntasäiliön käytön vuoksi.
 • Lisäksi sama säiliö aiheuttaa veden jäätymisvaaran..
 • Lopuksi kiertopumppua ei käytetä, joten järjestelmän kokonaispituuden tulisi olla enintään 30 juoksevaa metriä..

Kuten näemme, miinuksia on edelleen enemmän kuin plussia. Avoin järjestelmä ei siis sovellu koteihin, joissa on useita kerroksia tai jotka ovat keskimääräistä suurempia..

Avoin lämmitysjärjestelmä: suunnitteluominaisuudet ja suorituskyky

Avoimen lämmitysjärjestelmän järjestelmä on kehitetty jo kauan sitten, ja sitä käytettiin tehokkaasti (ja käytetään edelleen) jokaisen talon korkealaatuisen ja edullisen lämmityksen aikaansaamiseksi. Tällaista järjestelmää kutsutaan myös itseseokseksi tai painovoimaksi – nämä ominaisuudet saadaan suunnittelun ominaisuuksista ja käytetyistä laitteista.

On huomattava, että avoimet ja suljetut lämmitysjärjestelmät ovat hieman samankaltaisia, mutta avoimella on melko alkuperäinen toimintaperiaate. Tällaisen lämmitysjärjestelmän toiminnan ydin on se, että kattilan lämmittämä vesi liikkuu kirjaimellisesti painovoiman avulla putkilinjoja ylöspäin. Itse asiassa vesi pyrkii lisääntyneen paineen alueelta alemmalle alueelle, jolloin lämmityspatterit lämmitetään..

Koska lämmitysjärjestelmä on auki, asennusohjeissa oletetaan käytettävän erityistä paisuntasäiliötä. Muuten, se ei ole ilmatiivis, avoin ja siksi vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa ilman ongelmia, mikä tarjoaa luonnollisen ja korkealaatuisen jäähdytysnesteen kierron.

Avoin lämmitysjärjestelmä: kaksi osaa yhdestä kokonaisuudesta

Avoimen järjestelmän järjestäminen omin käsin edellyttää välttämättä sen huomioon ottamista, että se on ehdollisesti jaettu kahteen komponenttiin, joissa tapahtuu erilaisia ​​prosesseja. Ensimmäinen osa on jäähdytysneste, jota kattila lämmittää ja syötetään lämmityslaitteisiin. Toinen osa on paineen lasku, joka johtuu vesijäähdytyksestä ja sen virtauksesta lämmönlähteeseen “paluuveden” kautta.

Tällaisen järjestelmän molemmat komponentit ovat tärkeitä, koska jos ne toimivat tehokkaasti ja suorittavat kaikki tehtävät, on mahdollista taata järkevä lämmön käyttö tilojen lämmitykseen..

Järjestelmän asennusprosessia koskevat erityisvaatimukset

Nykyaikainen avoin järjestelmä edellyttää huolellista lähestymistapaa laitteiden asennukseen.

Perusvaatimuksia ovat:

 1. Järjestelmän lämmönlähde on asennettu alimpaan kohtaan, kun taas paisuntasäiliö on korkeimmalla;
 2. Kattilan ulostulossa lämmitysväliaineen syöttöputkien halkaisijan on oltava suurin. Kapeampia putkia käytetään järjestelmän muissa osissa optimaalisen paineen luomiseksi;
 3. Nousuputki on nostettava korkealle, jotta järjestelmään saadaan tarvittava jäähdytysnesteen paine, jotta se jakautuu tasaisesti koko kehälle;
 4. Avoimessa järjestelmässä tulee olla vähintään erilaisia ​​haaroja ja kierroksia, liitoksia – jos sellaisia ​​on, on mahdotonta saavuttaa optimaalinen käyttöpaine.

Avoin järjestelmä on ihanteellinen valinta pieniin tiloihin, kompakteihin maalaistaloihin ja mökeihin. On huomattava, että tällaisessa järjestelmässä on tärkeää noudattaa pinta -alarajaa – se on noin 150 neliömetriä. metriä. Järjestelmän luonnollinen kiertokulku varmistaa järjestelmän itsenäisyyden ja poistaa tarpeen käyttää sähköä.

Tärkeä. Jos haluat saavuttaa tehokkaan lämmitysjärjestelmän, asenna kiertovesipumppu. Järjestelmä pystyy toimimaan sen kanssa ja ilman sitä yhdistäen pakotetun ja luonnollisen kierron edut.

Jos puhumme avoimen järjestelmän käytöstä suurilla alueilla, tämä on hieman epäkäytännöllistä ja jopa hieman kannattamatonta. Asia on, että luonnollinen kierto ei pysty käsittelemään suurta putkilinjan aluetta, se ei yksinkertaisesti “aja” jäähdytysnestettä kaikkien pattereiden läpi pitäen sen alkuperäisen lämpötilan.

“Leningradka”

Nykyaikaiset lämmityslaitteet ja uudet tekniikat ovat parantaneet Leningradkaa huomattavasti. Tällainen järjestelmä on parantanut käsittelyä ja toimivuutta. Tärkeimmät erot “Leningradkan” välillä:

 • jäähdytysnesteen vapaa liikkuvuus;
 • lämmityslähteen läsnäolo;
 • lämpöpatterien asennus kehän ympärille.

Putki voi olla vaakasuora tai pystysuora, ylä- tai alaliitäntä. Ensimmäisen vaihtoehdon katsotaan olevan tehokkaampi lämpötehokkuuden kannalta, ja pohjaliitäntäjärjestelmä erottuu asennuksen helppoutta.

“Hämähäkki”

 • optimaalinen tapa lämmönsiirtimen hydraulinen jakelu;
 • jäähdytetyn veden kerääminen patteriparistoista vaakasuoraan putkistoon;
 • vaakasuuntaista yläjohdotusta ei tarvitse suorittaa

Avoin ja suljettu lämmitysjärjestelmä, ero toiminnassa ja suunnittelussa.

Edellä esitetyn perusteella suljetut ja avoimet järjestelmät eroavat toisistaan:

 1. Avoimen lämmön syötön kustannukset ovat alhaisemmat erityisesti painovoiman kiertämisen yhteydessä ilman pumppua ja sulkuventtiilejä. Mutta samaan aikaan sen asennus omakotitaloon vaikuttaa koko tilojen tilaan kellarista ullakolle. Lisäksi on noudatettava linjan rinteitä ja putkien halkaisijoita..
 2. Suljetun piirin asentaminen sisältää putkilinjan laskemisen lisäksi suuren määrän lisäelementtejä.
 3. Suljetun piirin hyötysuhde on joka tapauksessa suurempi.
 4. Suljetussa piirissä on mahdollista käyttää jäätymätöntä jäähdytysnestettä – pakkasnestettä (paras vaihtoehto yksityisille taloille, joita ei lämmitetä talvella)
 5. Avoimessa järjestelmässä jäähdytysnesteen tasoa on seurattava jatkuvasti sen haihtumisen vuoksi ympäristöön.
 6. Suljettu tyyppi on haihtuva kiertovesipumpun jatkuvan toiminnan vuoksi (ongelma ratkaistaan ​​asentamalla itsenäinen sähkögeneraattori, mutta samalla kannattaa harkita kustannuksia ilman sitä)
 7. Avoimen lämmönsyötön asennusta rajoittaa tilojen kokonaispinta -ala, toisin kuin suljettu.
 8. Suljetun järjestelmän käyttöikä on pidempi johtuen lähes täydellisestä korroosion puuttumisesta.

Lopullinen valinta suljetulle tai avoimelle lämmitysjärjestelmälle riippuu sen asennusolosuhteista ja -paikasta. Mutta sinun on muistettava, että suljetun järjestelmän asentamiseksi sinulla on oltava tietyt taidot tai pyydettävä ammattiapua.

Avoin gravitaatiolämmitysjärjestelmän käynnistysprosessi

Nykyaikaisissa taloissa avoimet lämmitysjärjestelmät ovat harvoin tyytyväisiä; tällaisia ​​tekniikoita on pitkään pidetty menneisyyden jäännöksenä. Mutta ne ovat edelleen olemassa, joten sinun on harkittava, kuinka täytät ne vedellä. Kaikissa tällaisissa lämmitysjärjestelmissä on paisuntasäiliö korkeimmassa kohdassaan; se on suunniteltu keräämään vettä sen jälkeen, kun sen tilavuus on kasvanut järjestelmässä paineen noustessa lämpötilan nousun aikana. Säiliö on avoin säiliö kannella tai ilman. Säiliön kautta järjestelmä täytetään vedellä. Suuret nestemäärät ovat tietysti melko ongelmallisia täyttää pieniä astioita ja lisäksi korkeimpaan kohtaan.

Järkevintä olisi käyttää perinteistä tärinäpumppua kotitalouskäyttöön. Valmistele tätä varten tilava säiliö, täytä se vedellä. Aiemmin valmistetut letkut kiinnitetään pumppuun puristimilla. Tällaisella pumpulla on upotettava rakenne. Letku, jonka kautta vettä otetaan, on laskettava valmiiseen vesisäiliöön. Letku, josta vesi poistetaan, upotetaan paisuntasäiliöön. Pumppu on kytketty päälle, järjestelmän paineen tulisi olla puolitoista – kaksi ilmakehää. Laskeessasi lisää vettä valmisteltuun säiliöön ja laske letku sen alle. Kun lämmityskompleksi on täynnä, vettä näkyy paisuntasäiliön pohjassa, ja järjestelmän voidaan katsoa täytetyksi.

Yksityinen talon suljettu lämmitysjärjestelmä ja suljettujen lämmitysjärjestelmien järjestelmät

Kuuman veden lämmitysjärjestelmän asennuskaavio.

Ylimääräinen ilma tulee putkista ensimmäisen tulipalon aikana laajentimen läpi. On huomattava, että lämmityskauden aikana, kun järjestelmä pitää jatkuvasti korkean lämpötilan, vesi haihtuu vähitellen laajentimesta. Se on täytettävä lisäämällä vettä laajentimeen vaaditulle tasolle. Sinun on myös seurattava lämpöä lämmityskattilaan kiinnitetyssä lämpömittarissa. Kun vesi saavuttaa tason yli 80 ° C, vesi alkaa pian kiehua ja roiskua ulos. Tässä tapauksessa on tarpeen estää hapen pääsy uuniin palamisen voimakkuuden vähentämiseksi..

Paine suljetussa lämmitysjärjestelmässä

Suljetuissa lämmityspiireissä käytetään kolmen tyyppisiä pumppuja. Ne erottuvat vesipatsaan paineen mukaan:

 • 4;
 • 6;
 • 8 metriä

Näin ollen paine jakautuu suhteessa:

 1. 0,4.
 2. 0.6.
 3. 0,8 bar.

Yksityiselle kotitaloudelle, jonka pinta -ala on noin kaksisataa neliömetriä, 4 metrin paine riittää. Jos pinta -ala on kolmesataa neliömetriä, tarvitaan 0,6 baarin pumppu, ja jos pinta -ala on yli 500 neliömetriä, tarvitaan 0,8 baarin paine. Kaikki pumput on merkitty teknisillä indikaattoreilla. Paine on suhteellisen alhainen, on myös varoventtiilejä, räjähdys suljetuissa lämmityspiireissä on mahdotonta.

Kuinka täyttää suljettu järjestelmä

Työn aloitus alkaa kaikkien lämmityslaitteiden eristämisestä verkosta. Tätä varten käytetään nostureita. Mekaaninen vety käynnistyy, piirit täytetään vähitellen ja ilma tulee vähitellen ulos.

Kun paine on muuttunut yhdeksi baariksi (seuraamme painemittarin lukemia), lopeta vedyn syöttö, käynnistä pumppu jäljellä olevan ilman poistamiseksi. Yksi kerrallaan sinun on avattava hanat, poistettava ilma Mayevsky -laitteella. Tämän jälkeen kattila ja pumppu käynnistetään, lämmitämme jäähdytysnesteen ja puhdistamme jälleen paristot. Tämän toimenpiteen jälkeen paine nousee 2,2 baariin, kattilan lämpötila ei ylitä 85 astetta..

Järjestelmä on suojattu luotettavasti ilman tunkeutumiselta, mutta ilman poistaminen 100%: lla on mahdotonta. Se kuumenee ajan myötä ja voi aiheuttaa tukoksia, mikä voi johtaa toimintahäiriöön. Mayevsky -nosturi on tehokas keino poistaa ylimääräinen ilma. Erottimia käytetään myös aktiivisesti, jotka sijaitsevat itse piirissä..

Kaikissa suljetuissa piireissä järkevämpää työtä varten käytetään termostaattia, joka mahdollistaa vakavan energiankulutuksen

Suljettujen järjestelmien tyypit

Ennen kuin ostat lämmityslaitteita, putkiliittimiä ja materiaaleja, sinun on valittava haluttu suljettu vesijärjestelmä. Putkimestarit harjoittavat neljän perusjärjestelmän asentamista:

 1. Yhden putken pystysuora ja vaakasuora johdotus (Leningrad).
 2. Keräin, muuten palkki.
 3. Kaksiputkinen umpikuja, jossa on sama tai eripituinen varsi.
 4. Tichelman -silmukka – pyöreä johdotus, jossa on veden liikettä.

Lisäinformaatio. Suljettuihin lämmitysjärjestelmiin kuuluu myös lattialämmitys. Lattian ääriviivojen laskeminen ja sijoittaminen on paljon vaikeampaa kuin patterilämmityksen kokoaminen; aloittelijoille ei suositella tällaisen asennuksen suorittamista.

Maalaistalon ensimmäisen kerroksen suunnitelma on 100 neliömetriä.

Ehdotamme harkita jokaista järjestelmää erikseen analysoimalla etuja ja haittoja. Otetaan esimerkkinä yksi kerroksinen omakotitalo, jonka pinta-ala on 100 m² ja johon on liitetty kattilahuone, jonka asettelu on esitetty piirustuksessa. Lämmityksen lämpökuorman määrä on jo laskettu ohjeiden mukaan, tarvittava lämmön määrä ilmoitetaan jokaiselle huoneelle.

Johdotuselementtien asennus ja liitäntä lämmönlähteeseen ovat suunnilleen samat. Kiertopumppu asennetaan yleensä paluuputkeen; sen eteen on asennettu öljypohja, täyttöputki, jossa on hana ja paisuntasäiliö (katsottuna alavirtaan). Kiinteän polttoaineen ja kaasun kattilan tyypilliset putket on esitetty kaavioissa.

Yksityiskohtainen kytkentäkaavio

Kuvan paisuntasäiliötä ei perinteisesti esitetä

Kaaviokuva lattialämmityskaasukattilasta, jossa on käyttövesipiiri

Lisätietoja eri energialähteitä käyttävien lämmityslaitteiden asennus- ja liitäntämenetelmistä on erillisissä käyttöoppaissa:

 • TT kattila;
 • kaasulämmitin;
 • sähköinen lämmönkehitin.

Yhden putken johdotus

Suosittu vaakasuunnitelma “Leningradka” on yksi halkaisijaltaan suurempi rengaslinja, johon kaikki lämmityslaitteet on kytketty. Putken läpi menevän lämmitetyn jäähdytysnesteen virtaus jaetaan kullakin tiillä ja virtaa akkuun, kuten alla olevassa luonnoksessa esitetään.

Kuinka yksiputkijohdot toimivat

Kun haara on saavutettu, virtaus jaetaan kahteen osaan, noin kolmasosa virtaa jäähdyttimeen, jossa se jäähdytetään ja palaa jälleen päävirtaan

Kun lämpö on siirtynyt huoneeseen, jäähdytetty vesi palaa takaisin päälinjaan, sekoittuu päävirtaan ja siirtyy seuraavaan jäähdyttimeen. Näin ollen toinen lämmitin vastaanottaa 1-3 astetta jäähdytettyä vettä ja ottaa jälleen vaaditun määrän lämpöä siitä..

Vaakajohdotus leningradka

Leningradin vaakajohdotus – yksi pyöreä linja ohittaa kaikki lämmityslaitteet

Tulos: kylmempää vettä virtaa jokaiseen seuraavaan jäähdyttimeen. Tämä asettaa tiettyjä rajoituksia suljetulle yksiputkijärjestelmälle:

 1. Kolmannen, neljännen ja seuraavien paristojen lämmönsiirto on laskettava 10-30%: n marginaalilla lisäämällä lisäosia.
 2. Johdon vähimmäishalkaisija on DN20 (sisäinen). PPR-putkien ulkokoko on 32 mm, metalli-muovi ja ristisilloitettu polyeteeni-26 mm.
 3. Lämmittimien syöttöputkien poikkileikkaus on DN10, ulkohalkaisija on 20 ja 16 mm PPR: lle ja PEX: lle..
 4. Yhden “Leningrad” -renkaan lämmityslaitteiden enimmäismäärä on 6 kpl. Jos otat enemmän, viimeisten lämpöpattereiden osien määrän lisäämisessä ja jakeluputken halkaisijan lisäämisessä on ongelmia.
 5. Rengasmaisen putkilinjan poikkileikkaus ei pienene koko ajan.

Viite. Yhden putken johdotus on pystysuora – jäähdytysnesteen jakautuminen alempana tai ylempänä nousuputkien läpi. Tällaisia ​​järjestelmiä käytetään painovoiman järjestämiseen kaksikerroksisissa yksityisissä mökeissä tai töihin paineen alla vanhoissa kerrostaloissa..

Suljettu yksiputkinen lämmitysjärjestelmä on edullinen, jos se on juotettu polypropeenista. Muissa tapauksissa se osuu kohtuullisesti taskuusi pääputken ja suurikokoisten liittimien (tees) hinnan vuoksi. Piirros näyttää, miltä “Leningrad” näyttää yksikerroksisessa talossamme.

Leningradin asunnon suunnittelu yksikerroksisessa talossa

Koska pattereiden kokonaismäärä ylittää 6, järjestelmä on jaettu kahteen renkaaseen, joissa on yhteinen paluuputki. Yhden putken johdotuksen asentamisesta aiheutuvat haitat ovat havaittavissa – sinun on ylitettävä oviaukot. Virtausnopeuden lasku yhdessä jäähdyttimessä aiheuttaa muutoksen jäljellä olevien paristojen veden kulutuksessa, joten “Leningradin” tasapainottaminen koostuu kaikkien lämmittimien toiminnan koordinoinnista.

Palkkijärjestelmän edut

Miksi keräilijärjestelmä sai tällaisen nimen, voidaan nähdä selvästi esitetystä kaaviosta. Kunkin lämmityslaitteen yksittäiset lämmitysaineen syöttöjohdot poikkeavat rakennuksen keskelle asennetusta kammasta. Vuoraukset asetetaan säteiden muodossa lyhyintä polkua pitkin – lattian alle.

Suljetun palkkijärjestelmän keräilijää syötetään suoraan kattilasta, kiertäminen kaikissa piireissä tapahtuu yhdellä uunissa sijaitsevalla pumpulla. Oksien suojaamiseksi tuuletukselta täyttöprosessin aikana, kampailman tuuletusaukkoihin on asennettu automaattiset venttiilit.

Puhaltimien putkien reititys kampa

Keräysjärjestelmän vahvuudet:

 • järjestelmä on energiatehokas, koska sen avulla voit annostella tarkasti kullekin jäähdyttimelle suunnatun jäähdytysnesteen määrän;
 • lämmitysverkko on helppo asentaa mihin tahansa sisätiloihin – syöttöputket voidaan piilottaa lattiaan, seiniin tai alakaton taakse;
 • haarojen hydraulinen tasapainotus suoritetaan käsiventtiileillä ja jakotukkiin asennetuilla virtausmittareilla (rotametrit);
 • kaikki paristot toimitetaan saman lämpöisen veden kanssa;
 • piirin toiminta on helppo automatisoida – jakotukiventtiilit on varustettu servokäytöillä, jotka sulkevat virtauksen termostaattien signaalin mukaan;
 • Tämän tyyppinen ZSO soveltuu kaiken kokoisille ja kerroksisille mökeille – rakennuksen jokaiselle tasolle on asennettu erillinen keräin, joka jakaa lämpöä paristoryhmille.

Taloudellisten investointien kannalta suljettu palkkijärjestelmä ei ole kovin kallis. Monet putket kuluvat, mutta niiden vähimmäishalkaisija on 16 x 2 mm (DN10). Tehdaskamman sijasta on täysin mahdollista käyttää kotitekoista kampaa, joka on juotettu polypropeenista tai kierretty teräsliittimistä. Totta, ilman rotametrejä lämmitysverkon säätö on tehtävä jäähdyttimen tasausventtiilien avulla..

Putkien asentaminen paristoihin lattian alle

Jakosarja asennetaan rakennuksen keskelle, jäähdytinputket asetetaan suoraan

Sädejohdotuksessa on muutamia haittoja, mutta ne ovat huomion arvoisia:

 1. Putkilinjojen piilotettu asennus ja testaus suoritetaan vain uudisrakentamisen tai suurten korjausten vaiheessa. On epärealistista laittaa jäähdytinliitäntöjä asutun talon tai asunnon lattioihin..
 2. On erittäin toivottavaa sijoittaa keräin rakennuksen keskelle, kuten on esitetty yhden kerroksen talon piirustuksessa. Tavoitteena on saada johtimet suunnilleen samanpituisiin paristoihin..
 3. Jos putki vuotaa lattialaattaan, on melko vaikea löytää vikapaikka ilman lämpökameraa. Älä tee liitäntöjä tasoitukseen, muuten vaarassa kohdata kuvassa näkyvä ongelma.

Vuotava putki lattiassa

Sauman vuoto betonimonoliitin sisällä

Kaksiputkiset vaihtoehdot

Asuntojen ja maalaistalojen itsenäistä lämmitystä järjestettäessä käytetään kahdenlaisia ​​tällaisia ​​järjestelmiä:

 1. Umpikuja (toinen nimi on olkapää). Lämmitetty vesi jaetaan lämmityslaitteisiin yhden päälinjan kautta, kerätään ja virtaa takaisin kattilaan toisen linjan kautta..
 2. Tichelman-silmukka (kulkeva johdotus) on pyöreä kaksiputkinen verkko, jossa lämmitetty ja jäähdytetty jäähdytysneste liikkuu samaan suuntaan. Toimintaperiaate on samanlainen – akut saavat kuumaa vettä yhdestä linjasta ja jäähdytetty vesi johdetaan toiseen putkistoon – paluulinjaan.

Huomautus. Suljetussa ohitusjärjestelmässä paluulinja alkaa ensimmäisestä jäähdyttimestä ja syöttöjohto päättyy viimeiseen. Alla oleva kaavio auttaa sinua selvittämään sen..

Lämmityslaitteiden umpikujaliitäntä

Mitä hyvää on yksityisen talon umpikujassa suljetussa lämmitysjärjestelmässä:

 • “aseiden” – umpikujahaarojen – määrää rajoittaa vain kattilalaitoksen kapasiteetti, joten kaksiputkijohdot sopivat mihin tahansa rakennukseen;
 • putket asennetaan avoimella tai suljetulla tavalla rakennusrakenteiden sisään – kodin omistajan pyynnöstä;
 • kuten sädekaaviossa, kaikkiin paristoihin tulee yhtä kuumaa vettä;
 • ZSO soveltuu hyvin sääntelyyn, automaatioon ja tasapainotukseen;
 • oikein asetetut “hartiat” eivät ylitä oviaukkoja;
 • materiaalien ja asennuksen kustannuksella umpikujajohdotus on halvempaa kuin yksiputki, jos kokoonpano suoritetaan metalli-muovi- tai polyeteeniputkilla.

Kaksiputkisen lämmitysverkon suunnittelu suunnitelmassa

Paras vaihtoehto paristojen liittämiseen – kaksi erillistä haaraa kiertää tiloja molemmin puolin

Maan tai asuinrakennuksen suljetun olkapääjärjestelmän suunnittelu, jonka pinta -ala on enintään 200 neliötä, ei ole erityisen vaikeaa. Vaikka valmistettaisiin eri pituisia oksia, piiri voidaan tasapainottaa syvällä tasapainotuksella. Yllä olevassa piirustuksessa on esimerkki 100 m²: n yksikerroksisen rakennuksen johdotuksesta, jossa on kaksi “olkapäätä”..

Neuvoja. Haarojen pituutta valittaessa on otettava huomioon lämmityskuorma. Optimaalinen paristojen määrä kummallakin “olkapäällä” on 4-6 kpl..

Rengas kaksiputkinen akun liitäntä

Lämmittimien liitäntä jäähdytysnesteen ohimenevällä liikkeellä

Tichelman-silmukka on vaihtoehtoinen versio suljetusta kaksiputkisesta verkosta, jossa yhdistetään suuri määrä lämmityslaitteita (yli 6 kappaletta) yhdeksi renkaaksi. Katso kytkentäkaaviota ja huomaa: riippumatta siitä, minkä jäähdyttimen läpi jäähdytysneste virtaa, reitin kokonaispituus ei muutu.

Näin syntyy melkein ihanteellinen järjestelmän hydraulinen tasapaino – verkon kaikkien osien vastus on sama. Tämä merkittävä Tichelman -saranan etu muihin suljettuihin johdotuksiin verrattuna aiheuttaa sen suurimman haitan – 2 moottoritietä väistämättä ylittävät oven. Ohitusvaihtoehdot – lattian alla ja ovenkarmin yläpuolella automaattisilla tuuletusaukoilla.

Kuinka tehdä ohimenevä lämmitysjärjestelmä

Haitta – silmukka kulkee etuoven aukon läpi

Yksiputkisten ja kaksiputkisten järjestelmien spesifisyys

Lämmitetty vesi virtaa eri tavoin pattereihin ja takaisin kattilaan. Yksipiirisessä järjestelmässä jäähdytysneste syötetään halkaisijaltaan suuren putken kautta. Putki kulkee kaikkien pattereiden läpi.

Itsekiertoisen yksiputkijärjestelmän edut:

 • materiaalien vähimmäiskulutus;
 • helppo asentaa;
 • rajoitettu määrä putkia asunnon sisällä.

Järjestelmän suurin haitta yhdellä putkella, joka suorittaa syöttö- ja paluuvelvoitteet, on lämmityspatterien epätasainen lämmitys. Paristojen lämmitys ja lämmönsiirto vähenevät, kun ne siirtyvät pois kattilasta..

Yhden putken järjestelmä

Pitkä johdotusketju ja suuri määrä pattereita viimeinen akku voi olla täysin tehoton. “Kuumat” lämmityslaitteet suositellaan asennettavaksi pohjoispuolen huoneisiin, lastenhuoneisiin ja makuuhuoneisiin

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä saavuttaa luottavaisesti vauhtia. Patterit yhdistävät paluu- ja syöttöputket. Paristojen ja lämmönlähteen väliin muodostuu paikallisia renkaita.

Järjestelmän tärkeimmät edut:

 • kaikki lämmityslaitteet lämmitetään tasaisesti;
 • kyky säätää kunkin jäähdyttimen lämmitystä erikseen;
 • piirin toiminnan luotettavuus.

Kaksipiirinen järjestelmä vaatii paljon investointeja ja työtä. Kahden viestinnän haaran asentaminen rakennusrakenteisiin on vaikeampaa.

Kaksipiirinen kaavio

Kaksiputkijärjestelmä on helppo tasapainottaa, mikä takaa lämmitysvälineen syötön samassa lämpötilassa kaikkiin lämmityslaitteisiin. Huoneen huoneet lämmitetään tasaisesti

Ylä- ja alalämmittimen syöttö

Kuumaa jäähdytysnestettä syöttävän linjan sijainnista riippuen on ylä- ja alaliitännät.

Kaavio avoimesta kaksiputkisesta lämmitysjärjestelmästä

Yläputkilla varustetuissa avoimissa lämmitysjärjestelmissä ilmanpoistolaitteita ei tarvita. Sen ylijäämä poistetaan paisuntasäiliön pinnan kautta, joka on yhteydessä ilmakehään.

Yläjakelun myötä lämmin vesi nousee pääputkea pitkin ja jakeluputkien kautta siirretään pattereihin. Tällaisen lämmitysjärjestelmän laite on suositeltavaa yhden ja kahden kerroksen mökeissä ja yksityisissä taloissa.

Riittävän käytännöllinen lämmönsyöttöjärjestelmä, jossa on pienempi johdotus. Syöttöputki sijaitsee alhaalla paluuveden vieressä. Jäähdytysnesteen liike alhaalta ylöspäin. Patterien läpi kulkenut vesi ohjataan paluuputken kautta lämmityskattilaan. Paristot on varustettu Mayevsky -hanoilla ilman poistamiseksi päävirtalähteestä.

Avoin lämmitysjärjestelmä pohjaputkilla

Lämmitysjärjestelmissä, joissa on alempi johdotus, on tarpeen käyttää ilmanpoistolaitteita, joista yksinkertaisin on Mayevsky -nosturi

Pysty- ja vaakasuuntaiset nousuputket

Pää nousuputkien asennon mukaan on olemassa pystysuorat ja vaakasuorat putkireititysmenetelmät. Ensimmäisessä versiossa kaikkien kerrosten patterit on kytketty pystysuoraan järjestettyihin nousuputkiin.

Lämmitysjärjestelmän pystysuora johdotus

Pystysuoraa johdotusta käytetään järjestettäessä kahden, kolmen tai useamman kerroksen taloja, joissa on ullakkohuone, johon voidaan asentaa ja eristää putki

“Pystysuuntaisten” järjestelmien ominaisuudet:

 • ilman ruuhkautumisen puute;
 • soveltuu korkeiden rakennusten lämmönsyöttöön;
 • lattiayhteys nousuputkeen;
 • vaikeuksia asunnon lämpömittareiden asentamisessa monikerroksisiin rakennuksiin.

Vaakajohdotus mahdollistaa yhden kerroksen patterien liittämisen yhteen nousuputkeen. Järjestelmän etuna on, että laitteeseen käytetään vähemmän putkia, asennuskustannukset ovat pienemmät.

Avoimen lämmitysjärjestelmän vaakasuora jakelu

Vaakasuoria nousuja käytetään yleensä yhden ja kaksikerroksisissa huoneissa. Järjestelmän järjestely on merkityksellinen paneelirunkoisissa taloissa ja asuinrakennuksissa, joissa ei ole seiniä

Putken poikkileikkauksen valinta

Avoin ja suljettu lämmitysjärjestelmä

Talon pinta-ala on 50-100 neliömetriä. m, on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 40 mm putkea, joka lähtee ja tulee kattilaan. Ja mitä suurempi alue, sitä suurempi putkilinjan halkaisijan pitäisi olla..

Pattereihin johtavien putkien halkaisijan on oltava sama kuin nousuputken, ja suoraan pattereihin johtavien putkien voi olla pienempi..

Vaakasuuntaisten putkien kaltevuus on alueella 0,005 – 0,01%. Tässä tapauksessa se on suoritettava kattilan ja patterien suuntaan..

Yhden ja kahden putken lämmitysjärjestelmät

Monet lämmitysjärjestelmät on kehitetty ja asennettu. Mutta ne ovat kaikki muutoksia tai yhdistelmiä kahdesta järjestelmävaihtoehdosta, jotka voidaan määrittää perusasetuksilla.

Perus- tai perusjärjestelmiä voidaan harkita:

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla

Yhden putken lämmityspiiri

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla

Yksinkertainen yhden putken järjestelmä on suosittu. kuinka se toimii? Yksinkertaista, erittäin yksinkertaista. Kuuma jäähdytysneste virtaa kattilasta yhden putken läpi ja kulkee peräkkäisen paristoketjun läpi ja palaa kattilaan. Tämä periaate tosiasiallisesti käyttää yksikerroksisen talon lämmitysjärjestelmää, jossa on pakkokierto, ja lisäksi ohituksen asentaminen pumppuun tekee siitä “painovoimajärjestelmän”.

 • pattereiden epätasainen lämmitys;
 • akku on vaihdettava sammuttamalla järjestelmä.

  Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla

  Edellä kuvatun järjestelmän haitat poistetaan käytännössä modernisoidusta yksiputkisesta lämmitysjärjestelmästä, joka tunnetaan nimellä “Leningrad”, sen keksintöpaikassa Pietarissa. Pietarissa “Leningradkaa” käytetään jopa monikerroksisissa rakennuksissa. Palloventtiilit akun sisääntulossa / ulostulossa mahdollistavat paristojen vaihtamisen tai korjaamisen sammuttamatta lämmitystä. Paristot törmäävät syöttöputkeen rinnakkain.

Kun järjestetään lämmitysjärjestelmä kaksikerroksiselle talolle, jossa on pakotettu kierto, asennetaan pystysuora kytkentäkaavio.

Putkilinja nousee toiseen kerrokseen, vesi tulee paristoihin, jotka on järjestetty vaakasuoraan sarjaan. Sitten putki putoaa viimeisestä jäähdyttimestä alas ja kytketään pattereiden vaakasuoraan viivaan, ja sitten jäähdytysneste, joka on jäähtynyt ja luovuttanut energiansa, tulee kattilaan. Tällaisen järjestelmän haittana on pattereiden epätasainen lämmitys. Tämä haitta on erityisen havaittavissa, jos käytetään “painovoimaa”, mutta jos kiertopumppu on asennettu, lämpötilaero on lähes huomaamaton.

Piirin putkien halkaisijan laskeminen

Painovoimarakenteissa on käytettävä halkaisijaltaan suurempia putkia kuin järjestelmissä, joissa on pakkokierto.

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla: kaavio, asennus, kattilat

Kun olet laskenut huoneen lämmitykseen tarvittavan lämpöenergian, lisää tulosta 20%

SNiP: ssä annettujen kaavojen mukaan putkien poikkileikkaus lasketaan online-laskimella.

Tulevan putkilinjan materiaali otetaan huomioon: teräsputkien on oltava halkaisijaltaan vähintään 50 mm. On suositeltavaa kiinnittää juuri tällainen putki nousuputkena kattilaan.

Jokaisen piirin haarautumisen jälkeen putkien halkaisija pienenee yhdellä koolla, päinvastaisessa tapauksessa ne lisääntyvät.

Asiantunteva laskelma käytettyjen putkien halkaisijasta ja niiden kaltevuudesta antaa sinun luoda lämmitysjärjestelmän, joka toimii ilman ongelmia.

Pumpun liitäntä lämmityspiiriin

Kiertopumppu on suositeltavaa asentaa paluuputkeen, tässä tapauksessa jo jäähtynyt neste kulkee laitteen läpi. Kuitenkin käytettäessä nykyaikaisempia malleja, jotka on valmistettu lämmönkestävistä materiaaleista, kytkentä syöttöjohtoon ei ole poissuljettu. Joka tapauksessa asennetut laitteet eivät saa häiritä jäähdytysnesteen kiertoa..

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla: kaavio, asennus, kattilat

Painovoimakaavan muuttamiseksi pakotetuksi vaihtoehtoksi on useita vaihtoehtoja:

 1. Paisuntasäiliön asennus korkeammalle tasolle. Tätä vaihtoehtoa voidaan kutsua yksinkertaisimmaksi, mutta tämä vaatii korkeaa ullakkotilaa..
 2. Paisuntasäiliö siirretään etäiseen nousuputkeen. Jos käytät tätä menetelmää vanhan järjestelmän uudelleenrakentamiseen, se vie paljon aikaa ja vaivaa. Jos varustat uuden järjestelmän tämän järjestelmän mukaisesti, se ei oikeuta itseään.
 3. Paisuntasäiliön nousuputken sijoittaminen lähelle kyynärpäätä, jolla pumppu sijaitsee. Tässä tapauksessa säiliön sisältävä putki leikataan syöttöjohdosta ja leikataan paluuputkeen pumpun takana..
 4. Pumpun liitäntä syöttöjohtoon. Tätä menetelmää pidetään parhaana vaihtoehtona lämmityspiirin jälleenrakentamiseen. On kuitenkin muistettava, että kaikki laitteet eivät kestä korkeita lämpötiloja..

Jotta lämmitysjärjestelmä, jossa on avoin paisuntasäiliö ja pumppu, toimisi tehokkaasti, on tärkeää valita oikea piiri, laskea kaikkien rakenneosien parametrit, valita sopivat laitteet ja suorittaa johdonmukaiset asennustyöt.

Suljetun lämmityspiirin komponentit

Ero gravitaatiojärjestelmään liittyy tarpeeseen asentaa tiettyjä yksiköitä. Joitakin niistä käytetään välttämättä suljetussa järjestelmässä, mutta joskus niitä käytetään myös luonnollisessa liikkeessä. Lämpöenergian lähde on kattilat. Jotkut seinäkaasun ja pelletin, kiinteän polttoaineen malleista on välittömästi varustettu tarvittavalla suojaryhmällä. Jos sitä ei ole saatavana, se ostetaan erikseen ja asennetaan kuumavesiputkeen.

Suljettu säiliö ylläpitää painetta ja kompensoi jäähdytysnesteen määrän. Sen tehokkaasta liikkeestä huolehtii kiertovesipumppu, joka suositellaan asennettavaksi paluulinjaan kattilan lähelle. Tämän järjestelyn sanelee se, että vesi tässä paikassa on melko viileää, laite on vähemmän altis ylikuumenemiselle. Muut elementit ovat samat kuin painovoimajärjestelmässä: putkilinjat, patterit tai rekisterit.

Laitteiden, putkien ja pattereiden valinta

Ennen kuin siirrytään lämmöntuotantolähteen valintaan suljettuun lämmitysjärjestelmään, sinun on lähestyttävä huolellisesti kysymystä energian tyypin valitsemisesta, josta lämpöä tuotetaan. Itse asiassa nykyaikaisilla markkinoilla on valtava määrä sähkö-, kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita sekä kaasukattilat. On otettava huomioon kaikki yhteyden kustannukset ja myöhemmän toiminnan vivahteet ja valittava sopiva vaihtoehto alueen kvadratuurista ja ilmastosta riippuen.

Automaattisissa kaksipiirisissä kaasukattilassa on jo rakenteessa paineentasaussäiliö ja kiertovesipumppu. Jos valitset yksinkertaisemman kattilan, sinun on ostettava lisälaitteita.

otoplenie_sistema-1.jpg

Paisuntasäiliöt ovat kokoontaitettavia (jos kalvo murtuu, voit vaihtaa sen itse) ja eivät ole kokoon taitettavia vian sattuessa, säiliö menee kokonaan vaihtoon.

Tämän tyyppisen rakennuksen lämmityksen säiliön tilavuus riippuu suoraan useista parametreista, ja sinun on valittava se niiden mukaan:

 • jäähdytysnesteen tilavuus järjestelmässä (säiliön tilavuus on 10% nesteen tilavuudesta);
 • suurin lämpötila -arvo.

Yksityisen talon koko suljetun lämmitysjärjestelmän sydän on kiertovesipumppu, ja sen toiminnan edelleen tehokkuus riippuu sen parametreista. Pumpun tehon valinta riippuu monista putkien pituuden ja halkaisijan indikaattoreista, lämmönvaihtimien materiaalista ja niiden lukumäärästä sekä toimintatilasta. Jos pumppu asennetaan asuinalueelle, sinun on kiinnitettävä huomiota melun tasoon, joka voi vaikuttaa elämänlaatuun.

Kuinka ja missä paisuntasäiliö asennetaan lämmitykseen:

Useiden tyyppisten jäähdyttimien avulla voit tehdä valinnan mieltymystesi mukaan:

 • valurautapatterit ovat massiivisia, niillä on paljon painoa, lämpötilan nousu kestää kauan, mutta samalla ne jäähtyvät hitaasti, he eivät pelkää heikkolaatuista vettä ja painehäviöitä;
 • valmistettu alumiiniseoksesta, niillä on kaunis muoto, kevyt, ne kuumenevat nopeasti, mutta ne ovat kalliimpia ja pelkäävät vesivasaraa;
 • teräspatterit ovat edullisia ja hyvälaatuisia;
 • bimetalliseoksesta valmistetut ovat yleensä hyvälaatuisia, kuumenevat nopeasti ja antavat lämpöä hyvin.

Yksityisen talon suljettuun lämmitykseen on parempi valita paristot niiden luotettavuuden perusteella. Valurautaa ja bimetallia pidetään luotettavampana..

otoplenie_sistema1.jpg

Valittavista putkista riippuen sinun on muistettava lisämateriaaleista, esimerkiksi liittimistä

Markkinoilla on useita erilaisia ​​putkia:

 • eri metalleista;
 • polymeereistä (muovi, polyeteeni ja polypropeeni).

Kun asennat lämmitysjärjestelmiä käyttäen metalliputkia, tarvitaan hitsausta ja suuri määrä mutkia, kulmia ja liittimiä. Metalli-muoviputkien käyttö edellyttää suurta osaa liittimiä ja jatkuvaa liitosten hallintaa. Suljetulle lämmityspiirille valitaan useimmiten muoviputket (asennuksen helpottamiseksi ja putkien piilottamiseksi seiniin). Valmistajat ilmoittavat yleensä ominaisuuksissa, voidaanko putkia käyttää lämmitysjärjestelmissä vai vain kylmässä vedessä.

Turvallisuuden ja koko suljetun lämmitysjärjestelmän eheyden säilyttämiseksi on välttämätöntä ostaa ja asentaa varoventtiilit ja painemittari.

Lämmitysjärjestelmän suorituskyky

Tässä tapauksessa indikaattori määritetään useista arvoista. Kiertopumpun ja lisäelementtien (esimerkiksi paisuntamembraanisäiliön) läsnäolon vuoksi syntyy dynaaminen paine ja staattinen paine määrää nestepylvään pystysuoran (korkean korkeuden) tason. Näiden kahden indikaattorin summaaminen antaa suljetun lämmitysjärjestelmän lopullisen käyttöpaineen..

davlen-otopl-v-dome1_400x267.jpg

Tällaisen parametrin normi on 1,5-2 ilmakehän arvo 1 tai 2 kerroksen taloissa. Paineindikaattorin nousu riippuu suoraan kerrosten määrän kasvusta.

Ylempi huippuarvo asetetaan lämmityspiirin heikommalla komponentilla. Tämä on lämminvesivaraaja. Sen raja on 3 ilmakehää.

Monikerroksisissa rakennuksissa käytetään laajalti lämpöpattereita ja putkistoja, jotka kestävät voimakkaita vesisokkeja. Tällaisissa järjestelmissä paine vaihtelee 20-100 ilmakehästä..

Hydraulinen laskenta suljetulle järjestelmälle

Jotta putket eivät valittaisi pumpun halkaisijan ja tehon mukaan, järjestelmän erehtyminen edellyttää järjestelmän hydraulista laskentaa.

Koko järjestelmän tehokas toiminta on mahdotonta ottamatta huomioon tärkeimmät 4 kohtaa:

 1. Lämmityslaitteisiin syötettävän jäähdytysnesteen määrän määrittäminen talon tietyn lämpötilan tasapainon varmistamiseksi ulkolämpötilasta riippumatta.
 2. Suurin käyttökustannusten alennus.
 3. Rahoituksen pienentäminen minimiin valitun putken halkaisijan mukaan.
 4. Järjestelmän vakaa ja hiljainen toiminta.

Hydraulinen laskenta auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat, joiden avulla voit valita optimaaliset putken halkaisijat ottaen huomioon jäähdytysnesteen taloudellisesti perustellut virtausnopeudet, määrittää hydrauliset painehäviöt yksittäisissä osissa, yhdistää ja tasapainottaa järjestelmän haarat. Tämä on monimutkainen ja aikaa vievä, mutta välttämätön suunnitteluvaihe..

Säännöt jäähdytysnesteen virtausnopeuden laskemiseksi

Laskelmat ovat mahdollisia lämpötekniikan laskennan läsnä ollessa ja pattereiden tehon valinnan jälkeen. Lämpötekniikkalaskelman on sisällettävä kohtuulliset tiedot lämpöenergian määristä, kuormista ja lämpöhäviöistä. Jos nämä tiedot eivät ole käytettävissä, jäähdyttimen teho otetaan huoneen alueelle, mutta laskentatulokset eivät ole yhtä tarkkoja.

Aksonometria

Kolmiulotteinen kaavio on helppokäyttöinen. Kaikille sen elementeille on annettu nimitykset, jotka sisältävät merkinnän ja numeron järjestyksessä

Aloita kaaviosta. On parempi suorittaa se aksonometrisessä projektiossa ja soveltaa kaikkia tunnettuja parametreja. Jäähdytysnesteen virtausnopeus määritetään kaavalla:

G = 860q / ∆t kg / h,

jossa q on jäähdyttimen teho kW, ∆t on paluu- ja syöttöjohtojen lämpötilaero. Tämän arvon määrittämisen jälkeen Shevelevin taulukoiden mukaan putkien poikkileikkaus määritetään.

Näiden taulukoiden käyttämiseksi laskentatulos on muunnettava litroiksi sekunnissa käyttäen kaavaa: GV = G / 3600ρ. Tässä GV ilmaisee jäähdytysnesteen virtausnopeuden l / s, ρ on veden tiheys 0,983 kg / l 60 asteen lämpötilassa. Taulukoista voit yksinkertaisesti valita putkiosan suorittamatta täydellistä laskentaa.

Shevelevin pöytä

Shevelevin taulukot yksinkertaistavat laskemista suuresti. Tässä ovat muovi- ja teräsputkien halkaisijoiden arvot, jotka voidaan määrittää tietämällä jäähdytysnesteen liikenopeus ja sen virtausnopeus

Laskentasekvenssi on helpompi ymmärtää käyttämällä yksinkertaista kaaviota, joka sisältää esim. Kattilan ja 10 lämpöpatteria. Kaavio on jaettava osiin, joissa putkien poikkileikkaus ja jäähdytysnesteen virtausnopeus ovat vakioarvoja.

Ensimmäinen osa on linja kattilasta ensimmäiseen jäähdyttimeen. Toinen on segmentti ensimmäisen ja toisen patterin välillä. Kolmas ja seuraavat jaksot erotetaan samalla tavalla..

Lämpötila laskee vähitellen ensimmäisestä laitteesta viimeiseen. Jos ensimmäisessä osassa lämpöenergia on 10 kW, niin kun ensimmäinen jäähdytin kulkee läpi, jäähdytysneste antaa sille jonkin verran lämpöä ja menetetty lämpö vähenee 1 kW jne..

Voit laskea jäähdytysnesteen virtausnopeuden käyttämällä kaavaa:

Q = (3.6xQuch) / (cx (tr-to))

Tässä Quch on alueen lämpökuorma, s on veden ominaislämpökapasiteetti, jonka vakioarvo on 4,2 kJ / kg x s., Tr on kuuman jäähdytysnesteen lämpötila sisääntulossa, on jäähdytetty jäähdytysneste poistoaukossa.

Kuuman jäähdytysnesteen optimaalinen nopeus putkilinjan läpi on 0,2 – 0,7 m / s. Jos arvo on pienempi, ilmaan tulee lukkoja. Tähän parametriin vaikuttaa tuotteen materiaali, putken sisäinen karheus.

Sekä avoimissa että suljetuissa lämmityspiireissä käytetään mustasta ja ruostumattomasta teräksestä, kuparista, polypropeenista, eri muunnoksista valmistettua polyeteeniä, polybutyleeniä jne. Valmistettuja putkia..

Kun jäähdytysnesteen nopeus on suositellulla alueella, 0,2-0,7 m / s, painehäviöt ovat 45-280 Pa / m polymeeriputkistossa ja 48-480 Pa / m teräsputkissa..

Osan putkien sisähalkaisija (dvn) määritetään lämpövirtauksen arvon ja tulo- ja poistoaukon lämpötilaeron (∆tco = 20 astetta 2-putkisella lämmityspiirillä) tai virtausnopeuden perusteella jäähdytysnesteestä. Tätä varten on erityinen taulukko:

pöytä

Tästä taulukosta on helppo tietää putken sisähalkaisija, kun tiedetään tulo- ja poistoaukon lämpötilaero ja virtausnopeus.

Jos haluat valita piirin, sinun on harkittava yksittäis- ja 2-putkijärjestelmiä erikseen. Ensimmäisessä tapauksessa lasketaan nousuputki, jolla on suurin laitteistomäärä, ja toisessa kuormitettu piiri. Tontin pituus otetaan mittakaavasta tehdystä suunnitelmasta.

Vain asianmukaisen profiilin asiantuntija voi suorittaa tarkan hydraulisen laskennan. On olemassa erityisiä ohjelmia, joiden avulla voit suorittaa kaikki lämpö- ja hydrauliikkaominaisuuksia koskevat laskelmat, joita voit käyttää suunnittellessasi kotiisi lämmitysjärjestelmää..

Kiertopumpun valinta

Laskennan tarkoituksena on saada painearvo, joka pumpun on kehitettävä veden johtamiseksi järjestelmän läpi. Käytä tätä kaavaa:

P = Rl + Z

Jossa:

 • P on painehäviö putkilinjassa Pa;
 • R on kitkan ominaiskestävyys Pa / m;
 • l on putken pituus lasketussa osassa metreinä;
 • Z – painehäviö “kapeissa” osissa Pa.

Näitä laskelmia yksinkertaistavat samat Shevelev -taulukot, joista kitkakestävyysarvo löytyy, vain 1000i on laskettava uudelleen tietylle putken pituudelle. Joten jos sisäputken halkaisija on 15 mm, osan pituus on 5 m ja 1000i = 28,8, niin Rl = 28,8 x 5/1000 = 0,144 bar. Löydettyään Rl -arvot kullekin osalle ne lasketaan yhteen.

Painehäviön Z arvo sekä kattilassa että lämpöpattereissa on passissa. Muiden vastusten osalta asiantuntijat neuvovat ottamaan 20% Rl: stä, minkä jälkeen lasketaan yhteen yksittäisten alueiden tulokset ja kerrotaan kertoimella 1,3. Tuloksena on haluttu pumpun pää. Yhden ja kahden putken järjestelmissä laskenta on sama.

Kiertovesipumppu

Pumppu on asennettu siten, että sen akseli on vaakasuorassa asennossa, muuten ilmataskujen muodostumista ei voida välttää. He kiinnittävät sen amerikkalaisiin naisiin, jotta se voidaan tarvittaessa poistaa helposti

Jos pumppu valitaan olemassa olevan kattilan mukaan, käytetään kaavaa: Q = N / (t2-t1), jossa N on lämmitysyksikön teho, W, t2 ja t1 on lämmittimen lämpötila jäähdytysneste kattilan poistoaukossa ja paluuvirtauksessa.

Painearvojen valinta järjestelmässä ja paisuntasäiliössä

Mitä korkeampi jäähdytysnesteen käyttöpaine, sitä pienempi mahdollisuus ilmaan päästä järjestelmään. On muistettava, että käyttöpaine on rajoitettu lämmityskattilan suurimmalle sallitulle tasolle. Jos järjestelmää täytettäessä saavutettiin 1,5 atm: n (15 m vesipatsaan) staattinen paine, niin kiertopumppu, jonka paine on 6 m. Taide. luo paineen 15 + 6 = 21 m vesipatsaan kattilan tuloaukkoon.

Joidenkin kattiloiden käyttöpaine on noin 2 atm = 20 mWC. Varo ylikuormittamasta kattilan lämmönvaihdinta liian korkealla jäähdytysnesteen paineella!

Kalvon paisuntasäiliö toimitetaan tehtaalla asetetulla inertin kaasun (typen) paineella kaasutiloissa. Sen yhteinen arvo on 1,5 atm (tai baari, joka on melkein sama). Tätä tasoa voidaan nostaa pumppaamalla ilmaa kaasuonteloon käsipumpulla.

Aluksi säiliön sisätilavuus on täynnä typpeä, kaasu painaa kalvoa runkoa vasten. Siksi on tapana täyttää suljetut järjestelmät enintään 1,5 atm (enintään 1,6 atm) paineeseen asti. Sitten, kun olemme asentaneet paisuntasäiliön kiertopumpun eteen “paluulle”, emme saa muutosta sen sisäisessä tilavuudessa – kalvo pysyy liikkumattomana. Jäähdytysnesteen lämmittäminen lisää sen painetta, kalvo siirtyy pois säiliön rungosta ja puristaa typpeä. Kaasun paine nousee ja tasapainottaa jäähdytysnesteen paineen uudella staattisella tasolla.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Paisuntasäiliön painetasot.

Järjestelmän täyttäminen 2 atm: n paineeseen antaa kylmän jäähdytysnesteen kiristää välittömästi kalvon, joka myös puristaa typen 2 atm: n paineeseen. Lämmitysvesi 0 ° C: sta 100 ° C: seen lisää sen tilavuutta 4,33%. Ylimääräisen nesteen tulee päästä paisuntasäiliöön. Järjestelmän suuri määrä jäähdytysnestettä lisää sitä suuresti lämmitettäessä. Liian suuri kylmän jäähdytysnesteen alkupaine kuluttaa välittömästi paisuntasäiliön kapasiteetin, se ei riitä vastaanottamaan ylimääräistä lämmitettyä vettä (pakkasnestettä). Siksi on tärkeää täyttää järjestelmä lämmitysväliaineen oikeaan määritettyyn paineen tasoon asti. Kun täytät järjestelmää pakkasnesteellä, sinun on muistettava, että sen lämpölaajenemiskerroin on suurempi kuin veden, mikä edellyttää suuremman paisuntasäiliön asentamista..

Selitys painearvoille kuvatuissa lämmitysjärjestelmissä

Mikä luo vedenpaineen? Tyypillisesti tämä paine luodaan vesipatsaalla. Jos meillä on putki, jonka toinen pää on 10 metriä korkeampi kuin toinen pää, alemmassa päässä saamme paineen, joka on yhtä kuin 1 ilmakehä. Mikään ei ole kiinni putken halkaisijasta. Mikään ei myöskään ole riippuvainen huippumäärän vesimassasta. Voit sijoittaa sinne rautatien säiliön, ja paine vastaa aina vedenpinnan eroa. Tankki on muuten aika korkea. Täysin täytetyssä säiliössä vedenpinta lisää painetta, mutta kun vesi virtaa ulos säiliöstä, paine laskee. Paine ja sen mitat otettiin esiin jo pitkään, mutta vedenjakelun yhteydessä.

Lämmitysjärjestelmässämme kaikissa on myös eroja nestetasoissa, mikä tarkoittaa myös, että tämän nesteen paine on. Avoimen järjestelmän alimmassa kohdassa paine on suurin, korkeimmillaan paisuntasäiliössä, se on minimaalinen. Esimerkiksi kattila sijaitsee kellarissa. Paisuntasäiliö sijaitsee toisen kerroksen ullakolla. Siten täysin täytetyssä lämmitysjärjestelmässä pylvään korkeus on yhtä suuri kuin etäisyys pylvään alemmasta pisteestä paisuntasäiliön yläpisteeseen. Uskallan arvata, että se on noin 8 metriä. Siten avoin lämmitysjärjestelmämme toimii 0,8 ilmakehän paineessa..

Avoimessa lämmitysjärjestelmässä paine on aina sama. Ylimääräinen vesi ei nouse tietyn tason yläpuolelle. Meillä on hätätyhjennys. Suljetussa järjestelmässä vesi ei tyhjene ja laajentuessaan paine kasvaa. Jotta järjestelmä ei räjähtäisi tällä paineella, meillä on erityinen laite. Sitä kutsutaan kalvon paisuntasäiliöksi. Siinä on kumikalvo. Sen toisella puolella on ilmaa, toisella puolella vettä. Vesi saapuu säiliöön ja puristaa ilmaa. Järjestelmän vedenpaine kasvaa tasaisesti.

Ja mitä tapahtuu, jos paisuntamembraanisäiliöön tulee liikaa vettä? Paine kasvaa kuin lumivyöry ja järjestelmä voi räjähtää. Tämän estämiseksi järjestelmässä on oltava hätäventtiili, joka tietyssä turvallisessa paineessa avautuu hieman ja vesi virtaa siitä lattialle, jos et ole vaihtanut kauhaa tämän venttiilin alle.

Kuinka laskea paisuntasäiliö?

Laskelmassa määritetään määrä, jolla jäähdytysnesteen tilavuus kasvaa sen lämmityksen aikana keskimääräisestä huonelämpötilasta + 20 ° C käyttölämpötilaan 50-80 astetta. Nämä laskelmat eivät ole helppoja, mutta on olemassa toinen tapa ratkaista ongelma: ammattilaiset neuvovat valitsemaan säiliön, jonka tilavuus on 1/10 järjestelmän nesteen kokonaismäärästä..

Paisuntasäiliö

Paisuntasäiliö on erittäin tärkeä osa järjestelmää. Ylimääräinen jäähdytysneste, jonka se otti jälkimmäisen laajentuessa, säästää putkea ja hanoja halkeamasta

Löydät nämä tiedot laitepasseista, jotka osoittavat kattilavesivaipan ja 1 jäähdytysosan kapasiteetin. Sitten lasketaan eri halkaisijoiden putkien poikkileikkauspinta-ala ja kerrotaan vastaava pituus.

Tulokset lasketaan yhteen, lisätään passien tiedot ja 10% kokonaismäärästä. Jos koko järjestelmässä on 200 litraa jäähdytysnestettä, tarvitaan 20 litran paisuntasäiliö..

Tilavuuslaskenta

Yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan paisuntasäiliön tilavuuden tulisi olla 10% jäähdytysnesteen kokonaistilavuudesta. Tämä tarkoittaa, että sinun on laskettava, kuinka paljon vettä mahtuu järjestelmän putkiin ja pattereihin (se on mainittu pattereiden teknisissä tiedoissa, mutta putkien tilavuus voidaan laskea). 1/10 tästä luvusta on vaaditun paisuntasäiliön tilavuus. Mutta tämä luku pätee vain, jos jäähdytysneste on vettä. Jos käytetään jäätymisenestoainetta, säiliön koko kasvaa 50% lasketusta tilavuudesta.

Tässä on esimerkki suljetun lämmitysjärjestelmän kalvosäiliön tilavuuden laskemisesta:

 • lämmitysjärjestelmän tilavuus on 28 litraa;
 • vedellä täytetyn järjestelmän paisuntasäiliön koko on 2,8 litraa;
 • kalvosäiliön koko järjestelmässä, jossa on jäätymisenesto – 2,8 + 0,5 * 2,8 = 4,2 litraa.

Kun ostat, valitse lähin suurempi tilavuus. Älä ota pienempää – parempi on pieni marginaali.

Mitä etsiä ostaessa

Myymälöissä on punaisia ​​ja sinisiä säiliöitä. Punaiset säiliöt soveltuvat lämmitykseen. Siniset ovat rakenteeltaan samat, vain ne on suunniteltu kylmään veteen eivätkä siedä korkeita lämpötiloja.

Mihin muuhun kannattaa kiinnittää huomiota? Säiliöitä on kahdenlaisia ​​- vaihdettavalla kalvolla (niitä kutsutaan myös laipallisiksi) ja korvaamattomalla. Toinen vaihtoehto on halvempi ja merkittävästi, mutta jos kalvo on vaurioitunut, sinun on ostettava kaikki kokonaan. Laippamalleissa osta vain kalvo.

Paikka kalvotyyppisen paisuntasäiliön asennusta varten

Yleensä paisuntasäiliö asetetaan paluuputkeen kiertopumpun eteen (jos katsot jäähdytysnesteen liikesuuntaa). Putkiin on asennettu tee, pieni osa putkesta on liitetty yhteen sen osista ja laajennin on liitetty siihen liittimien kautta. On parempi sijoittaa se jollekin etäisyydelle pumpusta, jotta painehäviöitä ei synny. Tärkeä kohta – kalvosäiliön putkiston on oltava suora.

Paisuntasäiliön asennuskaavio lämmityskalvotyypille

Paisuntasäiliön asennuskaavio lämmityskalvotyypille

Palloventtiili asennetaan t -paidan jälkeen. On tarpeen pystyä poistamaan säiliö tyhjentämättä jäähdytysnestettä. On kätevämpää liittää säiliö itse käyttämällä amerikkalaista (liitosmutteria). Tämä taas helpottaa kokoamista / purkamista..

Huomaa, että joissakin kattiloissa on paisuntasäiliö. Jos sen tilavuus on riittävä, toisen asentamista ei tarvita.

Tyhjä laite ei paina paljon, mutta vedellä täytetty massa on kiinteä. Siksi on tarpeen säätää menetelmä seinälle tai lisätukiin kiinnittämiseksi..

Kattila – kumpi valita

Koska yksityisen talon suljettu lämmitysjärjestelmä voi toimia itsenäisessä tilassa, on järkevää asentaa lämmityskattila, jossa on automaatio. Tässä tapauksessa, kun olet määrittänyt parametrit, sinun ei tarvitse palata tähän. Kaikkia tiloja tuetaan ilman ihmisen väliintuloa.

Tässä suhteessa kätevimmät kaasukattilat. Heillä on mahdollisuus liittää huonetermostaatti. Siihen asetettu lämpötila pidetään yhden asteen tarkkuudella. Hän putosi astetta, kattila käynnistyi ja lämmitti taloa. Heti kun termostaatti laukeaa (lämpötila saavutettu), toiminta pysähtyy. Mukava, kätevä, taloudellinen.

Joissakin malleissa on mahdollisuus liittää säästä riippuvainen automaatio – nämä ovat ulkoisia antureita. Lukemiensa mukaan kattila säätää polttimien tehoa. Kaasukattilat suljetuissa lämmitysjärjestelmissä ovat hyviä laitteita, jotka voivat tarjota mukavuutta. Harmi, että kaasua ei ole saatavilla kaikkialla.

Kaksiputkinen suljettu lämmitysjärjestelmä talossa kahdessa kerroksessa (kaavio)

Kaksiputkinen suljettu lämmitysjärjestelmä talossa kahdessa kerroksessa (kaavio)

Sähkökattilat voivat tarjota vähintään yhtä paljon automaatiota. Perinteisten yksiköiden lisäksi lämmityselementteihin on viime aikoina ilmestynyt induktio- ja elektrodiyksiköitä. Ne ovat kooltaan pieniä ja hitaita. Monet ihmiset uskovat olevansa taloudellisempia kuin lämmityskattilat. Mutta edes tällaisia ​​lämmitysyksiköitä ei voida käyttää kaikkialla, koska talvella tapahtuvat sähkökatkot ovat yleisiä monilla maamme alueilla. Ja antaa sähköä kattilalle. 8-12 kW generaattorista on erittäin vaikea asia.

Tässä suhteessa monipuolisempia ja riippumattomampia ovat kiinteiden tai nestemäisten polttoaineiden kattilat. Tärkeä asia: nestemäisen polttoaineen kattilan asentamiseen tarvitaan erillinen huone – tämä on palokunnan vaatimus. Kiinteän polttoaineen kattilat voivat seistä talossa, mutta tämä on hankalaa, koska polttoaineesta putoaa paljon likaa lämmityksen aikana.

Nykyaikaiset kiinteän polttoaineen kattilat, vaikka ne ovatkin ajoittaisia ​​laitteita (ne kuumenevat uunin aikana, jäähtyvät, kun kirjanmerkki palaa), mutta niissä on myös automaatio, jonka avulla voit ylläpitää tiettyä lämpötilaa järjestelmässä säätämällä palamisen voimakkuutta. Vaikka automaatioaste ei ole yhtä korkea kuin kaasu- tai sähkökattiloissa, se on.

Esimerkki suljetusta lämmitysjärjestelmästä, jossa on induktiokattila

Esimerkki suljetusta lämmitysjärjestelmästä, jossa on induktiokattila

Pellettikattilat eivät ole kovin yleisiä leirillämme. Itse asiassa tämä on myös kiinteä polttoaine, mutta tämän tyyppiset kattilat toimivat jatkuvassa tilassa. Pelletit syötetään automaattisesti tulipesään (kunnes burkerin massa on valmis). Hyvällä polttoainelaadulla tuhka on puhdistettava muutaman viikon välein, ja kaikki toimintaparametrit ohjataan automaatiolla. Tämän laitteen jakelua estää vain sen korkea hinta: valmistajat ovat pääasiassa eurooppalaisia ​​ja niiden hinnat vastaavat.

Hieman kattilan tehon laskemisesta suljetuissa lämmitysjärjestelmissä. Se määritetään yleisen periaatteen mukaisesti: 10 neliömetriä kohti. metrin pinta -ala normaalilla eristyksellä vie 1 kW kattilatehoa. Vain “taaksepäin” ottamista ei suositella. Ensinnäkin on epätavallisen kylmiä jaksoja, jolloin sinulla ei ehkä ole riittävästi suunnittelukapasiteettia. Toiseksi tehorajalla toimiminen johtaa laitteiden nopeaan kulumiseen. Siksi on suositeltavaa ottaa järjestelmän kattilan teho 30-50%: n marginaalilla.

Kaasukattilat

Kaasukattilat suljetussa lämmityksessä yksityisessä talossa

Niihin voidaan liittää ylimääräinen huonetermostaatti. Lämpötila säädetään mahdollisimman tarkasti. Jos havaitaan vähintään 1 asteen poikkeama normista. Sitten kattila alkaa lämmetä itsestään. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, termostaatti laukeaa ja koko prosessi sammutetaan. Se on tehokas ja kustannustehokas ratkaisu. Sopivat myös mallit, joissa on säästä riippuva mekanismi (ulkoiset anturit). Näiden laitteiden avulla kattila voi ohjata polttimien tehoa. Yleensä päälliköt haluavat käyttää täsmälleen kaasutyyppisiä kattiloita, mikä takaa koko järjestelmän mukavan käytön..

Sähkökattilat

Elektroniset ja induktiosähkökattilat. Ne ovat kooltaan pieniä ja hitaita. Käytä resursseja taloudellisemmin. Sähkökatkoksen vuoksi ei kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaista käyttää niitä omakotitaloissa – erityisesti tällaiset tilanteet ovat tyypillisiä talviaikaan..

Sähkökattilat suljetussa lämmityksessä yksityisessä talossa

Kattilat kiinteille ja nestemäisille polttoaineille

Tarvitset erillisen huoneen paloturvallisuusvaatimuksia varten. Kattiloiden käytön aikana talossa syntyy suuri määrä roskia..

Kiinteän polttoaineen kattilat suljettuun lämmitykseen omakotitalossa

Woody

Tällainen kattila vie paljon tilaa ja vaatii erillisen tilan asennusta varten. Polttoaine ladataan käsin. Polttopuut vaativat myös paljon säilytystilaa – kuivana ja erillään kattilasta (turvallisuussyistä). Puun on oltava kuivaa – sitä on kuivattava yhdestä puolitoista vuotta. Polttopuut palavat nopeasti, ja joudut laittamaan polttoainetta kattilaan melkein joka päivä. Kattilan toiminta ei sovellu automaatioon – vain rajoittamalla ilman pääsyä uuniin. Tulee aikoja, jolloin talo on viileä.

Hiili

Siinä on lähes kaikki puulämmitteisen kattilan haitat sekä pöly ja lika kattilahuoneessa. Ja tuhkan hävittämisen ongelma. Positiivista on, että hiili palaa pitkään ja polttoaine ladataan muutaman päivän välein..

Pelletti

Tällaiset kattilat ovat ilmestyneet kotimarkkinoille suhteellisen äskettäin. Täysin automatisoitu kattila, erittäin tehokas (jopa 90 ja jopa 95%), suhteellisen kompakti, muodostaen pienen määrän nokia ja käytännössä ilman tuhkaa. Polttoaine on puhdasta, ympäristöystävällistä – sahanpurua. Yksi säiliön täyttö riittää useaksi päiväksi.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Haitat: polttoaine ei ole halvin (mutta ei myöskään kallein). Pelletit on säilytettävä kuivassa paikassa ja siirrettävä manuaalisesti kattilahuoneeseen.

Säiliön valintakriteerit

Paisuntasäiliöt on valmistettu teräksestä. Sisällä on kalvo, joka jakaa säiliön kahteen osastoon. Ensimmäinen täytetään kaasulla ja toinen jäähdytysnesteellä. Kun lämpötila nousee ja vesi virtaa järjestelmästä säiliöön, kaasu puristuu sen paineen alla. Jäähdytysneste ei voi ottaa koko tilavuutta, koska säiliössä on kaasua.

Paisuntasäiliöiden kapasiteetti vaihtelee. Tämä parametri valitaan siten, että kun järjestelmän paine saavuttaa huippunsa, vesi ei nouse asetetun tason yläpuolelle. Mukana on turvaventtiili, joka suojaa säiliötä ylivuotolta. Normaali säiliön täyttö – 60-30%.

Säiliön liitäntä

Optimaalinen ratkaisu on asentaa paisuntasäiliö paikkaan, jossa järjestelmässä on vähemmän mutkia. Paras paikka sille on suora osa pumpun edessä.

Turvallisuusryhmä

Turvallisuusryhmä asennetaan syöttöputkeen kattilan ulostulossa. Hänen on hallittava hänen työnsä ja järjestelmäparametrit. Koostuu painemittarista, automaattisesta ilmanpoistosta ja varoventtiilistä.

Kattilan turvaryhmä asennetaan syöttöputkeen ensimmäiseen haaraan asti

Kattilan turvaryhmä asennetaan syöttöputkeen ensimmäiseen haaraan asti

Painemittari mahdollistaa järjestelmän paineen seurannan. Suositusten mukaan sen tulisi olla alueella 1,5-3 bar (yksikerroksisissa taloissa se on 1,5-2 bar, kaksikerroksisissa taloissa-jopa 3 bar). Jos näistä parametreista poiketaan, on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. Jos paine on laskenut alle normaalin, sinun on tarkistettava, onko vuotoja, ja lisää sitten tietty määrä jäähdytysnestettä järjestelmään. Paineen noustessa kaikki on hieman monimutkaisempaa: on tarkistettava, missä tilassa kattila toimii, onko se ylikuumentunut jäähdytysnesteessä. Kierrätyspumpun toiminta, painemittarin ja varoventtiilin oikea toiminta tarkastetaan myös. Hänen on tyhjennettävä ylimääräinen jäähdytysneste, kun paineraja ylitetään. Putki / letku on liitetty varoventtiilin vapaaseen haaraputkeen, joka johdetaan viemäriin tai viemärijärjestelmään. Tässä on parempi tehdä niin, että on mahdollista hallita, käynnistyykö venttiili – usein poistettaessa vettä, on syytä etsiä syyt ja poistaa ne.

Suojausryhmän kokoonpano

Suojausryhmän kokoonpano

Ryhmän kolmas elementti on automaattinen tuuletusaukko. Sen kautta järjestelmään tullut ilma poistuu. Erittäin kätevä laite, jonka avulla voit päästä eroon järjestelmän ruuhkautumisongelmasta.

Suojausryhmät myydään koottuna (kuvassa yllä), tai voit ostaa kaikki laitteet erikseen ja liittää ne samoilla putkilla, joilla järjestelmä johdotettiin.

Optimaalisen järjestelmän valinta

Kun lämmitystä asennetaan yksityiseen taloon, käytetään kahdenlaisia ​​järjestelmiä: yksi- ja 2-putki. Jos vertaat niitä, jälkimmäinen on tehokkaampi. Niiden tärkein ero on menetelmissä liittää patterit putkilinjoihin. Kaksiputkisessa järjestelmässä lämmityspiirin välttämätön elementti on yksittäinen nousuputki, jonka kautta jäähdytetty jäähdytysneste palaa kattilaan.

Yhden putkiston asennus on yksinkertaisempaa ja taloudellisesti halvempaa. Tämän järjestelmän suljetussa silmukassa yhdistyvät sekä tulo- että paluuputket..

Yhden putken lämmitysjärjestelmä

Pienellä alueella sijaitsevissa yhden ja kaksikerroksisissa taloissa suljetun yksiputkisen lämmityspiirin kaavio on osoittautunut hyvin, joka on 1 putken johdotus ja useita sarjaan kytkettyjä lämpöpattereita.

Ihmiset kutsuvat häntä joskus “Leningradiksi”. Jäähdytysneste, joka luovuttaa lämpöä jäähdyttimelle, palaa syöttöputkeen ja kulkee sitten seuraavan akun läpi. Viimeiset patterit saavat vähemmän lämpöä.

Yksi putkijärjestelmä

Kun asennat yksiputkijärjestelmän, voit tehdä 2 vaihtoehtoa jäähdytysnesteen liikkeelle-kulku ja umpikuja. Ensimmäisessä tapauksessa järjestelmä voi olla tasapainossa ja toisessa ei

Tällaisen järjestelmän etuna on taloudellinen asennus – se vie vähemmän materiaalia ja aikaa kuin 2 -putkijärjestelmä. Jos yksi jäähdytin vioittuu, loput toimivat normaalisti ohitusta käytettäessä.

Yhden putken piirin mahdollisuudet ovat rajalliset – sitä ei voi käynnistää vaiheittain, patterit lämpenevät epätasaisesti, joten osia on lisättävä ketjun viimeiseen. Jotta jäähdytysneste ei jäähtyisi niin nopeasti, on tarpeen lisätä putkien halkaisijaa. On suositeltavaa liittää enintään 5 patteria jokaiseen kerrokseen.

Järjestelmiä tunnetaan 2 tyyppiä: vaakasuora ja pystysuora. Yksikerroksisessa rakennuksessa vaakasuora näkymä lämmitysjärjestelmästä asetetaan sekä lattian ylä- että alapuolelle. On suositeltavaa asentaa paristot samalle tasolle ja vaakasuora syöttöputki pienelle kaltevuudelle jäähdytysnesteen suuntaan.

Pystysuoralla johdotuksella kattilan vesi nousee ylös keskimmäiseen nousuputkeen, tulee putkilinjaan, jaetaan erillisiä nousuputkia pitkin ja niistä – pattereita pitkin. Jäähdytettäessä neste laskee samaa nousuputkea pitkin, kulkee kaikkien siellä olevien laitteiden läpi, osoittautuu paluuputkessa ja siitä pumppu pumppaa sen takaisin kattilaan.

Pystysuuntainen asettelu

Yhden putken pystysuorassa järjestelmässä on pää nousuputki ja useita erillisiä, paisuntasäiliö, syöttöputki, akut, ilmankerääjä, paluuputki ja pumppu. Useammin käytetään offset-osien järjestelmää, jossa 3-tieventtiilejä käytetään säätämään pattereiden lämmitystä.

Kun olet valinnut suljetun lämmitysjärjestelmän, asennus suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. Asenna kattila. Useimmiten hänelle annetaan paikka talon kellarissa tai ensimmäisessä kerroksessa..
 2. Liitä putket kattilan tulo- ja poistoputkiin ja levitä ne kaikkien huoneiden kehälle. Liitännät valitaan pääputkien materiaalin mukaan.
 3. Asenna paisuntasäiliö asettamalla se korkeimpaan kohtaan. Samanaikaisesti asennetaan turvaryhmä, joka yhdistää sen linjaan tien läpi. Kiinnitä pystysuora pää nousuputki, liitä se säiliöön.
 4. He asentavat pattereita Mayevsky -nosturien asennuksen kanssa. Paras vaihtoehto: ohitus ja 2 eristysventtiiliä – yksi ylävirtaan ja toinen alavirtaan.
 5. Pumppu asennetaan alueelle, jossa jäähdytetty jäähdytysneste tulee kattilaan, kun se on asentanut suodattimen asennuspaikan eteen. Roottori on sijoitettu ehdottomasti vaakasuoraan.

Jotkut teknikot asentavat pumpun, jossa on ohitus, jotta vesi ei poistu järjestelmästä, jos laite korjataan tai vaihdetaan..

Kun olet asentanut kaikki elementit, avaa venttiili, täytä linja jäähdytysnesteellä, poista ilma. Tarkista, että ilma on poistettu kokonaan irrottamalla pumppukotelon kannessa oleva ruuvi. Jos sen alta on valunut nestettä, laite voidaan käynnistää kiristämällä ensin ruuvaamatonta keskusruuvia.

Voit tutustua yhden putken lämmitysjärjestelmien ja laitevaihtoehtojen todistettuihin käytännön kaavioihin toisessa verkkosivustomme artikkelissa..

Kaksiputkinen lämmitysjärjestelmä

Kuten yksiputkijärjestelmän tapauksessa, on vaaka- ja pystysuora johdotus, mutta siellä on sekä syöttö- että paluulinja. Kaikki patterit lämpenevät samalla tavalla. Yksi tyyppi eroaa toisesta siinä, että ensimmäisessä tapauksessa on yksi nousuputki ja kaikki lämmityslaitteet on kytketty siihen.

Kaksiputkinen järjestelmä

Kaksiputkisia rakenteita esiintyy useimmiten monikerroksisessa rakentamisessa, kun vaaditaan, että yksi kattila lämmittää tehokkaasti koko rakennuksen.

Pystykaavio mahdollistaa pattereiden liittämisen pystysuoraan nousuputkeen. Sen etuna on, että monikerroksisessa rakennuksessa jokainen kerros on liitetty nousuputkeen erikseen..

Kaksiputkijärjestelmän ominaisuus on jokaiseen akkuun toimitettujen putkien läsnäolo: yksi suoravirtainen ja toinen paluu. Lämmityslaitteiden liittämiseen on 2 piiriä. Yksi niistä on keräilijä, kun 2 putkea sopii keräimistä akkuun.

Piiri erottuu monimutkaisesta asennuksesta, suuresta materiaalinkulutuksesta, mutta jokaisessa huoneessa voit säätää lämpötilaa.

Toinen on se, että rinnakkaispiiri on yksinkertaisempi. Nousut on asennettu talon kehän ympärille, patterit on kytketty niihin. Aurinkotuoli kulkee koko lattiaa pitkin ja siihen on liitetty nousuputket.

Tällaisen järjestelmän osat ovat:

 • kattila;
 • varoventtiili;
 • painemittari;
 • automaattinen tuuletusaukko;
 • termostaattinen venttiili;
 • akut;
 • pumppu;
 • suodattaa;
 • tasapainotuslaite;
 • säiliö;
 • venttiili.

Ennen asennuksen jatkamista energiansiirtotyypin ongelma on ratkaistava. Lisäksi kattila asennetaan erilliseen kattilahuoneeseen tai kellariin. Tärkeintä on, että siellä on hyvä ilmanvaihto. Asenna jakoputki, jos hanke sen tarjoaa, ja pumppu. Säätö- ja mittauslaitteet on asennettu kattilan viereen..

Jokaiselle tulevalle jäähdyttimelle on kytketty linja, minkä jälkeen itse paristot asennetaan. Lämmityslaitteet ripustetaan erityisiin kiinnikkeisiin siten, että 10-12 senttimetriä jää lattiaan ja 2-5 cm seinistä..

Putkilinja

Kaksiputkijärjestelmän asennusprosessi koostuu useista vaiheista. Ensimmäinen on kattilan asennus. Putket tuodaan ensin paristojen asennuspaikoille ja vasta sitten patterit asennetaan

Kun järjestelmän kaikki komponentit on asennettu, se paineistetaan. Tämän pitäisi tehdä ammattilaisten, koska vain he voivat antaa asianmukaisen asiakirjan..

Kaksiputkisen lämmitysjärjestelmän laitteen ominaisuuksia kuvataan yksityiskohtaisesti tässä, artikkelissa esitetään erilaisia ​​kaavioita ja niiden analyysi..

Lämmitysjärjestelmän valitseminen maalaistalolle

Asiantuntijamme Vladimir Sukhorukovin mukaan suljetun silmukan järjestelmien luokitus on seuraava:

 1. Umpikujainen kaksiputki.
 2. Keräilijä.
 3. Kaksiputkinen kulku.
 4. Yksi putki.

Siksi neuvot: et voi erehtyä, jos valitset ensimmäisen vaihtoehdon talolle, jonka pinta -ala on enintään 200 m² – umpikuja, se toimii joka tapauksessa. Palkkijohdotus on sitä huonompi kahdessa suhteessa – hinta ja mahdollisuus asentaa tiloihin, joissa on valmis viimeistely.

Lämpöverkon yksiputkinen versio sopii täydellisesti pieneen taloon, jonka neliö on joka kerroksessa jopa 70 m². Tichelmann -sarana soveltuu pitkille oksille, jotka eivät mene ovien yli, esimerkiksi lämmittäen rakennuksen yläkerroksia. Katso oikea video eri muotoisten ja kerroksisten talojen talojen valitsemiseksi:

Putkien halkaisijoiden ja asennuksen suhteen annamme useita suosituksia:

 1. Jos asunnon pinta -ala ei ylitä 200 m2, ei ole tarpeen tehdä laskelmia – käytä videon asiantuntija -apua tai ota putkilinjojen poikkileikkaus edellä esitettyjen kaavioiden mukaisesti.
 2. Kun joudut “ripustamaan” yli kuusi patteria umpikujaan, lisää putken halkaisijaa yhdellä vakiokoolla – ota DN15 (20 x 2 mm) sijaan DN20 (25 x 2,5 mm) ja aseta viidenteen akkuun asti. Johda sitten verkkovirta pienemmällä osalla, aluksi ilmoitettu (DN15).
 3. Rakenteilla olevassa rakennuksessa on parempi tehdä palkkijohdotus ja valita pohjaliitännällä varustetut patterit. Muista eristää lattian alla sijaitsevat moottoritiet ja suojata ne muovipallolla seinien risteyksessä.
 4. Jos et tiedä kuinka juottaa polypropeenia oikein, on parempi olla ottamatta yhteyttä PPR -putkiin. Asenna lämmitys XLPE: stä tai metallimuovista puristus- tai puristusliittimiin.
 5. Älä aseta putkiliitoksia seiniin tai tasoitukseen, jotta vuotojen kanssa ei tule ongelmia tulevaisuudessa..

Kuinka tehdä patteriliitännät lattiaan

Viitteenä. Eurooppalaisten standardien mukaiset latinalaiset kirjaimet DN tarkoittavat putken nimellishalkaisijan sisähalkaisijaa.

Kiertovesipumppu

Kiertopumppu varmistaa suljetun lämmitysjärjestelmän toiminnan. Sen kapasiteetti riippuu monista tekijöistä: putkien materiaalista ja halkaisijasta, lämpöpattereiden lukumäärästä ja tyypistä, sulku- ja termostaattiventtiilien läsnäolosta, putkien pituudesta, laitteen toimintatavasta jne. Jotta kiertotehon laskemisen monimutkaisuuksiin ei mennä, kiertopumppu voidaan valita taulukosta. Valitse lämmitetylle alueelle tai järjestelmän suunnitellulle lämmitysteholle lähin korkeampi arvo, löydä tarvittavat ominaisuudet ensimmäisten sarakkeiden vastaavalta riviltä.

Voit valita kiertopumpun parametrit taulukon mukaisesti

Voit valita kiertopumpun parametrit taulukon mukaisesti

Toisesta sarakkeesta löydämme tehon (minkä määrän jäähdytysnestettä hän pystyy pumppaamaan tunnissa), kolmannessa – paineen (järjestelmän vastus), jonka hän pystyy voittamaan.

Kun valitset kiertovesipumpun kaupassa, on suositeltavaa olla säästämättä rahaa. Koko järjestelmä riippuu sen suorituskyvystä. Siksi on parempi olla säästämättä rahaa ja valita luotettava valmistaja. Jos päätät ostaa tuntemattomia laitteita, sinun on jotenkin tarkistettava niiden melutaso. Tämä ilmaisin on erityisen kriittinen, jos lämmityslaite on asennettu asuinalueelle..

Hihnakaavio

Kuten aiemmin mainittiin, kiertovesipumput asennetaan pääasiassa paluuputkeen. Aiemmin tämä vaatimus oli pakollinen, nykyään se on vain toive. Tuotannossa käytetyt materiaalit kestävät jopa 90 ° C: n lämpenemistä, mutta silti on parempi olla ottamatta riskiä.

Järjestelmissä, jotka voivat toimia myös luonnollisella kierroksella, asennuksen aikana on tarpeen säätää mahdollisuus poistaa tai vaihtaa pumppu ilman tarvetta tyhjentää jäähdytysnestettä sekä pystyä toimimaan ilman pumppua. Tätä varten asennetaan ohitus – ohitusreitti, jonka läpi jäähdytysneste voi tarvittaessa virrata. Kiertovesipumpun asennuskaavio tässä tapauksessa alla olevassa kuvassa.

Kiertovesipumpun asennus ohituksen kanssa

Kiertovesipumpun asennus ohituksen kanssa

Suljetuissa järjestelmissä, joissa on pakkokierto, ohitusta ei tarvita – se ei toimi ilman pumppua. Mutta tarvitaan kaksi palloventtiiliä molemmin puolin ja imusuodatin. Palloventtiilien avulla laite voidaan tarvittaessa irrottaa huoltoa, korjausta tai vaihtoa varten. Likasuodatin estää tukkeutumisen. Joskus luotettavuuden lisäelementtinä suodattimen ja palloventtiilin väliin sijoitetaan myös takaiskuventtiili, joka estää jäähdytysnesteen liikkeen vastakkaiseen suuntaan..

Kaavio kiertopumpun kytkemisestä suljettuun lämmitysjärjestelmään

Kaavio kiertovesipumpun liittämisestä (putkisto) suljettuun lämmitysjärjestelmään

Kuvaus kiertovesilämmitysjärjestelmästä ilman pumppua

Painovoimainen vedenlämmityslaite sisältää lämmityselementin (kattilan), eri tavoin asennetut putket, paisuntasäiliön ja patterit.

Toimintaperiaate

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla: kaavio, asennus, kattilat

Jäähdytysnesteen rooli piirissä on vesi, joka liikkuu putkien läpi termodynaamisten voimien vaikutuksesta. Järjestelmän periaate perustuu kuuman ja kylmän veden fysikaalisten ominaisuuksien eroon..

Kattilan käydessä putkissa on aina kuumaa vettä, joka jäähtyy vähitellen, kulkee virtapiiriä pitkin ja luovuttaa lämpöä ympäristöön.

Veden tiheys ja massa pienenevät kuumennettaessa, joten jäähdytetty neste siirtää sen helposti ylöspäin.

Kun piiri on saavuttanut piirin yläpisteen, lämmin vesi jaetaan pattereihin liitettyjen putkien kautta, luovuttaa lämpöä paristojen materiaalin läpi ja virtaa sitten piirin alaosasta alas kattilaan, jossa se lämpenee uudelleen.

Asennuksen edut

Painovoimaisen lämmityspiirin tärkeimmät edut ovat:

 • helppo asentaa ja käyttää;
 • korkea lämmöntuotto ja sisäilmaston vakaus;
 • resurssien säästö, edellyttäen rakennuksen korkealaatuista eristystä;
 • melun puute;
 • täydellinen riippumattomuus sähköstä;
 • harvinaiset rikkoutumiset ja pitkä käyttöikä, jollei määräajoin toteuteta ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Viite! Voit suunnitella lämmitysjärjestelmän, jossa on luonnollinen kierto. Parametrien oikea laskeminen, kytkentäkaavion valinta ja kaikkien komponenttien pätevä asennus takaavat jopa 35 vuoden käyttöiän.

Lisäyksiköillä

Kaikissa järjestelmissä, joissa on yksi kattila, on asennettava pumppauslaite. Mutta monimutkaisemmissa asetteluissa tarvitset lisää. Tämä tapahtuu seuraavissa tilanteissa:

 • kun käytetään kahta tai useampaa generaattoria;
 • puskurisäiliötä käytettäessä;
 • jos on useita piirejä tai kattila;
 • asennettaessa hydraulista erotinta; putken kokonaispituus on yli 80 metriä;
 • lattialämmitystä käytettäessä.

Oikean järjestelmän luomiseksi useista eri polttoaineita käyttävistä lämmittimistä on asennettava varapumput. Tällaisessa tilanteessa linja jaetaan kahteen osaan: lämmitys ja kattilahuone. Puskurikapasiteetti tekee saman, vaikka ääriviivoja voi olla enemmän. Samanlaisia ​​suunnitelmia toteutetaan 3-kerroksisissa ja suurissa taloissa..

Haarautumisen vuoksi putket on jaettu useisiin itsenäisiin osiin, joihin kuhunkin on asennettu pumppu. Ne jakavat jäähdytysnesteen tasaisesti lattialle. Numerosta riippumatta jokainen asetetaan ohitukseen. On suositeltavaa täydentää niitä palloventtiileillä virtauksen vähentämiseksi kesäkaudella..

Avoin lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpulla: kaavio, asennus, kattilat

Lattialämmitystä käytettäessä asennetaan kaksi kiertovesipumppua. Laitesarja auttaa valmistelemaan työnestettä, lämmittämään sen haluttuun lämpötilaan ja ylläpitämään sitä.

Jotta teho olisi riittävä, vanteen pituus ei saa ylittää 50 metriä. Muuten järjestelmä ei toimi sujuvasti..

Viite! Jotkut laitteet eivät vaadi pumppuja. Tämä koskee seinään asennettavia sähkö- ja kaasugeneraattoreita. Valmistajat asentavat suunnitteluun pakotetun kiertolaitteen..

Kolmitieventtiilin käyttö

Kun luot kiinteän polttoaineen kattilan putkistojärjestelmän, tee se itse, sinun on otettava huomioon tarve asentaa kolmitieventtiili. Oikein suunnitellun lämmitysjärjestelmän ei pitäisi näyttää suurinta eroa paluu- ja tuloputkien veden lämpötilan välillä – se vaihtelee yleensä 20-30 asteen välillä. Mutta joskus tämä parametri ylittää normaalin alueen, minkä vuoksi “paluun” lämpötila laskee.

Näyttää siltä, ​​että tässä ei ole mitään vikaa, koska kiinteän polttoaineen kattila tuo joka tapauksessa jäähdytysnesteen määritettyyn lämpötilaan. Käytännössä tämä johtaa kuitenkin usein kondensaation muodostumiseen, mikä aiheuttaa korroosiota. Kolmitieventtiili auttaa neutraloimaan tämän ilmiön. Se asennetaan tulo- ja paluuputkien väliin sekoittaen kuumempaa jäähdytysnestettä tulosta “paluuputkeen”.

Sekoittamisen seurauksena lämmön paluuputken lämpötila nousee, mikä tekee kondensaation mahdottomaksi. Kolmitieventtiilin mukana toimitetaan lämpötila-anturi paluulämpötilan mittaamiseksi. Heti kun sen lämpötila saavuttaa normin, kuuman jäähdytysnesteen sekoittaminen pysähtyy.

Huomaa, että tässä kiinteän polttoaineen kattilan putkistojärjestelmässä kiertopumpun tulee sijaita venttiilin ja lämmitysyksikön välissä eikä muualla.

Pakko -kiertoon perustuvan lämmitysjärjestelmän asennuksen laskemisen vivahteet

Lämmityspiirin oikea asennus määrittää kuinka kauan ja ongelmitta talon lämmitys toimii. Koska suljetussa järjestelmässä oleva neste ei joudu kosketuksiin ympäristön kanssa, se ei voi haihtua. Kuumennettaessa jäähdytysneste laajenee, mikä lisää järjestelmän sisäistä painetta. Koska suljetun kierron lämmitysjärjestelmä, jossa on pakotettu kierto, ei merkitse mahdollisuutta veden poistumiseen piiristä, tarvitaan paisuntasäiliö, joka ottaa ylimääräisen tilavuuden itselleen.

Säiliö on kytketty paluuputkeen ja kiertopumppuun, koska juuri tällä alueella jäähdytysnesteen lämmitys on minimaalista. Koska kuuma neste lyhentää pumpun käyttöikää, on parasta asentaa se paikkaan, jossa veden lämpötila on alimmillaan..

Koska pumpun sisältävän järjestelmän putkien poikkileikkaushalkaisija on pienempi, niiden läpi kiertävän jäähdytysnesteen tilavuus on pienempi kuin nesteen tilavuus, joka tarvitaan vastaavan talon lämmittämiseen ilman pumpun osallistumista. Tällä tekijällä on positiivinen vaikutus paisuntasäiliön käyttöolosuhteisiin; järjestelmässä, jossa on pumppu, säiliö ei rikkoudu pidempään. Kiertokiertoinen lämmitysjärjestelmä ei aiheuta yhtä paljon haittaa kuin luonnollinen kierto.

Myös nykyaikaisissa lämmityskattiloiden malleissa on usein mekanismeja veden lämpötilan säätämiseksi kellonajasta riippuen, jotka toimivat automaattisesti. Tämän vivahteen avulla voit tehdä piirin työstä taloudellisempaa..

Nykyaikaisella lämmityskattilalla on suuria mahdollisuuksia ja erilaisia ​​säätöjä, mikä helpottaa käyttöä.

Lämmityspinnan lisäämiseksi piiriin voidaan asentaa lamellilämmitysputki. Tunnetut valurautapatterit ovat eräänlaisia ​​lamelliputkia. Tällaiset mallit lämmittimen pinnan kasvun vuoksi tarjoavat tasaisemman ja laadukkaamman huoneen lämmityksen. Riviputket on parempi asentaa muihin kuin asuintiloihin, koska monimutkaisen muodonsa vuoksi ne keräävät helposti pölyä.

Toisin kuin painovoimapiiri, jossa lämmitysjärjestelmässä ei ole kiertoa, pumpun suunnittelu vaatii huolellista lähestymistapaa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä, jotka on ratkaistava suunnittelun aikana, olipa kyseessä yksiputkinen lämmitysjärjestelmä, jossa on pakkokierto, tai kaksiputki. Ensimmäinen vaihtoehto on taloudellisempi ja helpompi asentaa, mutta kaksiputkinen pakkokiertoinen lämmitysjärjestelmä on tehokkaampi..

Kolmikerroksisen talon lämmityspiiri, jossa on painovoima, voidaan helposti muuttaa piiriksi, jossa on pakotettu veden kierto. Tätä varten siihen on kiinnitetty vesipumppu ja paisuntasäiliö. Siten ne nykyaikaistavat lämmitysjärjestelmää ja ylläpitävät kodin mukavan lämpötilan ikkunan ulkopuolella olevasta säästä riippumatta..

Kun ostat kiertovesipumppua, ota huomioon sen luotettavuus, kulutettu sähkömäärä ja ymmärrettävä toimintaperiaate. Pakotettu lämmitys riippuu yksikön tehosta ja paineesta, jonka se voi tuottaa. Näitä ominaisuuksia arvioitaessa ne perustuvat sen huoneen kokoon, johon pumppu ostetaan lämmitykseen. Joten yksityiselle talolle, jonka pinta -ala on 250 neliömetriä. tarvitaan pumppu, jonka paine on 0,4 ilmakehää ja kapasiteetti 3,5 kuutiometriä. m / tunti. Jos talo on tilava ja sen pinta -ala ylittää 500 neliömetriä. m, niin vaadittu pumpun teho on 11 kuutiometriä. m / tunti, ja pää on 0,8 ilmakehää. Kun ostat pumppua tiettyyn huoneeseen, on suositeltavaa suorittaa yksilöllinen laskelma, jossa otetaan huomioon yksilölliset ominaisuudet: piirin pituus, lämmitysparistojen määrä, putkilinjan halkaisija, putkien materiaali, polttoaineen tyyppi.

Mitä tehdä, jos paine laskee ja nousee järjestelmässä

Jos paine laskee, ensimmäinen vaihe on sammuttaa pumppu. Ja on tehokkaampaa toimia manometrin lukemien perusteella:

 • Jos myös staattinen paine laskee, vuoto on jossain. Kaikki osat on tarkastettava ja poistettava. Huomaa, että jopa hyvin pieni (alle millimetrin) reikä voi olla syynä, joten vaurioiden löytäminen voi olla vaikeaa. Pitkän putkilinjan ansiosta vuotoalue voidaan paikallistaa: katkaise haarat yksitellen. Heti kun pudotus pysähtyi, paikka määritettiin – paineenpoisto siitä, joka oli juuri sammutettu.
 • Jos paine on vakaa, kun pumppu on pois päältä, pumppu on epäkunnossa, se on kuljetettava korjattavaksi tai vaihdettava.

Paineen nousu on harvinaisempaa, mutta sitä tapahtuu myös. Se johtuu yleensä järjestelmän lämpötilan noususta, ja se nousee jäähdytysnesteen riittämättömän kierron vuoksi. Mutta miksi jäähdytysneste kiertää huonosti, on ymmärrettävä.

 • Ensin tarkistamme pumpun toiminnan. Katkaise yhteys ja katso. Jos paine nousee edelleen, se ei ole pumppu. Jos tilanne on vakiintunut, hän on syyllinen.
 • Puhdistamme suodattimet ja mudankerääjät.
 • Jos paine nousee edelleen, saattaa olla muodostunut ilmalukko – päästä ilma ulos järjestelmästä.
 • Jos tämä ei auta, tarkistamme sulkuventtiilien tilan – ehkä vahingossa tai tarkoituksella joku sulki sen ja estää jäähdytysnesteen virtauksen.
 • Toinen syy – automaation rikkoutumisen tai vian vuoksi järjestelmä on jatkuvassa kunnossa..

Käyttömekanismi

Jos meikkaus suoritetaan mekaanisesti, kaikki manipulaatiot suoritetaan yhden venttiilin avulla. Automaattisissa kokoonpanoissa käytetään erityyppisiä kauko -ohjattavia venttiilejä. Mutta useimmissa tapauksissa paineenrajoitusventtiiliä käytetään lämmitysjärjestelmän automaattiseen täydennykseen. Tämä on yleensä yhdistelmälaite, joka sisältää sulkuventtiilin, sulkuventtiilin ja paineenvähennyslaitteen. Se voi olla mekaaninen tai siinä voi olla sähkökoskettimia pumpun ohjaamiseksi..

Laite on säädetty vaaditulle käyttöpainealueelle. Kun jäähdytysnesteen paineen alempi kynnys saavutetaan (esimerkiksi 5 tai 10 prosenttia), kalvo vapauttaa jousen, joka liikuttaa työkaraa kartion kanssa, joka sulkee venttiilin virtausreiän. Kun järjestelmä on pumpannut vaaditulle paineelle, kalvo puristaa jousen ja sulkee virtauksen tangolla.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Paineenalennusventtiili automaattista täydennystä varten

Venttiilin avautumispaine säädetään laitteen päällä olevalla ruuvilla. Haluttuun asentoon asennuksen jälkeen se kiinnitetään lukkomutterilla. Paineen visuaalinen säätö säätämisen aikana venttiili on varustettu painemittarilla.

Takaiskuventtiili

Lämmitysjärjestelmän kuumaa vettä ei saa koskaan päästä kylmän veden syöttöputkiin. Ensinnäkin se voi johtaa bakteerien kehittymiseen juomavedessä. Toiseksi käytetty jäähdytysneste voi olla melko haitallista ihmisille, koska siihen kerääntyy korroosiotuotteita. Kolmanneksi, näin menetämme jäähdytysnesteen, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti lämmitysjärjestelmän toimintaan. Jäähdytysnesteen käänteinen liike voi tapahtua täydennyksen aikana, jos paine syöttöjohdossa on riittämätön (vesijärjestelmässä se on alhaisempi kuin lämmityksessä), tai käytön aikana, jos sulkuventtiili “ei pidä “.

Takaiskuventtiili on aina asennettu toimilaitteen takaosaan, usein integroituna paineen alennusventtiilin runkoon. Viime aikoina täydennysyksikkö on varustettu myös takaiskuventtiilillä tai käytetään ns. “Virtauksen katkaisijaa”..

Pumppu ja varastointi

Pumpun päätehtävänä on lisätä syöttöputken painetta esimerkiksi silloin, kun kylmän veden syöttöputkien paine on pienempi kuin lämmitysjärjestelmässä. Siksi vettä ei voi lisätä lämmitykseen manuaalisessa tilassa tai automaattisesti. Ja sulkuventtiilin puuttuessa tai virheellisessä toiminnassa jäähdytysnestettä häviää lisäksi..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Lattialla seisova meikkiyksikkö pystysuoralla pumpulla

Tärkeä! Yksityisissä taloissa voidaan käyttää pystysuoria upotettavia lämpöpumppuja, jotka ottavat vettä kaivoista. Täydennysyksikköön liitetyn varastosäiliön ansiosta sinulla on aina vettä, joka voidaan täyttää järjestelmässä, riippumatta juomaputken paineesta

Jäähdytysnesteen manuaaliseen täyttöön painovoimakaavioissa käytetään säiliötä, joka sijaitsee paisuntasäiliön yläpuolella, eli jossain ullakolla. Automaattisissa täydennysjärjestelmissä käytetään usein kalvoakkua, joka on aina paineen alaisena.

Täydennysyksikköön liitetyssä varastosäiliössä voit aina saada vettä, jota voidaan täydentää järjestelmässä juomaputken paineesta riippumatta. Jäähdytysnesteen manuaaliseen täyttöön painovoimakaavioissa käytetään säiliötä, joka sijaitsee paisuntasäiliön yläpuolella, eli jossain ullakolla. Automaattisissa täydennysjärjestelmissä käytetään usein kalvoakkua, joka on aina paineen alaisena..

Suodatinelementit

Vedessä olevat epäpuhtaudet voivat vaikuttaa negatiivisesti lämmityksen toimintaan ja jopa vahingoittaa lämmityslaitteita ja -laitteita. On parasta suodattaa ja valmistaa vesi välittömästi “tuloaukosta”. Jäähdytysaineen mekaaniseen puhdistukseen käytetään verkkosuodattimia, jotka asennetaan ennen paineen alennusventtiiliä. Joskus mudankerääjät ovat kiinteä osa toimilaitetta. Veden pehmentämiseksi (pääasiassa kalsiumsuolojen torjumiseksi) käytetään suodattimia, jotka sitovat ja saostavat “tarpeettomia” aineita kemiallisten reagenssien avulla.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Tee-se-itse-suljettu lämmitysjärjestelmä omakotitalossa

Avoimelle lämmitysjärjestelmälle on nykyään jatkuva kysyntä, mutta samalla sillä on useita haittoja, joilla on erittäin kielteinen vaikutus tällaisen rakenteen tehokkuuteen (lue: “Suljettu ja avoin lämmitysjärjestelmä esimerkkejä kaavioista”). Suurin haitta on kosketus ilmakehään: järjestelmän ilma vaikuttaa putkilinjan nopeaan kulumiseen ja heikentää järjestelmän suorituskykyä. Tämän prosessin välttämiseksi kehitettiin suljettu lämmitysjärjestelmä, johon ilmakehä ei vaikuta..

Kun täytät lämmitysväliaineella

On vain kaksi tunnettua tilannetta, jotka edellyttävät tämän teknisen toimenpiteen suorittamista:

 • lämmityksen käyttöönotto (lämmityskauden alussa);
 • käynnistä uudelleen korjaustöiden jälkeen.

Yleensä lämmitysvesi tyhjennetään myöhään keväällä kahdesta syystä:

 1. Vesi on väistämättä saastunut korroosiotuotteilla (jäähdyttimien sisäpuolella, metalli-muovi- ja polypropeeniputket eivät ole alttiina sille). Jos jätät vanhan veden uuteen kauteen, olet vaarassa rikkoa kiertovesipumpun kiinteillä epäpuhtauksilla..
 2. Käyttämättömät maalaistalojen tulvat voivat “jäätyä” äkillisen kylmätilan sattuessa – tällaiset tapaukset eivät ole harvinaisia.

  Tässä mielessä pakkasneste on suositeltavaa. Laadukkaalla koostumuksella on korkeat korroosionesto-ominaisuudet, mikä lisää “sisääntuloväliä” 5-6 vuoteen. On tunnettuja tapauksia, joissa lämmitys toimii keskeytyksettä samalla pakkasnesteellä 15-17 vuoden ajan. Huonolaatuista pakkasnestettä suositellaan tyhjennettäväksi 2-3 vuoden kuluttua.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Täyttötekniikka: minne syöttää jäähdytysnestettä

Tarvittavat välineet ovat säiliö ja pumppu, joka luo tarvittavan lämmönsiirtonesteen paineen. Uppotyypit “Gnome” tai “Kid” (suosittu puutarhureiden keskuudessa, jotka käyttävät niitä kasteluun alueiden yläpuolella olevilla alueilla) ovat varsin sopivia. On näyttöä siitä, että suljetut järjestelmät on onnistuneesti täytetty käsipumpuilla, puutarhan viljelylaitteiden suihkuttamiseen käytetyistä järjestelmistä erikoispumppuihin, joita käytetään moottoripolttoaineiden tai nestemäisten kemikaalien pumppaamiseen tynnyreistä. Mikä tahansa lämmityspiiri voidaan täyttää onnistuneesti seuraamalla painetta painemittarissa.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Järjestelmän täyttäminen pakkasnesteellä upotettavan tärinäpumpun avulla.

Ensimmäinen vaihe on valita nesteen tulopiste. Jos pumpun synnyttämä paine nostaa nesteen järjestelmän yläosaan, se on kytkettävä kattilahuoneen alimpaan kohtaan – jäähdytysnesteen syöttöputkeen, katkaistu kattilan eteen “paluu”. Täyttöaukon lisäksi tarvitaan rakenteellisesti erillinen tyhjennysaukko (kaksi eri järjestelmäyksikköä). Ensimmäinen on varustettu venttiilillä (palloventtiili) ja sulkuventtiilillä, toinen – vain venttiilillä (palloventtiili). Jos järjestelmän alin kohta on kattilan tyhjennysliitäntä, on mahdollista tyhjentää / täyttää järjestelmä vedellä sen läpi. Koska takaiskuventtiiliä ei ole asennettu kattilan tyhjennyksen taakse (yleensä tyhjennysputken taakse), mikä tahansa pumpun pysäytys johtaa pumpattavan nesteen ulosvirtaukseen – sulje hana nopeasti liittimen edessä.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Järjestelmät, joissa on jäähdytysnesteen liikkeen keinotekoinen induktio

Avoimen lämmitysjärjestelmän, jossa on pumppu, järjestelmät edellyttävät joka tapauksessa asianmukaisen laitteen käyttöä. Näin voit nopeuttaa nesteen liikettä ja lyhentää talon lämmitysaikaa. Tässä tapauksessa jäähdytysnesteen virtausnopeus on noin 0,7 m / s, joten lämmönsiirto tehostuu ja kaikki lämmönsyöttöjärjestelmän osat lämmitetään tasaisesti.

Asennettaessa avointa lämmitysjärjestelmää, jossa on pumppu, on otettava huomioon useita ominaisuuksia:

 • Sisäänrakennetun kiertovesipumpun käyttö edellyttää liittämistä virtalähteeseen. Jotta pumppu toimisi keskeytyksettä hätäkatkoksen sattuessa, pumppu suositellaan asennettavaksi ohitukseen.
 • Pumppauslaitteiden on seisottava paluuputkessa kattilan sisäänkäynnin edessä, enintään 1,5 metrin päässä siitä.
 • Pumppu leikkaa putkistoon ottaen huomioon jäähdytysnesteen liikesuunnan.

avoimen lämmitysjärjestelmän ja pumpun kaavio

Pumpun asennuksella on myös omat ominaisuutensa, se sijaitsee ohitusputkessa kahden sulkuventtiilin välissä. Jos verkossa on sähköä, joka on välttämätöntä pumppauslaitteiston toiminnalle, hanat suljetaan. Tässä tapauksessa jäähdytysneste kulkee kiertovesipumpun ohituskulman läpi. Jännitteen puuttuessa venttiilit avataan, jolloin järjestelmä voi toimia painovoimatilassa..

Täytämme järjestelmän alhaalta

Joten takaisin nesteen pumppaamiseen järjestelmään. Käytämme sopivan tilavuutta (200 litran muovinen tynnyri sopii hyvin). Laske pumppu siihen, mikä luo nesteen pumppaamiseen tarvittavan paineen enintään 1,5 atm (tyypillinen arvo 1-1,2 atm). Tällainen paine edellyttää 15 m: n paineen luomista pumpun avulla (upotettava “Kid” saavuttaa 40 m).

Kun tynnyri on täytetty vedellä, käynnistämme pumpun pitämällä silmällä nesteen tasoa, joka tulisi sijoittaa sen tuloputken yläpuolelle “tuuletuksen” estämiseksi. Taso laskee – lisää vettä. Pakkasneste on pumpattava pienemmästä säiliöstä (ämpäri), jotta upotettava pumpun pesä ei upoteta nesteeseen (eikä sitten pestä sitä) – riittää, että upotat tuloputken. Sinun on lisättävä pakkasnestettä usein sammuttamalla pumppu säännöllisesti.

Järjestelmä on täynnä avoimia Mayevsky -hanoja asennetuissa lämmityspattereissa, joissa on vaihdetut säiliöt veden keräämiseksi. Kun neste tulee ulos kaikista tuuletusaukoista, sulje hanat ja jatka pumppausta.

Hallitsemme painetta painemittarista (kattilalaite on sopiva). Kun sen arvo ylittää hydrostaattisen arvon, joka on yhtä suuri kuin nestepylvään paine ja korkeus järjestelmän ala- ja yläpisteestä (5 m korkeus antaa staattisen paineen 0,5 atm), jatkamme järjestelmän täyttämistä , seuraamalla painemittarin avulla hetkeä, jolloin paine saavuttaa vaaditun arvon.

Suljettu lämmitysjärjestelmä

Kun olet täyttänyt järjestelmän, sammuta pumppu, avaa ilmaventtiilit (paine väistämättä laskee) ja pumppaa sitten vesi ylös. Toistamme prosessin useita kertoja syrjäyttäen ilmakuplia..

Täytämme täytön tarkistamalla järjestelmän vuodot. Kun pumppu on sammutettu, neste on paineessa ulostuloon liitetyssä letkussa. Jos pakkasnestettä pumpattiin sisään, irrota ensin letku pumpun tuloaukosta ja valuta neste astiaan yrittäen välttää kaatamasta mekanismin runkoa..

Täyte pakkasnesteellä

Pakkasnesteen käytöllä lämmönsiirtimellä on omat ominaisuutensa. Selvitämme, miten suljettu lämmitysjärjestelmä täytetään pakkasnesteellä, koska sitä ei voida täyttää paisuntasäiliön kautta tai syöttää vesijohdosta.

pakkasnesteen täyttö

Järjestelmä on täytetty seuraavasti:

 • Vaihtoehto 1. Pakkasnestettä pumpataan manuaalisella painepumpulla, joka tuottaa tarvittavan paineen.
 • Vaihtoehto 2. Käytetään sähköpumppua, joka pystyy pumppaamaan eri tiheyden nesteitä.
 • Vaihtoehto 3. Täyttö suoritetaan letkun kautta, jonka alapää on liitetty takaiskuventtiilin haaraputkeen ja yläpää nostetaan järjestelmän yläpisteen yläpuolelle (ullakolle, katolle, toiseen kerrokseen). Työn päätyttyä loppu jäähdytysneste tyhjennetään letkusta vaihdettuun astiaan.

Huoneiden lämmitys pattereilla – miten se tehdään paremmin

Lämmityslaitteiden kokonaistehon tulisi olla hieman enemmän kuin kattilan. On yleisesti hyväksytty, että yksi täysikokoisen jäähdyttimen osa (500 mm tuloaukkojen välissä) antaa tyypistä riippumatta 150 W tehoa keskimääräisellä +70 asteen lämmityslämpötilalla. valitaan täysin huoneen lämpöhäviöiden mukaan.

Kun asennat jäähdyttimen, sitä suositellaan

 • Asenna jäähdytin vaakasuoraan.
 • Asenna tulpat, sulku- tai säätöhanat, lämpöpäät, ilmaventtiili käyttäen pellavakäämitystä, jossa on kaikki kierreliitännät.
 • Tarjoa “diagonaalinen” putkiliitäntäkaavio, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen tai paluuvirtauksen lyhyille pattereille.
 • Jätä vähintään 10 cm rako jäähdyttimien ylä- ja alareunaan sekä seinään. Älä asenna, jos mahdollista, markkinarakoihin, älä peitä

Pidä happi poissa järjestelmästä

Jäähdytysnesteen liuenneen hapen lisäystä ei voida hyväksyä. Avoimissa järjestelmissä jäähdytysneste kommunikoi ilmakehän kanssa ja oli rikastettu vapaasti hapella, mikä oli yksi syy järjestelmän kaikkien metalliosien varhaiseen vikaantumiseen. Nyt normi on suljettu lämmitysjärjestelmä, kun taas modifioidusta polyeteenistä valmistetut putket sisältävät metallikalvoa tai erityistä polymeerikerrosta, jolla on merkittävä vastustuskyky hapen diffuusiolle..

On suositeltavaa ostaa ja käyttää erityisiä lämmitysputkia, jotka täyttävät tämän vaatimuksen – PEX, PERT, metallimuovi, polypropeeni. Nyt suosituimpia ovat PN25-polypropeeniputket, alhaisin hinnoin yksinkertaisin asennus, vahvistetut ja metalli-muoviputket, jotka on valmistettu modifioidusta polyeteenistä, sisältäen alumiinikalvon, ja joita suositellaan luotettavimpien liitosten tarjoamiseksi.

erityiset putket lämmitykseen

Hybridi

Tässä vaihtoehdossa oletetaan, että sähkökatkon sattuessa piiri jatkaa toimintaansa hätävaihtoehdon mukaisesti, ja vaikka pienillä häviöillä, se kuitenkin jatkaa lämmön tuottamista siellä, missä sitä tarvitaan..

Toteutettu vaakasuoralla putkenasennuksella. Putkien on oltava halkaisijaltaan suurempia kuin muilla liitäntävaihtoehdoilla. Jäähdytysneste, kun sitä lämmitetään kattilassa, nousee fysiikan lakien vuoksi putkien läpi ja virtaa katon alla olevan vaakasuoran putken läpi, jossa on pieni kaltevuus. Pääputkesta on haarat alas pattereihin. Ehdotetun kaavan mukaisesti liikkuessaan vesi jäähtyy ja virtaa alas, jättäen alemman vaakasuoran reitin, jota pitkin se palaa kattilaan uudelleenlämmitystä varten..

Tällaisen liitännän haittapuolena on tarve asentaa suurikokoisten putkien yläreitti kiinnittäen huomiota, alhainen kiertonopeus ja epätasainen lämmönjako. Lisäksi tällainen vaihtoehto on laskettava perusteellisesti käyttämällä eri läpimitaltaan erilaisia ​​putkia eri osissa lämmön jakautumisen kompensoimiseksi.

Ja on yksi etu, mutta mikä se on: järjestelmä on itsenäinen ja yhdessä kiinteän polttoaineen kattilan kanssa ei käytännössä vaadi muuta kuin polttoainetta.

Kun sähköä on, vettä pumpataan putkien läpi, nykyinen nopeus kasvaa, lämpeneminen tapahtuu nopeammin ja leviää tasaisemmin.

Yhdistämme lämpimän lattian

Lattialämmitys, joka on valmistettu massiivisen lämmitetyn tasoitteen perusteella, on tärkein lämmityslaite miellyttävän ympäristön luomiseen. Parempi lämpötilan jakautuminen korkeudelle ja parempi säästö. On kuitenkin muistettava, että patteriverkkoa tarvitaan myös talon lämpötilan nopeaan muuttamiseen ja lämmittämiseen suuren kylmän sään aikana. Rakennekaavio lämpimän lattian kytkemisestä suljettuun lämmitysjärjestelmään – kaavio kolmitieventtiiliin perustuvan sekoitusyksikön suorasta kytkemisestä suljettuun patterilämmitysverkkoon.

Kuinka lämmin lattia on kytketty lämmitysjärjestelmään

Kun luot vesilämmitteisen lattian

 • Luo riittävä lämmöneristys lattialämmityslattian alle (yleensä 15 cm: n puristetusta polystyreenivaahdosta), muuten lämpöhäviö on liian suuri.
 • Varmista tasoitteen paksuus vähintään 8 cm, jolloin saavutetaan lujuus lämpölaajenemisen ja lämmönjakelun aikana putkilinjasta.
 • Raudoitetun betonikerroksen vahvistamisen luominen metalliverkolla sekä betonin (lasikuitu) pehmittäminen ja mikrovahvistus standardien vaatimusten mukaisesti.
 • Suunnittele suunnilleen samanpituiset lämmityspiirit, jaa tasoitus siruiksi jokaiselle piirille, varmista putkilinjan tarvittava tiheys ja sijoittelu lattialämmityksen sääntöjen mukaisesti.
 • Vältä putkiliitosten esiintymistä tasoituksessa, aseta vain suositellut putket (metalli-muovi).

Yhdistämme vedenlämmityskattilan

Mukava asuminen talossa on mahdotonta ilman suuren määrän kuumaa vettä kotitalouksien tarpeisiin. On järkevämpää saada se lämmitysjärjestelmän halvasta energiasta. Tätä varten käytetään epäsuoraa kattilaa ja veden kierrätysjärjestelmää. Mutta vain automaattiset kattilat voivat ohjata tätä kattilaa. Sitten sen liitäntä on melko yksinkertainen kattilan ohjeiden mukaisesti. Kiinteän polttoaineen kattilalla on mahdollista sisällyttää kattila suljettuun lämmitysjärjestelmään käyttämällä kolmitieventtiiliä seuraavan rakennekaavion mukaisesti, mikä on vain esimerkki idean toteutuksesta …

Vedenlämmityksen kattilakytkentäkaavio

Automaattinen lämpötilan säätö

Kuinka automatisoida ja valita optimaalinen tila talon tiloissa, varsinkin jos olet usein poissa asunnosta tai yksityisestä maalaistalosta. Se on hyvin yksinkertaista, sinun on ostettava lämmitysjärjestelmän ohjain – laite, jonka avulla voit ohjelmoida ja hallita talon lämpötilaa. Ennen kuin ostat säätimen lämmitykseen, sinun on varmistettava, että kattilassa on sopiva ohjausyksikkö. Paras vaihtoehto on kuulla asiantuntijoita.

Yksi optimaalisimmista automaatiovaihtoehdoista saadaan palkkijohdotuksella. Jakotukkiin on asennettu erikoisventtiilejä, joita ohjataan monikanavaisen säätimen ohjausyksiköllä. Sama ohjausyksikkö antaa signaalin kattilan käynnistämiseksi..

Jokaisessa huoneessa on erillinen termostaatti, joka on asetettu tiettyyn lämpötilaan. Säteilevän lämmitysjärjestelmän monikanavainen säädin käsittelee termostaattien tietoja ja, kun minkä tahansa huoneen lämpötila laskee, käynnistää kattilan ja avaa tämän huoneen venttiilin kampaan. Joka tapauksessa kattila toimii, kunnes kaikkien huoneiden lämpötila saavuttaa ohjelmoidun arvon..

Lämmitysjärjestelmän itsenäinen organisointi

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Hyvä ja laadukas lämmitysvaihtoehto voidaan tehdä omin käsin ottaen huomioon suunnittelukustannukset, laitteiden ostot ja organisaation monimutkaisuus. Paras vaihtoehto omakotitalolle olisi suljettu tietoliikenne, jossa on kiertovesipumppu ja säiliöt. Sen luominen tapahtuu seuraavasti:

 1. Viestinnän laskelmat. Tilattu suunnittelutoimistolta tai valmistettu käyttämällä online -laskinta.
 2. Hankkeen koordinointi, luvan saaminen ja tekniset ehdot.
 3. Laitteiden ostaminen. Tarvitset lämmityskattilan, pumpun, putket, paisuntasäiliön, patterit (piirit, jos lämmin lattia on suunniteltu), tuuletusaukot, sulkulaitteet, automaattiset säätimet.
 4. Kattilan asennus ja kattilahuoneet. Huoneessa on laadukas ilmanvaihto, savupiippu on varustettu. Seinät, lattia ja katto on päällystetty tulenkestävillä materiaaleilla.
 5. Kiertopumpun, jakoputken ja mittauslaitteiden asennus.
 6. Putkisto akkupaikoille.
 7. Jäähdyttimien asennus.
 8. Järjestelmän paineen testaus. Ensimmäinen lanseeraus suoritetaan asiantuntijoiden läsnä ollessa.

Keräinpiiriä on vaikea asentaa ja se on kallista, mutta ääriviivojen säätämisen vuoksi huoneen elinolot ovat mukavat.

Avoimien ja suljettujen lämmönsyöttöjohtojen välillä on useita eroja. Lämmitysjärjestelmä kannattaa valita olosuhteiden ja asennuspaikan mukaan. Avoin moottoritie on helppo järjestää itse. Asiantuntijoiden olisi luotava suljettu järjestelmä.

Asennussäännöt

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Avaa paisuntasäiliö

Laitteiden liittämistä ja järjestelmän luomista koskevat säännöt riippuvat sen tyypistä.

Valmisteluvaihe

Lämpimällä säällä lämmönsyöttörakennetta ei yleensä käytetä. Siksi ennen lämmityksen aloittamista yksityisessä talossa sinun on varmistettava sen elementtien eheys ja luotettavuus ja suoritettava useita valmistelutöitä. Ennen kuin käytät suljettua lämmitysjärjestelmää, sinun on määritettävä sen todellisten indikaattorien poikkeama lasketuista parametreista.

Sääntöjen mukaan lämmityskauden valmistelu suoritetaan tietyssä järjestyksessä. Ensinnäkin viestinnän ja lämmityslaitteiden silmämääräinen tarkastus suoritetaan. Kiinteistön omistajalle kysymyksen siitä, miten lämpöpatteri käynnistetään, ei pitäisi olla etusijalla. Ensinnäkin hänen on varmistettava, ettei laitteen kotelossa ole mekaanisia vaurioita, ja tarkistettava sen liitännän luotettavuus putkilinjaan..

Lisäksi ennen lämmitysjärjestelmän käynnistämistä toteutetaan useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä:

 1. Savukaasujärjestelmän tilan tarkistaminen. Kattilan käynnistämiseksi savupiipussa on oltava riittävä vetovoima palamisen ylläpitämiseksi. Tästä syystä sisäontelot puhdistetaan nokista ja putken eheys tarkastetaan. Tiilirakenteessa vaurioituneet elementit korvataan tarvittaessa. Ruoste poistetaan galvanoiduista putkista, jos niitä on..
 2. Putkien silmämääräinen tarkastus. Ilman tätä lämmitysjärjestelmän käynnistäminen on vaarallista. On tarpeen selvittää, kuinka tiukat putket ovat, onko niissä halkeamia tai havaittavia vikoja.
 3. Akun tilan seuranta. Rahastoyhtiön on ennen kerrostalon lämmityksen aloittamista varoitettava vuokralaisia ​​tästä ja tarkistettava pattereiden eheys. Älä irrota yksittäisiä laitteita lämmitysverkosta. Kun täytät putkistoja, varmista, ettei jäähdytysnestettä vuoda.

kuinka aloittaa lämmitys kerrostalossa

Tämä on luettelo säännöistä, joita ilman järjestelmän ensimmäistä käynnistystä ei pitäisi tehdä. Jotta lämmityskausi alkaisi oikein, on suoritettava useita toimenpiteitä. Kerrostalon lämmönjakelujärjestelmän koeajo suoritetaan 1–2 kuukautta ennen lämmityksen aloittamista. Tällä hetkellä kiinteistönomistajien on parempi olla kotona varmistaakseen, ettei vuotoja ole..

Lämmönsuunnitelman laatiminen

Lämmönjakelujärjestelmä on projektia edeltävä asiakirja, joka kuvastaa oikeudellisia suhteita, kaupunkialueiden ja asutusalueen lämmönjakelujärjestelmän toiminnan ja kehityksen edellytyksiä. Liittovaltion laki sisältää sen suhteen tiettyjä normeja.

 1. siirtokuntien osalta toimeenpanoviranomaiset tai paikallishallinto hyväksyvät väestöstä riippuen.
 2. Vastaavaa aluetta varten on oltava yksi lämmönjakeluorganisaatio.
 3. Kaavio osoittaa energialähteet ja niiden tärkeimmät parametrit (kuormitus, työaikataulut jne.) Ja alueen.
 4. Toimenpiteet lämmönjakelujärjestelmän kehittämiseksi, ylikapasiteetin säilyttäminen, olosuhteiden luominen sen keskeytymättömälle toiminnalle on ilmoitettu..

Lämmönsyöttölaitokset sijaitsevat asutuksen rajojen sisällä hyväksytyn järjestelmän mukaisesti.

Avaa järjestelmän asennusvaatimukset

Kun järjestät, sinun tulee:

 • Valitse alin kohta lämmönlähteelle ja korkein säiliölle.
 • Käytä halkaisijaltaan suuria putkia jäähdytysnesteen liikuttamiseen.
 • Paineen normalisoimiseksi tarvitaan kapea putkisto.
 • Asenna korkea nousuputki, joka jakaa veden tasaisesti.
 • Vältä suurta määrää käännöksiä, haarukoita ja risteyksiä.
 • Asenna järjestelmä ahtaaseen tilaan – enintään 159 neliötä.
 • Yksityisissä kotitalouksissa on parempi laittaa hyvä kiertokulku.

Suljetun järjestelmän asennusmenettely

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Suljettu paisuntasäiliö

Jos asennetaan suljettu lämmitysjärjestelmä, jossa on pumppu ja paisuntasäiliö, on tarpeen:

 • Aseta kattila kellariin ja paisuntasäiliö ullakolle.
 • Tarjoa korkealaatuinen lämmöneristys huoneissa, joissa on säiliö ja nousuputki.
 • Älä käytä suurta määrää liittimiä.
 • Estä veden ylikuumeneminen.
 • Tyhjennä jäähdytysneste, jos järjestelmä ei käynnisty talvella.
 • Muodosta putken kaltevuus 2-3 mm per 1 m ääriviivaa.

Suljetun lämmitysputken poikkileikkauksen ja kaltevuuden laskentaperiaatteet on määritelty standardissa SNiP 2.04.01-85.

Tärkeimmät nousuputket

Pääjousien sijainnista riippuen johdotus voi olla pystysuora tai vaakasuora.

Ensimmäisessä tapauksessa kunkin kerroksen patterit on kytketty pystysuoraan nousuputkeen. Tällaisella järjestelmällä on omat ominaisuutensa:

 • Ilmalukkoja ei ole muodostettu.
 • Monikerroksisten rakennusten tehokas lämmitys.
 • Mahdollisuus liittää lämmityspatterit jokaiseen kerrokseen.
 • monimutkaisempi lämmitysmittarien asennus kerrostalojen huoneistoihin.

avoin lämmityskattila

Vaakajohdotuksella kaikki lattialämmittimet on kytketty yhteen nousuputkeen. Tällaisen järjestelmän tärkein etu on vähemmän materiaalien käyttö asennuksessa ja vastaavasti järjestelmän alhaisemmat kustannukset..

Tarvittavat laskelmat

On erittäin tärkeää suorittaa hydrauliset laskelmat oikein, joiden perusteella putken halkaisija valitaan avoimelle lämmityspiirille, jossa on pumppu.

Kierrätyspaineen laskemiseksi on otettava huomioon seuraavat parametrit:

 • Etäisyys kattilan keskiakselista lämmittimen keskelle. Mitä suurempi tämä arvo, sitä vakaampi jäähdytysneste kiertää..
 • Vedenpaine kattilan ulostulossa ja sen tulossa. Kiertopää määräytyy nesteen lämpötilaeron mukaan.

Putkilinjan halkaisija riippuu suurelta osin materiaalista, josta ne on valmistettu. Lämmitysjärjestelmän teräsputkien poikkileikkauksen on oltava vähintään 5 cm, ja johdotuksen jälkeen voit käyttää pienempiä putkia, mutta johdotuksen päinvastoin pitäisi laajentua.

avoin lämmityspiiri pumpulla

Paisuntasäiliön parametrit ovat myös erittäin tärkeitä. Järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on käytettävä säiliötä, jonka tilavuus on noin 5% koko järjestelmän nesteen tilavuudesta. Jos näin ei tehdä, putket voivat repeytyä tai ylimääräinen vesi roiskua ulos..

Koko järjestelmä

Yksityistalon avoin lämmitys edellyttää kiinteän polttoaineen tai polttoöljyn kanssa toimivan kattilan asentamista. Tosiasia on, että tämän tyyppiselle lämmitykselle on ominaista ajoittain muodostuvien ilmatukosten muodostuminen, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden käytettäessä sähkö- ja kaasukattilaa..

Lämmityskattilan teho voidaan laskea vakiomallin mukaan, jonka mukaan 1 kW energiaa plus 10-30% tarvitaan lämmittämään 10 m2 huoneen pinta-alasta, plus 10-30%, riippuen lämmöneristyksen laatu.

Älä käytä polymeerejä paisuntasäiliön materiaalina; teräs on tässä tapauksessa paras vaihtoehto. Säiliön tilavuus riippuu lämmitettävän huoneen pinta-alasta, esimerkiksi yhden kerroksen korkeuden pienen rakennuksen lämmitysjärjestelmässä voidaan käyttää 8-15 litran paisuntasäiliötä.

lämmitys avoimessa omakotitalossa

Mitä tulee kiertovesipumpulla varustetun lämmitysjärjestelmän piirin putkiin, tässä tapauksessa voidaan käyttää seuraavia materiaaleja:

 • Teräs. Tällaiselle putkilinjalle on ominaista korkea lämmönjohtavuus ja korkea paineenkesto. Asennuksessa on kuitenkin joitain vaikeuksia ja se vaatii hitsauslaitteiden käyttöä..
 • Polypropeeni. Tällainen järjestelmä on tunnettu helposta asennuksesta, lujuudesta ja tiiviydestä, se kestää lämpötilan vaihteluita. Polypropeeniputkille on ominaista virheetön toiminta neljännesvuosisadan ajan..
 • Metalli-muovi. Tästä materiaalista valmistetut putket kestävät korroosiota, niiden sisäseiniin ei muodostu saostumia, jotka estävät jäähdytysnesteen luonnollisen liikkeen. Tällaisen järjestelmän kustannukset ovat kuitenkin melko korkeat, ja sen käyttöikä on vain 15 vuotta..
 • Kupari. Kupariputkea pidetään kalleimpana, mutta se kestää täydellisesti korkeita lämpötiloja, jopa +500 astetta, ja sille on ominaista suurin lämmönsiirto.

Avoimen lämmitysjärjestelmän lämmityslaitteiden on oltava riittävän kestäviä, joten on valittava samankaltaisia ​​metalleja. Suosituimmat ovat teräspatterit, mikä selittyy mallien ulkonäön, hinnan ja lämpötehon optimaalisella yhdistelmällä..

Aika nollata ja aika täyttää

Vain kolmessa tapauksessa:

 1. Ensimmäisellä käynnistyksellä;
 2. Sulku- ja säätöventtiilien, kattilan, pullotuksen, lämmityslaitteiden vaihdon jne. Korjauksen jälkeen;
 3. Lämmitysjärjestelmän nollaamisen jälkeen pitkän talviseisokin aikana. Sitä harjoitellaan, jos piiri on täynnä vettä ja talo pysyy ilman lämmitystä pitkään..

Jotta piiri tyhjennettäisiin täydellisesti, dumpperien on oltava kaikissa kiinnikkeissä täyttötason alapuolella. Kun nollaat, avaa vähintään yksi tuuletusaukko piirin yläosassa niin, että se imee ilmaa..

Lämmityksen aloittaminen yksityisessä talossa

Toimintojen järjestys järjestelmän itseasentamiseksi

Avoimen lämmitysjärjestelmän järjestely edellyttää seuraavan työn suorittamista peräkkäin:

 • Lämmityskattilan asennus. Koosta riippuen laite on kiinnitetty tukevasti ja tukevasti lattiaan tai seinään.
 • Putkien reititys. Putkilinja asennetaan aiemmin laaditun projektin ja valitun järjestelmän mukaisesti. Tässä vaiheessa emme saa unohtaa suositeltavaa kaltevuutta koko ääriviivalla..
 • Lämmityslaitteiden asennus ja liittäminen yhteiseen putkistoon.
 • Paisuntasäiliön asennus ja lämmöneristys (tarvittaessa).
 • Järjestelmäelementtien liitäntä.
 • Koeajo, jonka aikana löysät liitännät tunnistetaan.
 • Lämmitysjärjestelmän käynnistäminen.

lämmitysjärjestelmä kiertovesipumpun kaavion kanssa

On suositeltavaa asentaa lämpötila-anturi kattilan ulostuloaukkoon, jonka avulla valvotaan avoimen lämmönsyöttöjärjestelmän tehokkuutta..

Lämmityskattilan ensimmäinen käynnistys

Toimenpiteiden järjestys käynnistettäessä kattila ensimmäistä kertaa ennen lämmityskauden alkua riippuu pitkälti laitteen mallista ja tyypistä, mutta se on tarkastettava silmämääräisesti. Tämä on yksi tärkeistä vaiheista, joka edeltää talon lämmityksen viimeistä alkamista..

kuinka tarkistaa lämmitysjärjestelmä yksityisessä talossa

Lämmönvaihdin on laitteen haavoittuvin yksikkö. Se on tarkistettava, koska se altistuu jatkuvasti korkeille lämpötiloille käytön aikana. Samanaikaisesti jäähdyttimen käynnistämisen kanssa kattilan tarkastus on yksi valmisteluvaiheen tärkeimmistä tehtävistä..

Paljonko lämmitys maksaa

Koska Venäjän federaation eri alueilla kansalaisilla on erilaisia ​​tuloja, insinööriverkkojen ja lämmityslaitteiden asennustöiden hinnat voivat vaihdella suuresti. Asiantuntijoiden pätevyydellä ja heidän työkaluillaan on myös rooli. Perinteisesti alhaiset hinnat “varjossa” työskenteleville prikaateille, joita ei rasita verojen maksaminen. Palveluista korkeimman hinnan ottavat suuret yritykset, joilla on suuri insinööri- ja tekninen henkilöstö..

Neuvoja. “Varjo” -prikaatit ovat halpoja, mutta pääsääntöisesti he tekevät tehtävänsä erittäin huonosti. Jotta et maksaisi ylimääräistä rahaa muutoksista tai palkata suurta yritystä, on parempi ottaa yhteyttä pieneen lakitoimistoon, jonka maine tiedät.

Osoitamme sinulle, kuinka paljon maksaa lämmitys omakotitalossa, esitämme keskimääräiset työn kustannukset Moskovassa ja Moskovan alueella, missä ne ovat perinteisesti korkeimmat. Hinnat ympäröivillä alueilla eivät ole kovin erilaisia. Joten kaasun tai muun kattilahuoneen asennus maksaa seuraavat summat:

 • seinälle asennetun kaasukattilan perusteella, jossa on sisäänrakennettu pumppu-10-20 tuhatta ruplaa;
 • pikakattila ja epäsuora lämmityskattila, jonka kapasiteetti on 28-50 kW-30-40 tuhatta ruplaa;
 • sama, kapasiteetti 50-70 kW – 40-50 tuhatta ruplaa;
 • sama, lämpöteholla jopa 100 kW – 70-90 tuhatta ruplaa;
 • useita kattiloita, jotka toimivat eri polttoaineilla tai ovat identtisiä kaskadissa, jonka kapasiteetti on 28-70 kW-50-70 tuhatta ruplaa. yli 70 kW – 90-120 tuhatta ruplaa.

Huomautus. Luettelo näyttää työn nettokustannukset yhdessä käyttöönoton ja käyttöönoton kanssa, lukuun ottamatta laitteita ja kulutusosia.

Seuraavassa taulukossa esitetään veden lämmityksen hinta, laskettuna yhdestä jäähdyttimestä sekä putkista ja säätöliittimistä. Hintaan eivät sisälly myöskään akkujen, hanojen ja muiden materiaalien ostot..

Menetelmät jäähdyttimen liittämiseksi moottoritielle

Pattereiden lämmöntuotto riippuu tavasta, jolla ne on kytketty verkkoon.

Yhteyksiä on kolme päätyyppiä:

 • Diagonaalinen;
 • Sivuttainen;
 • Alempi.

Diagonaalinen tai ristikytkentä

Diagonaaliset tai jakosuodatukset ovat tehokkaimpia. Akun suurin lämmitys pinta -alaltaan saavutetaan, eikä lämpöhäviöitä ole käytännössä lainkaan.

Tämän järjestelmän mukaan syöttöputki johdetaan ylempään jäähdytinputkeen ja poistoputki on kytketty alempaan putkeen, joka sijaitsee laitteen vastakkaisella puolella. Laitteissa, joissa on paljon osia, käytetään vain diagonaalista liitäntätyyppiä..

Sivu- tai yksisuuntainen liitäntä

Sivuttainen tai yksipuolinen liitäntä mahdollistaa laitteen kaikkien osien tasaisen lämmityksen.

Liitäntää varten tulo- ja paluuputket toimitetaan yhdeltä puolelta. Useimmiten tällaista liitäntää käytetään lämmityslaitteessa, jossa on ylempi johdotus..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Lämmityksen lämmönsiirto pattereiden sivuliitännällä, syöttö ylhäältä alas, on 97%. Jäähdytysnesteen käänteinen liike – alhaalta ylöspäin – tämä luku on 78%

Alempi jäähdyttimen ja putken välinen liitäntä

Pohjaliitäntä ei ole tehokkain lämmitysjärjestelmä. Se on kuitenkin järjestetty melko usein, varsinkin kun pääputki on piilotettu lattian alle..

Tulo- ja poistoputket johdetaan alempiin suuttimiin, jotka sijaitsevat jäähdyttimen eri puolilla.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Lämmönsiirtonopeus pattereiden alaliitännässä on 88%

Suljetun lämmitysjärjestelmän tärkeimmät solmut

Yleensä suljettua järjestelmää asennettaessa ne varustavat kattilahuoneen, joka voi sijaita talossa tai erillisessä rakennuksessa..

Siihen on asennettu kattila ja kaikki päälaitteet sijoitetaan sen viereen, josta putkilinja asetetaan talon lämmönvaihtimiin.

Suljettu lämmitysjärjestelmä pakotetulla kierroksella ja sen elementit.

Sulkuventtiilit

Pallon ja venttiilien hanojen avulla jäähdytysnesteen virtaus putkistossa katkaistaan. Venttiilityyppisiä laitteita käytetään usein patterilämmönvaihtimissa akkujen tasapainottamiseksi niiden lämpötilojen tasaamiseksi. Lähes kaikki venttiilit on valmistettu messingistä ja niissä on ulko- ja sisäkierteet putkistoon liittämistä varten.

Lämmitysjärjestelmän tuuletusaukot - esimerkkejä suunnittelusta ja sijoittelusta.

Jakotukit, hydrauliset nuolet

Useiden lämmönvaihtimien liittämiseksi lämmityspiiriin käytetään jakeluyksiköitä – keräimiä ja hydraulisia nuolia.

Yleensä hydrostaattisia kytkimiä, jotka ovat pystysuoraan sijoitettuja tilavuusmuotoisia suorakulmaisia ​​säiliöitä, käytetään suuren määrän kollektorien tai jäähdyttimien lämmönvaihtimien jakamiseen. Hydraulisten nuolien päälle on asennettava tuuletusaukko.

Keräimet ovat monimutkaisempia laitteita ja koostuvat kahdesta jakeluyksiköstä, joissa on lukuisia ulostuloja (kampia) – syöttö ja palautus. Keräinten avulla ne yhdistävät pääasiassa lattialämmityksen ääriviivat, niitä käytetään usein pattereiden säteittäiseen johdotukseen.

Keräinkamman avulla voit asettaa minkä tahansa lämmönvaihtimen lämpötilaparametrit. Tätä varten jokaisen syöttökamman yläpuolelle on asennettu säädettävä virtausmittari läpinäkyvässä kotelossa, jossa on merkkejä ja sisäinen ilmaisinpää..

Jokaisen paluuliitännän yläpuolella on myös säätöventtiili, joka on suljettu suojakorkilla. Jos lämpötilan säätö on automatisoitava, niihin asennetaan servokäytöt, jotka kiertävät säätöventtiilejä ja muuttavat siten läpi kulkevan lämmitysnesteen tilavuutta. Kun piiriä pitkin virtaava lämmitysneste laskee, lämmönvaihtimien lämpötila laskee ja sen noustessa se nousee.

Bimetalli- ja paneeliparistojen laite.

Ohjauslaitteet, turvalaitteet

Moniin lämmitysjärjestelmiin on asennettu painemittarit, jotka ohjaavat keskimäärin 1-1,5 baarin painetta. Lämpötila -antureiden on myös oltava läsnä, mukaan lukien jotkut jakotukit..

Suoraan kattilasta poistuvan putkilinjan yläosaan on asennettava turvaryhmä, joka koostuu kolmesta laitteesta, jotka on sijoitettu yhteen koteloon. Ryhmään kuuluu tuuletusaukko, tyhjennysventtiili, osoitinpaineanturi.

Miksi tarvitset meikkiä suljetussa järjestelmässä?

suljetun järjestelmän meikki

Suljetun lämmitysjärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että käyttöpaine pidetään siinä jatkuvasti. Huolimatta siitä, että järjestelmä on suljettu, siinä on ensi silmäyksellä huomaamattomia ja merkityksettömiä vuotoja. Vesi järjestelmästä häviää, kun ilma poistetaan Mayevsky -hanan kautta, se kiertää kiertovesipumpun tiivisteiden läpi piirin eri liitosten läpi. Nämä häviöt ovat kumulatiivisia ja jonkin ajan kuluttua vaikuttavat järjestelmän suorituskykyyn. Näiden häviöiden kompensoimiseksi on tarpeen syöttää suljettu lämmitysjärjestelmä vesijohdosta..

Manuaalinen tai automaattinen meikki

Yksinkertaisissa ja pienissä lämmitysjärjestelmissä käytetään yleensä mekaanista venttiiliä. Se asennetaan alimman paineen kohtaan, joka on kiertopumpun edessä. Tässä vaiheessa on asennettu painemittari, joka seuraa täydennysprosessia..

Jäähdytysnesteen pääsyn estämiseksi vesijohtoon käytetään sulkuventtiiliä.

Monimutkaisissa ja haarautuneissa järjestelmissä lämmitysjärjestelmän automaattinen lataus suoritetaan, latausventtiilin hinta riippuu valmistajan merkistä. Joskus automaattiset lisäventtiilit ovat osa kattilalaitteistoa. Jos meikkaus suoritetaan vesihuoltojärjestelmästä, jossa paine on yleensä 3-4 baaria, kaikki tapahtuu yksinkertaisesti. Venttiilin tehdasasetus on 1,5 bar.

Jos paine lämmitysjärjestelmässä laskee alle 1,5 baarin, venttiili avautuu ja pysyy auki, kunnes asetettu paine saavutetaan. Jos automaattinen täydennys käyttää jäähdytysnestettä muista lähteistä, tarvitaan pumppu, joka kytkeytyy päälle venttiilin signaalilla ja syöttää jäähdytysnesteen tietyllä paineella lämmitysjärjestelmään..

Automaattinen lämpötilan säätö

lisäpaineen lämmityspaineen alennusventtiilin suunnittelu

Kuinka automatisoida ja valita optimaalinen tila talon tiloissa, varsinkin jos olet usein poissa asunnosta tai yksityisestä maalaistalosta. Se on hyvin yksinkertaista, sinun on ostettava lämmitysjärjestelmän ohjain – laite, jonka avulla voit ohjelmoida ja hallita talon lämpötilaa. Ennen kuin ostat säätimen lämmitykseen, sinun on varmistettava, että kattilassa on sopiva ohjausyksikkö. Paras vaihtoehto on kuulla asiantuntijoita.

Yksi optimaalisimmista automaatiovaihtoehdoista saadaan palkkijohdotuksella. Jakotukkiin on asennettu erikoisventtiilejä, joita ohjataan monikanavaisen säätimen ohjausyksiköllä. Sama ohjausyksikkö antaa signaalin kattilan käynnistämiseksi..

Jokaisessa huoneessa on erillinen termostaatti, joka on asetettu tiettyyn lämpötilaan. Säteilevän lämmitysjärjestelmän monikanavainen säädin käsittelee termostaattien tietoja ja, kun minkä tahansa huoneen lämpötila laskee, käynnistää kattilan ja avaa tämän huoneen venttiilin kampaan. Joka tapauksessa kattila toimii, kunnes kaikkien huoneiden lämpötila saavuttaa ohjelmoidun arvon..

yksityisen talon avoin lämmitysjärjestelmä

On mahdotonta sanoa yksiselitteisesti, mikä lämmitysjärjestelmä on parempi – auki tai kiinni. Tietyn järjestelmän soveltaminen riippuu monista tekijöistä, esimerkiksi talon koosta ja kerroksista, sijainnista, taloudellisten resurssien saatavuudesta ja alueesta. Vain järkevä lähestymistapa antaa sinun valita kodin lämmitysjärjestelmän, joka tarjoaa mukavuutta ja viihtyisyyttä talossa optimaalisilla asennus- ja käyttökustannuksilla..

Hyödyllisiä vinkkejä

Riippumatta siitä, mikä lämmitysvaihtoehto on valittu, tärkeintä on lämmönsyöttöjärjestelmän oikea toiminta. Sekä suljetulle että avoimelle järjestelmälle on useita sääntöjä ja suosituksia, joita sinun tulee noudattaa..

Muuten laite ei toimi pitkään aikaan..

 • Avoimen rakenteen kannalta on erittäin tärkeää, että kylmä sää, jos lämmitys ei ole päällä, tyhjentää kaikki neste järjestelmästä. Tämä estää putkien jäätymisen. Myös talvikaudella on parempi eristää paisuntasäiliö, varsinkin jos se on asennettu katon alle. Kun asennat putkilinjan tämän tyyppiseen järjestelmään, kannattaa minimoida kierrokset ja liitäntöjen määrä.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Suljetun järjestelmän asennuksen jälkeen se on täytettävä vedellä. Kun täytät järjestelmän ensimmäisen kerran nesteellä, noudata tiettyjä ohjeita. Lämmitysmallissa on oltava tyhjennyshanat ja hanat, joiden avulla voit täyttää vedellä. Lisäksi tyhjennyshanat on sijoitettava järjestelmän pohjaan..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Jotta suljettu rakenne toimisi oikein, on välttämätöntä, että paine on jatkuvasti samalla tasolla. Rakenne on tietysti täysin suljettu, mutta siinä voi esiintyä vuotoja. Ensi silmäyksellä ne voivat tuntua merkityksettömiltä. Esimerkiksi vettä voi poistua järjestelmästä, jos ilma poistetaan Mayevsky -hanalla tai liitoksista. Jonkin ajan kuluttua tällaiset nesteen menetykset, jotka toimivat lämmönsiirtimenä, voivat johtaa toimintahäiriöön järjestelmän toiminnassa, mikä tarkoittaa, että ne on kompensoitava.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Jos järjestelmä on pieni, täyttö vedellä voidaan antaa mekaaniselle hanalle. Monimutkaisemmissa järjestelmissä on parempi suosia automaattista täydennystä, joka itse säätelee järjestelmän täyttämisen tarvetta.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Järjestelmän tuuletus on epämiellyttävä hetki, mutta se voidaan hoitaa myös ilmanvaihtoaukkojen avulla. Nämä laitteet ovat automaattisia tai manuaalisia. Tunnetuin manuaalinen tuuletusaukko on Mayevsky -nosturi. Se asennetaan yleensä akun päähän..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Automaattiset tuuletusaukot ovat parempia, koska niiden avulla voit poistaa ilman järjestelmästä suoraan käytön aikana. Yleensä tällaisten laitteiden liitäntä suoritetaan paikoissa, joissa on käännöksiä, tai järjestelmän korkeimmissa kohdissa. Näin vältetään ilman kerääntyminen kriittisiin pisteisiin..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Suljetuissa järjestelmissä voidaan käyttää halkaisijaltaan pieniä putkia. Älä kuitenkaan säästä liikaa valitsemalla pienin. Muussa tapauksessa voit lisätä putkilinjan painetta, ja jos pumpun teho on riittämätön, se ei yksinkertaisesti selviä.

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Kiertopumpun oikea asennus on tärkeää. Se koostuu siitä, että laitteen roottorin on oltava vaakasuorassa asennossaan akseliinsa nähden. Tässä tapauksessa laite toimii hiljaa ja kitka jäähdytysnesteen kanssa minimoidaan..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

 • Jos pakkasnestettä kaadetaan suljettuun järjestelmään, lämmitys paranee entisestään. Esimerkiksi talvella on mahdollista poistua turvallisesti pitkäksi aikaa eikä pelätä järjestelmän sulattamista. Tässä tapauksessa riski pienenee nollaan..

Suljettu lämmitysjärjestelmä: tyypilliset kaaviot ja asennusperiaate

Avoimissa järjestelmissä on tärkeää, että vaakasuorat putket ovat kaltevia. Lisäksi se on tehtävä kattila-patterien suuntaan.