Οι αποχρώσεις της επιτυχούς χρήσης της άμμου

Οι αποχρώσεις της επιτυχούς χρήσης της άμμου

Η άμμος είναι ένας ιζηματογενής λεπτόκοκκος βράχος που αποτελείται από μικρούς κόκκους ορυκτών.

Το μέγεθός τους είναι έως 5 χιλιοστά. Τις περισσότερες φορές, η άμμος είναι χαλαζία και χαρακτηρίζεται από την απουσία ακαθαρσιών. Αυτό καθιστά δυνατή τη επιτυχημένη χρήση άμμου σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών. Επί τιμή άμμου ανά τόνο μπορεί να είναι βέλτιστη, επομένως είναι σκόπιμο να εστιάσετε στα χαρακτηριστικά της χρήσης δομικού υλικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η άμμος μπορεί να είναι μονομεταλλική και πολυμεταλλική και περιλαμβάνει ένα ορυκτό ή περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά της παρεχόμενης άμμου..

Οι αποχρώσεις της επιτυχούς χρήσης της άμμου

Τα κύρια οφέλη της άμμου

Κατά την επιλογή άμμου, μπορούν να σημειωθούν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. Περιβαλλοντική Ασφάλεια. Αυτό καθορίζει τις δυνατότητες της μετέπειτα χρήσης του υλικού..
  2. Αυξημένη αντίσταση σε επιθετικούς παράγοντες.
  3. Βέλτιστη αντοχή στην υγρασία. Έτσι, η άμμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην κατασκευή..
  4. Δεν υπάρχει κίνδυνος σήψης.

Έτσι το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.

Πώς να επιλέξετε άμμο

Κατά την επιλογή άμμου, είναι σκόπιμο να εστιάσετε στις ακόλουθες πτυχές:

  • Κλάσματα άμμου. Είναι διαφορετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τα λάβετε υπόψη για να διασφαλίσετε την επιτυχή εφαρμογή του υλικού..
  • Η παρουσία ή η απουσία πρόσθετων συστατικών, τα οποία περιλαμβάνουν πηλό, οργανική ύλη και λίθινους σχηματισμούς.
  • Ιξώδες και ρευστότητα. Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν τον καλύτερο τρόπο χρήσης της άμμου σε διάφορες κατασκευαστικές δραστηριότητες..

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα χαρακτηριστικά του υλικού που είναι επιθυμητό να ληφθούν κατά την κατασκευή εξαρτώνται από τη σύνθεση της άμμου. Ταυτόχρονα, η άμμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα του θεμελίου, την κατασκευή τσιμεντοκονιών, την ανέγερση φέροντων δομών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη σωστή επιλογή άμμου, μπορείτε να εγγυηθείτε τη μετέπειτα επιτυχή χρήση της, η οποία θα αποδειχθεί μια πολύ σημαντική απόχρωση. Κατά την επιλογή της άμμου, είναι σκόπιμο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα κύρια χαρακτηριστικά της, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει μια καλή επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του υλικού.

  Πώς να επιλέξετε ένα εξοχικό σπίτι