Na čo sú termistorové armatúry?

Na čo sú termistorové armatúry?

Mnoho polymérnych materiálov našlo svoju aplikáciu na usporiadanie potrubí. Na pripojenie PE rúr v miestach vetvenia a sústruženia rúr sa používa termistorové zváranie. Na vykonanie tohto postupu sú potrebné špeciálne diely. – termistorové armatúry. Môžete si ich kúpiť v špecializovanej spoločnosti, kde je široký sortiment možností..

Tieto výrobky sú univerzálne a ľahko sa inštalujú. Štrukturálne majú spoločný znak – prítomnosť špeciálneho interného termistora, pretože proces pripojenia sa vykonáva, keď je naň privedené napätie. Výsledkom je, že polyetylén sa topí na vnútornom povrchu tvarovky s vonkajšou rovinou potrubia. Prirodzeným chladením sa vytvorí vrstva zváranej časti, ktorá je pevnou štruktúrou. Termistorové zariadenie vám umožňuje pripojiť rúrky so stenami akejkoľvek hrúbky z rôznych vrstiev polyetylénu s priemerom 2 až 160 cm.

Zváranie pomocou termistorových tvaroviek je rozšírenou technológiou.

Je relevantný v nasledujúcich oblastiach:

 • pri zariaďovaní nových viacúčelových potrubí;
 • oprava sietí v ťažko dostupných oblastiach;
 • spojenia polyetylénových rúrok a plastové diely bez vstavanej elektrickej špirály;
 • ohyby v potrubiach.

Technické výhody

Použitie termistorových tvaroviek pri usporiadaní potrubí má zjavné výhody oproti iným technológiám – nasledujúce:

 • rýchla inštalácia;
 • vysoká spoľahlivosť pripojenia;
 • prakticky neexistuje žiadny vplyv ľudského faktora na kvalitu spojení;
 • pružnosť materiálov;
 • zlá tepelná vodivosť a dielektrická konštanta jeho častí;
 • jednoduchosť použitia;
 • rozšírené zóny zvárania;
 • ekonomická efektívnosť.